Čtyři slabá místa jednotných zkoušek: Jak je může Cermat zkvalitnit a zvětšit jejich přínos pro žáky a školy

čtvrtek 20. září 2018 ·

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) má od května letošního roku novou ředitelku, veřejnosti ale zatím nepředstavilo žádné organizační změny, které jsou v jeho kompetenci. Do zásadnějších návrhů by se ani pouštět nemělo – jeho role je jen servisní. Změny v podobě maturitní zkoušky by podle ministra školství Roberta Plagy měly být výsledkem veřejné diskuse, odborné i politické. Poukazujeme proto na slabá místa zkoušek, které Cermat připravuje, a nabízíme řešení. Výrazná zlepšení jsou potřeba zejména v komunikaci Cermatu s veřejností po skončení testování.


Přestože sjednocené zkoušky mají vést k vyšší spravedlnosti a rovnému přístupu v ověřování znalostí, v oblastech, které níže popisujeme, Cermat dlouhodobě pracuje proti zájmům žáků, jejich učitelů i veřejnosti. Je zásadní, aby byly přijaty kroky, které zvýší informovanost a transparentnost procesů u zkoušek, na jejichž výsledcích závisí vzdělávací i karierní cesty českých žáků.

Chybějící řešení úloh s komentářem. Klíč správných řešení ke svým testům Cermat nezveřejňuje s řádným odůvodněním, které by u každé úlohy dokazovalo jak správnost (jediného) oficiálního řešení, tak její soulad s Katalogem požadavků. Dokud nebude mít Cermat takové odůvodnění předem, je třeba počítat s chybami v zadání. Zveřejnění návrhu klíče i komentáře k úlohám současně se zněním testů (tj. v den zkoušky) nebude pokládáno za definitivní, ale veřejnost je bude moci zkontrolovat, aby Cermat případně opravil svůj návrh dříve, než pošle výsledky do škol. Jinak se budou znovu opakovat situace, kdy Cermat brání své nesprávné či neúplné řešení za každou cenu, nebo musí rozeslat nové, opravené výsledky.

Utajování autorů již použitých testů. Podle vyjádření Cermatu neexistují pravidla pro bodování testových úloh – stanovují je autoři testů ad hoc. Ti dokonce mění i bodování těch úloh, jejichž formát je po celou dobu testování stejný, a ovlivňují tak mj. počty propadajících žáků řádově o tisíce. Když chybějí psaná pravidla a rozhodují lidé, není možné, aby zůstávali anonymní i po skončení příslušného zkušebního období. Utajování jejich jmen, o něž se Cermat navzdory podaným žádostem vytrvale pokouší, odporuje jak školskému zákonu, tak zákonu o svobodném přístupu k informacím.

Nedostatečná zpětná vazba u písemných prací. V písemných (slohových) pracích, které žáci povinně píší ve společné části zkoušky z češtiny a cizího jazyka, neposkytují centrální hodnotitelé informace o konkrétních chybách, ale jen strojový komentář. Z něj někdy ani žákův učitel nedokáže poznat, za co přesně byly strženy body nebo kde viděl hodnotitel slabá místa.

Cermat znesnadňuje proces odvolání. Nedostatečná zpětná vazba u hodnocení slohových prací je jedním z příkladů, kdy Cermat ztěžuje žákům obranu proti případným chybám ve výsledku hodnocení. Chybějící odůvodnění řešení testových úloh, případně chybějící důkaz nesouladu s Katalogem požadavků, jsou dalšími příklady. Například maturitní úloha s trpělivostí/časem přinášejícími růže nejspíš vůbec nebyla v souladu s katalogem, neboť v něm nenajdeme požadavek znalosti ustálených rčení – od toho existují slovníky. Náš systém žáky odrazuje od podávání odvolání a po jeho zamítnutí už mají jen možnost správní žaloby. Například britský Ofqual, který plní ve vzdělávacím systému obdobnou roli jako Cermat, přitom od loňska umožňuje v zájmu co nejspravedlivějšího vyhodnocení zkoušek druhé odvolání, pokud s prvním nejsou žák nebo škola spokojeni.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Zveřejňovat odůvodnění řešení jednotlivých úloh a důkaz jejich souladu s Katalogem požadavků navrhuje EDUin již déle než dva roky. Bezvýsledně. Požádali jsme tedy podle zákona o svobodném přístupu k informacím Cermat o tento materiál, neboť nás zajímá, jak důkladně byl připraven letošní jarní maturitní test z češtiny, v jehož vyhodnocení Cermat chyboval a musel je dodatečně plošně opravovat. Pokud takový materiál vůbec existuje, už zcela jistě nejde o informaci veřejnosti nepřístupnou. Důvodem případného neposkytnutí ovšem může být podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. to, že požadovaná informace neexistuje a Cermat by ji musel nejdříve vytvořit. Tuto skutečnost by potom Cermat musel výslovně uvést v odůvodnění svého zamítavého rozhodnutí o žádosti.“


Zdroj: Tisková zpráva EDUin.cz

15 komentářů:

Simona CARCY řekl(a)...
20. září 2018 v 12:13  

Tak určitě - nejlepší způsob v komunikaci s někým jak ho dostat na svojí stranu, je bombardování žádostmi podle stošestky. To pak komunikační partner zjihne a vysloveně se těší na spolupráci s tímhle spolkem. Podobně jako zveřejnění osobních údajů autorů úloh. Diskuse ad hominem nic objevného (snad vyjma veřejného lynče) nemůže přinést a chápu, že jsou autoři chráněni. Navíc po mediálních útocích a pochybném rozhodnutí ministerstva jejich dílo není údajně dílem autorským, ale služebním a tedy veřejným statkem. V atmosféře kontinuální štvanice realizované zprostředkovaně za peníze OSF lze těžko hledat vstřícnost k diskusím s podobnými "autoritami", které se snaží vystupovat jménem celé společnosti, ačkoli je to jen parta velmi jednostranně motivovaných osob.

Radek Sárközi řekl(a)...
20. září 2018 v 13:24  

Třeba by mohl někdo začít dělat totéž vůči Eduinu... ;-)

Radek Sárközi řekl(a)...
20. září 2018 v 13:27  

Tiskové zprávy Eduinu se tu publikují, ale tiskové zprávy Pedagogické komory ne...

https://www.pedagogicka-komora.cz/2018/09/skolstvi-vladni-prioritou-neni-jen-se.html

Michal Komárek řekl(a)...
20. září 2018 v 13:49  

Pane Sárközi, je to už opravdu trapné. Některé tiskové zprávy EDUinu se tu publikují a některé tiskové zprávy spolku PK se tu také publikují.

Radek Sárközi řekl(a)...
20. září 2018 v 18:08  

Pane Komárku, naposledy zde byla tisková zpráva Pedagogické komory před půl rokem - v březnu tato:
http://www.ceskaskola.cz/2018/03/spolek-pedagogicka-komora-nabidl.html

Kolik tiskových zpráv Eduinu za těch 6 měsíců převzala Česká škola?

Minule jste se o tiskových zprávách Pedagogické komory vyjádřil, že jejich cílem je pouze zviditelnit náš spolek. Co je cílem tiskových zpráv Eduinu? My především informujeme o tom, co důležitého se děje ve školství, co si myslí členové Pedagogické komory o chystaných změnách a co dělá Pedagogická komora pro učitele.

Michal Komárek řekl(a)...
20. září 2018 v 18:22  

Pane Sárközi, citujete, pravděpodobně záměrně nepřesně a manipulativně. O kvalitě vašich tiskových zpráv tady s Vámi diskutovat nebudu, soukromě Vám názor rád sdělím, ostatně jsme si na toto téma už něco v emailu psali.

Radek Sárközi řekl(a)...
20. září 2018 v 22:29  

Pane Komárku, tak sem napište, kolik procent tiskových zpráv za posledních 6 měsíců publikovala Česká škola Pedagogické komoře, kolik Eduinu a kolik např. Učitelské platformě, CZESHA a dalším... Je to velmi nevyvážené v absolutní neprospěch nejpočetnějšího českého spolku s 2 000 členy!

Nebo jde o to, že vydavatel České školy Albatros Media zároveň podporuje přes Nadaci Albatros Eduin a OSF?
https://www.nadacealbatros.cz/podporene-projekty.html

Michal Komárek řekl(a)...
21. září 2018 v 0:11  

Nejde o to, pane Sárközi. Nevím, koho podporuje Nadace Albatros, a nikdo mi nemluví do toho, jaké TZ mám zveřejňovat... Nevidím také žádný důvod, abych tady zveřejňoval statistiky převzatých textů podle autorů. A nabídka bezplatné konzultace ohledně zpracování tiskových zpráv platí :-)

Tajný Učitel řekl(a)...
21. září 2018 v 7:49  

"Podle vyjádření Cermatu neexistují pravidla pro bodování testových úloh – stanovují je autoři testů ad hoc. Ti dokonce mění i bodování těch úloh, jejichž formát je po celou dobu testování stejný, a ovlivňují tak mj. počty propadajících žáků řádově o tisíce. Když chybějí psaná pravidla a rozhodují lidé, není možné, aby zůstávali anonymní i po skončení příslušného zkušebního období. Utajování jejich jmen, o něž se Cermat navzdory podaným žádostem vytrvale pokouší, odporuje jak školskému zákonu, tak zákonu o svobodném přístupu k informacím.

Holy shit. A já myslel, že je dílo objektivní, strojové, podle pravidel vytesaných do skály, vytvořené na základě široké veřejné a odborné diskuze zajištěné validačními komisemi placenými z těch miliard, které SMZ už stála aještě bude stát.

A ejhle, ono se v cermatu dělá arbitrárně, ad hoc, bez psaných pravidel?! Pro všechny maturanty???

To už fakt lepší ten středoškolský kantor, který nese při vypracování a hodnocení úloh kůži na trh.

Radek Sárközi řekl(a)...
21. září 2018 v 9:32  

Tiskové zprávy Pedagogické komory přebírají Učitelské noviny i další média specializující se na školství (kromě České školy, která půl roku nepřevzala žádnou...). Redaktoři deníků je zase využívají jako podněty pro své články - většinou je v nich část tiskové zprávy ocitována. Nikdo další kromě pana Komárka s nimi nemá problém...

Soustředíme se na věcné problémy školství. Neřešíme pseudoproblémy jako to, jestli si prezident Zeman dobře vybral svůj poradní tým, ani nepožadujeme zveřejnění jmen autorů testových úloh Cermatu...

Michal Komárek řekl(a)...
21. září 2018 v 10:14  

Blahopřeji, pane Sárközi!

Tajný Učitel řekl(a)...
21. září 2018 v 11:47  

"Když chybějí psaná pravidla a rozhodují lidé,...", tak se musí zavést objektivní státní maturita kde...chybějí psaná pravidla a rozhodují lidé. CIMRMAN BY JÁSAL.

Pavel Doležel řekl(a)...
22. září 2018 v 7:37  

Dokud bude kritika státní maturity vyvěrat z hlouposti a nevzdělanosti, tak se nikam nehneme.

"Ti dokonce mění i bodování těch úloh, jejichž formát je po celou dobu testování stejný, a ovlivňují tak mj. počty propadajících žáků řádově o tisíce."

Jestli to nebude tím, že bodování úlohy není závislé pouze na ní samotné, ale na testu jako celku. Protože obtížnost testu je vlastnost celého testu, který se také musí testovat jako celek. Jeden bod tedy není žádnou objektivní jednotkou, jako je jeden metr. Neplatí a nikdy platit nebude, že každý bod má stejnou "váhu", "obtížnost", je stejně dosažitelný, atd.

Odbornou věcnou kritiku může provádět jen někdo, kdo věci rozumí. Kartous je mimo a tajnej už je parodie na dospělou osobu. Hlouposti zdar.

Michal Komárek řekl(a)...
22. září 2018 v 7:46  

Pane Doležele, Váš předchozí příspěvek je dobrým příkladem některých problémů Vašeho způsobu diskutování. Mohl byste je, prosím reflektovat? Oč mi jde: Myslíte, že jste provedl v tom příspěvku nějakou věcnou argumentaci, z níž vyplývá, že Vaši oponenti nemají pravdu, či je jejich přístup zcestný? Mám za to, že si to myslíte a každopádně v tom příspěvku nějaký zajímavý argument je. A to by mělo stačit, ne? Alespoň ve věcné slušné diskusi určitě. Ten dodatek o schopnostech Vašich oponentů je navíc, je zbytečný argumentačně i z hlediska slušnosti a pravidel diskuse... (Jistě, zdaleka nejste sám, kdo se v diskusích na ČŠ nechává strhnout ke zbytečnému a urážlivému hodnocení oponentů... ) Děkuji! Hezký den!

Tajný Učitel řekl(a)...
22. září 2018 v 12:33  

Doležele, chápete, že jste vlastně nic nového ani převratného nesdělil.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.