Jana Bradley: V ČR inkluze ještě neprobíhá. Zatím probíhá jen nefunkční desegregace

čtvrtek 21. září 2017 ·

„Pokud se dítě vyžadující zvláštní péči násilně umístí do běžné školy, v níž nejsou žádní odborníci a učitel, který není speciálním pedagogem, musí integrovat ve své třídě i dítě s těžkostmi, nemá zdroje ani odborníky a asistuje mu jen laický asistent, učitel je přetížen a mnohdy ztracen. Domnívám se, že v ČR inkluze ještě neprobíhá. Zatím probíhá jen nefunkční desegregace. Tedy prosté umístění dětí s postižením do běžných škol, kde rozvoj dětí s postižením nezajišťují odborníci, a dítěti, které má specifické potřeby, se nedostává odborné speciálně pedagogické péče ani terapií potřebných k optimálnímu rozvoji. Dítě s postižením má sice ze zákona možnost navštěvovat běžnou školu, ale pokud tam nejsou zdroje a odborníci, nepomůže to onomu dítěti a neobohatí to ani ostatní žáky,“ říká v rozhovoru pro E15.cz. speciální pedagožka Jana Bradley, která působí v Česku i USA.

Jana Bradley (eduin.cz)
Jana Bradley v rozhovoru mimo jiné říká:


Myslím si, že začlenění dětí s nějakým postižením do běžných škol v ČR není propracováno, chybí odborníci a finance. A když je začlenění dítěte s postižením do běžné školy zátěží pro všechny, protože nejsou vhodné podmínky, logicky se vynoří obecný názor, že inkluze je neprospěšná, nefunkční a zcela kontraproduktivní. A vzniknou tendence propagovat segregaci (i lehce) postižených dětí a vyčlenit postižené děti z běžné společnosti. Krok zpátky.

Slovo inkluze se v Česku stalo politickým termínem. Nekonotuje nic pozitivního, ale pouhou zátěž. Děti s postižením, děti nějak netypické, nejsou vnímány jako unikátní osobnosti, které jsou sice trochu jiné, ale od kterých se můžeme mnoho naučit. Funkční inkluze opravdu nikoho nepoškodí, ale spíš všechny obohatí. Nefunkční inkluze může způsobit pravý opak. Nevstřícnost. Nevůli začlenit děti s postižením mezi nás, kteří máme štěstí, že jsme se narodili bez postižení.

Funkční inkluze, myslím si, znamená, že děti s nějakými těžkostmi a s nějakým postižením dostanou příležitost co nejvíce pobývat s typicky vyvíjejícími se vrstevníky. Děti, které jsou jiné, které jsou nějak postižené nebo limitované ve svém rozvoji, jsou viditelné. Jsou mezi ostatními dětmi. Možná nejsou ve třídě s běžnými dětmi celý den a často jsou i v běžné škole segregovány ve speciální třídě, ale nejsou neviditelné a schované v nějaké speciální škole. Typicky vyvíjející se děti se učí vnímat těžkosti jiných. Ve škole běžně vidí i postižené děti, které respektují. Učí se empatii. Vnímají, že lidé jsou různí. Učí se pomáhat slabšímu žákovi. Učí se vzhlížet k někomu, kdo navzdory postižení čelí výzvám, které si nedokážeme představit.

A to by snad mělo být primárním účelem inkluze. Ale nějak je to podceněno. Místo abychom vnímali prospěšnost inkluze, hledáme její neprospěšnost. Zapomínáme na to, že inkluze často obohatí nás, zdánlivě normální lidi. Učíme se vnímat těžkosti jiných. Já se ve své speciálně pedagogické praxi učím každý den. Od svých žáků, kteří jsou silnější než já a překonávají problémy, jaké si nedokážu představit. A když běžné děti vidí vrstevníky čelící těžkým výzvám, naučí je to empatii a sociálním dovednostem. A inkluze v předškolním prostředí ukazuje, že malé děti – bez předsudků – úplně v pohodě přijímají i spolužáky s postižením.

Celý rozhovor naleznete zde

9 komentářů:

tyrjir řekl(a)...
22. září 2017 v 0:43  

Pravda vítězí zatím jen mimo MŠMT a ČSSD?

Ministrovi školství Stanislavu Štechovi bouchly při politické debatě o budoucím směřování školství saze. Nadzvedly ho proklamace politiků týkající se inkluze a platů učitelů v rámci předvolební debaty školských expertů předních politických stran, kterou pro učitele ve čtvrtek uspořádala Unie zaměstnavatelských svazů.

„Neargumentujte nesmysly,“ vstoupil zostra do předvolební debaty po projevech Václava Klause ml. (ODS) a Marty Semelové (KSČM). Ti kritizovali, že nová pravidla pro inkluzi zapříčiní zrušení speciálních škol a „naženou“ postižené děti do běžných ZŠ...

Semelová se pak ohledně inkluze ohradila slovy: „Neargumentujte nesmysly? Všichni víme, že jeden postižený žák rozhodí celý třídní kolektiv,“ prohlásila a sklidila spontánní potlesk publika...

Stejně úspěšný byl i Klaus, který nadále tvrdil, že zrušení speciálních škol bylo od začátku v plánu. Podle něj je pokrytectví tvrdit, že se speciální školy neruší, protože jim prý byly zrušeny vzdělávací plány. „To je, jako byste řekli, že holičství se neruší, akorát se tam nesmí používat nůžky,“ řekl si Klaus o aplaus.

Politické programy stran obou politiků se proti nastavení inkluze ohrazují. KSČM nekonkrétně, ODS navrhuje, aby si školy mohly mezi dětmi vybírat...

To popudilo Štechovu předchůdkyni Kateřinu Valachovou (ČSSD). „Neruší se, skutečně ne. Klaus mladší nemá pravdu, žádný vzdělávací program tam nebyl. Byla jen příloha. Udělala jsem velkou chybu. Mohla jsem jako Klaus junior pořád opakovat, co vás žere, ale já jsem pracovala,“ zvýšila hlas Valachová...

Štech si ještě před zahájením debaty postěžoval, jak náročná je doba předvolební kampaně. „Jsem skomírající ministr v době předvolební. To je období, kdy se velice obtížně některé věci vyhodnocují,“ řekl Štech s tím, že se politici předhánějí s „pohádkovými sliby“ a novými nápady, jak školství změnit.

Podle něj by bylo nejlepší, kdyby v dalších čtyřech letech k žádné reformě nedošlo a spíše se nechaly vyhodnotit dosavadní kroky. To ale prý už nebude na něm. „Za dva měsíce se vrátím na akademickou půdu a budu se věnovat tomu co dříve,“ ohlásil.

Právu potvrdil, že i ze zdravotních důvodů se nehodlá do politiky vrátit. „Maximálně v expertní roli,“ doplnil.


https://m.novinky.cz/articleDetails?aId=449823&sId=&mId=

Jsem rád, že alespoň političtí soupeři ČSSD a Eduin, se na problémy inkluze dívají vcelku reálně. Na rozdíl od těch, kteří ji ve z ČSSD řízeném MŠMT tzv, "spáchali" jako koncepčně, personálně, orgranizačně i finančně hrubě nedotaženou věc.

Obávám se že ČSSD nebude ani po volbách schopna překročit svůj stupidně ideotický euročerpačský stín, který české školství osudově poznamenal (systém RVP/ŠVP, Inkluze, pokus o pečovatelskou opatrovnickým Kariérní neřád, tvrzení, že školství je prioritou doprovázené pracovně náročnou dietou učitelů a škol atd.). Naznačuje to, myslím, i instalace genderového specialisty P. Pavlíka do funkce politického náměstka MŠMT.

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
22. září 2017 v 1:36  

Obávám se že ČSSD nebude ani po volbách schopna překročit svůj stupidně ideotický euročerpačský stín, který české školství osudově poznamenal (systém RVP/ŠVP, Inkluze, pokus o pečovatelsko opatrovnický Kariérní neřád, tvrzení, že školství je prioritou doprovázené pracovně náročnou dietou učitelů a škol atd.). Naznačuje to, myslím, i instalace genderového specialisty P. Pavlíka do funkce politického náměstka MŠMT...

tyrjir řekl(a)...
22. září 2017 v 1:41  

CatCatherine25 řekl(a)... 21. září 2017 23:50
"Příloha" byl původně samostatný vzdělávací program zvláštní školy, který byl na pokyn MŠMT přepracován na Rámcový vzdělávací program zvláštní školy a posléze prezentován jako Příloha RVP ZV.
Vznikl v odd. speciální pedagogiky VÚP v Praze ve spolupráci s týmem 40 zkušených učitelů zvláštních (posléze základních praktických) škol ze všech krajů ČR.

http://www.pedagogicke.info/2017/09/pravo-neargumentujte-nesmysly-rozohnil.html

Jana Karvaiová řekl(a)...
22. září 2017 v 6:13  

A inkluze jeste hooooodneeee dlooooouho fungovat nebude!!!
Jestli vubec!
Chudaci deti!!!
Ale koho zajimaji primplneni politickych cilu?!

tyrjir řekl(a)...
22. září 2017 v 10:12  


Zpackaná Inkluze - nedbalost či úmysl?

Hysterický dogmatismus "vztekle hyperaktivistické" exministryně a "výbušně skomírajícího" ministra školství, myslím, napovídá, že jejich nedbalost hraničí s úmyslným jednáním poškozujícím všechny děti a tím i budoucnost České republiky:

Zrušení přílohy RVP pro žáky s LMP znamená ukončení efektivního vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací založeném na dlouhodobém, systematickém a odborně metodickém a organizačním přístupu, vypracovaném generacemi speciálních pedagogů, psychologů a lékařů. Jeho tradice sahá do počátku dvacátého století a jeho cílem bylo dosažení maximálně možného vzdělání žáků s mentálním handicapem. A v důsledku naplnění tohoto cíle umožnění maximálně možného uplatnění těchto lidí ve společnosti.

Náhrada tohoto systému pseudovizí přirozeného přijímání žáků s handicapem běžnou populací a náhrada speciálněpedagogického přístupu ke vzdělávání těchto dětí podpůrnými opatřeními realizovanými asistenty pedagoga, přenesením odpovědnosti za jejich realizaci na učitele škol hlavního vzdělávacího proudu při zachování míry ostatních povinností při vzdělávání všech žáků je z historického hlediska krok zpět. Budou ho muset po pominutí těchto myšlenkových pochybení budoucí generace učitelů – speciálních pedagogů pracně odstraňovat s vědomím ztráty kvality života generace, či dokonce generací žáků...


Zrušením upravené přílohy LMP ve vzdělávání se ruší systematicky propracovaný, vysoce erudovaný a ve světě ojedinělý systém vzdělávání žáků s mentální retardací. Měli bychom uvažovat o jeho odborném využití, případně zdokonalení, a nikoliv o jeho prostém zrušení....

... Podpůrná opatření tento vysoce odborný materiál nemohou nahradit. S odborným vzděláváním žáků s mentální retardací nemá poskytování stupňů podpory žádnou přímou souvislost...


http://www.ceskaskola.cz/2015/09/jiri-tyr-spolecne-vzdelavani-dostava.html

Dosud ne zcela zodpovězenou otázkou, myslím, je, zda zrušení "Přílohy RVP žáky s LMP" za výše popsaných okolností a za stavu, kdy české školství je hluboce rozpočtově podfinancované, bylo jen nedbalostním nebo dokonce i úmyslným činem poškozujícím kvalitní vzdělávání všech děti a v důsledku toho všechny občany České republiky.

J.Týř

Viz též Tornádo KAT a Vládní jaderný výbuch - protiprávní pokus systémově nadřadit nekvalitně koncipované sociálně a zdravotně opatrovnické funkce veřejných škol jejich prioritní funkci (jádru školství) - kvalitnímu vzdělávání

http://www.ceskaskola.cz/2017/07/vlada-byla-velmi-aktivni-ve-skolstvi.html?showComment=1501591494685#comment-6280139516709541290


Jana Karvaiová řekl(a)...
22. září 2017 v 10:50  

Zrušení přílohy vzdělávacího pláno pro LMP žáky bylo plánováno dávno dopředu - viz strategie od Agentury pro sociální začleňování. Je to jeden z hlavních ,cílů.

tyrjir řekl(a)...
22. září 2017 v 11:40  

Vláda a MŠMT ČR nemusejí dbát na dodržování Ústavy ve školství?

Agentura pro sociální začleňování je jedním z odborů Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády ČR a spadá do gesce ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.

Agentura funguje od roku 2008 a je vládním nástrojem na podporu obcím, které řeší problematiku sociálního vyloučení.


Agentura pro sociální začleňování:
• pomáhá obcím a městům při mapování a detailním poznávání problémů sociálně vyloučených lokalit a jejich obyvatel, při přípravě a nastavování dlouhodobějších procesů pro jejich řešení a při získávání financí na tyto postupy.

• propojuje přitom místní subjekty (města a obce a jejich úřady, ale také neziskové organizace, školy a školská zařízení, Úřad práce, zaměstnavatele, policii a veřejnost), aby při sociálním začleňování spolupracovaly).

• spolupracuje s ministerstvy, přenáší informace z komunální úrovně směrem ke státní správě, podílí se na formování státní politiky sociálního začleňování a její koordinaci.


https://www.vlada.cz/cz/ppov/zmocnenec-vlady-pro-lidska-prava/socialni-zaclenovani/odbor-agentura-pro-socialni-zaclenovani-40435/

Agentura pro sociální začleňování je vládní organizace (odbor Úřadu vlády) orientovaný na SOCIÁLNÍ začleňování SOCIÁLNĚ problémových skupin obyvatelstva v OBCÍCH ČR, což evidentně (viz citace výše) přísluší resortům MV, MPSV, MMR a MŠMT. Nechápu zcela, proč MŠMT jakožto vrcholný orgán státní správy ve ŠKOLSTVÍ (škola je podle Ústavy i školského zákona primárně vzdělávací zařízení!) podlehlo tak zoufale neodborně údajnému tlaku agentury určené k pomoci obcím v sociální a nikoli vzdělávací oblasti.

Bude ten Vládní jaderný výbuch spočivající, myslím, v ničení kvalitního vzdělávání, podstaty (jádra) školství, ne odborně provedenou inkluzí, řádně vyšetřen?

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
23. září 2017 v 20:20  

ad 22. září 2017 10:12

Kurzívou psaná citace je citace z článku M. Bernardové Kolektivizace českého školství.

Viz
http://www.ceskaskola.cz/2015/09/marcela-bernardova-kolektivizace.html
http://www.ceskaskola.cz/2015/09/jiri-tyr-spolecne-vzdelavani-dostava.html

Josef Soukal řekl(a)...
24. září 2017 v 22:05  

Titulek, původně Janka Wagnera, je velmi výstižný.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.