Jak se liší učitelé v méně úspěšných a velmi úspěšných třídách

pátek 1. září 2017 ·

Česká školní inspekce zveřejňuje sekundární analýzu výsledků mezinárodních šetření TIMSS 2015 a TIMSS 2011, jejímž cílem je porovnat na základě výsledků těchto šetření vybrané znaky méně úspěšných a velmi úspěšných tříd. Analýza mimo jiné sleduje, do jaké míry a v čem se odlišují metody a formy výuky používané učiteli ve sledovaných školách.Česká republika se v letech 2011 (177 základních škol, více než 4500 žáků a jejich rodičů, 291 učitelů a 177 ředitelů škol) a 2015 (159 ZŠ, přes 5000 žáků a rodičů, téměř 350 učitelů a 159 ředitelů) zúčastnila v TIMSS pouze šetření žáků 4. ročníku ZŠ. Tato analýza pak vychází z výsledků dosažených českými žáky v přírodovědě.


Rozdíl je zejména v kvalifikaci


Téměř všichni žáci ve velmi úspěšných třídách jsou vyučováni učiteli s minimálně magisterským stupněm vzdělání. V méně úspěšných třídách jsou to jen čtyři pětiny. Rozdíl je pa trný i v hlavním oboru nebo zaměření studia učitelů. Učitelé s vystudovaným učitelstvím pro 1. stupeň učí větší podíl žáků ve velmi úspěšných třídách (92 %). V méně úspěšných třídách je takovými učiteli vzděláváno jen 80 % žáků.


Také v dalším vzdělávání je situace lepší ve velmi úspěšných třídách. Tam vyučují bezmála třetinu žáků učitelé, kteří se v posledních dvou letech zúčastnili dalšího vzdělávání (řešení individuálních potřeb žáků, využívání informačních technologií při výuce přírodních věd, rozvíjení kritického myšlení žáků nebo badatelských schopností). V méně úspěšných třídách učí takoví učitelé méně než pětinu žáků. V roce 2011 byl celkově rozsah dalšího vzdělávání o něco nižší než v roce 2015, větší nárůst byl pak pozorován u velmi úspěšných tříd.


V čem se ale profesní charakteristika daných učitelů příliš neliší, je délka pedagogické praxe. Učitelé s praxí 20 a více let učí největší podíl žáků (56 %) jak ve velmi úspěšných třídách, tak i v méně úspěšných třídách. Naopak pedagogové s praxí kratší než 10 let učí 16 % žáků z velmi úspěšných tříd a 10 % žáků z méně úspěšných tříd.


Učitelé velmi úspěšných tříd, kteří se velice často scházejí s kolegy za účelem konzultace (jak vyučovat určitou látku), vyučují v porovnání s učiteli méně úspěšných tříd zhruba trojnásobný podíl žáků. Navíc také intenzivněji spolupracují s kolegy z jiných ročníků na zajištění kontinuity výuky a účastní se setkání skupin zabývajících se naplňováním kurikula. Téměř polovinu žáků učí učitelé, kteří velice často nebo často spolupracují na plánování a přípravě didaktických materiálů. V případě méně úspěšných tříd vyučují tito učitelé o málo více než polovinu žáků. Učitelé přibližně dvou třetin žáků bez ohledu na to, ve které skupině tříd vyučují, byli někdy nebo často na hospitaci u kolegy.


V roce 2011 si učitelé velmi úspěšných tříd ve větší míře než učitelé těch méně úspěšných vyměňovali zkušenosti ze svého vlastního pedagogického působení a konzultovali výuku určité látky, na druhou stranu méně intenzivně spolupracovali na plánování a přípravě didaktických materiálů.


V úspěšnějších třídách učí spokojenější učitelé


Ve velmi úspěšných třídách působí učitelé, kteří jsou spokojenější se svým povoláním (učí 39 % žáků), než je tomu u učitelů méně úspěšných tříd (učí 30 %), což nedosahuje průměru v ČR (37 %).


Podíl žáků (14 %) „málo spokojených“ učitelů z méně úspěšných tříd téměř trojnásobně převyšuje podíl žáků (5 %) „málo spokojených“ učitelů z velmi úspěšných tříd.


Rozdíly mezi oběma skupinami tříd jsou zjevné zejména v podílech žáků vyučovaných učiteli, kteří volili jako odpověď na dílčí položky kategorii „velmi často“ (podíl žáků velmi úspěšných tříd/podíl žáků méně úspěšných tříd):


• ve své práci nacházím význam a smysl: 57 % / 23 %,
• pociťuji nadšení pro svou práci: 41 % / 19 %,
• má práce mě inspiruje: 48 % / 19 %.


Učitelé, podle kterých jejich škola klade vysoký důraz na akademický úspěch, učí menší podíl žáků (25 %) v méně úspěšných třídách, než je tomu ve velmi úspěšných třídách (64 %). Učitelé velmi úspěšných tříd ve srovnání s učiteli těch méně úspěšných označovali výrazně častěji nejvyšší úrovní položky nároky učitelů na výsledky žáků a schopnost učitelů žáky inspirovat. Velmi pozitivně také hodnotili např. zapojení rodičů do činnosti školy nebo snahu žáků ve škole dobře prospívat. Je zajímavé, že učitelé z méně úspěšných tříd naopak o něco lépe hodnotili své pochopení ŠVP a úspěšnost při jeho realizaci.


Dvě třetiny žáků (66 %) vyučují učitelé, kteří se téměř se žádnými problémy s podmínkami nebo se zdroji ve škole nesetkávají, a necelou jednu třetinu (30 %) vyučují učitelé, kteří tyto nedostatky považují za malý problém. Pedagogové, kteří tvrdí, že v jejich škole není téměř žádný problém s podmínkami a zdroji, učí v méně úspěšných třídách menší podíl žáků (62 %), než je podíl žáků ve velmi úspěšných třídách (75 %).


Učitelé méně úspěšných tříd v nižší míře vnímají jako překážku pro odpovídající zajištění výuky to, že je ve třídách příliš mnoho žáků (učí 54 % žáků), než učitelé velmi úspěšných tříd (učí 67 %). Příliš silný tlak ze strany rodičů pociťují více učitelé působící ve velmi úspěšných třídách (učí 46 %) oproti kolegům v těch méně úspěšných (učí 31 %).


Se snižujícím se výkonem žáků jsou učitelé stále silněji přesvědčeni, že potřebují více času na pomoc jednotlivým žákům, a častěji mají pocit, že musejí v hodinách probrat příliš mnoho učiva.


Častější chvála a důraz na výzkum


Učitelé, kteří se zabývají činnostmi, jež mají zvýšit zaujetí jejich žáků, zhruba v polovině hodin učí větší podíl žáků ve velmi úspěšných třídách (53 %) oproti 40 % žáků v méně úspěšných třídách.


Učitelé ve velmi úspěšných třídách ve srovnání s kolegy v méně úspěšných třídách každou nebo téměř každou hodinu chválí své žáky za to, že se snaží, a podněcují jejich snahu se zlepšit, vybízejí je, aby své odpovědi vysvětlovali, dávají do souvislosti novou látku s předchozími znalostmi dětí a do výuky častěji přinášejí zajímavé učební materiály.


Rozdíl mezi výukou učitelů velmi úspěšných tříd a méně úspěšných tříd je také v tom, že v těch velmi úspěšných minimálně v polovině vyučovacích hodin žáci na pokyn učitele (podíl žáků velmi úspěšných tříd/podíl žáků méně úspěšných tříd):


• navrhují či připravují pokusy nebo zkoumání: 30 % / 14 %,
• používají důkazy z pokusů na podložení svých závěrů: 27 % / 12 %,
• prezentují data z pokusů nebo zkoumání: 24 % / 15 %,
• učí se fakta a principy nazpaměť: 26% / 17 %,
• interpretují data z pokusů nebo zkoumání: 22 % / 14 %


V hodnocení vlastní sebedůvěry téměř všichni učitelé přírodovědy uvádějí, že si věří v tom, že dokážou přizpůsobovat výuku tak, aby žáky zaujala. Také pomáhají žákům uvědomit si, proč je dobré se přírodovědu učit, a ukazují jim tento předmět takovým způsobem, aby si uvědomovali, že získané znalosti využijí.

Pro srovnání byly také sledovány používané výukové přístupy v hodinách matematiky. V roce 2015 ve velmi úspěšných třídách učitelé chtěli po větším počtu žáků každou nebo téměř každou hodinu matematiky, aby sledovali výklad o nové látce a řešili úlohy s pomocí učitele (samostatně nebo společně jako třída), než tomu bylo v méně úspěšných třídách. Zatímco větší podíl žáků v méně úspěšných třídách byl vzděláván učiteli, kteří po nich přibližně v polovině hodin matematiky nebo častěji chtěli, aby se učili nazpaměť pravidla, postupy a fakta či řešili úlohy (a to když se se učitel věnuje jiným povinnostem a žáky nechá pracovat samostatně), v případě velmi úspěšných tříd se to dělo v menší míře.

Celá analýza je ke stažení zde

1 komentářů:

Nowak řekl(a)...
1. září 2017 v 13:45  

"V čem se ale profesní charakteristika daných učitelů příliš neliší, je délka pedagogické praxe. Učitelé s praxí 20 a více let učí největší podíl žáků (56 %) jak ve velmi úspěšných třídách, tak i v méně úspěšných třídách. Naopak pedagogové s praxí kratší než 10 let učí 16 % žáků z velmi úspěšných tříd a 10 % žáků z méně úspěšných tříd."
Někdy to zní přesvědčivě, jinde je srovnávání % poněkud na vodě. Zde najednou je 16 % a 10 % srovnatelných, jinde je podobný rozdíl jasně prohlášen za významný.
Celou zprávu jsem nebyl schopen luštit - obsahuje kvalifikované statistické vyhodnocení? Zdá se, že ne.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.