Otevřený dopis ministru školství ve věci výběrového řízení do vedení NÚV

pondělí 7. srpna 2017 ·

Vážený pane ministře, obracíme se na Vás v souvislosti s konkursním řízením na obsazení pozice ředitele/ředitelky Národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen NÚV). Ředitele/ředitelku NÚV považujeme za jednu z klíčových pozic pro rozvoj školství v České republice. Je ale smutnou realitou, že v České republice je od doby ministra školství Josefa Dobeše tato pozice často spojovaná s netransparentním výběrem a nedostatečnou diskusí s odbornou veřejností o směřování NÚV a tedy celého školství.

Přestože plně respektujeme pravomoc Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na výběr ředitele/ředitelky NÚV, rádi bychom se ke stávajícímu konkursu vyjádřili.


Podle požadavků musí kandidáti a kandidátky představit koncepční záměr rozvoje organizace v období následujících 5 let. To je zcela zásadní pro další směřování školství v České republice a má-li být zajištěna legitimita a respekt odborné veřejnosti vůči vítězi/vítězce konkursního řízení, ale i další činnosti NÚV, je dle našeho názoru zcela nezbytná odborná diskuse a reflexe koncepčního záměru. Proto Vás žádáme o zorganizování veřejné prezentace koncepčních záměrů kandidátů a kandidátek. Jsme si vědomi, že veřejná prezentace záměrů se vymyká standardním postupům, avšak v kontextu minulých dohadů a pochybností ve věci výběru ředitelů NÚV jsme přesvědčeni, že se jedná o velmi důležitý krok. V této věci si dovolujeme nabídnout možnou spolupráci.


Některé okolnosti vypsání konkursního řízení rovněž považujeme za poněkud neštastné či dokonce netransparentní. Konkursní řízení bylo vypsáno v průběhu letních prázdnin, včetně uzávěrky pro přihlášení kandidátů/kandidátek. Oznámení o výběrovém řízení bohužel nebylo zveřejněno na webových stránkách samotného NÚV, pouze na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Vzhledem k důležitosti této pozice doufáme, že se do výběrového řízení přihlásí dostatek kvalitních kandidátů či kandidátek a že budou pečlivě posouzeny jejich kvalifikační a odborné předpoklady.


S pozdravem,


Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z.s.
EDUin, o.p.s.
Nadace Open Society Fund Praha
Stálá konference asociací ve vzdělávání, z.s.

32 komentářů:

Simona CARCY řekl(a)...
7. srpna 2017 v 8:26  

Aspoň je hezky vidět, komu a od koho tečou peníze v takzvaném školství expertů.

tyrjir řekl(a)...
7. srpna 2017 v 14:42  

Ten požadavek je legitimní a důvodný. Zajímala by mne odpověď MŠMT na něj. J.Týř

tyrjir řekl(a)...
7. srpna 2017 v 14:54  

Reakce MŠMT na otevřený dopis

MŠMT reaguje na otevřený dopis ohledně výběrového řízení na pozici ředitele/ky Národního ústavu.

MŠMT vyhlásilo výběrové řízení dne 30.6.2017 s termínem pro předkládání přihlášek do 31.7.2017. MŠMT postupuje při konkursním řízení na pozici ředitele/ky Národního ústavu pro vzdělávání v souladu se zněním vyhlášky o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích. V souladu s touto vyhláškou (§4) je jednání konkursní komise neveřejné. V rámci jednání konkursní komise bude s přihlášenými uchazeči projednána možnost zveřejnění jimi předložených koncepčních záměrů rozvoje Národního ústavu pro vzdělávání v období následujících pěti let v rozsahu 5 normostran, jak je v rámci řízení požadováno. V případě jejich souhlasu MŠMT předložené koncepční záměry zveřejní.


http://www.pedagogicke.info/2017/08/reakce-msmt-na-otevreny-dopis.html

Nerozumím asi zcela tomu, proč MŠMT informaci o výběrovém řízení a jeho podmínkách lépe nezveřejnilo a proč se EduIn neozval třeba hned začátkem prázdnin.

J. Týř

tyrjir řekl(a)...
7. srpna 2017 v 14:56  

V rámci jednání konkursní komise bude s přihlášenými uchazeči projednána možnost zveřejnění jimi předložených koncepčních záměrů rozvoje Národního ústavu pro vzdělávání v období následujících pěti let v rozsahu 5 normostran, jak je v rámci řízení požadováno. V případě jejich souhlasu MŠMT předložené koncepční záměry zveřejní.

Doufám, že budou všichni souhlasit.

tyrjir řekl(a)...
7. srpna 2017 v 16:57  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
7. srpna 2017 v 17:08  
Uf, to jsem se lek,
ze špajzu nám vylez šnek!
Na zádech má z EU peněz dům.
Vyžunknul tam rum?

Má k tomu co MŠMT říci?
Fondoskandály drtí koalici.
Ticho je však po pěšině k NÚV,
jen Eduin řekl zatím párkrát uf.

A je to tak pořád dokola.
Co na to Pedagogická komora?Tantris1978 řekl(a)...
7. srpna 2017 v 17:57  

Uchazeči nemají co souhlasit. Jde o informaci, jejíž poskytnutí podléhá režimu zákona o svobodném přístupu k informacím. Pokud někdo podle tohoto zákona o informaci požádá, mšmt mu ji poskytne a následně ji zveřejní.

tyrjir řekl(a)...
8. srpna 2017 v 2:16  

Myslím, že:

Z tajemného, ani na stránkách NÚV ani v dalších médiích kromě oficiálních stránek MŠMT nezveřejněného, výběrového řízení na ředitele NÚV se mi zdá, že tu může jít o jakýsi další radioaktivní spad Vládního jaderného výbuchu, jehož součástí bylo nejen opomenutí vzdělávání jako jádra činnosti škol ve specializacích pro 2/3 učitelů, ale i pochybný způsob projednávání návrhu Kariérního řádu s pedagogickou veřejností.

http://www.ceskaskola.cz/2017/07/vlada-byla-velmi-aktivni-ve-skolstvi.html

Souhlasím s Eduin, že by se i způsob a výsledek šnečího, 26 měsíců (!) zdrženého výběru nového ředitele NÚV měl veřejně projednat.

J.Týř


tyrjir řekl(a)...
8. srpna 2017 v 2:54  

Jde o informaci, jejíž poskytnutí podléhá režimu zákona o svobodném přístupu k informacím. napsal Tantris 1978 7. srpna 2017 17:57

To je myslím docela principiální otázka, na kterou MŠMT už odpovědělo záporně tím, že

- MŠMT nezveřejnilo informaci o přípravě, podmínkách a způsobu provedení výběrového řízení tak, aby se s těmito důležitými věcmi mohla pedagogická veřejnost relativně snadno seznámit,
- MŠMT podmiňuje zveřejnění pětistránkových koncepcí účastníků výběrového řízení jejich souhlasem.

Tyto dva faktické popisy postupu MŠMT by stačilo uvodit jednou větou obsahující slovo PROČ a žádost o poskytnutí informace na základě Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím by byla, myslím, v základu hotová.

Udělá to třeba Pedagogická komora?

J. Týř

Petr řekl(a)...
8. srpna 2017 v 12:00  

Pedagogická komora? Co to je??

tyrjir řekl(a)...
8. srpna 2017 v 12:40  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
tyrjir řekl(a)...
8. srpna 2017 v 13:07  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
tyrjir řekl(a)...
8. srpna 2017 v 13:10  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
tyrjir řekl(a)...
8. srpna 2017 v 13:59  

Mažete, pane Komárku, mažete?

Viz i
http://www.ceskaskola.cz/2017/08/vychova-po-cesku-studentka-porovnala.html

Proč nemažete nebo alespoň nenapomenete třeba opakující se sprostotu tajemného nicka Petra?

Viz třeba

Petr řekl(a)...7. srpna 2017 12:20
Pane Týři, už to fakt nehulte.
atd.

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
8. srpna 2017 v 14:12  

http://www.ceskaskola.cz/2017/08/komu-nejde-matematika-nemuze-byt-chytry.html#comment-291932882646494524

tyrjir řekl(a)...
8. srpna 2017 v 14:20  

Ze dvou stejně správných vyjádření je lepší to, které je stručnější říkával jsem žákům. Uznávám, že někdy méně znamená více. Možná to platí i pro vaše mazání, ale vem to nešť, pane Komárku. J. Týř

tyrjir řekl(a)...
8. srpna 2017 v 15:08  


Co je Pedagogická komora? to zatím přesně nevím(e), i když jsem se tam i já přihlásil. Možná je to jen jakýsi bublinoidní spolek, který využil aktuální nespokojenosti, aby zazářil a pohasl. Proto se ptám, co a jak hodlá dál dělat.

Co je pedagogická komora, co a jak by měla dělat, možná, trochu vím. I když odbory a možná i MŠMT říkají, že pro její vznik ještě nenastal čas. MŠMT, které svou ideotickou zaslepeností dokonce rezignovalo i na Národní program pro vzdělávání a zabývá se mnohdy i dost nepodstatnými věcmi na úkor věcí hlavních.

Pedagogická komora i Národní program pro vzdělávání nakonec, myslím a doufám, vzniknou z dohody všech stran, které snad nemohou nevidět, v jakém stavu vzdělávání i školství v Česku jsou, a nic podstatného pro nápravu toho stavu nedělat. Doufám že to nebude moc dlouho trvat.


J.Týř

PS pro pana Komárka: Uhýbat od hlavního tématu se nemá. Ani v diskusních příspěvcích ani ve výběru témat článků pro Českou školu. Že ano, pane Komárku?


Petr řekl(a)...
8. srpna 2017 v 15:38  

Zásadní rozdíl mezi pedagogickou komorou a Národním programem pro vzdělávání je ten, že Národní program je 12 let ve školském zákoně a nikdo nebyl nikdy schopen jej ani začít tvořit, natož předložit nějaký návrh. Existují velmi různé názory na to, jaké povahy by ten dokument měl být (strategie? kurikulum?). Vymezení ve školském zákoně je poměrně mnohoznačné. Úplně už nejsem přesvědčen, že ten papír sám o sobě něčemu pomůže. Konsenzus o směřování školství se případně dá dosáhnout i bez toho, mnohem spíše ale vznikne papír, který žádný konsenzus vyjadřovat nebude. Pedagogická komora ze zákona je ryzí chiméra. Nanejvýš vznikne nějaké občanské sdružení, které bude sdružovat 10 % učitelů a nakonec se rozhádá.

tyrjir řekl(a)...
9. srpna 2017 v 11:06  

ZRÚDNÉ PŘIZNÁNÍ IDEOTA(Ů?) K NEDODRŽENÍ ZÁKONŮ A VEŘEJNÉHO ZÁJMU V MŠMT ČR?

Zásadní rozdíl mezi pedagogickou komorou a Národním programem pro vzdělávání je ten, že Národní program je 12 let ve školském zákoně a nikdo nebyl nikdy schopen jej ani začít tvořit, natož předložit nějaký návrh...

... Pedagogická komora ze zákona je ryzí chiméra. Nanejvýš vznikne nějaké občanské sdružení, které bude sdružovat 10 % učitelů a nakonec se rozhádá.
Napsal výše tajemný Nick Petr.

Souhlasím s první částí, nesouhlasím s druhou a k obojímu dodávám:

UŽ JE TO TADY! Volali lidé před 28 léty.

UŽ JE TO TADY! Mohli a měli by asi teď volat učitelé, ředitelé a zřizovatelé škol žáci, rodiče, zaměstnavatelé ze státních i nestátních organizací, poctiví podnikatelé, ministři a členové Parlamentu, školští odboráři a celá veřejnost. Všichni, kteří vidí, jaké ZRŮDNOSTI (hrubé vady vzniklé už při rození věcí - viz výše i jinde, vč. tzv. čerpání dotací, vč. toho NÚV atd.) se v českém hrubě podfinancovaném, mizerně odborně resortně řízeném a dlouhodobě ideoticky (ideově dogmaticky) deformovaném školství v rozporu s platnou Ústavou a Školským zákonem ČR dějí.

Zásadní podobnost mezi pedagogickou komorou a Národním programem pro vzdělávání je ten, že obě tyto věci realizovat lze (viz možná třeba to jinde nickem Petrem zmiňované Finsko), ale ani MŠMT, ani Vláda ani Parlament České republiky se o to, myslím, řádně nesnaží.


V jiných resortech (zdravotnictví, průmyslu a obchodu, spravedlnosti...) zákonem zřízené profesní komory jsou a ve školském resortu nemůže být Pedagogická komora? PROČ TAKOVÁ ZRŮDNOST (hrubá vada při rození věci) v MŠMT ČR?

Proti nedodržování zákonů České republiky se dá a má bojovat dvěma vzájemně se nevylučujími způsoby:

- dožadovat se u příslušných orgánů uplatnění platných zákonů,
- při volbách.

Myslím, že v případě českého ze strany MŠMT ČR hrubě zanedbávaného školství jsou na místě oba tyto způsoby.

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
9. srpna 2017 v 12:32  

Zásadní podobnost mezi pedagogickou komorou a Národním programem pro vzdělávání je ta podobnost, že obě tyto věci realizovat lze...,ale ani MŠMT, ani Vláda ani Parlament České republiky se o to, myslím, řádně nesnaží...

Petr řekl(a)...
9. srpna 2017 v 15:25  

No, já taky nechápu, proč ten Národní program vzdělávání pořád ve školském zákoně figuruje. Uběhlo více než 10 let, prošlo nespočet novel. Myslím, že MŠMT by mělo nejpozději po volbách dát karty na stůl a říct buď, že to byl omyl a při nejbližší příležitosti to z § 3 novelou odstranit, nebo se aspoň pokusit literu zákona nějak naplnit. Docela rozumím tomu, proč se do toho ministerstvo nepustilo: je tam velmi komplikovaná schvalovací procedura, navíc by to z definice musel být dokument hodně obecný. Dva roky by to nějaký expertní tým placený z nějakého projektu připravoval a výsledek by byl dejme tomu šedesátistránkový hodně obecný dokument, takové "meta-RVP" nebo "RVP di tutt´i RVP". Obávám se, že v našich podmínkách by se tomu všichni jen vysmáli, protože v českých debatách má bohužel konkrétní jednotlivost vždy přednost před celostním pohledem. Takže na Národní program pro vzdělávání je asi rozumné zapomenout, jen by to v tom zákoně nemuselo strašit.

Petr řekl(a)...
9. srpna 2017 v 15:38  

Pedagogická komora v podobě stavovské profesní organizace, na kterou by stát přenesl výkon státní správy, pokud je mi známo, neexistuje v žádném evropském státě. V situaci, kdy je pedagogických pracovníků mezi 150 - 200 tisíci a zjevně nejsou schopni se dohodnout na čemkoli kromě tvrzení, že školství je podfinancované, není vznik pedagogické komory zákonem fakt na pořadu dne. Je to jen φάντασμα čili přelud.

tyrjir řekl(a)...
9. srpna 2017 v 16:58  

Profesní komory nově součástí legislativního procesu

Předseda vlády Bohuslav Sobotka společně s ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předsedou Legislativní rady vlády Jiřím Dienstbierem jednali dnes se zástupci dvanácti profesních komor o jejich začlenění do procesu tvorby právních předpisů. Úspěšně navázaná spolupráce položila základ pro další pravidelná setkání...

Dnešnímu setkání předcházela významná změna legislativních pravidel vlády. Profesní komory zřízené zákonem se díky ní staly takzvaným připomínkovým místem v rámci mezirezortního připomínkového řízení. V případě, kdy se návrh právního předpisu týká jejich působnosti, mají tak komory možnost ovlivnit jeho tvorbu, podobu i konečné znění. Druhý krok spočíval ve změně Jednacího řádu Legislativní rady vlády (LRV)...

Jednání se zúčastnili zástupci 12 profesních komor zřízených zákonem:

České advokátní komory;
České komory architektů;
Komory auditorů ČR;
Komory daňových poradců ČR;
České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě;
České komory patentových zástupců ČR;
České lékárnické komory;
České stomatologické komory;
Exekutorské komory;
Komory veterinárních lékařů ČR;
Notářské komory ČR;
České lékařské komory.

https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/aktualne/profesni-komory-nove-soucasti-legislativniho-procesu-127315/

tyrjir řekl(a)...
9. srpna 2017 v 17:07  

Vzniku Pedagogické komory nic podstatného nebrání. Měla by, myslím, vzniknout co nejdřív a účastnit se i tvorby Národního programu pro vzdělávání.

Národní program pro vzdělávání je dnes suplován Bílou knihou, která není za až tak špatná. Její aktualizace by nemusel být tak velký problém.

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
9. srpna 2017 v 17:18  

Chápu, že se ideotickým redesignátorům českého školství Pedagogická komora ani Národní program pro vzdělávání moc nezajídají, když už teď mají problémy s Ústavou a Školským zákonem. Asi jim víc vyhovuje ten zmatek, který ve školství způsobují.

Viz třeba

http://www.ceskaskola.cz/2017/07/vlada-byla-velmi-aktivni-ve-skolstvi.html#comment-6280139516709541290

http://www.ceskaskola.cz/2017/08/skolsti-odborari-chystaji-kvuli-platum.html#comment-6677202136689417314
http://www.ceskaskola.cz/2017/08/skolsti-odborari-chystaji-kvuli-platum.html#comment-8975386569713219085
http://www.ceskaskola.cz/2017/08/skolsti-odborari-chystaji-kvuli-platum.html#comment-2440004750510773958

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
9. srpna 2017 v 17:33  

Jsou to IDEOTIČTÍ REDESIGNÉŘI nebo PROTIPRÁVNÉ JEDNAJÍCÍ DEFORMÁTOŘI?

B je myslím správně.

Petr řekl(a)...
9. srpna 2017 v 20:11  

Mám dojem, že existenci jiných profesních komor v ČR nikdo nezpochybňoval, ale z toho taky nic nepyne. Jestli něco podstatného brání vzniku pedagogické komory, je těžko říct, neb ji nikdo nezakládá. Otázka správně položená zní, zda existuje nějaký argument pro to, aby taková profesní organizace vznikla. Zatím jsem neslyšel vůbec žádný, nepovažujeme-li za argument skutečnost, že si to z bůhvíjakého důvodu přeje několik desítek učitelů. S přihlédnutím ke snadno doložitelnému faktu, že nikde v Evropě pedagogičtí pracovníci svou komoru nemají, lze na otázku, kdy bude v ČR pedagogická komora, odpovědět idiomaticky: When pigs fly.

Petr řekl(a)...
9. srpna 2017 v 20:14  

Jinak Bílá kniha už je nejen fakticky mrtvý, ale též formálně neplatný dokument.

tyrjir řekl(a)...
10. srpna 2017 v 10:58  

Představí se nick Petr, panem Komárkem tolerovaný, tajemný a předtím jinde i sprostý provokatér, čtenářům České školy? J.Týř

tyrjir řekl(a)...
10. srpna 2017 v 11:09  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
10. srpna 2017 v 18:42  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
tyrjir řekl(a)...
10. srpna 2017 v 18:43  

Svou diskusi v České škole tímto ukončuji. J.Týř

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.