Češtinářka Jitka Ferencová: Co mi vadí na centrálním hodnocení slohů

pátek 16. června 2017 ·

S našimi studenty jsme podávali několik odvolání proti výsledkům slohů, protože ač se Cermat snaží kritéria hodnocení objektivizovat co nejvíce, stejně zůstávají subjektivní. Logicky. Hranice mezi hodnocením splnil výborně – v zásadě splnil – pouze splnil je nejasná. Nejobtížnější je to určit v kategorii dodržení tématu a slohového útvaru. Tam vidíme nejčastěji hodnocení, s nímž nesouhlasíme. Určité pochybnosti máme i u slovní zásoby a také u soudržnosti a kompozice textu. Právě kvůli takovým nejasnostem studenti ztrácí body, mnohým vyšlo dobré hodnocení a v součtu jim tak ušla jednička z češtiny. Zbytečně.

Jitka Ferencová (archiv autorky)
Ale to není jediný problém. Výsledky slohů jsou ve značné míře ovlivněny špatným zadáním. Například student má popsat Ladův obrázek, který je černobílý. Originál je ale barevný a mnozí studenti ho znají. Jak ho mají popsat? Co je správně? Proč někdo připravil tak nesmyslné zadání? Nad tím zůstává rozum stát. Bohužel si to zadání čtyři moji studenti vybrali a mají průměrné hodnocení. Ze špatných zadání vznikají nevýrazné práce.

Další téma – vypravování o monstrech, která napadla Zemi. Vybralo si ho nejvíce maturantů a nejlépe uspěli dva zcela průměrní studenti. Proč? Pojmenovala bych to slovy Cermatu – nechtějte být originální. Pokud budete psát průměrně, budete úspěšní, dodávám já. Jenže toto téma, a navíc žánr, svádí k tvořivosti, fantazii. Na tak malém prostoru a v tak krátkém čase to zvládne ukočírovat jen zkušený pisatel. Mnozí na to doplatili.

Slyšela jsem ředitele Zíku v televizní debatě, kde říkal, že se těžce hledá deset dobrých témat pro maturitní sloh, a proto bude již v podzimním termínu jen šest témat. To mi připadá absurdní. Jestliže organizace, která převzala řízení maturit a má k dispozici tolik odborníků, nedokáže vypsat deset témat, tak právě ona ponižuje maturitu na úroveň méně než středoškolskou. Pan Zíka v oné debatě zapomněl říci, co jsem vyčetla v dalších paragrafech vyhlášky. Od podzimního termínu bude doba na přípravu slohu, která je nyní 25 minut, kratší. Nikde jsem nenašla žádné zdůvodnění tohoto rozhodnutí. Důsledek bude, že ani tato doba, kdy si studenti tvoří myšlenkové mapy, osnovy, nebude dostatečně dlouhá. Proč? Odůvodnění chybí.

Ředitel Zíka nám jako učitelům vytýká, že se chováme sociálně – zohledňujeme situaci konkrétního studenta. Jak jinak by se měli učitelé chovat v prostředí, které je čistě sociální? V době, kdy stát prosazuje ve školách inkluzi, má mnoho studentů nejrůznější postižení. Máme jim kvůli tomu krájet body a minuty? Měla jsem letos studentku, která dostala u ústní maturity 100 % přidaného času na přípravu, ale už ne na odpovědi. To rozhoduje pedagogicko-psychologická poradna. Kritéria stanovil Cermat. Takže přemýšlet ji můžeme nechat dvakrát déle než mluvit? Oni postižení pomaleji přemýšlejí a rychleji mluví? To jsou neskutečné paradoxy.

Podle názorů Cermatu jsou učitelé moc sociální, studentům nadržují, nedodržují kritéria. Jak si tedy vysvětlit, že to byl právě Cermat, který rozeslal na konci minulého školního roku dopisy právě nám, učitelům, abychom letos hodnotili za Cermat. Předpokládám, že jsem nebyla jediná. Samozřejmě jsem to nepřijala. Nenechám se veřejně zostuzovat, abych pak potichu přijala určenou roli. Navíc jsem v předešlých ročnících maturity měla co dělat, když jsem hodnotila svých třicet slohů. Každý jsem četla třikrát a snažila se je co nejobjektivněji posoudit podle předepsaných kritérií. Letos na jednoho hodnotitele připadlo, podle vyjádření ministryně Valachové, několik stovek slohů. Nedokážu si představit, jak při několika stovkách opravovaných prací udržel hodnotitel odstup, jak určil, co se mu zdálo jako zcela splněno, splněno a v zásadě splněno. Autorka učí na Waldorfském lyceu Praha

28 komentářů:

Tajný Učitel řekl(a)...
16. června 2017 v 13:04  

Pro objektivitu je lepší je chovat se Asociálně.

Josef Soukal řekl(a)...
16. června 2017 v 13:54  

Nejsem centrální hodnotitel, ale
hodnotitelé musí mít jasně konkretizováno, co se za jednotlivými hodnotícími pojmy skrývá,
černobílý Lada je samozřejmě nedostatek, ale žádnou další zásadní vadu v zásadních nespatřuji,
možné vadné hodnocení neznamená, že by hodnocení v principu potlačovalo kreativitu,
jestliže snížení počtu témat "ponižuje maturitu...", pak na jaké úrovní byla před zavedením centrálního hodnocení, kdy školy většinou vypisovaly pouze pět zadání? (odbočím - nemohl by někdo z kritiků zadání vyvěsit soubory školních zadání z dob předcentrálních, abychom mohli porovnat úroveň?),
úprava podmínek pro žáky s handicapem není totéž jako zohledňování sociální situace žáka, ale něco úplně jiného,
stejně tak formulace "To rozhoduje pedagogicko-psychologická poradna. Kritéria stanovil Cermat." je zmatečná; reakci na ni přenechám CH,
počty hodnotitelů bych snížil, čas pro hodnocení prodloužil, zavedl bych dva hodnotitele, jednoho z nich by vybrala ze svých řad sama škola; to zásadní ovšem není v režii Cermatu,
celkově text paní Ferencové ukazuje neudržitelnost současného stavu, kdy se mísí
fatální důsledky masifikace středoškolského studia,
neschopnost reagovat na nivelizaci zkoušky a neochota změnit zkoušku na víceúrovňovou,
neschopnost či neochota MŠMT zajistit CH odpovídající podmínky,
oprávněné připomínky k současné podobě písemných maturit,
názory a požadavky principiálně neslučitelné s podstatou objektivního hodnocení,
přirozený odpor učitelů k omezení svých pravomocí.
Řešením není návrat do stavu před spuštěním nové maturity, ale komplexní úprava středoškolského vzdělávání.

Jiri Janecek řekl(a)...
16. června 2017 v 14:32  

Mám taky určité pochybnosti u soudržnosti a kompozici textu... Takže opět jen to hlavní - slohová práce u státní maturity není proto, aby dala vzniknout výrazným pracem, ale aby ověřila, že student zná 10 základních stylů (resp. jeden z šesti nabízených) a dokáže se vyvarovat toho, co do vybraného stylu nepatří, a prokázala, že student má slovní zásobu odpovídající člověku, který přečetl v uplynulých 4 letech aspoň 100 knih různých žánrů...
Na výrazné práce tu jsou literární soutěže, čtenářské kroužky a probdělé noci s lahví whisky nad psacím strojem...

Unknown řekl(a)...
17. června 2017 v 8:38  

státní maturity zrušit! jsme ve 21. století,kdo to ještě neví,každá sš má mít vlastní závěřečné zkoušky z vlastních profilových předmětů a z českého jazyka pro který budou stejné maturitní okruky a témata slohových prací,celou maturitu si budou vahodnocovat na škole

Unknown řekl(a)...
17. června 2017 v 8:39  

Pane Janečku,
pro syna je důležitější obsah (myšlenka) než forma (gramatika). Vybral si téma č. 2, sci-fi vypravování, a snažil se splnit zadání. Dle několika čtenářů (i češtinářů) se mu to podařilo. Dle Cermatu nikoli. Pokud se podívám na celý obsah, je možné podle tohoto vypravování natočit krásný 3D animovaný příběh. Nedokáži si představit, jak vše dokázal uspořádat za tak krátkou dobu. Jeho sloh měl cca 1000 slov,ale... Spoustu gramatických chyb, zejména v interpunkci, občas neobratné věty. Syn říkal, že mu nezbyl žádný čas na kontrolu.
V jednom článku je uveden příklad studentky, která psala totéž zadání. Její sloh byl ohodnocen na trojku. Syn po přečtení řekl. Ale ona nesplnila zadání, není zde záchrana celého lidstva, pouze jedné rodiny.
Vy píšete, že slohová práce je k ověření, zda zná student 10 základních stylů. Pokud je to takto, pak sloh v dnešní podobě u maturity zrušte. Je to k ničemu a radši dejte 3 typy úkolů: napsat stížnost, zprávu nebo postup nějaké aktivity. Dá se očekávat že kdokoli z maturantů v průběhu života tuto znalost použije.
p.s. V době, kdy jsem maturovala já (v roce 1986) by bylo hodnocení jednoduché: sloh 1, gramatika 5, celkově 3.
p.s.II Jste opravdu bývalý učitel českého jazyka?

Ygrain řekl(a)...
17. června 2017 v 12:32  

Tak nám sem tu synovu slohovku předhoďte, ať máte širší zpětnou vazbu.

Jiri Janecek řekl(a)...
17. června 2017 v 13:43  

"Vy píšete, že slohová práce je k ověření, zda zná student 10 základních stylů. Pokud je to takto, pak sloh v dnešní podobě u maturity zrušte. Je to k ničemu a radši dejte 3 typy úkolů: napsat stížnost, zprávu nebo postup nějaké aktivity. "

Já opravdu bohužel nerozhoduji o tom, co bude nebo nebude v maturitě... Ale řekl bych, že pokud se student předem dobře připraví na ty vaše tři varianty, pak by měl projít přes jakoukoli šestikombinaci zadání, kterou Cermat vymyslí...
Ono s tím potlačením kreativity to může znít hloupě, ale pro společnost je opravdu lepší jistota/uniformita/bezpečnost než právě originalita a ty jiné sexy věci...

Češtinář nejsem a nikdy jsem nebyl, dokonce pořádně ani učitel čehokoli... Podobně jako pan Doležel tu dnes "kopu za korporátní sféru"...

Veronika Valíková řekl(a)...
17. června 2017 v 15:14  

Dobrý den, vidím, že je mě tu třeba. Zdravím paní Pa :) Sloh Vašeho syna skutečně nebyl na pětku, Lenka a Hanka jistě dosvědčí.

Pane Janečku, vaše češtinářské "vhledy" jsou velmi laické. Na pana Doležela sice nemáte... ale přesto, nechte ČJL češtinářům.

Samozřejmě souhlasím s autorkou článku a děkuji za za něj. Pokud byste, paní kolegyně, chtěla doplnit naše řady, pan Komárek má mail na předsedkyni SUČJL. Kontakty jsou na našich stránkách.

Jiri Janecek řekl(a)...
17. června 2017 v 16:12  

"Na pana Doležela sice nemáte... ale přesto, nechte ČJL češtinářům."

Něco podobného kdysi řekl myslím Voltaire nebo Jefferson... Nebo to byl ten váš Orwell? Uznávám, že na Botlíka - zaplaťpánbůh - nemám, ale proč bych nemohl vyjádřit svůj názor na roli a smysl státní maturity z ČJ z hlediska společnosti jako celku a státu?
Jestli vám to vadí, tak to přeskakujte... Taky to tak občas dělám.

----

A na tom, že článek paní Ferencové je jako slohovka slabý, si - laicky - stojím... Sice to s ohledem na téma může být bráno jako vtipné absurdní drama, ale na to to je zase málo slabé... U mne za tři.

Veronika Valíková řekl(a)...
17. června 2017 v 17:08  

Paní Ferencová jistě poděkuje.

"názor na roli a smysl státní maturity z ČJ z hlediska společnosti jako celku a státu"... Vy jste společnost, celek nebo stát, pane Janečku? Ano, Orwellovi by se Vaše výroky velmi líbily.

poste.restante řekl(a)...
17. června 2017 v 18:37  

Vy jste společnost, celek nebo stát, pane Janečku? Ano, Orwellovi by se Vaše výroky velmi líbily.
Orwellovi by se dozajista "líbily" i Vaše výroky.
On miloval ty, kteří si dělali nárok na to být univerzálním "hlasatelem pravdy".

Nemá snad pan Janeček, Vy, já, nebo kdokoliv právo vyslovit svůj názor?
svůj názor na roli a smysl státní maturity z ČJ z hlediska společnosti jako celku a státu

Pan Janeček si neosobuje právo mluvit za společnost, celek, nebo stát.
A Vy se poněkud "zvláštním" způsobem pokoušíte jeho slova manipulovat.

Vyslovil svůj názor.
Dost zřetelně to napsal, ale já to pro Vaši potřebu raději zdůrazňuji.


nechte ČJL češtinářům
Odbornost je odbornost.
Ale na můj vkus používáte tento "argument" nějak hodně často. :-)

Pokud se bavíme o hodnocení PP z CJL, pak jistě máte pravdu.

Ale je snad právo vyjádřit svůj názor či dojem vyhrazeno jen odborníkům?
Je snad jen výtvarný umělec schopen vyjádřit svůj dojem z obrazu?
A má skutečný odborník zapotřebí zdůrazňovat laikovi, že jeho názor je laický?
Notabene, když laik svou laickost sám deklaruje?
A na tom, že článek paní Ferencové je jako slohovka slabý, si - laicky - stojím...


Promiňte, ale jako celek Vaše argumentace na mne trošku působí ve stylu: "Ty tomu nerozumíš, tak do toho nekecej."
No, i takhle se dá "diskutovat".

Jiri Janecek řekl(a)...
17. června 2017 v 19:07  

poste.restante - sám bych se neobhájil lépe... A každopádně podstatně méně kultivovaně. Takže:
Děkuji! Pěkný den!!!

poste.restante řekl(a)...
17. června 2017 v 19:17  

Je mi ctí.
:-)

Veronika Valíková řekl(a)...
17. června 2017 v 20:52  

:) Co se SM z ČJL týče, systém ústního zkoušení je také dosti nepodařený.

Dobrá, ať si tedy nečeštináři do češtiny mluví, když si nemohou pomoct (a cítí potřebu podpořit systém, který jim možná dává obživu), ale ať nematou veřejnost vlastním hodnocením slohů, pane poste. restante. Mluvím já někomu do angličtiny, matematiky nebo fotbalu?

Děkuji.

Ygrain řekl(a)...
17. června 2017 v 21:15  

Paní Valíková, jste vysokoškolsky vzdělaná osoba s jistým rozhledem. Do určité míry může váš názor mít váhu i v jiných oborech, pokud se o ně aspoň trochu zajímáte.

poste.restante řekl(a)...
17. června 2017 v 21:42  

Paní Valíková, žijeme ve světe, kde neodborníci mluví do odborných oblastí naprosto běžně. Navíc, což je vůbec nejhorší, často ještě s nálepkou "expert".
Předpokládám tedy, že Vám stejně zásadně vadí třeba vyjadřování "expertů" ze společnosti EDUIN.

Laický neznamená automaticky špatný a odborný neznamená vždy správný.
Ale je dobře, když máme jasno v tom, kdo je kdo.

Nespatřuji vůbec nic špatného na tom, označit něčí názor za špatný či hloupý.
Ani mi nevadí, když je za laický, neodborný, či neinformovaný označen názor, který si to zaslouží.
Naopak, je potřeba to dělat už jen proto, aby hlupáci, kteří se za odborníky jen vydávají, byli včas rozpoznáni a označeni. Dříve, nežli jim bude dopřáno sluchu a napáchají škody.

Jen mi přišlo, že se snažíte "usadit" pana Janečka za něco, co vůbec nebylo potřebné a co ani nečinil spíše kvůli tomu, že s Vámi nesouhlasí.
A pak také, soudě podle toho, že na ostatní laiky, kteří se vyjadřují v diskusích pod jinými články tak příkře nereagujete, usuzuji, že přísná jste jen na ty laiky, jejichž názory Vám nekonvenují.

P.S.: Do fotbalu u nás kecá naprosto každý.

Veronika Valíková řekl(a)...
17. června 2017 v 22:43  

Milá Ygrain, Vaše názory jsou většinou podložené a jasně formulované. A "neideologické".

"...že pokud se student předem dobře připraví na ty vaše tři varianty, pak by měl projít přes jakoukoli šestikombinaci zadání, kterou Cermat vymyslí..." - mohu potvrdit, že nemusí. Viděla jsem více špatně ohodnocených prací.

"Ono s tím potlačením kreativity to může znít hloupě, ale pro společnost je opravdu lepší jistota/uniformita/bezpečnost než právě originalita a ty jiné sexy věci..."

Tak tento názor je pro mě zcela nepřijatelný. Druhý obor historie - takto argumentovali totalitní ideologové. Pěkný víkend.

Unknown řekl(a)...
18. června 2017 v 8:18  

Nějak mi to nedá nereagovat ještě na jednu poznámku pana Janečka.

"...Ono s tím potlačením kreativity to může znít hloupě, ale pro společnost je opravdu lepší jistota/uniformita/bezpečnost než právě originalita a ty jiné sexy věci...
... Podobně jako pan Doležel tu dnes "kopu za korporátní sféru"

Ano, zní to velice hloupě. Pokud jste z korporátní sféry, pak jste snad agentury, která dodává - velice expresivně řečeno - stádo dutých hlav do montoven. Tam je jakákoli kreativita potlačována. Lidé z bysnysu by měli vědět, že největší přidaná hodnota je především v aplikaci inovací. A ty by měl někdo vymyslet. Proto je pro Českou republiku větším přínosem automobilka Škoda. Ta má na našem území i vývojová oddělení. Spolupracuje a potřebuje nejen střední a učňovské školy, ale i univerzity. Naproti tomu Hyundai je typickou montovnou.

p.s. Jsem pyšná na svého syna. Je nadán především logikou (vybral si maturitu z matematiky a dosáhl 48 bodů z 50, percentil tuším 96), ale má i silnou schopnost kreativity. Mohl si vybrat popis obrázku, ale dal přednost zadání, kde chtěl uplatnit svou představivost. Hodnotitel CerMATU jeho práci na první pokus nepochopil. Alespoň v rámci přezkumu byla osoba hodnotitele "nejanečkovského" typu. Ještě jednou děkuji paní Valíkové a jejím kolegyním, které se zastaly pro ně naprosto neznámého studenta a nebály se zveřejnit svá hodnocení i se jmény.

Josef Soukal řekl(a)...
18. června 2017 v 9:33  

Paní Marci Pa,
hodnocení p. Valíkové a jejích kolegyň nemohlo hrát při přezkumu žádnou roli.

Jan Hučín řekl(a)...
18. června 2017 v 13:46  

Paní Valíková, je některý názor automaticky špatný, pokud jej zastávali i nacisté? Taková argumentace je klamná, viz Nelichotivé zařazení či Útok na původ tvrzení v grafických přílohách na odkazované stránce.

Jiri Janecek řekl(a)...
19. června 2017 v 8:47  

Než se lékař pustí na pacienty, společnost ověřuje, zda zvládá standardní léčebné postupy, a je jí úplně jedno, jak velký má potenciál pro vymýšlení nových metod...
U elektrikáře se ověřuje zvládnutí bezpečnostních norem; případná kreativita nikoho moc nezajímá, dokud se nezkříží s těmi normami...
Auta se uvedou na trh podle toho, jak vyhovují bezpečnostním standardům... Bezpečné auto projde, nebezpečné ne, byť by mělo zrychlení z nuly na 100 osmkrát lepší...

Tolik asi k tomu totalitnímu uvažování...

Výzkumu a inovacím se věnují procenta populace; maturita se týká desítek procent. Proto ta kreativita by v ní neměla hrát klíčovou roli... Pro bezproblémové fungování ve společnosti jsou důležitější takové banality jako schopnost rozvrhnout si čas na práci či překontrolovat si svoji
Spousta těch dutých hlav z montoven to jakžtakž zvládá (ty duté hlavy, to máte taky z Orwella? Já od něj četl jen 'Na dně v Pařiži a Londýně' a moc mi to k němu nesedí)... Na rozdíl třeba od vašeho syna, Marci Pa, nebo paní Ferencové... Myslím, že kdyby si svůj rozhořčený dopis před odeslání přečetla, nepustila by věci jako třeba tohle:

"Právě kvůli takovým nejasnostem studenti ztrácí body, mnohým vyšlo dobré hodnocení a v součtu jim tak ušla jednička z češtiny." (ne moc navazující souvětí; vyšlo - ušlo; ne moc jasná logika...)

nebo tohle

"Podle názorů Cermatu jsou učitelé moc sociální, studentům nadržují, nedodržují kritéria. Jak si tedy vysvětlit, že to byl právě Cermat, který rozeslal na konci minulého školního roku dopisy právě nám, učitelům, abychom letos hodnotili za Cermat."
Ne moc jasná logika mezi prvním a druhým souvětím - proč by Cermat nemohl tvrdit, že učitelé nadržují svým studentům (což dokazují i data zveřejněná O. Botlíkem), a jako opatření chtít po češtinářích, aby se ujali role hodnotitelů neznámých studentů...

"Předpokládám, že jsem nebyla jediná."
Ano, určitě Cermat neoslovil jen paní Ferencovou... Vzhledem k tomu, že se nejedná o soutěž v konstatování banalit, předpokládám, že paní Ferencová předpokládá, že nebyla jediná, kdo Cermatu nevyhověl. Bohužel to ale neříká.

"Samozřejmě jsem to nepřijala. Nenechám se veřejně zostuzovat, abych pak potichu přijala určenou roli."
Ano, tady bych dal plusové body za trefné pojmenování botlíkovských aktivit. Od člověka, který se na nich sám podílí, trochu úsměvné.

S tou za mne celkovou trojkou se můžu maximálně tak vyfotografovat... Ale opakuji - bojovat takto nekvalitním textem proti špatnému centrálnímu hodnocení je medvědí služba.
Češtináři a češtinářky mne mohou zcupovat, kde jsou v mém laickém hodnocení chyby. A taky říct, jak se jmenuje ta figura "medvědí služba", za to bych byl opravdu rád.

Unknown řekl(a)...
19. června 2017 v 9:53  

K prověřování standardů v českém jazyce slouží didaktické texty. Ty mohou ukázat, jak student zvládá pravidla. Sloh by měl sloužit nejen k tomu. Naopak dle mého je prioritní určitá myšlenka, schopnost smysluplně rozvinout zadání.

P.s.Právě těm malým procentům kreativní populace by se měla věnovat zvláštní pozornost. Neboť bezpečnost u aut se bere jako samozřejmost, ale unikátní design přináší přidanou hodnotu, za kterou jsou lidé ochotni platit. Toto není totalitní uvažování. Naopak totalita je v poskytování podpoře investic do oborů s malou přidanou hodnotou. Pro Českou republiku je výhodnější poskytovat finanční pobídky filmařům než do automobilového průmyslu. Malá ekologická zátěž, větší přidaná hodnota na pracovníka, větší míra zisku, apod..

Unknown řekl(a)...
19. června 2017 v 10:48  

V době audiovizuální revoluce bych školy zrušil, matky by zůstali doma z dětmi....učil bych pomocí workshopů, videokonferencí,stáží,různých středisek volného času,sportovních klubů atd.

Unknown řekl(a)...
19. června 2017 v 10:51  

s dětmi sorry už jsem dlouho ze školy:-)

Ygrain řekl(a)...
19. června 2017 v 11:11  

Už vidím ty workshopy na logaritmické funkce...

Co se týká kreativity: rozhodně žádoucí, ale nelze ji požadovat po všech, u maturity by tedy měla být nepovinným bonusem, a rozhodně ne postihem.

Jiri Janecek řekl(a)...
19. června 2017 v 11:50  


"Co se týká kreativity: rozhodně žádoucí, ale nelze ji požadovat po všech, u maturity by tedy měla být nepovinným bonusem, a rozhodně ne postihem."
No, já myslím, že nikdo nikoho u maturit netrestá za kreativitu... Jen myslím, že kreativita by neměla převážit nedostatky ve spolehlivosti. Když už se tu skloňovala ta objektivita a subjektivita, tak "nelze budovat nástavbu bez vytvoření základny..."
A asi se shodneme v tom, že ne každé originální řešení je projevem kreativity... Naše TJ Dynamo by určitě zvládlo uspořádat workshop na logaritmické rovnice, ale bylo by to jen hodně kreativní...

Vladimír Stanzel řekl(a)...
19. června 2017 v 20:17  

Pan Janeček má pravdu - za kreativitu nikdo postihován není, to je třeba jasně říct, jde o "přidanou hodnotu" bonifikovanou v kritériu 1A. Jiná věc je, když se někdo pokusí být kreativní, ale nezvládne dodržet téma, útvar, pravidla větné stavby, funkční slovní zásobu... Pak samozřejmě nastane problém.

Unknown řekl(a)...
21. června 2017 v 8:50  

Opravdu si myslíte, že je důležité, nakolik studenti zvládnou funkční styl? Ono snad v kritériu 1B nejde dostat 0 bodů. Viz http://img24.cz/images/95856228616335120967.jpg
Zdroj: aktualizační školení hodnotilů PP 2016

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.