Štěpán Drahokoupil: Samotné sociální začlenění nedokáže bojovat s nesnášenlivostí

neděle 9. dubna 2017 ·

Stálou součástí diskuse ohledně sběru údajů o etnicitě je otázka, zda skutečně „etnická data“ potřebujeme, nebo zda si vystačíme s pojmem sociální vyloučení. Do diskuse o zjišťování počtu Romů v České republice vstoupil také náměstek libereckého primátora Ivan Langr, a to jako jeho kritik. Tvrdí, že práva menšin lze podporovat jedině jejich sociálním začleňováním. Podíváme-li se však na příčiny nesnášenlivosti vůči konkrétním skupinám, ukáže se, že se sociálním začleňováním si jako s odpovědí bohužel nevystačíme.

Skutečné příčiny

Štěpán Drahokoupil (osf.cz)
Sociální začlenění různých znevýhodněných skupin, Romů, cizinců a dalších je neoddiskutovatelně důležitým tématem: Podporovat společné vzdělávání, sociální bydlení nebo mít dobrou politiku zaměstnanosti má rozhodně smysl. Avšak musím připomenout, že to samo zdaleka nestačí. Předpoklad, z něhož vychází pan náměstek, totiž že zlepšením sociální a ekonomické situace konkrétní skupiny automaticky snížíme i míru nesnášenlivosti vůči ní, je podle mě mylný. Stačí se se podívat, z čeho nesnášenlivost pochází.

Rasismus, homofobie, antisemitismus a další příklady nenávisti vůči nejrůznějším skupinám nevznikají proto, že by se jednalo pouze o chudé lidi. Jde o přesvědčení, že někteří lidé jsou „geneticky“ méněcenní. Zcela jasně to nedávno ukázal jeden polský europoslanec, podle něhož jsou ženy „slabší, menší a méně inteligentní“. Přesvědčení, že ženy jsou podřadné, ho vedlo k názoru, že jejich „slabší“ pozice ve společnosti je přirozená. V rámci svého světonázoru si logicky odůvodnil, proč jsou ženy vůči mužům v nerovném postavení. Předpokládám, že tomuto europoslanci můžete ukázat tisíce a miliony schopných žen, ale ty si on jistě jednoduše vysvětlí jako pouhé výjimky. Podle něho ženy prostě nejsou rovny mužům, tečka.

Proč zmiňuji předsudky vůči ženám v souvislosti se sběrem dat o Romech? Jelikož princip nesnášenlivosti vůči různým skupinám je stejný: Romové nechtějí pracovat a nemají zájem o vzdělání, LGBT lidé nemohou být dobrými rodiči, muslimové nemohou nikdy přijmout „západní“ kulturu, ženy nemají nadání pro technické obory a chudí lidé si svou situaci zaslouží, protože se dostatečně nesnažili. Všechny tyto předsudky se zakládají na názoru, že určité skupiny jsou „přirozeně“ podřadné.

Pokud by nám někdo tvrdil, že „ženy se musejí jen lépe sociálně začlenit, abychom zlepšili jejich postavení ve společnosti“, připadalo by nám to asi podivné. U Romů se tomu ale nikdo nediví. S podporou sociálního začleňování si nevystačíme, protože se nejedná o hlavní důvod nerovného postavení znevýhodněných skupin. Je tedy nutné bojovat proti rozšířeným stereotypům a z nich vyplývající diskriminaci a segregaci. Bez dat o etnicitě, samozřejmě anonymizovaných a zabezpečených, to ale půjde jen stěží.


Na problémy metodologie sběru etnických dat se autor zaměří v pokračování své úvahy

24 komentářů:

Unknown řekl(a)...
9. dubna 2017 v 8:05  

Ohledně sčítání romské populace bylo již napsáno a řečeno hodně. Osobně jsem odmítl do "inkluzivních šablon" zapsat míšence. Neviděl jsem k tomu totiž ani jeden důvod. Dotyčné rodiny se plně asimilovaly. Všichni rodiče pracují, děti jsou čisté, mají dobrý prospěch. A co je nejdůležitější, děti i rodiče sami odmítají názor o nějakém původu. Proč je tedy šmahem zařazovat tam kam nechtějí? Pane Drahokoupile, svět není černobílý a našim úkolem je bojovat proti nedemokratickým praktikám.

"Přesvědčení, že ženy jsou podřadné",...

Tady se odvoláváte na nějakého přihlouplého polského europoslance. Taky jsem tuto kauzu sledoval, včetně jeho potrestání za xenofobní názory. Je však nutno si zamést i před vlastním EU prahem. Jste pane Drahokoupile plně přesvědčen o kladném vztahu mužů k ženám v islámském světě? Ono ani islámské prostředí v Evropě není bez závad. Co například znamenají "vraždy ze cti" v Německu, Francii,... Jak můžou demokratické státy Evropy tolerovat dětské sňatky, proč u švédské islámské školy nastupují chlapci předním vchodem do autobusu a usadí se a teprve potom nastupují dívky a celou cestu stojí, proč mají oddělené třídy dívky a chlapci? A ostatně si stačí přečíst postřehy pana novináře Schreibera z německých mešit ve včerejším denním tisku (DNES). S politickou korektností musíme zacházet velmi opatrně. Věci musíme pojmenovat přesně a bez předsudků. Jak je vidět, tak všichni máme před sebou obrovské množství práce. Nejlepší cestu integrace vidím v asimilaci. Chápu však, že na danou problematiku jsou i jiné názory.

Jiri Janecek řekl(a)...
9. dubna 2017 v 8:23  

No, taky vidím jako smysluplnější letáky, TV spoty a nebál bych se ani alegorických vozů...
---
Stále ještě furt mne dokáže překvapit, jak chabé a divné myšlenkové konstrukce jsou schopni někteří dospělí lidé vytvořit. Zvlášť divné na tom je, že jsou ze stejné stáje jako ti, co chcou děcka učit kriticky myslet.


Pavel Doležel řekl(a)...
9. dubna 2017 v 9:11  

Představme si, že na světě exisují lidé červení a lidé modří. Lidé červení a lidé modří se neliší ničím jiným, než svojí barvou a ani jedni nejsou reálně nikým diskriminování, jen červení lidé jsou diskriminováni svými zaměstnavateli a dostávají za svoji práci (stejnou, jakou vykonávají lidé modří) o 20% nižší mzdu. Podívejme se na dva různé zaměstnavatele. Oba jsou nechutní maximalizači zisku. Jak jinak, jde o podnikání ve volném kapitalismu. A oba zaměstnávají červené i modré a to řekněme půl na půl.

Vysvětlete mi někdo, proč jsou zaměstnávani modří? Vždyť když jeden ze zaměstnavatelů nahradí jednoho modrého jedním červeným, na výstupu a příjmu se to neprojeví, ale náklady na práci bude mít pro jednoho zaměstnance o 20% nižší. Tím může tento zaměstnavatel o malinko snížit cenu, aniž by si snížil zisk a druhého podnikatele dříve či později z trhu vytlačit.

Jinými slovy, pokud by podnikatel na volném trhu někdo prováděl diskriminaci založenou na předsudcích, chová se soboptimálně a podle ekonomických principů nemůže dlouhodobě přežít a sám sobě si ordinuje neefektivní fungování.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
10. dubna 2017 v 7:04  

Pán je mimo.

A navíc, Komárku, píšete, že sem nepatří konspirační teorie, tak nevím, proč tento článek. Ten já považuju za konspirační.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
10. dubna 2017 v 7:56  

"Proč zmiňuji předsudky vůči ženám v souvislosti se sběrem dat o Romech? Jelikož princip nesnášenlivosti vůči různým skupinám je stejný: Romové nechtějí pracovat a nemají zájem o vzdělání, LGBT lidé nemohou být dobrými rodiči, muslimové nemohou nikdy přijmout „západní“ kulturu, ženy nemají nadání pro technické obory a chudí lidé si svou situaci zaslouží, protože se dostatečně nesnažili. Všechny tyto předsudky se zakládají na názoru, že určité skupiny jsou „přirozeně“ podřadné. "

Pán lže a svou konspirační teorii staví na předsudku k ostatním lidem!

Jana Karvaiová řekl(a)...
10. dubna 2017 v 8:19  

Když už se někdo obtěžuje napsat, co nedokáže bojovat se sociálním nezačleněním, tak ať napíše, co to dokáže. Nějaký návrh řešení a podobně.Jinak je to jen výkřik do tmy.

Miroslav Klempar řekl(a)...
10. dubna 2017 v 20:16  

Paní Karvaiová, pan Drahokoupil to snad napsal jasně. ZBAVTE SE PŘEDSUDKŮ!!! To je tím řešením.
Já, abych Vám , jako ženě dal stejný plat jako muži, tak se musím zbavit předsudků a posuzovat Vás jaksi "rovně".
Ne, až mi dokážete že zvládnete to co chlap, ale za předem daných rovných podmínek.
Stejné lze aplikovat u jiných diskriminovaných skupin. :-)

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
10. dubna 2017 v 20:50  

Zbavte se předsudků a ... přihlašte se ke své národnosti. Vždy a všude. A bude po problémech se sbíráním etnických dat.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
10. dubna 2017 v 22:16  

"ZBAVTE SE PŘEDSUDKŮ!!! To je tím řešením.


Vy jste profesionální aktivista, který žije z vlastních předsudků.

Napsal jste:
"Ano přiznávám se, když slyším slovo segregace a vidím jak si ji vykládají učitelé a učitelské spolky, tak seč mi rosvítí kontrolka."

To není předsudek?

Josef Soukal řekl(a)...
10. dubna 2017 v 22:42  

Základní problém tkví v pokrytectví p. Drahokoupila a jemu podobných - data o etnicitě jim mají sloužit jen k potvrzení předem daných závěrů, např. o tom, že české školství segreguje Romy. Když už zjišťovat počty Romů v různých školách, tak je třeba mít k dispozici údaje o rodičích, o jejich postoji ke vzdělávání, o úrovni péče o romské děti, o tom, nakolik inteligenční předpoklady romských dětí korespondují s předpoklady jejich rodičů, atd.

Miroslav Klempar řekl(a)...
10. dubna 2017 v 22:43  

Ne, bojovat proti předsudkům a hlouposti není předsudek. Tak jako poukazovat na diskriminaci a hájit prosazování stejných práv není rasizmus.
Myslím, že bavit se o předsudcích na rovině práv žen je rozumné. Zkuste tady uplatnit svou rovnici "ať se nejdříve změní ženy a dokáží že jsou stejně silné a chytré jako muži a potom je budeme brát rovnoprávně. Tak to hlásáte o Romech. Ať se nejdříve změní a potom je budemne brát jako lidi.
Na příkladu žen vidte, že je to hloupost.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
10. dubna 2017 v 22:50  

Ahá, takže nečekejmeme, že se Romové změní, je to hloupost. To jste chtěl říct?

Srovnávání postavení žen a Romů je zcela mimo.

Miroslav Klempar řekl(a)...
10. dubna 2017 v 22:55  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
poste.restante řekl(a)...
10. dubna 2017 v 23:47  

Pane Klempare, tyto debaty už jsme vedli a já se nemohu zbavit dojmu, že jako (polo)profesionální aktivista nejdříve přijdete, obviníte, vykřiknete "ZBAVTE SE PŘEDSUDKŮ" a když vzápětí dostanete podobně nevstřícnou reakci. Pak s pocitem "oprávněné urážky" a s vědomím toho, jak jsou ti druzí zakořenění ve svých předsudcích "odcházíte středem" a cítíte se jako "morální vítěz".
Už jste snad mohl pochopit, že na tuto návnadu Vám tady nikdo neskočí.

Prozatím jediný předsudek, který v této diskusi zazněl byl ten Váš.
Když napíšete: "ZBAVTE SE PŘEDSUDKŮ!!!" (ještě se třemi vykřičníky), pak tím dáváte najevo, že u ostatních předsudky předpokládáte. Jinak by se asi neměli čeho zbavovat, že?
Možná Vám to nedochází, ale právě to je předsudek.

A Vy pro něj nemáte z dosavadního průběhu debaty, až do Vašeho vstupu, ani ten nejmenší důvod.
(Neobstojí ani to, že po svém interpretujete obsah článku.)

Zkusím to vysvětlit na příkladu:
Vstoupíte do kavárny a naplno vykřiknete: "Přestaňte se chovat jako hovada, vy kavárenští povaleči!!!"
A pak se budete cítit uražen, když Vás z kavárny vyvedou.
Pochopitelně to budete vysvětlovat hovadskostí ostatních.

A pokud se Vašeho příměru s ženami týče, je opět naprosto mimo mísu.
Rovnost neznamená stejnost.
Nechci zdržovat a proto jen stručně.
Ženy v průměru nebudou nikdy pobírat stejný plat jako muži.
Už jen proto, že dle zákona nemohou manipulovat s těžkými břemeny. Což je kupodivu právě jeden z lépe honorovaných druhů práce.
Jinak řečeno, kolik znáte hornic a zednic?

Ženy nemohou své fyzické předpoklady a schopnost stát se matkou změnit.
Proto úvaha "ať se nejdříve změní ženy ...", je prostě z principu nesmyslná.
Naproti tomu jaký přístup budou mít ke vzdělání kteříkoliv jednotlivci, Romové, nebo Asiati, to záleží jen a jen na nich.Vaše podsouvání eugenických názorů kolegovi Soukalovi je tak průhledné, až je trapné.
Kolega napsal:
Když už zjišťovat počty Romů v různých školách, tak je třeba mít k dispozici údaje o rodičích, o jejich postoji ke vzdělávání, o úrovni péče o romské děti, o tom, nakolik inteligenční předpoklady romských dětí korespondují s předpoklady jejich rodičů, atd.
Z čehož jste odvodil:
Pan Soukal si plete reprodukční chov dobytka s výchovou a vzděláváním dětí. Ve škole opravdu šlechtitelské pravidla chovu dobytka neplatí.

Ujišťuji Vás, že každý, kdo čte bez předsudků, pochopil jeho slova takto:
Víme, že rodiče vysokoškoláci kladou na vzdělávání svých dětí důraz.
Víme, že rodiče se základním vzděláním tak činí výrazně méně.
Víme, že rodiče s nadprůměrným IQ mívají častěji děti s vyšším intelektem.
atd.

Všimněte si, že v mých větách nepadla ani zmínka o etniku.

Čili nezlobte se, pane Klempare, ale věta:
ZBAVTE SE PŘEDSUDKŮ!!!
platí na tomto fóru především pro Vás.

Buďte tak laskav a diskutujte bez postranních úmyslů.
Už jsme Vám dali najevo, že o věcnou diskusi s Vámi a hledání řešení, jak pomoci Vašemu etniku máme zájem.

Josef Soukal řekl(a)...
10. dubna 2017 v 23:48  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Anonymni z 21:30 řekl(a)...
11. dubna 2017 v 0:27  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Michal Komárek řekl(a)...
11. dubna 2017 v 7:18  

Ke smazaným příspěvkům:

Pane Klempáre, pane Soukale - obviňování z nacistických praktik je v této diskusi nepřijatelné.

Anonymní z 21:30 - texty, na které jste tady odkazoval, nesouvisejí s tématem diskuse. Navíc tady nebudeme pěstovat předvolební propagandu Realistů...

Děkuji! Hezký den!

Josef Soukal řekl(a)...
11. dubna 2017 v 8:34  

Pane Komárku,

nemyslím, že nejste schopen rozeznat věcné obviňování od prostého konstatování stavu. Smazání příspěvku mne uráží, už proto, že byl napsán slušně a že se držel merita věci. Napsal jsem, že pan Klempár je zjevně fascinován nacismem, a to kvůli jeho xtému odkazu k danému období; častuje mne těmito příměry od našeho prvního diskusního "setkání" a nešetří jmény jako Goebbels apod. Možná byste si měl nastudovat něco o goebbelsovské demagogii a nestoudnosti, abyste pochopil, že moje další poznámka k němu nebyla nepřípadná.
Vůbec vaše pojetí diskuse je svérázné a připomíná řízenou diskusi z komunistických dob. Stejně tak mám za to, že novinář by měl vědět, že osobní preference do informování čtenářů nepatří. Nechápu, proč jste nezařadil informaci o naší anketě, kde se vyjadřují desítky učitelů, ačkoli např. mnohokrát opakované smyšlenky anonymního prýučitele zde pomáháte recyklovat pořád dokola. Bohužel nemohu Českou školu ani další média ignorovat ani přes jejich evidentní zaujatost a pokrytectví, ale to nic nemění na tom, že si vašeho počínání zde hluboce nevážím.

Josef Soukal řekl(a)...
11. dubna 2017 v 8:36  

Aby to nezapadlo: Vážení kolegové, vzhledem k tomu, že anketa UPS, ASČ a pana Wagnera týkající se pohledu učitelů na problémy školství se pro editora ČŠ nejeví jako zajímavá, uvádím zde odkazy na její první výsledky a na její text. Prosím pošlete odkazy dále – o anketě jsme sice informovali všechny ZŠ a SŠ i některé další školy, na něž jsme měli kontakt, ale podle našich zjištění se na řadě škol k vyučujícím nedostala. Děkuji

http://www.ascestinaru.cz/anketa-pro-vyucujici-prvni-vysledky-dulezite-problemy-skolstvi-a-vzdelavani-se-neresi-nebo-se-resi-nedostatecne/

http://www.ascestinaru.cz/anketa-skolske-a-vzdelavaci-problemy-ocima-ucitelu/

Josef Soukal řekl(a)...
11. dubna 2017 v 8:41  

Mimochodem, pane Komárku, nechápete význam formulace "obvinit z nacistických praktik." Uvedeno bez kontextu je vaše tvrzení nepravdivé a měl byste se za ně omluvit.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
11. dubna 2017 v 8:51  

LŽETE KOMÁRKU - texty souvisely přímo s tématem článku! Bohužel po smazání to nemůže nikdo potvrdit nebo vyvrátit.

"Česká škola umožňuje necenzurovanou diskusi čtenářů."

LŽETE KOMÁRKU - texty souvisely přímo s tématem článku! Bohužel po smazání to nemůže nikdo potvrdit nebo vyvrátit.

"Česká škola umožňuje necenzurovanou diskusi čtenářů."
LŽETE KOMÁRKU - texty souvisely přímo s tématem článku! Bohužel po smazání to nemůže nikdo potvrdit nebo vyvrátit.

"Česká škola umožňuje necenzurovanou diskusi čtenářů."
LŽETE KOMÁRKU - texty souvisely přímo s tématem článku! Bohužel po smazání to nemůže nikdo potvrdit nebo vyvrátit.

"Česká škola umožňuje necenzurovanou diskusi čtenářů."
LŽETE KOMÁRKU - texty souvisely přímo s tématem článku! Bohužel po smazání to nemůže nikdo potvrdit nebo vyvrátit.

"Česká škola umožňuje necenzurovanou diskusi čtenářů."
LŽETE KOMÁRKU - texty souvisely přímo s tématem článku! Bohužel po smazání to nemůže nikdo potvrdit nebo vyvrátit.

"Česká škola umožňuje necenzurovanou diskusi čtenářů."
LŽETE KOMÁRKU - texty souvisely přímo s tématem článku! Bohužel po smazání to nemůže nikdo potvrdit nebo vyvrátit.

"Česká škola umožňuje necenzurovanou diskusi čtenářů."
LŽETE KOMÁRKU - texty souvisely přímo s tématem článku! Bohužel po smazání to nemůže nikdo potvrdit nebo vyvrátit.

"Česká škola umožňuje necenzurovanou diskusi čtenářů."
LŽETE KOMÁRKU - texty souvisely přímo s tématem článku! Bohužel po smazání to nemůže nikdo potvrdit nebo vyvrátit.

"Česká škola umožňuje necenzurovanou diskusi čtenářů."
LŽETE KOMÁRKU - texty souvisely přímo s tématem článku! Bohužel po smazání to nemůže nikdo potvrdit nebo vyvrátit.

"Česká škola umožňuje necenzurovanou diskusi čtenářů."

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
11. dubna 2017 v 8:54  

"Proč zmiňuji předsudky vůči ženám v souvislosti se sběrem dat o Romech? Jelikož princip nesnášenlivosti vůči různým skupinám je stejný: Romové nechtějí pracovat a nemají zájem o vzdělání, LGBT lidé nemohou být dobrými rodiči, muslimové nemohou nikdy přijmout „západní“ kulturu, ženy nemají nadání pro technické obory a chudí lidé si svou situaci zaslouží, protože se dostatečně nesnažili. Všechny tyto předsudky se zakládají na názoru, že určité skupiny jsou „přirozeně“ podřadné. "

Umíte číst Komárku? Tady už se nesmí ani reagovat na obsah článku.

Do p.....e s takovou cenzurou!

Pavel Doležel řekl(a)...
11. dubna 2017 v 9:57  

S těmi předsudky je to složité. Když se nějaká skupina lidí, které je možné podle nějakých vnějších znaků bez větších problémů odlišit od ostatních, chová tak, že konkrétní osoba má s ní tu zkušenost, že ze 100 příslušníků této skupiny, s nimiž má zkušenost, se 95 chovalo způsobem A, pak u každého nového kontaktu s příslušníkem této skupiny očekává osoba chování A, pak se tomu neříká předsudek, anóbrž racionální očekávání. Osoba A by byla debil, kdyby očekávala něco jiného. To je stejné, jako lézt do klece k tygrovi s poukazem na to, že tenhle přece ještě nikoho nesežral a podezřívat jej ze sežrání, je diskriminační.

Stejně tak bych mohl říci, že odsuzování nacismu je předsudek. Taky máme celou řadu příkladů lidí, kteří, ač nacismu sloužili, nakonec obrátili. Třeba plukovník Claus Shenck hrabě von Stauffenberg, který provedl v roce 1944 neúspěšný atentát na Hitlera, ačkoliv do té doby sloužil celkem věrně ve Wermachtu zejména v severní Africe. A zdaleka to nebyl jen on. Do atentátu byla zapletena celá řada generálů i bývalých generálů Wermachtu, od generála Becka, přes generála Olbrichta, Fellgiebela, Tresckowa až po polního maršála Witzlebena a pravděpodobně i generála Fromma. Je odsuzování nacismu předsudek, nebo není, podle té aktivistické definice předsudku?

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
11. dubna 2017 v 10:03  

Braun dostal Američany na Měsíc. Předtím se podílel na V1,2 a "házení" těchto na hlavu Angličanům.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.