Michal Komárek: Chce ministryně Valachová „vymýt dětem mozky"? Nepodložené útoky médií pokračují

sobota 10. prosince 2016 ·

„Chce dětem vymýt mozky“ (Blesk), „Ministryně připravuje trychtýř do malých hlaviček“ (Parlamentní listy), „Vzdělání podle Valachové: mějte rádi gaye, buďte multi-kulti“ (Týden), „A přece z vás ty demokraty uděláme“ (Týden), „Kritici varují: vznikne monopol na pravdu“ (Lidové noviny), „Svéprávného občana nevyrobíme indoktrinací“ (Lidové noviny), „Orwellizace společnosti pokračuje“ (extra.cz).... Více či méně otevřeně bulvární i tradičně seriosní média opakovaně tvrdě útočí na ministryni školství kvůli „koncepci výchovy k občanství“. Kromě agresivity mají ty útoky společné i to, že jsou zmatené a nepodložené. Škoda, téma, zda a v jaké podobě potřebujeme novou koncepci „výchovy k občanství“, je důležité.


Michal Komárek
Podstata útoků na ministryni školství respektive ministerstvo spočívá v tvrzení, že MŠMT se rozhodlo zřídit novou instituci – Dům demokracie -, který má garantovat „občanské vzdělávání“, nebo se případně i jinými prostředky rozhodlo získat monopol na „úředně posvěcenou pravdu“, že je to svého druhu návrat k totalitnímu myšlení

První informace o „Domu demokracie“ se objevily 23. srpna a přinesly je Lidové noviny. Psaly mimo jiné: „Ke kritickému myšlení by Čechy měla dovést nová strategie občanského vzdělávání, tedy výchova k informovanému a aktivnímu občanství. Jenomže ministerstvo školství, které má její přípravu na starosti, to vzalo za nešťastný konec. Namísto podpory široké debaty se resort Kateřiny Valachové (ČSSD) rozhodl, že založí nový úřad, který se jako jediný o občanské vzdělávání postará. Nová instituce se má jmenovat Dům demokracie a lidských práv, minimální náklady se v ministerské strategii odhadují na 30 až 40 milionů korun s tím, že lepší by bylo 100 milionů ročně.“

Lidové noviny sice citují mluvčí ministerstva, která říká, že „ministerstvo poslalo do mezirezortního řízení návrh na vytvoření koncepce občanského vzdělávání“, nicméně deník zároveň ví, že „podkladový materiál počítá s tím, že nový úřad vznikne ještě v tomto volebním období nařízením ministryně. A později se „zabetonuje“ zákonem“.

Čili na jedné straně je „návrh na vytvoření koncepce“ postoupený k připomínkám dalším ministrům, tedy ještě ani zdaleka ne „návrh koncepce“. Na straně druhé je ale jistota, že brzy vznikne nový úřad a zabetonuje ho zákon. Odkud se ta jistota bere, ale noviny neuvádějí.

Přidávají zato komentář, ve kterém Martin Zvěřina píše: „ Je ministryně Kateřina Valachová tak cynická, nebo bezbřeze naivní? Tahle otázka napadne asi každého, kdo se seznámí s jejím projektem Domu demokracie, tedy instituce, která má nás, obyvatele České republiky, vést k „informovanému a aktivnímu občanství“.“

Podobně v první vlně zděšení nad tím, co MŠMT připravuje psaly také severy iDNES.cz nebo Echo.cz.

Ministryně se opakovaně vyjádřila, že tato tvrzení nejsou pravdivá: V tiskové zprávě, která reagovala na článek v LN, i v rozhovorech, které Kateřina Valachová poskytla Českému rozhlasu a Rádiu Impuls.

„MŠMT nebude zřizovat novou přímo řízenou organizaci. Ministerstvo předložilo do připomínkového řízení materiál k občanskému vzdělávání, který obsahuje informace o dosavadních aktivitách v oblasti občanského vzdělávání ze strany MŠMT. V tomto materiálu není obsažena jakákoliv zmínka o zřizování nové organizace a MŠMT to ani nemá v plánu,“ čteme v tiskové zprávě.

Nepomohlo to. Nová vlna útoků přišla tento týden:

Ministerstvo školství připravuje koncepci výchovy k občanství, která chce překopat myšlení školáků. Děti se díky ní naučí „správnému přístupu“ například k multikulturalitě nebo k ochraně práv sexuálních menšin. Změna má mezi učiteli odpůrce i obhájce.

V resortu školství pod vedením Kateřiny Valachové (ČSSD) se připravuje dokument, který může zcela změnit pojetí výuky ve školách. Pod nálepkou povinné výchovy k občanství se mají děti naučit pohybovat v dnešním proměnlivém světě. Školy už nebudou mít možnost vyučovat občanskou výchovu po svém, budou muset respektovat linii, kterou nastaví stát,“ napsal 5.12. časopis Týden. Z něj pak citují Blesk a Parlamentní listy.

Týden opět připomíná Dům demokracie a to, že „někteří politici“ se obávají „vymývání mozků“.

Je zajímavé, že Týden konstatuje, že „Valachová nenabízí žádný ucelený přehled témat“ a dokonce uvádí, že agendu převzalo ministerstvo pro lidská práva – údajně na základě tlaku koaličních partnerů, jak říká „zdroj Týdne“. Ale na věci to nic nemění.

Je to podobná figura jako v první vlně útoků v Lidových novinách: Na jedné straně se připustí, že žádné návrhy vlastně ještě neexistují a dokonce, že je ani nebude předkládat MŠMT, na druhé straně je jasné, že koncepci připravuje Valachová a že to celé zavání indoktrinací a vymýváním mozků.

Na otázky České školy MŠMT odpovědělo: „Není pravda, že MŠMT připravuje koncepci výchovy k občanství, MŠMT pouze zahájilo interní proces příprav, který předcházel procesu samotné tvorby koncepce. Tento přípravný proces byl zastaven. V současné chvíli tedy neprobíhají ani přípravy, natož tvorba koncepce. Koncepci by dle dohody vládní koalice měl připravovat ministr pro legislativu, lidská práva a rovné příležitosti. Je tedy naprosto zavádějící a lživé mluvit o tom, co Koncepce má či nemá dělat.“

„Dobře informované“ zdroje Týdne nebo Lidových novin to sice odmítají akceptovat, ale žádná koncepce zatím opravdu nevzniká. A opravdu ji tedy ani nepřipravuje ministerstvo školství.

To, co média komentují a vydávají za totalitní hrozbu a o čem zasvěceně tvrdí, že to brzy „zabetonuje“ zákon, jsou útržky materiálů, které byly podkladem nikoli pro samotnou koncepci, nýbrž teprve pro její zadání. Útržky jsou navíc svévolně interpretované, protože i tyto podkladové materiály například od počátku obsahovaly úvahy o variantním řešení, nikoli návrh na vytvoření nové instituce v podobě Domu demokracie.

Situace je tedy stručně shrnuto následující: Vláda se už delší dobu zabývá myšlenkou na vytvoření nového rámce pro „občanské vzdělávání“. Ministerstvo školství vypracovalo zprávu o tom, jak zatím na tomto poli situace vypadá a podkladový materiál o tom, na čem by se mohlo začít pracovat, pokud by se na koncepci opravdu pracovalo. Tento podklad mimo jiné obsahoval možnosti vytvoření „Domu demokracie“, svěření agendy Národnímu ústavu pro vzdělávání nebo vytvoření grantové agentury. „Dům demokracie“ byl přitom jenom pracovní název zatím blíže nespecifikované instituce. Prostě doplnění těch dvou ostatních variant: NÚV, grantová agentura, nová nezávislá instituce.

V této fázi byla prozatím příprava ukončena. Práce na samotné koncepci ani nezačala a pravděpodobně tu koncepci nebude ani garantovat ministerstvo školství.

Není divu, že ministryně Valachová nenabízí přehled témat, protože žádná témata zatím rozpracována nejsou. A není také důvod tvrdit, že „koncepce“ vede k „vymývání mozků“, „indoktrinaci“, zavádění „jediné pravdy“ apod. Přípravné fáze se zatím dostaly jen do stádia diskuse, v níž se právě i tato rizika měla probírat.

Proč některá média tvrdošíjně trvají na dezinterpretaci toho, co se kolem „přípravy – nepřípravy“ koncepce občanského vzdělávání děje, není jasné. Jisté ale je, že to odvádí pozornost od toho, co je důležité: Od diskuse o tom, jak by takový nový rámec pro občanské vzdělávání měl vypadat. A zda ho potřebujeme.

K tomuto tématu se vrátíme v dalším textu.

9 komentářů:

Janek Wagner řekl(a)...
10. prosince 2016 20:02  

Máte materiály, které MŠMT předložilo? Tak je zveřejněte, ať můžeme sami posoudit úroveň dezinterpretace.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
10. prosince 2016 20:10  

Čili na jedné straně je „návrh na vytvoření koncepce“ postoupený k připomínkám dalším ministrům, tedy ještě ani zdaleka ne „návrh koncepce“. Na straně druhé je ale jistota, že brzy vznikne nový úřad a zabetonuje ho zákon.

Nepřipomíná vám to něco? Kariérní řád je také polotovar a už je v parlamentu.

Tajný Učitel řekl(a)...
10. prosince 2016 20:26  

Naučit děti být těmi správnými občany pomocí předepsaného obsahu, např. nynější rvp, je přinejlepším naivita. Nelze bez rodičů. Můžete děcku sto krát ve škole opakovat, že je dobré lidem v nouzi pomáhat, když pak taťka u večeře všechny uprchlíky posílá z gustem do plynu.

Orwelizace společnosti je však velmi aktuální proces a děje se pomalu plíživě, skrze plošné nařízení stejných obsahů výuky a centralizovanou kontrolu jejich plnění. Poslouchat, bát se a plnit. Vštěpování poslušnosti, nařízení shora, bez otázek plnit předepsané vzorce. To je Orwelizace v trojském koni veřejného blaha, objektivity a souměřitelnosti.

tyrjir řekl(a)...
11. prosince 2016 0:52  

Myslím, že tu může jít o šuplíkotvorbu - o předběžné studie k očekávaným dotačním titulům...

Fanda Moudry řekl(a)...
11. prosince 2016 4:41  

"Školy už nebudou mít možnost vyučovat občanskou výchovu po svém, budou muset respektovat linii, kterou nastaví stát,"

Linie je už dávno nastavena v RVP a to je závazné pro všechny typy MŠ,ZŠ a SŠ. Otázky jsou vedeny v rovině částečné změny obsahu, forma zůstává stejná. Taky mě zajímá stupeň dezinformace. Pravdou však také je to, že MŠMT nekomunikuje s veřejností a tím umožňuje spekulace. Navíc se stává MŠMT nedůvěryhodné, viz. forma inkluze po česku, KŘ, nové pojetí financování školství, pamlsková vyhláška,..Pak se nedivme, že MŠMT se stává objektem kritiky ze všech možných stran.

Jana Karvaiová řekl(a)...
11. prosince 2016 7:18  

Mám pocit, že jde o starý známý postup ministerstva. Ministerstvo něco sepíše a vydá zprávu. Zpráva se dostane do médií a vyvolá značný rozruch - negativní. V tu chvíli ministerstvo stáhne krovky a začne tvrdit, že nic takového nesepsalo, myslelo to jinak a podobně. Viz nedávno - pan Štech a jeho povídačky o umisťování učitelů.
Takže :Trubte na poplach - odvolejte poplach. Odvolávám co jsem odvolal, slibuji ,co jsem slíbil.

Sociální inženýrství se nám rozbujelo a pokusy na dětech nemají konce.

Ygrain řekl(a)...
11. prosince 2016 8:45  

Já bych to neviděla na vymývání mozků, ale na ulévání malé domů, protože pod takovouhle instituci se schová ledasco. Což ovšem nijak nevylučuje hodnocení paní Karvaiové.

m vanek řekl(a)...
11. prosince 2016 11:47  

Média podporují své zájmy(podle toho, co chce majitel či zřizovatel). Privatizace škol, podpora podnikatelských aktivit soukromých škol, touha po penězích nejen z EU, idealizmus v pohledu na žáka a občana.

Ministerští úředníci zase své. Udržet si pozice, získat možnosti přivýdělku z EU.

Politici chtějí získat politické body a mít klid. No a když mají neschopné úředníky, tak se to jaksi nedaří.
(Proč v důvodové zprávě k novele zákona o ped. pracovnících jsou jen grafy pro 2. st. ZŠ? Buď to dělal specialista na tento typ školy nebo ministerstvo nemá lepší data. Oboje o lecčem svědčí)

Osud českého školství vlastně nikoho nezajímá!
Až na firmy, které pociťují nedostatek pracovníků a pár realistů, kteří jsou semíláni systémem, kteří se angažují, ale nemají prostředky ani možnosti a tedy nikoho nezajímají.


Štefan Kureš řekl(a)...
11. prosince 2016 22:56  

Co vidím, mě vede k myšlence, že ministryně Valachová chce vymýt mozky všem.Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.