Přečtěte si: K čemu jsou školy?

pondělí 7. března 2016 ·

Tento komentář má pořadové číslo 100. Ale nic třeskutě jubilejního mne nenapadá. Nejvíce píšu o školách, tak tedy i dnes. K čemu školy jsou?


Z komentáře Václava Klause ml. v Novinky.cz vybíráme:

Dle neomarxistů ve školách není hlavní učení. Hlavní je „získat kompetence k celoživotnímu vzdělávání“ a „rozvíjet osobnost člověka, aby byl vybaven sociálními způsobilostmi“. Tak praví třeba český školský zákon hned v úvodu.

Někteří to dovedou vyjádřit ještě lépe. Třeba komentátor z mediálního impéria uhlobarona Bakaly – Petr Fischer. Cituji: "Škola není strojem na vzdělávání, nýbrž místem, kde se mají všichni − učitelé, žáci, rodiče − společně učit být ve společnosti a společností“. Vyšlo v komentáři nazvaném „sociálně debilní společnost“.

17 komentářů:

Josef Soukal řekl(a)...
7. března 2016 v 12:14  

Ne že by autor v otázce vzdělávání v zásadě neměl pravdu, ale jeho antineomarxistický svět je tak zjednodušený, že mi to vychází nastejno.

Unknown řekl(a)...
7. března 2016 v 12:51  

http://www.novinky.cz/komentare/396853-komentar-k-cemu-jsou-skoly-vaclav-klaus-ml.html

Já neomarxisty označuji za tzv. "novou levici". Jejich zásahy jsou nejvíce vidět v Řecku (Syriza), Španělsku (Podemos), ve většině zemí Evropy pak Zelení+Sluníčkáři (Skupina Zelených a Evropské svobodné aliance (Zelení/EFA)). Ve výsledku je to naprosto neprůhledná ideologie a naprostá nečitelnost. Ideologii a inspiraci Marxem tam nevidím. Tolik odpověď na Václava Klause ml. Otázkou tady je, kam zařadit Štěcha a Kateřinu, Dienstbiera,..a nemalou část ČSSD.

tyrjir řekl(a)...
7. března 2016 v 12:59  

Pan Klaus myslím má a šíří očividný zmatek v pojmech tím, že projevy NEOLIBERALISMU nazývá projevy tzv. neomarxismu:

V současném mediálním diskursu bývá pojem "neomarxismus" užíván povrchně a propagandisticky jako dehonestující nálepka pro řadu odlišných liberálních, levicových a ekologických postojů, aniž je jakkoli zřejmá jejich vazba na Marxovu teorii. Záměrem tohoto nálepkování bývá zejména snaha diskvalifikovat tyto postoje jako údajná kryptokomunistická rezidua.[1] Těžko obhajitelnou je obzvláště snaha považovat multikulturalismus za součást neomarxistické agendy; multikulturalistické ideje se totiž od počátku v 60. letech rozvíjejí ve zřetelné opozici k hegelovskému a marxistickému myšlení.[2]

Ukazuje se, že pojem "neomarxismu" v současnosti využívají zejména polemikové zprava, ale k takto používanému pojmu neomarxismu se prakticky nikdo z jeho údajných zastánců nehlásí...


https://cs.wikipedia.org/wiki/Neomarxismus

Problémem současné ČSSD myslím je, že její část podlehla neoliberalismu podobně jako pravice, která v Česku před nástupem socdem (1998) prohospodařila, co mohla, a o vzdělanost lidí se taky nestarala. Česká socdem i česká pravice mají myslím, co se týče vzdělávání, velmi podobné máslo na hlavě.

Neoliberálně orientovaná (tedy v podstatě oportunistická a někdo říká až zrádcovská) část má v ČSSD má bohužel příliš velký vliv a premiér dělá, co může, aby to nějak ukočíroval. Uvidíme, jak to půjde dál, a držím premiérovi palce, aby to dobře zvládl. Nepodaří-li se to, souhlasil bych s parlamentními volbami už v červnu 2017.

J. Týř

Eva Adamová řekl(a)...
7. března 2016 v 13:21  

Můj bývalý kolega vždy říkával, že jsme ve školách jen a jen proto, aby se děti neuchlastaly, neudrogovaly a nepopíchaly křivákama, což všechno by mohlo nastat, kdyby do škol nechodily. Postupem času mu dávám víc a víc za pravdu a se slzou v oku vzpomínám na jeho moudra.

Ondřej Šteffl řekl(a)...
7. března 2016 v 15:06  

Kritika neomarxismu, jak jí pan Klus předkládá, je jistě zcela oprávněná a trefná. Potíž je, že žádný takový neomarxista neexistuje, ba dokonce ani v přibližné podobě. A že se o některých lidech dnes na MŠMT říká, že jsou neomarxisti.

Naopak mě zaujalo, přirovnání škol k benzinové pumpě. Škole by tedy podle Klause mladšího měla být místem, kde se do hlav dětí nalijou znalosti a jedou dál?

Ondřej Šteffl řekl(a)...
7. března 2016 v 15:09  

Eva Adamová řekl(a)...
7. března 2016 13:21

Ano, bohužel to tak mnohde čím dál víc je.

tyrjir řekl(a)...
7. března 2016 v 16:23  

Neomarxismus že je Yeti z Karmelitské? Tomu nevěřím! Pan politický náměstek nám to určitě vysvětlení tím, že zveřejní své berlínské vystoupení a půjde si zastážovat do Krásné Lípy.:))) J.Týř
Viz
http://www.ceskaskola.cz/2016/03/stanislav-stech-inkluze-zadny-blaznivy.html
http://www.ceskaskola.cz/2016/03/zbynek-linhart-skola-inspekce.html

Jirka řekl(a)...
7. března 2016 v 21:52  

Škole by tedy podle Klause mladšího měla být místem, kde se do hlav dětí nalijou znalosti a jedou dál?

Já tomu rozumím tak, že by se především měly něco naučit. Třeba empatickému vnímání lidí s jiným názorem a čtení s porozuměním. A věrozvěstové by měli jít příkladem.

tyrjir řekl(a)...
8. března 2016 v 1:52  

Kdy se voda mění v led? - To záleží na tzv. znalcích?!

Korupce v Česku dospěla tak daleko, že už i rozhodování soudů je nepříznivě ovlivňováno (ne)kvalitou tzv. znalců. Stačí, aby někdo dostal (nebo si sám vyrobil např. neziskovkový:) papír a k tomu třeba ještě mediální prostor a už může škodit. Nevadí přitom ani to, že v jeho znaleckých nálezech jsou zjevné elementární nedostatky. Značnou část viny na tom nese i škola:

Jan Kraus: Kdy se voda mění v led?

Zvýšená pozornost vůči soudním znalcům ukazuje, že pozvolné napravování systému pokročilo do dalších, důležitých pater. Znalci – a to nejen soudní, ale všeho druhu a ve všech oborech - jsou velkým problémem země vůbec. Nejen, že jich je nedostatek, ale často nejsou opravdovými znalci. Největším hříšníkem, podílejícím se na tomto nedostatku je a delší dobu zřejmě ještě bude: naše školství. To je ovšem na samostatnou kapitolu a tu by měl napsat znalec tohoto oboru...

...„Zejména mladí lidé si zvykli, úplatky považují za něco běžného, co je součástí života, ostatně stále o tom slyší z médií,“ říká finanční poradce František Macháček.

Nicméně výklad pana Macháčka, že jev je způsobený tím, že o něm často slyší z médií - nesdílím. (ještě častěji média hýří trestnými zločiny, vraždami – a nevraždí se víc… tedy aspoň doufám)

Problém je možná spíš v tom, co o korupci a podvodu čtou a vidí v médiích. Že velké části těch, co něco šlohli, zapřeli, ukradli, apod. se nakonec nic nestalo. Naopak, v rámci tzv. vyváženosti – pak leckterý gauner dostane patřičný prostor v médiích, aby se vyjádřil – a tím víceméně věc neutralizoval...


Viz
http://www.nfpk.cz/aktuality/4335

Myslím, že pan politický náměstek a poradci paní ministryně školství by se měli, jako znalci, vyvarovat dogmatismu spočívajícího v zapírání nebo zamlčování toho, že

1) Nesrovnalosti ve způsobu realizace proklamovaného tzv. Společného vzdělávání umožňujícího individualizovanou (tj. vnitřně skupinově diferencovanou) péči ve školách se společným vzděláváním jeho zúžením na i tak organizačně i finančně nezajištěnou tzv. inkluzi jsou způsobeny především současným vedením MŠMT.

2) Současné pojetí tzv. inkluze má charakter promíchávání dětí s různými vlohami do smíšených tříd, ve kterých není možná efektivní diferencovaná (tedy dobře individualizovatelná) péče pedagogů o skupiny žáků s různými vlohami. Příklad ze školy v Krásné Lípě je jen jeden z mnoha příkladů této nesrovnalosti s veřejným zájmem ČR na kvalitním vzdělávání ve veřejných školách (viz např. příspěvky z 1. diskusního fóra Učitelského profesního sdružení Inkluze 20§16).

Pokud se odborníci, kteří paní ministryni radí, nevzpamatují z výše popsaného dogmatismu, nezbude myslím, než aby je paní ministryně vyměnila nebo se případně odporoučela i s nimi. Doufám, že pan premiér tuto situaci vnímá a pomůže ji paní ministryni efektivně řešit a to i z hlediska možné korupce spočívající v neúčelném a neefektivním využívání vzdělávacích EU dotací - viz i odkazy níže.

J. Týř

Dále viz např.
http://www.ceskaskola.cz/2016/02/prectete-si-forum-k-inkluzi-zastupci.html

http://www.ceskaskola.cz/2016/02/stanislav-stech-myty-fakta-o-spolecnem.html
http://www.ceskaskola.cz/2016/02/msmt-zasady-karierniho-radu.html
http://www.ceskaskola.cz/2016/01/reakce-msmt-na-tz-eduin-ke-spolecnemu.html

Pavel Doležel řekl(a)...
8. března 2016 v 10:12  

Pane Týři, to se netýká jen znalců. Společnost trpí krizí autorit obecně, protože většina normálních lidí reaguje na traumatizující podněty přemrštěně a neracionálně a tak se společnost smýká ode zdi ke zdi. Nejprve se lidi několik desítek let báli ústa otevřít a teď je zase nedokáží zavřít, byť zvuky z nich vycházející málo jsou leckdy odlišné od zvuků zvířecích a rozumu je v nich až příliš často nemnoho.

Chce to rozumnou a zdravou míru úcty k autoritám. A tuto míru musí nacházet především rodina a škola. Bezbřehý liberalismus je peklo a bezbřehý kolektivismus a sociální inženýrství je toho pekla futrál.

tyrjir řekl(a)...
8. března 2016 v 12:15  

Když se vysoké zákonem definované autority očividně zpronevěřují liteře i duchu zákona, má to být pro občany, učitele a pro poctivá média v demokratickém státu podnětem k pojmenování problému a k účinným krokům ke z jednání nápravy. Hlavní problém je v nedostatku schopnosti pojmenovávat věci pravými jmény a v nedostatku ochoty (občanské odvahy) formálné nižších autorit poukázat na nesrovnalostí směrem k formálně vyšším autoritám. Schopnost pojmenovávat věci a občanské povědomí jsou věci, které má škola dětem dávat resp. efektivně jim pomáhatd je získávat. Média by se měla snažit o totéž. Myslím, že právě toto chtěl pan Kraus na adresu škol a médií říci.

Vzdělání, zdraví a pracovní příležitosti lidí jsou tři z nejvýznamnějších hodnot. Učitelé a média mají ve společnosti významnou neformální autoritu. Když ve společnosti nefungují základní věci v důsledku zkorumpovanosti (klientelismu) části nejvyšších autorit, musí/mělo by to vyburcovat učitele a média ke společnému postupu viz výše.

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
9. března 2016 v 1:45  

Pan Kartous se nám zase vyBli(sti)l:

Předák společnosti pečující o vzdělávání přirovnal Zemana k praseti
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Predak-spolecnosti-pecujici-o-vzdelavani-prirovnal-Zemana-k-praseti-425317

Kdo z českých politiků se odváží říct, že Zeman je směšný lhář a podvodník?
http://blisty.cz/art/81413

tyrjir řekl(a)...
9. března 2016 v 2:07  

Čeština je krásná

Potkali se dva, kteří se neměli moc rádi a jeden z nich použil slovní hříčku:
"To je čas, viďte, pane, blbej, pitomej."
Druhý se krátce zamyslel nad možnostmi češtiny a odpověděl:
"Ále, jen ať prší, jen ať leje. Alespoň poroste tráva, dobytku!"
Teď se zas zamyslel ten první a řekl:
"Máte pravdu, vy už jste vlastně osel, ale já ještě ne."

Dovoluji si požádat pana Kartouse, jestli by se mohl při svých myšlenkových výlevech zdržet alespoň vyložených sprosťáren. Český jazyk je myslím dost bohatý na to, aby pan Kartous mohl i nejsložitější myšlenky vyjádřit kultivovaně.

Pokud by si s tím pan Kartous nevěděl rady, může se myslím inspirovat studiem výroků pana prezidenta.

Případně panu Kartousovi i já sám velmi rád poradím.


J.Týř :)

Dále viz též například
http://www.ceskaskola.cz/2016/03/prectete-si-az-jednou-ucitele-procitnou.html
http://www.ceskaskola.cz/2015/10/bohumil-kartous-ceska-spolecnost-je-ne.html
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Cesi-smrdi-na-rozdil-od-Arabu-a-cernochu-Publicista-Kartous-se-vyporadal-s-predsudky-ktere-pry-sirime-A-sklidil-aplaus-378849
http://blisty.cz/art/77682.html

Tajný Učitel řekl(a)...
9. března 2016 v 7:44  

Tyrjir,
ono přirovnání BK sedí jak jitrnice na talíř.

tyrjir řekl(a)...
9. března 2016 v 15:05  

Pes jitrničku sežral, docela maličkou.
Viděl ho přitom řezník, praštil ho paličkou..

Domnívám se, že vyjádření pana prezidenta jsou mnohem kultivovanější než vyjádření pana Kartouse. Pan prezident má myslím dobrou schopnost pojmenovávat věci pravými jmény. Když si nějaké sprosté jelito dovolí vyplachovat lidem mozky hloupostmi, dá si pan prezident jitrničku s patřičným aperitivem, digestivem, k tomu dýmku míru a "nadělá z lakovaných frajerů prejt"...:)

Osobně mám jitrničky, jelita i prejt rád. Konzumuji je ale s tvrdším (učitelským) chlebem s kysaným zelím. Kysané zelí obsahuje mnoho vitamínu C a dalších cenných látek, které napomáhají posilování obranyschopnosti organismu, bystření mysli a překonávání stresu.

Kysané zelí doporučuji všem. I těm, kteří jsou až dosud spíš na Houby s octem. Tedy i panu Kartousovi:)))


J.Týř

Pro odlehčení: Takovýho frajera mě neučte znát - Ljuba Hermanová
https://www.youtube.com/watch?v=imxjx9vISUM

tyrjir řekl(a)...
9. března 2016 v 15:38  

Ljuba Hermanová - Když jsem přišla k Vonáskovům
https://www.youtube.com/watch?v=mvNYUEK7DLs

Ty jitrničky, jelita a prejt nemusím mít ani na podnosu od pana prezidenta ani od pana Kartouse.
Znechutit si nedám, ale vím, že ke tvrdému učitelskému chlebu je důležité konzumovat to kysané zeli.

Kysanému zelí zdar!

J.Týř

Anonymní řekl(a)...
9. března 2016 v 20:51  

Základní školy nevím, k čemu jsou, ale dětství je k nalezení vlastní identity, k prozkoumání toho, co bude pro jedince v dospělém životě bude nejzajímavější a nejpřínosnější, co bude jedince činit šťastným. K tomu základní školy mohou nabízet takovou motivační přehlídku možností, kde si děti mohou zkoušet a trénovat své kompetence. Střední a vysoké školy už by měly být o odbornosti, která by ovšem neměla zastiňovat rozvoj osobnosti.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.