Věslav Michalik: Česko chystá riskantní experiment na dětech

středa 30. prosince 2015 ·

Hloupí s chytrými, zdraví s postiženými. Od roku 2016 se musí ve škole vzdělávat všichni společně, ale nikdo na to není připraven. Je to nebezpečný hazard s dětmi, rodiči a vzdělaností celého národa.


Od září 2016 má nastat revoluce v našem školství. Do jedné třídy spolu mají chodit všechny děti, od mentálně postižených až po ty nejnadanější, od těch zcela zdravých až po ty skutečně tělesně postižené. Prostě všichni. Ministryně školství očekává, že díky tomuto opatření učitelé z každého dítěte "vybrousí diamant". Aktivisté jsou nadšeni. Rodiče jsou znepokojeni. Odborníci rozděleni. Pedagogové a školy zcela nepřipraveni. To nemůže dopadnout dobře.

Ministerstvo školství v souladu se schválenou novelu školského zákona plánuje vzdělávat všechny žáky společně, dalo by se říci v jednom pytli. Současná ministryně školství tomu na webu MŠMT říká "Společné vzdělávání" a označuje to za svou prioritu číslo jedna. Odborníci k popsáni téhož používají zaklínadlo "inkluze", což znamená, že se má co nejvíce dětí učit společně. Zdraví, tělesně postižení, nadaní i mentálně postižení. O tělesně postižené děti ale tolik nejde. Většina jich chodí do běžných tříd už dnes, protože v běžné škole nemohou být pouze výjimečné případy. Třeba děti úplně nepohyblivé, nebo takové, které vyžadují vzhledem ke svému postižení zcela specifickou pomoc. Jde o to, že podle nové vyhlášky lze děti s těžkou poruchou pozornosti či děti s lehkým mentálním postižením vzdělávat v běžných školách. Do praktické (dříve zvláštní) či speciální školy nebude možné poslat dítě s IQ nad 70 bodů a ředitelé budou mít povinnost přijmout do školy děti s mentálním postižením, pokud o to jejich rodiče projeví zájem. A naopak tyto děti budou moci zůstat na speciálních a praktických školách pouze v případě, že o to výslovně písemně požádají jejich rodiče.

Základní praktické a speciální školy jsou dlouhodobě dobře fungujícím prvkem našeho vzdělávacího systému. Jsou nadstandardně vybavené, mají třídy nanejvýš o deseti dětech, mají kvalifikované učitele, kteří jsou schopni pracovat s dětmi, kterým jejich schopnosti nedovolují dosahovat stejných výsledků jakých dosahují jejich vrstevníci v běžné základní škole. O malý počet dětí se starají dva dospělí, učební program je upravený tak, aby děti mohly zvládnout to, co jim jejich intelekt nebo postižení dovolí. Namísto stresu a trápení se v běžné škole mohou i tyto děti zažít úspěch, prožít šťastné dětství a ve společnosti pak úspěšně fungovat. V novém systému však tyto školy nemohou přijímat žáky s lehkým mentálním postižením (LMP), tedy s IQ 70-80. Bohužel u těchto žáků není předpoklad, že by úspěšně zvládali běžnou základní školu. Dalším v současné běžné škole těžce řešitelným problémem jsou děti s poruchami pozornosti (nyní ADHD, dříve děti hodně zlobivé). Každý učitel může potvrdit, že to je opravdové trápení pro všechny zúčastněné. Nejvíce trpí konkrétní třída, žáci i vyučující. Nový systém chce přesunout méně schopné děti ze škol, které jsou na jejich vzdělávání dobře připraveny, do nepřipravených škol „normálních“, kde chybí speciální pedagogové, asistenti pedagogů, speciální pomůcky a především na novou situaci dobře připravení učitelé.

Totální integrace je hezká myšlenka, ale fungovat může jen při dělení tříd do malých skupin. Spojení všech dětí dává smysl pouze u některých předmětů a také při mimoškolní činnosti a volnočasových aktivitách. Totální integrace po česku není dobře připravená. Ředitelé základních škol nevědí, co mají nebo budou muset udělat. Ministerstvo jim neřeklo nic, nebo velmi málo. Není jasné jak bude celý experiment financován. Ale i kdyby byly finance, tak nemáme dostatek odborníků. Například naše místní škola již druhý rok hledá speciálního pedagoga. Na trhu práce není dostatek kvalitních lidí, kteří by chtěli v tomto oboru pracovat. V novém modelu by speciálních pedagogů každá škola potřebovala několik, ideálně by měli působit v každé třídě. Nejsou učitelé, nejsou asistenti pedagogů. Pro spuštění totální integrace je nezbytně nutná příprava stávajících učitelů. Ti se zcela oprávněně obávají příchodu mentálně postižených dětí, protože na práci s nimi nejsou vůbec připraveni. Pokud by někdo chtěl projekt totálně pojatého společného vzdělávání spustit se vší zodpovědností, musela by tomu předcházet mnohaletá příprava. Příprava zřizovatelů, pedagogů, veřejnosti. To se však nestalo. Zavést povinnou totální integraci za této situace je hazardem s dětmi, jejich rodiči a vzdělaností celého národa.

Přáním všech, kteří tento riskantní experiment spustili je, aby Společná škola využila jedinečnost každé osobnosti. Aby naše školství bylo jako ve Finsku nebo v Dánsku. Ale je známo, že když dva dělají totéž, nemusí to být totéž. Ve skutečnosti může dojít k tomu, že nepřipravená a nevalně placená paní učitelka v základní škole si s novou situací nebude vědět rady a po nějaké době zcela oprávněně podá výpověď, nebo pouze rezignuje. Naházet děti s velmi propastnými rozdíly do jednoho vzdělávacího pytle nemusí přinést kýžené jedinečné osobnosti, ale výsledkem také můžou být absolventi ještě méně vzdělaní než je tomu dnes. Na společnou školu mohou rodiče zareagovat přesouváním nadanějších dětí do soukromých škol. Výsledkem pak bude posun státních škol k nižšímu průměru. Dojde ke snížení dostupnosti kvalitního vzdělání pro všechny, kteří si soukromé školy dovolit nemohou. Děti s nízkým IQ v normálních třídách nezažijí úspěch a budou více frustrované a méně vzdělané. Děti s nadprůměrným IQ, které z běžné školy neodejdou, nebudou schopny svůj talent rozvinout. To je scénář vývoje v některých zemích, kde je úroveň společné veřejné základní školy velmi nízká a kvalitní vzdělání se přesunulo do škol soukromých.

Naše společnost čelí globálním výzvám jako jsou změna klimatu nebo čtvrtá průmyslová revoluce, projevující se digitalizací a automatizací všeho. Náš sociální systém není dlouhodobě udržitelný, máme přebujelou administrativu, vysokou složitost celého společenského systému a elity ztrácejí svoji legitimitu. To vše vyžaduje nějakou reakci. Adekvátní odpověď spočívá ve vzdělání a vzdělanosti obecně, v technologicky vyspělé výrobě a ve zjednodušování často zbytečně složitého administrativního systému, který nás obklopuje. Česko si opravdu nemůže dovolit nepřipravený experiment, který by vedl k výraznému zhoršení dostupnosti kvalitního vzdělání. Zavedení společného vzdělávání na základních školách v současné podobě je nebezpečný experiment, který je nutné zastavit.

Převzato z autorova blogu na iDNES.cz

Autor je vzděláním jaderný fyzik, je neuvolněným starostou Dolních Břežan.

30 komentářů:

Unknown řekl(a)...
30. prosince 2015 v 12:02  

Za mě říkám 3x ANO. Trefné a bez obalu vyřčené.

Unknown řekl(a)...
30. prosince 2015 v 12:10  

Za mě také ano. Autor mi mluví z duše, jsem stejného mínění.

luboš řekl(a)...
30. prosince 2015 v 12:53  

Zavedení společného vzdělávání na základních školách v současné podobě je nebezpečný experiment, který je nutné zastavit.
ANO - ANO - ANO

tyrjir řekl(a)...
30. prosince 2015 v 12:59  

Vytesat a pověsit na dveře Poslanecké sněmovny a Senátu:

Naše společnost čelí globálním výzvám jako jsou změna klimatu nebo čtvrtá průmyslová revoluce, projevující se digitalizací a automatizací všeho. Náš sociální systém není dlouhodobě udržitelný, máme přebujelou administrativu, vysokou složitost celého společenského systému a elity ztrácejí svoji legitimitu. To vše vyžaduje nějakou reakci. Adekvátní odpověď spočívá ve vzdělání a vzdělanosti obecně, v technologicky vyspělé výrobě a ve zjednodušování často zbytečně složitého administrativního systému, který nás obklopuje. Česko si opravdu nemůže dovolit nepřipravený experiment, který by vedl k výraznému zhoršení dostupnosti kvalitního vzdělání. Zavedení společného vzdělávání na základních školách v současné podobě je nebezpečný experiment, který je nutné zastavit.

Česko nesmí zůstat v době počínající 4. průmyslové revoluce odbytovou kolonií s levnou pracovní silou a rozvráceným školstvím, ze které zisk plynoucí z tohoto stavu uniká jinam, jak je tomu dnes. Česko má na víc. Jde o to odložit walkmany a srovnat křídla.

J. Týř

http://www.ceskaskola.cz/2015/09/jiri-tyr-s-jsme-spojeni-jde-o-odlozit.html

Jana Karvaiová řekl(a)...
30. prosince 2015 v 13:51  

O tom, že jde o hazard s dětmi víme všichni - romě ministerstva.
I když začínám mít stále přesvědčivější pocit, že o tom ví i ministerstvo.Ale co by za prachy neudělali. Ty miliardy stojí za to.Když jsem teď viděla, kam tečou peníze z EU pod pláštíkem Výzev, je mi na blití velebnosti. Rozhodně nejméně mají učitelé s ohromným platem 250 brutto za hodinu.A inkluze, to bude VÝZVA!!! Školení učitelů, vydávání metodických příruček, různí rádci a porádci a experti kam se podíváš.A učitelé, pracující s postiženým nedostanou ani přidáno.Počkejte si na ty kecy o možnosti zvýšení osobního apod. Už se na ty plky těším. HNUS

tyrjir řekl(a)...
30. prosince 2015 v 14:04  

Došlo myslím ke stavu, za kterého evidentně hrozí poškození veřejného zájmu na ochraně řádné výchovy, vzdělávání a zdraví dětí tím, že MŠMT ČR nevzalo řádně v úvahu úředním postupem podané důvodné připomínky a podněty. Je tu tedy myslím možnost a důvod podat MŠMT nadřízeným orgánům a nezávislému kontrolnímu orgánu (MF, Úřad vlády ČR a NKÚ) Stížnost nebo Podnět k prošetření, zda postup MŠMT ČR (včetně pořadí priorit a efektivnosti jednotlivých kroků) odpovídá zásadám péče řádného hospodáře při přípravě a uskutečňování výchovně vzdělávací koncepce v ČR.

J. Týř

Viz např.
http://www.ceskaskola.cz/2015/12/20-2-inkluze-2016-diskusni-forum-ups.html
http://www.ceskaskola.cz/2015/12/cesky-rozhlas-inkluze-nikdy-nesmi-byt.html
http://www.ceskaskola.cz/2015/12/jiri-tyr-podfinancovana-jednotna-skola.html
http://www.ceskaskola.cz/2015/09/jiri-tyr-spolecne-vzdelavani-dostava.html

Eva Adamová řekl(a)...
30. prosince 2015 v 14:50  

Když už tam byla zmínka o Finsku, tak stojí za přečtení toto: http://www.asistentpedagoga.cz/zkusenosti-asistentky-v-zahranici-zprava-o-me-finske-skole

Unknown řekl(a)...
30. prosince 2015 v 16:29  

Autor má naprostou pravdu a čím více lidí si tyto skutečnosti uvědomí, tím spíše se (snad) podaří odvrátit ten šílený experiment, který má zničit téměř stopadesátiletou tradici našeho speciálního školství.

Jenom bych ještě doplnila že ani ty "únikové" soukromé školy nejsou žádnou zárukou kvality. Budou dobré a budou mizerné, obojí za peníze.

Unknown řekl(a)...
30. prosince 2015 v 21:58  

Ryba smrdí od hlavy. Co lze očekávat od bývalé náměstkyně pana Jiřího Dienstbiera? Asi jako vždy nic než jejich "pocity" ohledně multikultury, inkluze, migrace,...

tyrjir řekl(a)...
31. prosince 2015 v 0:53  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
31. prosince 2015 v 1:34  

Paní ministryni Valachovou, pokud vím, doporučil do Úřadu vlády poslanec Tejc, když už měla v Brně pracovně něco za sebou. Nemyslím proto, že by byla Dienstbierovka nebo Tejcovka, i když se to někomu může zdát. Stále věřím v její zdravý rozum, soudnost a dobré úmysly. Ten multikulti blbismus Západu zastíraný tzv. politickou korektností je myslím dosud dost silný jak v EU, tak v Česku. Myslím, že buď se z něj EU hodně rychle vzpamatuje, nebo může být už příští rok dost horko (viz např. Události na ČT24 30.12.2015).

Po bouřlivém roce 1968 se v době čistek kolem roku 1970 vžilo pořekadlo z převzaté ze smaltovaných tabulek na elektrických sloupech: "Není radno dotýkati se drátů byť i na zem spadlých". Mám dojem, že naše současná vláda je podle něj nucena v případě očividných pochybení EU dost opatrně jednat a že se jí to zatím celkem daří. V případě těžko napravitelného ohrožení úrovně vzdělanosti dětí ve veřejných školách není ale, myslím, nerozhodnost ani trochu na místě.

Stále si myslím, že paní ministryně zatím projevuje pochopitelnou vnější loajalitu k tomu, co jí bylo naordinováno, sbírá poznatky a vyhodnocuje situaci. Rozhodné opatření udělá myslím dost brzy po Novém roce, aby nevznikly zbytečné škody. Je to jen můj osobní názor a mohu se mýlit.

J. Týř

Zdeněk Bělecký řekl(a)...
31. prosince 2015 v 3:25  

Skeptičtí učitelé, speciální pedagogové, ředitelé, lidé z praxe byli dosud ignorováni nebo onálepkováni jako nepřátelé lidstva, pokroku a Rychlých šípů. Teď se čím dál více ozývají zřizovatelé, starostové, zastupitelstva krajů. Klíčová otázka: KDO si tuto změnu přeje?

Lexxa řekl(a)...
31. prosince 2015 v 9:40  

To Zdeněk Bělecký:
KDO si tuto změnu přeje?
No přece Bob Kartous, Laura Šimáčková, Pavlínka Polechová a jim podobní. Ti kdyby měli možnost působit za komančů, tak jsou svazáci s velkým es, za nacistů by byli v jugend a za jezuitů byl hravě strčili do kapsy i Koniáše...

Tajný Učitel řekl(a)...
31. prosince 2015 v 10:01  

Dveře ředitelny.
Ťuk, ťuk.
Kdo je tam?
ČŠI.
ČŠI kdo?
Čo Štrašítě Inkluzí.

Unknown řekl(a)...
31. prosince 2015 v 12:03  

Výše uvedení lidé a ještě někteří další tuto změnu velmi vehementně a všemi prostředky a s neobyčejnou energií skutečně prosazují.
Ale zajisté to nečiní z vlastního plezíru.
Komu a čemu slouží?

tyrjir řekl(a)...
31. prosince 2015 v 14:02  

Multikultiblbismus včetně neuváženě zaváděného tzv. společného vzdělávaní (nežádoucí změna) myslím prosazují krátkozrací multikulturalisté od Kordilier po Karpaty. Multikultiblbismus Západu považuji za nástroj a projev neoliberalismu (vlády bank tisknoucích peníze nepodložené lidskou prací) zastíraný tzv. politickou korektností. Je dosud dost silný jak v EU, tak v Česku. Myslím, že buď se z multikulitiblbismu EU a Česko rychle vzpamatuje, nebo může být už příští rok dost horko (viz Události a komentáře na ČT24 30.12.2015). Rozumní lidé se nyní naštěstí začali těm nejhorším nesmyslům účinně bránit (což je taky změna avšak žádoucí). Slušnost, pravda a svědomí mohou vítězit, nebudou-li Lidé pasivní.

Přeji všem hezkého Silvestra a šťastný nový rok 2016

J. Týř

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/215411000371230/

tyrjir řekl(a)...
31. prosince 2015 v 16:28  

Andreas Clauss: Peníze a právo, Bern, 2009

Andreas Clauss přednesl ve švýcarském Bernu už v roce 2009 super zábavným způsobem přednášku na tragikomické téma Peníze a právo (Geld und Recht, Bern 2009) a demonstroval v ní např. i stupiditu (tj. absenci zpětné vazby, viz Koukolík) v jednání Evropské unie:

... Autor přednášky je už dvacet let aktivně činný ve finančním sektoru, pronikl detailně do základních mechanizmů peněz a velmi zábavně a srozumitelně vysvětluje ekonomické i politické pozadí finanční a hospodářské krize. Ukazuje, proč ke krizi muselo dojít, jaký budoucí vývoj se na nás chystá a jaké existují možnosti ubránit se tomu, aby z úmyslně nastoleného chaosu vyvstal Nový světový řád, vedoucí k zotročení lidstva a přesunu veškerých státoprávních záležitostí do rukou několika málo mocných jedinců a korporací. Nejedná se přesto o teorie spiknutí - fakta hovoří sama za sebe. Ačkoliv se přednáška týká závažných témat, Andreas Claus je dokáže podat tak živě, že se zároveň pobavíte jako v nejlepším kabaretu.
Andreas Clauss: Geld und Recht - Švýcarsko, 2009, 93 min - německé znění s českými titulky


http://dokumentarni.tv/penize-ekonomika/andreas-clauss-penize-a-pravo-geld-und-recht
https://www.youtube.com/watch?v=w9vbGfVrUoY

Dovoluji si tímto poděkovat veřejnoprávní České televizi, že v Událostech a komentářích 30.12.2015 dovolila panu Robejškovi bez skákání do řeči říci českým občanům to, co Andreas Clauss řekl celému světu už v roce 2009.

J. Týř

PS:
Ta česky otitulkovaná a krásnou němčinou mluvená přednáška A. Clausse je myslím i nádhernou učebnicí krásné a libozvučné němčiny. A také kultivovaně a poutavě srozumitelného projevu a argumentace. Doporučuji využívat nejen při němčině. (Já jsem při už třetím poslechu některým pasážím začal spontánně poslechově rozumět i bez čtení titulků:)

Viz též Andreas Clauss Praha 27.5. 2012:
https://www.youtube.com/watch?v=OA9y1cRKeSM

Miloslav Novotný řekl(a)...
31. prosince 2015 v 20:05  

Několik vět z České školy:
„Od září mají platit nová pravidla pro vzdělávání dětí se speciálními potřebami. Učit by se měly v běžných školách s ostatními dětmi. Kraje a speciální pedagogové protestují, školy podle nich na takovou změnu nejsou připravené. Ministerstvo školství slibuje, že do krajů vyšle speciální tým, který školám se změnami pomůže.“
„ Stejně jako se v životě nepotkáváme jen se stejnými lidmi, tak by to tak nemělo být ani ve škole," říká Valachová. Protesty dvou krajů si vysvětluje tím, že je ještě v rámci informativních cest po krajích nestihla navštívit. "Do Pardubického a Královéhradeckého kraje se ministryně chystá začátkem nového roku," avizuje její úřad. Jenže se přidal i Moravskoslezský kraj a další možná začnou přibývat.“
„Stále si myslím, že paní ministryně zatím projevuje pochopitelnou vnější loajalitu k tomu, co jí bylo naordinováno, sbírá poznatky a vyhodnocuje situaci. Rozhodné opatření udělá myslím dost brzy po Novém roce, aby nevznikly zbytečné škody. Je to jen můj osobní názor a mohu se mýlit.“

Ještě tak vědět, co je to za škodu, ta zbytečná, a jak je to s těmi obyčejnými škodami, které bývá zvykem nazývat nezbytnými. Nejsou to náhodou ty příslovečné třísky, co lítají po lese při kalamitní těžbě? Když jsme u těch škod, mohu se rovněž mýlit. Paní Valachovou od nástupu do funkce pokládám za škodnou v pravém smyslu toho slova. Dostala se na místo činu dírou, kterou si sama neprokousala. Za to vždy může mizerný hospodář. Osobně proti vzdělání, školství, učitelům, rodičům a jejich dětem nic nemá. Jak to všechno dopadne, ji však zjevně netrápí (to by už dávno bouřila první a netrajdala krajinou s týmem). Dostala úkol, tak ho bez pardonu „vykomunikuje“, kdyby trakaře padaly. Je mladá, jistě přijdou další výzvy, ne ty k čerpání, ale k cestě vzhůru, až do oblak, mezi nevolené vyvolené. Tak mi promiňte, mě nezajímá ona, chci vědět, kdo je ten zbojník, který tu křepčí kolem českého školství jako kolem vatry a mává nad ním valaškou. Možná to ví náš budoucí prezident pan Robejšek, ale nechal si to pro sebe. Tož tak.

tyrjir řekl(a)...
1. ledna 2016 v 21:16  

Zbojník: v 16.-18. století dobové označení pro loupežníky a lupiče, především na moravsko-slovenském pomezí. Původ slova je asi nutné hledat ve slovenštině (výraz "zbojstvo" v § 205 "O tom, kdož pokoj ruší" v Knize Žilinské). Na Moravě je zatím asi nejstarším dokladem o výskytu slova "zbojník" záznam v kronice meziříčského měšťana Jana Fučíka, který se vztahuje k roku 1577. V něm se uvádí, že toho roku byli "kati zbiti v šerhovni od zmučeného zbojníka". Dobové prameny označují zbojníky také jako loupežníky, rabčíky, raubíře, rabovníky, horní chlapy, zbuníky, zducháče či zemské škůdce.

Lidová ústní tradice v Pobeskydí, zachycená v 19. století Matoušem Václavkem, na počátku 20. století Josefem Válkem a zvláště pak v díle malíře Jana Kobzáně "O zbojníkoch a pokladoch" (Praha, 1927), ještě líčí zbojníky jako temné síly, které páchají zlo, přinášejí bolest a utrpení. Vlivem jánošíkovského kultu byla kriminální podstata zbojnictví zamlčována nebo zkreslována.

Poněkud jiné akcenty má termín "zbojník" v romantické literatuře, kdy je potlačeno pejorativní zabarvení tohoto slova. Zbojník je líčen jako osoba pohybující se sice mimo zákon, která však neužívá násilí záměrně, ale spíše z donucení nebo nutnosti. Tento obraz zbojníka je však ahistorický. Také v etnografické literatuře přežívá romantický mýtus, líčící zbojníka jako lidového hrdinu a mstitele feudálního bezpráví, patrně rovněž pod vlivem jánošíkovské tradice.

Známí zbojníci:
Carmine Crocco (Itálie), Robin Hood (Anglie), Juraj Jánošík (Slovensko), Ondráš, Nikola Šuhaj (Ukrajina), Matěj Ondra z Leskovce, Martin Javorovský, řečený Kovář, Jakub Surovec (Slovensko), Oleksa Dovbuš (Ukrajina), Krampoťák Mikuláš, jinak Trampota z Liptálu


https://cs.wikipedia.org/wiki/Zbojn%C3%ADkhttps://cs.wikipedia.org/wiki/Zbojn%C3%ADk

ad 31. prosince 2015 20:05: Pan Novotný zřejmě věří teorii jednoho zbojníka křepčícího kolem vatry hořícího českého školství. Chce vědět, kdo je tím údajným zbojníkem. Neříká ale ani to, jestli ten zbojník je podle jeho názoru postava kladná nebo záporná. Zná však vnitřní motivy paní ministryně. Atd. Zajímavé.

Není náhodou ten sílící odpor proti multikultiblbismu v českém školství výsledkem úsilí mnoha lidí?

J. Týř

Unknown řekl(a)...
2. ledna 2016 v 11:48  

Není náhodou ten sílící odpor proti multikultiblbismu v českém školství výsledkem úsilí mnoha lidí?


Mám obavy, že tak i tak. Dav (několik stovek) inkluzistů potřebuje vůdce, pobočníků je spousta. Jednak sídlí přímo na MŠMT, jednak jsou zalezlí v některých neziskovkách. Nyní se hledá onen zbojník. Mám obavy, že se již našel. Výsledky uvidíme v horizontu časového intervalu 1.9.2016 - až po totální degradaci českého základního školství, což nebude dlouho trvat.

Miloslav Novotný řekl(a)...
2. ledna 2016 v 13:34  

Pane Týři,
kdybych o někom napsal, že je vůl, tak mi to milé zvíře vygůglujete, aby každý viděl, jak se vyznáte? V diskusi pod dobrým, tak trochu přelomovým článkem jsem se kriticky vyjádřil o Vašem tvrzení, že paní Valachová, „tak nějak“ mazaně, Vašimi slovy „zatím projevuje pochopitelnou vnější loajalitu k tomu, co jí bylo naordinováno, sbírá poznatky a vyhodnocuje situaci.“ Když jsem v podstatě totéž zkrátil hyperbolou o valašce v ruce zbojníka, vypadla Vám jehla z drážky gramofónu a začala přehrávat gůgla. Já se s Vámi nechci hádat. V mém věku už je to Dejá vu, když vidím, jak Valachová jedná podobně jako ti, kteří v normalizaci vstupovali do KSČ a špitali přitom kamarádům, že tu stranu je třeba obrodit přílivem slušných lidí. Dovolil jsem si být veřejně přesvědčen, že Vlachová českému školství škodí, a to vědomě, a je jí to jedno. Pokládám ji zkrátka za pouhou kariéristku. Jako protřelý úhybný diskutér jste si pro svou vítězoslavnou odpověď neomylně vytáhl nepodstatný detail. Kouzlem nechtěného Vám uniklo, že stran té valašky bychom se v podstatě shodli. A jak budeme říkat tomu, kdo s ní mává, případně kolik jich je, není podstatné. Ostatně, domněnka, že ke spiknutí je zapotřebí permanentního zasedání spiklštábu, je stále ještě hojně rozšířená. Navzdory Velké Říjnové tenkrát v listopadu. A jen tak na úplný okraj: já samozřejmě vím, kdo se snaží svět nově organizovat. Říkejme mu třeba zbojník. Až nás bude soudit, budeme tvrdit, že u nás je to kladná postava a pustíme mu Fričův film.

Unknown řekl(a)...
2. ledna 2016 v 13:47  

Ta myšlenka o spiklštábu mě docela zaujala.

tyrjir řekl(a)...
2. ledna 2016 v 15:14  

Vážený pane Novotný,

stran paní ministryně mám podobné a v některých ohledech pravděpodobně i mnohem konkrétnější obavy, jako jsou ty Vaše. Kdo od loňského června průběžně četl některé mé příspěvky, to možná může tušit. To, že jsem se rozhodl některé konktrétní obavy a poznatky zatím naplno veřejně nevyslovovat, hrát na struny zodpovědnosti a svědomí těch neoliberálních multikulti matlalů, a spustil jsem k tomu i gramofon s gůglovským manuálem k rozdmýchávání jiskřičky naděje, že to možná ti maltalové pod tlakem veřejného mínění (možná i ve ve světle té vaší vatry:) pochopí a přeci jen nepřipustí další atak na úroveň vzdělávání v Česku, je moje zodpovědně zvážená taktika. Nevidím v tom projev toho, že bych zastával nějaké létání třísek při kácení lesa (viz 31. prosince 2015 20:05). Nevidím v tom taky nic sobeckého, samolibého, úhybného a protřelého. Neuniklo mi, že se v základním názoru na věc spolu shodujeme. Mrzí mne Vaše podrážděnost k tomu mému postupu (viz 2. ledna 2016 13:34).

Také se s Vámi nechci hádat. Budete-li můj názor na efektivní postup proti multikultiblbimu ve vzdělávání v Česku respektovat alespoň tím, že si příště odpustíte nálepky a podsouvání neexistujících motivů k němu, nemusí další dohady být.

Paní ministryně bude, myslím, muset v relativně blízké době vyložit karty na stůl. Pak uvidíme, kdo a jak se mýlil a jaký bude nejvhodnější další postup.

J. Týř

Eva Adamová řekl(a)...
2. ledna 2016 v 15:44  

Já myslím, že nejlepší by bylo, kdyby ty inkluzivní karty shodila rovnou pod stůl a zametla pod koberec.

Milan řekl(a)...
2. ledna 2016 v 17:35  

Jen drobná technická poznámka k úvodu článku - chytří jsou segregováni na víceletých gymnáziích, bohatí na soukromých školách. Takže na základkách zbydou už jen průměrní a k nim ti ostatní (viz výše). Stejně nechápu, jak v takové osvícené době, kdy primárním heslem je společné vzdělávání všech existují stovky škol, které segregují své žáky na základě intelektu a majetku a tím jim nedopřávají slastí a výhod společného vzdělávání. Myslím, že by se to mělo dát k posouzení ombudsmance, zda nedochází existencí těchto škol k porušování lidských práv žáků uvedených škol, kterým jsou uvedené výhody odpírány.

Unknown řekl(a)...
3. ledna 2016 v 10:52  

2. ledna 2016 17:35
Milan

Máte v tom plnou pravdu, tak nějak to tady funguje. Stále nám někdo tvrdí, že děti vyučované podle LMP musí přijít do styku s těmi ostatními. Vtip je v tom, že tyto děti nikdy neuvidí žáky víceletých gymnázii a soukromých škol. Možná tak na obrázku nebo v TV. Klasický příklad segregace.

Unknown řekl(a)...
3. ledna 2016 v 11:04  

Žáci s LMP určitě budu velice ochuzeni, když každý den neuvidí ty "chytré a bohaté".
Zato žáci bez postižení v inkluzivních třídách ochuzeni nebudou a velice zblízka uvidí ty "retardované", jejich neschopnost pochopit i jednoduché učivo, logicky myslet, srozumitelně se vyjadřovat a pod.

Nicka Pytlik řekl(a)...
3. ledna 2016 v 16:42  

Pokud je nižší stupeň víceletého gymnázia alternativou druhého stupně základní školy, musí, zdůrazňuji že musí mít do něj přístup každé dítě, jehož rodič o to projeví zájem.
Skoro bych řekl, že je to na ústavní stížnost.

tyrjir řekl(a)...
3. ledna 2016 v 19:31  

Za toho stavu, v jakém veřejné základní školství dnes je, mají zodpovědní a tzv. aktivní rodiče tři možnosti. Dát díte na víceleté gymnázium nebo do soukromé školy nebo investovat do dalšího vzdělávání mimo školu. Ústava tuším definuje školství jako veřejnou službu, ale neurčuje povinnost zajišťovat rovný přístup ke stejně kvalitnímu vzdělávání pro všechny.

Problém je myslím v tom, že praktické kroky státu (MŠMT) zaštiťující se desegregací pro znevýhodněné děti atd. vedou k celkovému oslabení kvality vzdělávání ve veřejných školách (v nichž proběhne segregace dětí tzv. aktivních rodičů do soukromých škol) ve prospěch víceletých gymnázií a soukromých škol. Zrušila-li by se víceletá gymnázia, posílilo by to ještě víc soukromé školy. Celkový trend v koncepci a realizaci vzdělávání jde k tomu, že ve veřejných školách se posílí jejich sociálně integrační funkce na úkor kvality vzdělávání v nich. Komu bude na kvalitě vzdělávání záležet, ten si za to zaplatí v soukromé škole nebo v zájmových útvarech mimo školu.

Tohle bude myslím pokračovat, nezlepší li se současná koncepce, financování a organizování veřejného školství. Eliminovat by se to myslím dalo většími investicemi do individuální péče, do volitelných předmětů, zájmové činnosti atd. ve veřejných školách. To je ale asi běh na dlouhou vzdálenost. Takže teď nás asi čeká další úpadek veřejného školství a jen jakási naděje, že se to bude postupně a pomalu zlepšovat.

J. Týř

tyrjir řekl(a)...
4. ledna 2016 v 3:34  

Pro odlehčení: Příspěvek do teorie spiklštábů a námět na manuál pro paní ministryni a pana předsedu vlády:

Konec agenta W4C prostřednictvím psa pana Foustky - brožurka (6.50 min)

https://www.youtube.com/watch?v=zyeS1bflo9w"

S pozdravem "My jsme to neměli brát. Viď, Pajdo"
štastný a veselý rok 2016 všem ještě jednou přeje

J. Týř :-)))))

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.