Studie: Drtivá většina neromských rodičů hledá školu bez Romů nebo s nízkým počtem romských žáků

středa 18. listopadu 2015 ·

Děti ze sociálně vyloučených oblastí jsou bez patřičné podpory v předškolním věku více než jejich vrstevníci ohroženi selháním ve škole. Uvádí to studie zaměřená na začleňování romských dětí předškolního věku, kterou včera představila Nadace Open Society Fund Praha. Ve vzdělávání jsou podle ní mnohem úspěšnější děti, které navštěvovaly běžnou mateřskou školu.


Zpracováním studie byl pověřen Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Zjistilo se podle ní, že pozitivní účinek mateřských škol je výraznější než vliv přípravných tříd. Ty byly až do letošního září vyhrazeny jen pro děti se sociálním znevýhodněním.

Děti ze sociálně vyloučených oblastí, kde žijí zejména Romové, podle autorů často jako malé nepoznají jiné prostředí. "Bez potřebné podpory takové děti začínají školní docházku s jinými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi než jejich vrstevníci z většinové společnosti. Rozdíly jsou patrné téměř ve všech oblastech," uvedli.

Málo peněz na předškolní vzdělávání

Jeden z autorů studie David Greger připomněl zjištění expertů, že peníze investované do předškolního vzdělávání sociálně znevýhodněných v budoucnu přinášejí nejvyšší zisk ve srovnání s dalšími stupni škol. Česko přitom do předškolního vzdělávání investuje v přepočtu na kupní sílu méně než například Slovensko nebo Polsko. Navíc je poměrně velký rozdíl mezi investicemi do mateřských a středních škol v neprospěch předškolních zařízení. Petr Bannert z ministerstva školství vysvětlil, že vyšší náklady na SŠ jsou dány nároky na pedagogy i odbornou výuku. Rozdíl by se měl podle něj snížit po plánované změně financování regionálního školství.

Předškolní vzdělávání, které by pro lepší efekt mělo trvat déle než jen plánovaný povinný poslední rok před školou, má podle dat z průzkumů silný vliv na schopnosti žáků. "Například 59 procent romských školkových dětí ve věku pěti let je schopno rozpoznat deset písmen. U těch, kteří do školky nedocházejí, je to jen pouhých 37 procent," uvádí studie. Obdobné rozdíly jsou mezi romskými dětmi také v dalších oblastech. Mezi dětmi z většinové populace, které chodí do MŠ a které jsou doma, takové rozdíly nejsou.

Jen 28 % romských dětí chodí do školky

Ve věkové kategorii od tří do šesti let navštěvují MŠ zhruba dvě třetiny dětí z majority, ale jen 28 procent malých Romů. Důvodem jsou podle studie chybějící kapacity mateřských škol a také jejich špatná dostupnost především pro rodiny z odlehlých venkovských oblastí.

Dalším z argumentů jsou ekonomické důvody. Školné i stravné se pohybuje řádově ve stovkách korun měsíčně. Pokud by byla MŠ bezplatná včetně stravování, nechalo by děti zapsat podstatně více romských rodičů.

Segregace

Studie se zaměřila na situaci romských dětí do osmi let, takže se podrobně zabývala také začátkem školní docházky. Prezentuje mimo jiné výsledky dřívější studie společnosti Gabal Analysis and Consulting (GAC), podle níž jen 30 procent romských chlapců a 50 procent romských dívek, kteří byli původně zapsaní do běžných základních škol, dokončilo studia ve stejné třídě, do které původně nastoupili.

U romských dětí je ve srovnání s většinou desetkrát větší pravděpodobnost umístění do škol či tříd mimo hlavní vzdělávací proud. Klíčovou hnací silou segregovaného vzdělávání se podle studie zdá být rodičovská volba. "Drtivá většina neromských rodičů hledá školu bez Romů nebo s nízkým počtem romských žáků. Když se počet takových žáků zvýší, své děti raději z dané školy vezmou," doplnili autoři. Ředitel odboru vzdělávání Bannert doplnil, že segregace v případě ZŠ je do jisté míry daná také lokalitou, kde se tyto školy nacházejí.

Další z autorů studie Karel Čada poukázal na to, že v případě MŠ chodí romské děti převážně do zařízení společných pro všechny děti. Upozornil ale, že to může být dáno tím, že je jich zatím poměrně málo. To by se mohlo změnit po zavedení povinného posledního roku MŠ. "Pokud by více romských dětí navštěvovalo mateřské školy, tak se dá předpokládat, že by došlo k podobnému efektu jako u základních škol," řekl.

Školy a školky by podle studie měly častěji zaměstnávat proškolené romské učitele, mediátory a asistenty pedagoga. "Do výuky na středních a vysokých pedagogických školách by měly být povinně zařazeny předměty zaměřené na teorii a praxi inkluzivního vzdělávání v předškolních zařízeních a základních školách," doplnil v souladu se závěry studie ředitel Nadace OSF Robert Basch.

12 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...
18. listopadu 2015 v 0:35  

pozitivní účinek mateřských škol je výraznější než vliv přípravných tříd

A už někdo těm rodičům řekl, aby radši svoje děti do školky posílali? V teple, viď, dostanou tam najíst, užijí si zábavy, a ještě si vylepší startovací podmínky.

peníze investované do předškolního vzdělávání sociálně znevýhodněných v budoucnu přinášejí nejvyšší zisk ve srovnání s dalšími stupni škol

Svoji tezi o tom, že čím nižší je stupeň školy, tím vyšší má být pedagogické vzdělání učitele, a tím má mít i vyšší plat, rozšířuji už na mateřské školy. Zvláště pak, když školky čím dál tím víc suplují čím dál tím víc ve výchově selhávající rodiče.

Tajný Učitel řekl(a)...
18. listopadu 2015 v 8:27  

Segregace to je, šikana verbální i fyzická romských dětí se ve školách děje. Jsou k ní důvody, ale pořád je to segregace neboli apartheid. Lejno můžete namazat medem a šlehačkou, pořád je to lejno.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
18. listopadu 2015 v 8:47  

Kecy. Proč mám dobrovolně posadit svoje dítě vedle žáka, který mu bude brát věci, bude mít vši, možná i žloutenku, bude ho vyrušovat a tak dále?

Až přijdete do parku s vnukem/synem a budete se chtít posadit na lavičku, předpokládám, že k páchnoucím a ožralým bezdomovcům si s ním sedat nebudete. To je velmi podobné.

Rasismus ani segregace to není. Je to přirozené lidské chování.

(proč přirovnáváte Romy k lejnům, to jsem opravdu nepochopil, zejména, když se jich tak zastáváte)

Nicka Pytlik řekl(a)...
18. listopadu 2015 v 8:59  

Je nepříjemné, že si státní správa a samospráva ve školství nedokáže poradit se šikanou tak masivního rozsahu. A nezačalo to dnes. Jsou to už desítky let. Možná by měli rodiče šikanovaných dětí iniciovat zakládání škol k obrazu svých dětí. Proč jim s tím někdo z odborných konzultantů nebo odborníků na vzdělání nepomůže. Tady už končí veškerá legrace.
Ze všeho nejhorší je šikana nezájmem. Najdou se dokonce rodiče, kteří jsou pro tento už nejvyšší stupeň šikany ochotni vyvinout nemalé úsilí, čas i peníze, a posílají svoje většinové děti někam ale úplně jinam.
Nedávno jsem četl o Obrnicích. Tam šli zase tak daleko, že si dokonce pro tu svoji šikanozní segregaci sestěhovávají Romy ze široka daleka.

poste.restante řekl(a)...
18. listopadu 2015 v 14:29  

ale pořád je to segregace neboli apartheid

Asi bychom si měli trošku ujasnit pojmy.
Apartheid je státem organizovaná segregace na základě příslušnosti k etniku či rase. V JAR svého času byl oficiální politikou, která se projevovala mimo jiné tím, že černoši byli bílou menšinou násilně přesídlováni do bantustanů. Ty byly často střeženy ozbrojenou stráží, která zabraňovala obyvatelům bantustan opustit.

Segregace znamená původně oddělení, vyloučení ze stáda, podobně jako separace.
Dnes ji chápeme především v negativních konotacích jako vyčleňování jednotlivců, nebo skupin na rasovém, etnickém, nebo náboženském základě.

Je trošku něco jiného, když se svobodný občan ze své vlastní vůle rozhodne přestěhovat do/z nějaké lokality - třeba na Chánov, aniž by jej k tomu někdo nutil. Nebo když se svobodný občan ze své vlastní vůle rozhodne své dítě umístit do některé školy, třeba na PORG, nebo brněnský Osmec (viz seriál Třída 8.A). Nebo když se podobně svobodně rozhodne své dítě z některé školy odhlásit.

Není mi zcela jasné, zda chtějí bojovníci proti segregaci tuto svobodnou volbu školy nějakým způsobem omezit.
Například tak, že by školy měly stanovenu svou spádovou oblast a žádný žák by bez závažného důvodu nesměl svou spádovou školu měnit. Což je mimochodem praxe zcela běžná v některých demokratických zemích.

Nevšimnul jsem si, že by státní aparát násilně rozhodoval o umístění žáků, tmavé, snědé, bílé či modré pleti bez souhlasu jejich rodičů. Ani jsem nezaznamenal v médiích informace o násilném přesídlování, ohrazování některých sídlišť žiletkovým plotem a budování strážních věží s kulomety.
Mluvit tedy o apartheidu v souvislosti s Českou republikou a jejím školstvím mi přijde přinejmenším poněkud nevkusné. A vlastně i urážlivé vůči skutečným obětem tohoto nelidského systému.

Nemohu se občas zbavit dojmu, že toto rozmývání a rozplizování významu pojmů je prováděno zcela záměrně a účelově. Je pak snadnější nálepkovat názory a postoje, které majitelům "pravdy" nekonvenují.

Je také dobré si uvědomit, že šikana se v našich školách děje nejen na romském etniku, ale také naopak. O tom se ale jaksi "nesmí mluvit". Což ovšem v důsledku vyvolává ještě větší nevraživost, fámy a dezinterpretace a v konečném efektu především nedůvěru v oficiální státní a správní instituce, školu nevyjímaje.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
18. listopadu 2015 v 14:38  

"Což je mimochodem praxe zcela běžná v některých demokratických zemích."

Ano, ale mám dojem (ať mne zkušení poučí), že tam se pak mění celé bydliště...

Jana Karvaiová řekl(a)...
18. listopadu 2015 v 14:46  

Největším problémem naší doby je tzv. politická korektnost. Máme témata, o kterých není "vhodné" se bavit nebo nazýváme věci tak zaobaleně, že je to až směšné. Příkladem může být např. mentální retardace,kdy v dobách ještě ne moc dávných byl člověk s IQ kolem 60-70 nazýván debil a nebyla to nadávka, byl to akademický název .Dnes už je skoro sprosté nazývat tyto děti retardované nebo postižené. Přitom je to pořád to samé.A o "korektnosti" hovoří posterestante správně. Hovořit o opačném fenoménu, tedy šikaně Romů vůči neromům - to se nesmí nebo je to taky zaobalováno do keců o kulturních odlišnostech a pod.
Nějak mi uniká smysl toho napsaného v článku. Když dám dítě do rodinné školy či montessori nebo soukromé školy - je to správně. A věřte,že motivací rodičů bývá často snaha uniknout od určitého etnika či inkluze. Přesto jim to nikdo nezazlívá, naopak,tyto školy jsou vyzdvihovány. Šikana rodičů za to, že si nepřejí,aby jejich děti chodily někam, kam si nepřejí začíná hraničit se sociálním inženýrstvím socialistického typu.Jak je možné, že když se rodič rozhodne dát dítě do soukromé školy je to fuk? Myslím, že právě tyto články a další jen více a více rozdmychávají protiromské nálady.

Unknown řekl(a)...
18. listopadu 2015 v 17:07  

Politická korektnost je normální cenzura. Jsou prostě věci, o kterých se nemluví a jsou věci, o kterých se otevřeně lže. Z důvodu "politické korektnosti". Říká se tomu politicky korektní demokracie.

aknelka řekl(a)...
18. listopadu 2015 v 20:29  

"Segregace to je, šikana verbální i fyzická romských dětí se ve školách děje. Jsou k ní důvody, ale pořád je to segregace neboli apartheid. Lejno můžete namazat medem a šlehačkou, pořád je to lejno."
Ale sám své děti do "normální" české školy nedal :-D
Má je ve své škole s ostatními dětmi civilizovaných rodičů...

Nicka Pytlik řekl(a)...
18. listopadu 2015 v 21:12  

A kolik Romčat je ve scio škole?
Taková ideální praktická škola...

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
18. listopadu 2015 v 22:45  

Nějaké si tam mají, aby se mohli chlubit. Pokud by jich bylo více z "běžných" romských rodin, mohli by to zrovna zavřít.

Vždyť se svými soukmenovci nechtějí mít nic společného ani ti slušní Romové, to mluví samo za sebe.

Nicka Pytlik řekl(a)...
19. listopadu 2015 v 10:19  

Nějaké si tam mají, aby se mohli chlubit.

Podstatné je, kolik jich posčítali a vykázali. Nějaké fotky by to chtělo.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.