Iveta Kišová: Paní ministryně, nemohu si podat ani přihlášku ke studiu na dostudování ve Vašem plánu B, ukažte mi, kde tedy na veřejných VŠ dostudovat

pondělí 9. listopadu 2015 ·

Vážená paní ministryně,

jsem ona studentka, která, dle Vašich slov před více jak 14 dny, předčasně posuzovala plán B ministerstva školství. Ve Vaší odpovědi na tehdejší můj email jste poukazovala na můj nedostatek informací, na to, že mám vyčkat, až vše schválí akademické senáty příslušných pedagogických fakult a na vyhlášení přijímacích řízení těchto fakult.

Ovšem i po vypsání mimořádných přijímacích řízení příslušných pedagogických fakult stále zůstávám, nejen já, stát před zavřenými branami těchto fakult, nikde nemohu podat ani přihlášku do navazujícího magisterského studia. Šla jsem tedy vědomě hlavou proti zdi, jen abych se v praxi přesvědčila o nemožnosti dokončit započatá studia na veřejných VŠ, o naprosté nereálnosti Vašeho plánu B, o Vašem fatálním selhání.

Paní ministryně, je ale zarážející, že Vy jako právník, kterému je zcela jistě znám § 48 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, vědomě zpracováváte plán B určený k dostudování studentů UJAK a víte, že se většina z nás nebude moci do navazujících magisterských studií přihlásit a to z důvodu toho, že nemáme příslušná bakalářská studia oboru Speciální pedagogika a vyrovnávací kurz, na základě kterého jsme byli na UJAK přijati, se nám neuznává. Nebo mi snad chcete tvrdit, že veřejné VŠ nebudou postupovat dle tohoto zákona, že jednu nezákonnost (doporučit nám studium na UJAK a pak nám ho nedovolit dokončit) nahradí druhá?

Svým jednáním jste donutila dlouholeté učitele odejít si vzdělání dokončit mimo rodnou zemi, tohle je Váš vděk za naši práci ve školství?

Jsem zvědavá, zda mi i nyní na můj email odpovíte, zda mi tedy naleznete ono místo ve Vašem plánu B určené k dostudování za méně než dva roky. Nebo stále daný plán B hodnotím předčasně, mám tedy ještě vyčkat na další Vaše informace?

My, dnes již bývalí studenti UJAK, na své další, v pořadí již třetí, demonstraci dne 17. 11. 2015 (začátek symbolicky za 1 minutu 12 na Pražském hradě) hodláme uctít položením věnce u Hlávkových kolejí nejen památku studentů. kteří v roce 1939, stejně jako my dnes, nemohli dostudovat, dále hodláme na Národní třídě poukázat na boj studentů v roce 1989, na jejich boj za demokracii, na to, že i v dnešní demokratické společnosti jsou pošlapána práva studentů dostudovat a chceme i s celou situací seznámit našeho pana prezidenta prostřednictvím otevřeného dopisu.

Předem děkuji za odpověď na tento můj email,

s pozdravem

Iveta KišováPřikládám citovaný § 48 zákona č. 111/1998 Sb.


§ 48


(1) Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Ke studiu v oblasti umění mohou být přijati též uchazeči s vyšším odborným vzděláním poskytovaným v konzervatořích. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu.

(2) Ke studiu v oblasti umění mohou být výjimečně přijati též uchazeči bez dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání poskytovaného v konzervatořích.

(3) Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu a v oblasti umění též získání akademického titulu.

14 komentářů:

tyrjir řekl(a)...
9. listopadu 2015 v 1:11  

Vzdělávají PedF v Česku dostatečný počet speciálních pedagogů?
Teď by to myslím chtělo zveřejnit přehledný seznam českých pedagogických fakult, kde se studuje speciální pedagogika (Fakulta - celková kapacita - volná kapacita). Z přehledu by, myslím bylo vidět i to, zda je tzv. inkluze řádně zajištěna co do počtu pro ni vzdělávaných speciálních pedagogů. J. Týř

Q. E. D. řekl(a)...
9. listopadu 2015 v 1:12  

Kdyby se paní Kišová místo psaní otevřených dopisů věnovala raději řešení své situace, udělala by mnohem lépe.

Eva Adamová řekl(a)...
9. listopadu 2015 v 4:32  

Paní Kišová správně poukazuje na příslušný paragraf, jenže podle něho a toho, co popisuje výše, neměla být přijata ani ke studiu na UJAK. Tam ta nezákonnost začala, takže je teď docela hloupé z něčeho vinit Valachovou. Přiznám se, že o nějakých vyrovnávacích kurzech jsem v souvislosti s přijímáním studentů na navazující obory veřejných VŠ, nikdy neslyšela. Na čem probůh ještě ten UJAK ty prachy rýžoval? Ta škola je asi opravdu zralá na zrušení.
Faktem je, že Vlachová v tomto případě nemusela řešit nic, ale ono to tak mnohdy bývá, že za dobrotu na žebrotu.

Vaclav Nadvornik řekl(a)...
9. listopadu 2015 v 6:44  

Paní Adamová, podobný vyrovnávací kurz má i Masarykova Univerzita: http://www.ped.muni.cz/wsedu/index.php?p=roz-kurz-sp Ta na tom rýžuje 15 000 Kč.

Unknown řekl(a)...
9. listopadu 2015 v 8:24  

Myslím, že tady je vidět dost podstatný rozdíl slov dostudovat a začít studovat znovu. Jestliže vám ministerstvo doporučí studovat nějakou vysokou školu, a pak vám pár měsíců před státnicemi řekne, že teď už ji studovat nemáte, ale musíte znovu na 5 let na jinou, je to přinejmenším zarážející...

Tajný Učitel řekl(a)...
9. listopadu 2015 v 8:57  

Studenti dostudovat mohou, ale nikam je nepřijmou, protože nemají dostudováno.
Ministryně studenty zřejmě podvědomě "mystifikovala" a nyní se spoléhá, že to celé zlehka vyšumí.

Eva Adamová řekl(a)...
9. listopadu 2015 v 9:24  

Já mám pocit, že mystifikují obě strany sporu. A myslím si, že ministryně chtěla opravdu pomoci, ale jen bohužel znovu potvrdila, že se v problematice školství moc neorientuje.
A to teprve uvidíte pane Nádvorníku tu rýžovačku VŠ a firem z fondů EU až se celá republika začne proškolovat na inkluzi. Napřed jsme se z jedněch šablon všichni školili na gramotnosti, potom málem půlka republiky žhavila tablety a pak vyrazila do zahraničí stínovat, teď se všichni učitelé školí na čtenářské dílny a skutečné dílny, no a šablony na inkluzi už jsou za rohem.

Otakar Čerba řekl(a)...
9. listopadu 2015 v 9:54  

Srovnání situace studentů UJAK s rokem 1939 je skutečně hnus!!! Myslím, že by si to žádný soudný člověk, natož učitel (i bez vysoké školy) neměl dovolit.

Vaclav Nadvornik řekl(a)...
9. listopadu 2015 v 10:26  

Paní Adamová, žádné inkluzivní školení mne netrápí, protože pracuji v Praze a té se zatím všechny výzvy vyhnuly. Nemáme ani tablety, ani stínování, prostě nic. Holt je to z evropských peněz a na Prahu se nedostává.
Má reakce byla na Váš negativní komentář o UJAK a rýžování a jen jsem poukázal na to, že se jedná o zcela běžnou praxi na veřejných VŠ. Holt je to problém navazujícího magisterského studia (což je pěkná hloupost).

Eva Adamová řekl(a)...
9. listopadu 2015 v 14:16  

Pana Nádvorníku v novém programovém období byla na milost vzata i Praha, takže se dočkáte peněz z EU i tam a sám uvidíte, že nebylo až tak moc co závidět.

Rýžování veřejných VŠ je oproti UJAKu minimální, přece jenom je rozdíl 5000 Kč za semestr dálkového studia na veřejné VŠ a 30000 Kč za semestr na UJAKu, ale rozhodně to není způsobeno navazujícím magisterským studiem. Možná by bylo zajímavé vědět kolik stál onen vyrovnávací kurz na UJAKU.

Ale vraťme se k původnímu otevřenému dopisu. Je až kouzelné či spíše šílené, jak studenti Ujaku bezostyšně házejí svůj problém na ministerstvo a jak tvrdošíjně stojí na straně toho, kdo jejich problém skutečně zavinil a vysával z nich peníze. Zdalipak jim šéf Ujaku už jejich peníze vrátil? Asi ano, protože o nějaké žalobě na Ujak jsem zatím neslyšela.

Miloslav Novotný řekl(a)...
9. listopadu 2015 v 15:14  

Jestli tomu správně rozumím, "problém UJAKu" je zkratkou pro označení stavu po neprodloužení akreditace oboru speciální pedagogika na této VŠ. Za to samozřejmě plně zodpovídá MŠMT. Být s tímto legálním stavem srozuměn není nic "šíleného" ani "bezostyšného". MŠMT je garantem systému akreditací, je zřizovatelem akreditačních komisí jako nezávislých orgánů státního dozoru. MŠMT má povinnost trvale (periodicky) kontrolovat činnost všech VŠ, soukromé nevyjímaje, z kontrol přijímat nápravná opatření a kontrolovat i jejich plnění. Má na to peníze, má na to lidi. To vše s cílem zabezpečit kvalitu terciárního vzdělávání. "Problém UJAKu" je kostlivec ve skříni, kterou zdědila paní Valachová. Školné do toho prosím netahejte. Právnická fakulta v Plzni byl stejný případ. Ani tehdy se ovšem o selhání na vládní úrovni neuvažovalo. Mohu se mýlit, to víte, studoval jsem za totáče, a ještě k tomu techniku.

Tajný Učitel řekl(a)...
9. listopadu 2015 v 15:47  

Studenti Ujak hazí svůj problém na ministerstvo, protože nemohou za nekvalitu výuky na Ujak, pročež Mšmt akreditaci neprodloužilo. Byli chyceni v systému selhání obou Ujaku a Mšmt. Po oznámení zrušení akreditace Ujak ministerstvem, jim byla ministryní přislíbena možnost dostudovat ve stejném oboru se stejnou výstupní kvalifikací. Ukazuje se však, že příslib ministryně je neuskutečnitelný, jelikož studenty, vzhledem k nedokončenému studiu, nikam nepřijmou. Ministryně tedy slibovala cosi, co není možné realizovat. To znamená, že studenti-učitelé, kteří se snažili vyhovět zákonu o kvalifikaci a nastoupili k požadovanému studiu, jsou nyní necháni na holičkách. Kdo za to může? Ujak? Nebo ministerstvo? Studenti určitě ne. Proč mají přijít o čas a peníze investované do studia v dobré víře? Mistryně by měla na svůj omyl reflektovat a vytvořit podmínky pro dostudování studentů, třeba udělením výjimky k nastoupení studia na jiných fakultách. Minimálně by se jim měla omluvit za dezinformaci.

tyrjir řekl(a)...
9. listopadu 2015 v 20:09  

Školy v celém Česku, myslím, nemohou za to, že v době zavádění inkluze není zřejmě vzděláváno dost speciálních pedagogů. MŠMT má, myslím, v této situaci tři poctivé možnosti: 1) Zajistit možnost dostudování posluchačů UJAK a možnost studia speciální pedagogiky pro další zájemce v pedagogických fakultách veřejných VŠ v Česku. 2) Umožnit uznání studia aspeciální pedagogiky na slovenské UJAK 3) Pomoci UJAK se znovuzískáním akreditace pro tento obor. MŠMT by myslím mělo seriózně zdůvodnit, jak mohlo k výše popisovanému stavu dojít. A, myslím, i vyvodit ze zřejmého nezajištění studia dostatečného počtu speciálních pedagogů ve veřejných VŠ v Česku patřičné důsledky. J. Týř

tyrjir řekl(a)...
11. listopadu 2015 v 19:43  

Proč paní I. Kišová a další studijní sirotci z UJAK nenašli možnost studia v nabídce MŠMT a PedF?
Viz http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/informace-msmt-k-moznostem-dostudovani-studentu-ujak

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.