Přečtěte si: Segregací přicházíme o talenty dětí. Tvoříme nezaměstnané, říká expertka

neděle 27. září 2015 ·

Tím, že je stále mnoho dětí vyčleněno mimo běžné školy, přicházíme o jejich talenty a vytváříme občany problematicky uplatnitelné na trhu práce, domnívá se předsedkyně Odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání Klára Laurenčíková. „Pestrost kolektivu by měla být něco přirozeného,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz.


Z interview Zdeňky Trachtové s Klárou Laurenčíkovou v iDNES.cz:

Kritici absolutní inkluze namítají, že včlenění dětí s mentálním postižení do běžného kolektivu by nemuselo prospívat ostatním dětem...
Já nehovořím o absolutní inkluzi. Nejde samozřejmě o žádné absolutní přemístění dětí s handicapy do nepřipraveného prostředí. Síť speciálních škol bude vždycky potřeba. Ale jde o postupnou systémovou změnu, o postupné zlepšování podmínek pro všechny děti tak, aby i děti s nejrůznějšími handicapy měly možnost skutečné volby. Aby platilo to, co deklaruje školský zákon, tedy rovný přístup a možnost pro všechny děti vzdělávat se ve spádové škole. Aby rodič handicapovaného dítěte nebyl tlačen do volby speciální školy, ale aby si skutečně mohl vybrat.

Ministerstvo školství by za těmito legislativními změnami mělo samozřejmě také poslat potřebné finance na zajištění podpůrných opatřeních, jako jsou služby školních psychologů, speciálních pedagogů, ale třeba také zajištění speciálních pomůcek. Za těchto podmínek nebude žádný důvod pro to, aby přítomnost dítěte s lehkým mentálním postižením jakkoli zhoršovala kvalitu výuky pro ostatní děti v běžné třídě. Protože učitel na to nebude sám.

68 komentářů:

Josef Soukal řekl(a)...
27. září 2015 v 9:48  

Kopíruji svůj komentář odjinud:
Kliknul jsem si na rozhovor s p. Laurenčíkovou - nezklamal mě. Už první odpověď je krystalickou ukázkou inkluzivní zaslepenosti, neřkuli hlouposti. Mentálně zaostávající dítě nepotřebuje tolik hodin praktických činností, v jeho vzdělávacím zájmu zřejmě je trápit se v hodinách cizích jazyků. Jděte někam, soudruzi, pardon, soudružky.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
27. září 2015 v 10:06  

Já zkopíruji jiný komentář:

"Mimochodem, paní expertka patří zcela jasně do kategorie "profesionální dobroser" ...viz..

Absolvovala studium zaměřené na lidská práva, genderová studia a speciální pedagogiku....pacovala jako dobrovolnice pro Poradnu pro uprchlíky a pro organizaci Člověk v tísni....Je členkou Strany zelených, vede odbornou sekci pro sociální politiku....Specializuje se především na politiku začleňování znevýhodněných skupin obyvatelstva do většinové společnosti, na vztahy s českými občany romské národnosti, na otázky domácího násilí, rovných práv a příležitostí mužů a žen i otázkou sociálně-právní ochrany dětí. "


To označení "profesionální dobroser" jsem ještě nečetl, líbí se mi. Hezké označení pro "odborníka".

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
27. září 2015 v 10:39  

Protrhl se pytel s experty. Ale na koho zbyde ta všední každodenní práce? Vrátí se třeba eduíni do škol?

Unknown řekl(a)...
27. září 2015 v 11:02  

to je dnes roztomilá móda,každé dítě je talentované,nadané, geniální,ovšem každé jinak,proto potřebuje individuální přístup a schopného pedagoga,aby dokázal odhalit toto nadání a dále je rozvíjeti

Unknown řekl(a)...
27. září 2015 v 11:05  

"profesionální dobroser", to jsem neznal,obohatil jsem si svůj zaostalý ňuspík

Jana Karvaiová řekl(a)...
27. září 2015 v 11:19  

To víte, že je každé dítě talentované. O tom žádná. Učila jsem několik dětí s talentem na čárkování. Bohužel, přiznám se, jsem špatná učitelka, tyto kompetence jsem u nich nerozvíjela.
každé dítě je talentované, ovšem u mentálního postižení to může znamenat, že hezky maluje princezny. Takže 9 let budeme u takového dítěte rozvíjet jeho talent v kreslení a malbě princezen, ostatní do něj stejně nenacpeme, ale budeme žít s úžasným pocitem, že jsme podchytili talent dítěte s LMP. To dítě se pak bude kreslením princezen živit a všichni budou spokojení. Jen proboha nebude moci žít samostatným životem, protože si ani nespočítá nákup a jiné věci.Ale to nevadí, bude bez nálepky, nesegregované, plnohodnotné....nevím jestli jsem na něco nezapomněla.

Jana Karvaiová řekl(a)...
27. září 2015 v 11:19  

Mělo být čárkování - čili kradení

Jana Karvaiová řekl(a)...
27. září 2015 v 11:20  

Já ten počítač zabiju - čórkování

Jirka řekl(a)...
27. září 2015 v 12:54  

Nechte ho žít! Třeba je to projev umělé inteligence, která se v našem korektním světě vzpírá pojmenovat věci pravým jménem.

Jirka řekl(a)...
27. září 2015 v 12:56  

Bude z něj první umělý dobroser. Ale nebude profesionální, protože co by dělal se stříbrnými?

Nicka Pytlik řekl(a)...
27. září 2015 v 13:23  

Segregací přicházíme o talenty dětí

Nějak se v tom ztrácím.
A jak je to tedy se segragací v soukromých školách, víceletých gymnáziích a konzervatořích?
Umořovny talentů...

A na co že je Klára Laurenčíková expertka?
Možná na kariérní růst. Svůj...

Nicka Pytlik řekl(a)...
27. září 2015 v 13:51  

Bude z něj první umělý dobroser.

Dobroser je velmi výstižná a vpravdě unikátní charakteristika osoby a jejích aktivit. Ovšem v souvislosti s ženou mi nepřijde právě patřičná. 'Dobroserka'...
Tady bych se nechal inspirovat paní Fionou Shrekovou. Dobrobryně!
S možnými modifikacemi 'dobrobryčka' či 'dobroherka'.

Jana Karvaiová řekl(a)...
27. září 2015 v 14:12  

Nevím ,ale jedna moje kolegyně onternetová vymyslela úžasnou - - princezna Blběna

Pavel PEŠAT řekl(a)...
27. září 2015 v 14:20  

Díval jsem se, co ví o expertce Google scholar?! Asi to ještě není aplikace, která by uměla vyhodnotit její velikost.

tyrjir řekl(a)...
27. září 2015 v 14:53  

Názory a obavy odborníků z Asociace speciálních pedagogů (ASP), učitelů běžných škol, i rodičovské veřejnosti jsou myslím až dosud MŠMT, médii i politiky vcelku přehlíženy a mnohdy i ignorovány. Viz např. absence řádné odpovědi na Petici ASP ČR proti rušení vzdělávacího programu RVP ZV LMP s 68 247 podpisy (http://www.aspcr.cz/asociace-specialnich-pedagogu-cr/2015-05-28-68-247-podpisu-pod-petici-asp-cr-proti-ruseni-vzdelavaciho-programu-rvp-zv ). Viz např. stanovisko předsedy ASP Aktivistický Akční plán inkluzivního vzdělávání (http://www.aspcr.cz/asociace-specialnich-pedagogu-cr/2015-09-20-predseda-asp-cr-k-akcnimu-planu-inkluzivniho-vzdelavani.html). Viz např. Marcela Bernardová: Kolektivizace českého školství (http://www.ceskaskola.cz/2015/09/marcela-bernardova-kolektivizace.html) atd.

Nelze se myslím potom divit obavám a znechucení velké části odborníků, učitelů i rodičů.

Jiří Týř

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
27. září 2015 v 16:51  

A o kolik učitelských talentů přicházíme jejich proměnou na experty!

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
27. září 2015 v 17:48  

http://zpravy.idnes.cz/reportaz-z-prakticke-skoly-df2-/domaci.aspx?c=A150925_100316_domaci_zt

Unknown řekl(a)...
27. září 2015 v 19:48  

Autor reportáže si plete základní školu praktickou a praktickou školu, což je střední škola pro žáky s mentálním postižením a více vadami. Škola v Josefské má oba typy těchto škol a řídí se platnými vzdělávacími programy.
Mám obavy, že tyto dva typy škol si plete i paní ministryně.

jir řekl(a)...
27. září 2015 v 20:00  

Absolvovala studium zaměřené na lidská práva, genderová studia a speciální pedagogiku....pacovala jako dobrovolnice pro Poradnu pro uprchlíky a pro organizaci Člověk v tísni....Je členkou Strany zelených, vede odbornou sekci pro sociální politiku....Specializuje se především na politiku začleňování znevýhodněných skupin obyvatelstva do většinové společnosti, na vztahy s českými občany romské národnosti, na otázky domácího násilí, rovných práv a příležitostí mužů a žen i otázkou sociálně-právní ochrany dětí. "

Že by sekta?

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
27. září 2015 v 20:27  

Taky kopíruji co jsem napsal z MF::::

Že prý Expertka. No to mě podrž....Je to jen samozvané předsekyně jedné z čerpacích jakoby organizací, nakonec i jejich web je placen z Evropy.................Mají tam maličký cudný LOGOLONK ESF.

Stejně, kde ta paní ty nesmysly bere. To se snad ani nemůže v jednom mozku urodit. Právě díky péči, která se dětem s mozkovým onemocněním, či vrozrnou vadou, ve speciálních školách dostáva, mohou, pokud je to jen trochu možnné, absolvovat speciální odborné učiliště. Ten název moc neexistuje, neboť tato učiliště bývají bud součástí Speciálních škol, nebo třeba SOU, nebo se prostě jmenují jen Odborné učiliště..

V nich děti mají možnost získat výuční list v tomu přizpůsobených oborech, například Řeznické práce, Zednické práce, Pečovatelka a spoustu dalších...Jak taková práce například u dětí s Dawnovým syndromem vypadá, jak přijdou děti, které vůbec nekomunikují, vydávjí pouze nesrozumitelné skřeky, a nakonci jsou schopné pracovat i s výučním listem, si ta paní vůbec neumí představit..

Fak hnus a divím se ja takové kraviny můžete vůbec zveřejňovat.

To je jako bych napsal že ve speciánní šlole pro slepé děti vznikají hluchněmí......

Unknown řekl(a)...
28. září 2015 v 11:14  

Všichni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nutně potřebují upravené vzdělávací programy respektující specifika jejich postižení a potřebují také své metodicky výborně zpracované slabikáře, učebnice a pracovní sešity, kterým rozumějí a ze kterých se dovedou učit.
S jakými texty budou tito žáci pracovat na běžných základních školách?
Nedovedu si to vůbec představit.

Učebnice pro základní školy praktické se vyhodí?
Jaký osud čeká učebnice pro zrakově postižené, zejména učebnice v Braillově písmu?
Bude s nimi na základních školách někdo umět pracovat?
Bude někdo z učitelů základních škol schopen osvojit si např. braillský notopis, aby mohl rozvíjet hudební nadání žáků se zrakovým postižením? Kdo a jak bude rozvíjet talenty těchto dětí,abychom o ně nepřišli?
Snažil se tohle všechno někdo domyslet?

Jana Karvaiová řekl(a)...
28. září 2015 v 11:25  

Ježíš a koho to zajímá, paní Cat Catherin?!?!?
To vám vůbec nic nedošlo! Vy jste zabedněná a nechápající. Vždyť je to vše ve prospěch těch dětí. Vždyť to říkají všichni experti. Vždyť budou mít učitelé ty úžasné metodické příručky . No zapomněla jsem na něco?

Jana Karvaiová řekl(a)...
28. září 2015 v 11:25  

Sorry asi jste pochopila

Unknown řekl(a)...
28. září 2015 v 11:34  

Paní Karvaiová,
já jsem to pochopila už dávno, ale v pedagogické praxi si to představit nedovedu. Ani ty konce tohoto experimentu.....

tyrjir řekl(a)...
28. září 2015 v 12:11  

Je svěření vypracování vzdělávací koncepce a z ní vycházejících vzdělávacích projektů někomu zadáním veřejné zakázky a podléhá veřejné soutěži?

Proč při vypracování vzdělávací koncepce tzv. společného vzdělávání dětí s LMP a z ní vycházejících vzdělávacích projektů nebyly, domnívám se, vyslyšeny hlasy odborné veřejnosti alespoň natolik, aby se učitelským profesním organizacím dostalo řádné odpovědi na jejich kvalifikované dotazy, upozornění a podněty?


Viz například:

Marcela Bernardová: Kolektivizace českého školství
http://www.ceskaskola.cz/2015/09/marcela-bernardova-kolektivizace.html

Petice ASP ČR proti rušení vzdělávacího programu RVP ZV LMP s 68 247 podpisy
http://www.aspcr.cz/asociace-specialnich-pedagogu-cr/2015-05-28-68-247-podpisu-pod-petici-asp-cr-proti-ruseni-vzdelavaciho-programu-rvp-zv

Aktivistický Akční plán inkluzivního vzdělávání
(http://www.aspcr.cz/asociace-specialnich-pedagogu-cr/2015-09-20-predseda-asp-cr-k-akcnimu-planu-inkluzivniho-vzdelavani.html)

Jiří Týř

Unknown řekl(a)...
28. září 2015 v 15:32  

po vzoru lesních a polních školek,mohli bychom míti i školy lesní,tam by byla inkluze přirozenou záležitostí,po lese by běhala všechny dítka a také by to podporovalo jejich individuální nadání,jeden by se věnoval kytičkám,druhý mravenečkům,třetí by lezl po stromě,odborně "full activity class" provozovaná v "happy incluzive school"

Tajný Učitel řekl(a)...
28. září 2015 v 15:43  

Kam až jste to milí, vysokoškolsky vzdělaní, kolegové/odborníci ve své nadutosti klesli, že označujete člověka, který neskuhrá impotentně na debatních fórech, ale denně něco dělá pro znevýhodněné děti, za "dobroserku".

tyrjir řekl(a)...
28. září 2015 v 16:00  

SUZUKI UMÍ

První školní den na americké střední škole představuje učitelka nového žáka, Sakiro Suzuki z Japonska. Hodina začíná a učitelka říká: "Uvidíme, kdo ovládá kulturní historii Ameriky. Kdo řekl 'Dejte mi svobodu, nebo mě zabte?'"

Hrobové ticho ve třídě. jen Suzuki zvedne ruku " Patrick Henry 1775 ve Philadelphii."

"Výborně Suzuki, a kdo řekl 'Stát je národ a národ nesmí zhynout?"

Suzuki se postaví: "Abraham Lincoln 1863 ve Washingtonu."

Učitelka se podívá na žáky a říká "Stydím se za vás, Suzuki je Japonec a zná americkou historii lépe než vy!" Zezadu se ozve tichý hlas "Polib mi prdel, zasraný Japončíku!"

"Kdo to řekl?" zvolá učitelka.

Suzuki zvedne ruku a bez vyzvání odpoví „Generál McArthur 1942 na Guadalcanalu, a Lee
Iacocca 1982 při valné hromadě firmy Chrysler."

Třída je zcela ticho jen zezadu se ozve "Je mi z toho na blití!"

Učitelka křičí "Kdo to byl!"

Suzuki odpovídá okamžitě "George Bush senior japonskému premiérovi Tanakovi v průběhu oběda, Tokio 1991."

Jeden ze studentů se postaví a otráveně řekne "Vyhul mi!"

Učitelka hystericky: "A dost! Kdo to byl teď?"

Suzuki bez mrknutí oka "Bill Clinton Monice Levinské, 1997 ve Washingtonu, Oválná pracovna Bílého domu."

Další ze studentů se postaví a zařve "Suzuki je hromada sraček!"

A Suzuki opět klidně "Valentino Rossi při Velké ceně motocyklů v Brazílii 2002."

Třída zcela propadne hysterii, učitelka upadá do bezvědomí, dveře se otevřou a vejde ředitel a říká "Kurva, takový bordel jsem ještě neviděl!!"

Suzuki "Vladimír Špidla ministru financí při předložení státního rozpočtu, Praha 2003."

Autor neznámý, z internetové pošty 2003/11

Nicka Pytlik řekl(a)...
28. září 2015 v 17:36  

Kam až jste to ... ve své nadutosti klesli

Což takhle si zopáknout fyziku. Nadutost nadnáší...

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
28. září 2015 v 17:59  

Ba, klesli jsme až tam, kde je vážně míněná diskuse (byť plná emocí a hyperbol) označována jako impotentní skuhrání někým, kdo se nikdy nedokáže podepsat.

Jana Karvaiová řekl(a)...
28. září 2015 v 18:24  

Pane Tajný, děkuji za ocenění mé dlouholeté práce. Jsem ráda, že na dálku poznáte, že denně pro postižené děti nic nedělám. Jsem ráda, že jste mi a mým kolegům otevřel oči.
jinak - zkuste porovnat ,zda ona paní (lze dohledat na internetu) pouze dennodenně plká a pohybuje se v rovině čistě teoretické nebo patří k těm, kteří také dennodenně vstupují do tříd a snaží se postižené naučit všemu, čeho jsou schopni. Jak jsem již napsala někde výše, talent má každý. jen jde o to, jestli talent bude k něčemu každému jednomu dítěti, když jeho schopností je třeba kreslení koníčků či schopnost naučit se zpaměti telefonní seznam. Jestliže tohle chceme u dětí rozvíjet, tak jim fakt pomůžeme.
A vysvětlete mi jedno - proč nikomu, kdo fakt s těmi dětmi pracuje není dopřáno sluchu? Opravdu to považujete za skuhrání? Chcete poslat nějaké konkrétní příběhy, aby vás to přesvědčilo, že pokud tu píšu, že zde nerozvíjím akademické debaty, ale reaguji na situace, které mi přináší život? A proč mě třeba ona paní ,nechce naslouchat? proč není možná domluva? Copak jste neviděl tu vlnu odporu, kterou vyvolal dost hloupý článek o rušení praktických škol? To nebyli učitelé. To byli rodiče, většinou těch postižených. Proč je nikdo neposlouchá?

Jana Karvaiová řekl(a)...
28. září 2015 v 18:34  

.......Specializuje se především na politiku začleňování znevýhodněných skupin obyvatelstva do většinové společnosti, na vztahy s českými občany romské národnosti, na otázky domácího násilí, rovných práv a příležitostí mužů a žen i otázkou sociálně-právní ochrany dětí. ......
Pokud se bude paní věnovat těmto tématům, budu jí jen fandit.Jenže ona hraje velkou roli v kampani, která vede k donucení zařazovat děti do normálních škol přes protest rodičů, přes neschopnost někoho uznat, že prostě dost dětí o inkluzi nemá zájem a je pro ně nepřínosná. Věty o vzájemném obohacování nemusí platit pro všechny. Věty o prospěšnosti, nemusí platit pro všechny.Generalizovat problém tak, že přeřazením dětí s LMP do praktických škol přicházíme o talenty, je totální neinformovanost paní Laurenčíkové.
problémem mnoha takovýchto lidí, jako paní Laurenčíková, je jejich naivita, jejich představa, že když budeme všichni strašně hodní a milí a vstřícní, že se změní svět. Jenže o to se pokouší lidstvo asi tak 10 tisíc let a jestli sám uznáte, pane Tajný, zatím nic moc,co? A jak nás dějiny jasně mnohokrát poučily - vnucované cokoli, byť by to bylo sebelepší dobro, bývá předem určeno k nenávisti a zániku. Vnucované a vymáhané. Nějak zapomínáme.

Nicka Pytlik řekl(a)...
28. září 2015 v 18:48  

Původně jsem chtěl, paní Karvainová, napsat, byste se nenechávala vyprovokovat kdejakými zakuklenci, kteří to ze svého pohledu dělají jediní neomylně správně. Ale už to nenapíšu, protože byste pak nepsala Vy. A to by bylo škoda.
Dá se předpokládat, že to tu čtou i mnozí rodiče, a že jim už začíná mnohé docvakávat.
Pámbu zaplať za zjevné pitomce a provokatéry.

Tajný Učitel řekl(a)...
28. září 2015 v 19:14  

...že prostě dost dětí o inkluzi nemá zájem a je pro ně nepřínosná. Věty o vzájemném obohacování nemusí platit pro všechny. Věty o prospěšnosti, nemusí platit pro všechny.

Třeba dost dětí o inkluzi zájem má a může pro ně být, pokud bude dostatečně zajištěná, prospěšná. Třeba vzájemné obohacování může pro někoho platit. Věci obvykle nejsou černobílé. Divíme se, že vznikají 100% segregované třídy s romskými dětmi? Chtěli to prý sami rodiče. Pro děti je to tak nejlepší. Aspoň se nezamažou. Netoužím po tom, aby mé děti chodily do 100% árijské třídy a jsem rád, že tomu tak není. To je to černobílé vidění světa, které učinilo z české republiky spolu s visegrádskou troikou nedotknutelnou morální žumpu Evropy.

Jana Karvaiová řekl(a)...
28. září 2015 v 19:35  

Milý pan Tajný, a v tom je problém
Klidně ,ať si rodiče, kteří chtějí dát dítě do základky, ať ho dítě dají.
Klidně to může někoho obohatit. Důraz na slovo někoho.
Netvořme 100% romské třídy.
Ale také klidně nechme ty rodiče, co nechtějí dát dítě do základky, ať ho dají do praktické.
Vy jste vůbec nepochopil pointu. Ono totiž se schyluje k tomu, ŽE NEBUDE VÝBĚR!!!!!
Vy jste nečetl (na rozdíl ode mně) návrh vyhlášky, která v podstatě uvede věci na opačnou míru, budou postupně rušeny (pro nezařazování dětí) speciální školy všeho typu. Inkluze bude nařízena!! Chápete? Asi pořád ne. Najděte si význam slova REALOKACE (zdrojů lidských a materiálních ve speciálních školách - tak to stojí v Akčním plánu) Už jste pochopil? Výběr a možnosti pomalu končí.
Už nemám sil pořád dokola tohle někomu vysvětlovat. Někdy jako když do dubu...

poste.restante řekl(a)...
28. září 2015 v 19:50  

"My vás k té svobodě přinutíme, i kdybychom Vás měli postřílet."
Tak nějak jste to myslel, Tajný učiteli?

Žádné dítě nebylo umístěno do základní školy praktické, nebo praktické školy, BEZ SOUHLASU RODIČŮ.
Jste to Vy, kdo se v zdejších diskusích ohání právy rodičů. Tak prosím jejich volbu respektujte.

Tajný Učitel řekl(a)...
28. září 2015 v 21:50  

Paní Karvaiová, máte pravdu. Vždy je tu ale nějaké ale. V tomto případě je to ale toho, že praktické školy se, krom výborné a potřebné práce s dětmi, staly útočištěm pro, řekněme děti mírně tmavší, než majoritní populace. Útočištěm proto, že na základních školách ne-praktických se právě tyto děti velmi často stávaly terčem šikany žáků a učitelů, neprospívaly a jednoduše řečeno tam trpěly. Otázkou je, zda se s tímto, typicky visegrádským fenoménem, dá něco dělat, aniž by to zrušilo fungující systém i pro ty děti, kterým byl evidentně ku prospěchu. Lze to přirovnat s prvním rokem povolení studia afroameričanů na dosud výhradně bílých univerzitách v roce 1963 v USA. Také tam zpočátku byla armáda, aby je chránila před lynčováním. Pak si všichni zvykli.

Nicka Pytlik řekl(a)...
28. září 2015 v 22:36  

praktické školy se... staly útočištěm

Přesně. A teď jim to chtějí vzít a nechat ty nebohé terče šikany zase trpět. No fůůůj! V televizi to ale vypadalo, že děti řekněme 'mírně světlejší' ze smíšených kolektivů prchají, což aktivisty popuzuje značně. Ve školách, kde se ředitel nad inkludovanými dětmi ustrnul a vytvořil jim přívětivě stejnorodé prostředí, se začínají rojit inspektoři. Zřejmě bude tuhá zima.
Šikuj se armádo, soudce lynč přicháázííí... Božínku, vy jste mi ale mlynář.

poste.restante řekl(a)...
28. září 2015 v 22:52  

Tajný učiteli, Vy jste fakt fantastický.
Jak to děláte, že si dokážete vždy tak jednostranně vybrat jen tu část reality, která se Vám hodí do krámu?

Útočištěm proto, že na základních školách ne-praktických se právě tyto děti velmi často stávaly terčem šikany žáků a učitelů, neprospívaly a jednoduše řečeno tam trpěly.
To zní, jakoby ubohá romátka plakala doma kvůli šikaně od bílých a jejich nešťastní rodiče pak přesvědčovali v poradně psychology, aby napsali posudek a poslali jejich děti do "zvláštní" školy. Takhle to ale většinou nefungovalo, že ne.
Myslím také, že nejeden kolega by mohl posloužit příkladem šikany tak říkajíc v opačném gardu.
To ale není rozhodující. Šikana je nepřijatelná tak jako tak.
Ve skutečnosti bylo hlavním důvodem umísťování mladých Romů do zvláštních škol jejich chabé výsledky v testech. Kterým někteří z nich ani nerozuměli, nutno přiznat.
Především to ale bylo výrazné zaostávání vůči vrstevníkům. O příčinách raději spekulovat nechci, abych nebyl obviněn z nekorektnosti či rovnou rasismu.
Rodičům pak toto zařazování nejenže nevadilo, ale spíše ho podporovali. Jednak mnozí vycházeli z vlastní životní zkušenosti a jednak věděli, že je to pro jejich děti jednodušší cesta. Tak proč se namáhat.

Otázkou je, zda se s tímto, typicky visegrádským fenoménem, dá něco dělat, aniž by to zrušilo fungující systém i pro ty děti, kterým byl evidentně ku prospěchu.
To je otázkou pouze pro inkluzionistické fanatiky.
Racionálně uvažující kantoři prostě chtějí nechat obě možnosti otevřené a rozhodovat individuálně podle každého konkrétního žáka.

Lze to přirovnat s prvním rokem povolení studia afroameričanů na dosud výhradně bílých univerzitách v roce 1963 v USA.
To tedy rozhodně nelze. U nás totiž Romům už dávno před rokem 1963 nikdo ve vzdělání nebránil. Spíše naopak.

P.S.: Neškodí občas to připomenout kritikům zpoza velké louže a apoštolům amerických vzdělávacích postupů u nás.

Nicka Pytlik řekl(a)...
28. září 2015 v 23:40  

Spíše naopak.

Právě že naopak!
Jen těch nápadů s přípravnými a vyrovnávacími třídami, kam nikdo nechodil, odpolední doučování, komunitní centra, spolupráce se sociálkou, stáže v Británii...
A nakonec speciální péče ve speciálních školách, ze kterých se původně nikomu ani moc nechtělo. A kolik středních škol by bralo všemi deseti. Tolika žáků leží ladem. A nebo možná nezdravě sedí.

Jana Karvaiová řekl(a)...
29. září 2015 v 6:32  

Tajnému_
-ppokud chtěl někdo řešit Romy, proti čemuž těžko někdo bude protestovat, měl řešit ROMY!!!!! Pokud se otázka Romů řeší tím, že se zrušípraktické školy, je to blbost. Jestli si totiž někdo myslí, že od té chvíle,kdy Romové přejdou povinně na základky se začnou intenzivně učit a chodit do školy pravidelně je to stejně naivní, jako čekat, že mávnutím proutku zmizí mentální retardace celého obyvatelstva ČR.
-i vy jste asi hódně naivní.Myslím ohledně tzv. nesegregace v jiných zemích. Co USA , co GB a další země? Tam to funguje jinak než u nás. Nikdo nikoho nikam nestrká, tam jsou odsouzeni přesně ti na úrovni Romů, aby chodili do státních škol, které vypadají jako naše praktické. Abych těm našim tímto neublížila - naše praktické jsou organizované a snaživé , jejich státní školy , ve čtvrtích podobných našemu Chánovu, jsou šílené. Vy byste tam neučil ani za milion. A další - ve všech těch úžasně vyspělých zemích je větší procento (a o hodně) negramotnosti, než u nás. Ale proč to řešit, že. Je to přeci svoboda těch lidí v těch zemích. To u nás jsme takoví pitomci, že se snažíme ,alespoň přeřazením do praktických škol, naučit ty lidi základům vzdělání, někdy i více. A ona je to vlastně segregace. No vyprdnout se na ně,fakt. pak už nám aspoň nebude nikdo spílat.

Tajný Učitel řekl(a)...
29. září 2015 v 10:08  

Opět máte paní Karvaiová pravdu. "Řešit Romy" tím, že se shora nařídí musíte se všichni mít rádi, chápat se, obohacovat se, sedět spolu ve třídách a setkávat se na rodičovských sdruženích, je diskutabilní. Ovšem je to méně diskutabilní, než nedělat nic a mhouřit oči nad "přirozenou selekcí", abych nepoužil to druhé nepříjemné slovo... Pak by ovšem skutečně stálo za to z EU vystoupit a založit vlastní nahnědlou visegrádskou trojku s vlastními pravidly oddělených hnědých a bílých tříd, postižených a zdravých, atp.

Unknown řekl(a)...
29. září 2015 v 10:10  

Paní Karvaiová,
to je poprvé, co od Vás čtu náznak rezignace. Já také někdy propadám pesimismu. Co mám psát a jak argumentovat v době, kdy se pravda stává lží a očividná lež se vydává za pravdu? Někdy mám pocit, jak kdybych chtěla holýma rukama zastavit povodeň. Ale je dost lidí, kteří ještě zdravý rozum neztratili a hlavně je mnoho dětí, které potřebují pomoc.Ta naše mentálčata, ať už bílá nebo o trochu tmavší, potřebují odbornou péči, aby se v tom školském chaosu, který nastává a ve všech těch "podpůrných opatřeních" úplně neztratila. Speciální školství je potřeba zachovat, a to za každou cenu.

Unknown řekl(a)...
29. září 2015 v 10:12  

Pane Tajný, pokud Vám na mozku straší nějaká "visegrádská trojka", tak si to jděte řešit někam jinam, tady je platforma pro školství.

krtek řekl(a)...
29. září 2015 v 10:18  

Pane Tajný, domníváte se, že základní školy praktické, osvěta mezi romskými rodiči o vyjádření souhlasu s umístěním dítěte do základní školy praktické, přípravné ročníky, ..., je "nedělat nic a mhouřit oči nad "přirozenou selekcí""?
Pokud se nezmění situace v rodinách a především nezačne řešit sociální vyloučení, jsou všechny "inkluzivní plány" nátěry na růžovo.
---
Jinak co se týče šikany, je jen potřeba tyto případy řešit, případně zveřejňovat. A věřte, že většina z nás tady diskutujících rasisty není.

poste.restante řekl(a)...
29. září 2015 v 11:10  

"Koně můžete přivést ke žlabu, ale napít se musí sám."
Všichni tak nějak tušíme, že celá tahle šaškárna kolem "inkluze" by nejspíš nevznikla, nebýt jednoho rozsudku ze Štrasburku.
Jenže v tomhle Orwellovském světě prostě prý nesmíme nazývat věci pravými jmény. Jenže je třeba vědět, kam tohle lhaní si do vlastní kapsy a přelakovávání pravdy vede. Orwell a Huxley už to popsali celkem přesně.

Je čestné přiznat si, že část Romů neskončila v praktických (zvláštních) školách kvůli retardaci a nízkému IQ, ale z prosté pohodlnosti. Pohodlnosti rodičů, sociálních pracovníků, pracovníků poraden i učitelů, kteří jen uvítali možnost zbavit se "rušivého elementu".
Proto tvrdím, že tento problém měl být řešen třeba povinným posledním ročníkem školky, vyrovnávacími třídami - jakýmisi nultými ročníky pro ty budoucí prvňáčky, jejichž hendikep není intelektový, či zdravotní, ale pouze sociální. A to prosím, bez ohledu na barvu pleti, etnicitu, či náboženské vyznání.
Ale zbytek systému jako takového fungoval a funguje dobře.

Pro hendikepované děti může fungovat líp. Nikdo z nás tady přece není proti rozumně postavené inkluzi. S mým synem chodí do třídy jedno dítko, které osciluje právě kolem oné pomyslné hranice, zda už "zvláštní" škola, nebo ještě běžná základka. Zatím to funguje za pomoci asistentky a vcelku dobře. Nikdo s tím nemá problém a nezaznamenal jsem jedinou námitku ze strany rodičů, či učitelů.
Ale zúčastnění také vědí, že by stačilo jen malinké zhoršení a už by to nejspíš nešlo. A nucení takového dítěte, aby se vzdělávalo v prostředí, kdy i s dopomocí nebude ostatním ani na dohled - to podle mého hraničí s psychickým týráním.

Bavme se o způsobech odstraňování sociálního hendikepu.
Bavme se o nákladech, které si vyžádá kompenzace zdravotních hendikepů, tam kde to v běžné škole jde. Bezbariérové úpravy leckdy starých školních budov, kompenzační pomůcky, naslouchátka a indukční smyčky, pomůcky pro slabozraké - to všechno je jen otázkou peněz, protože mnohé technologie už k dispozici jsou.
Ale nerušme fungující systém praktických škol a to ani otevřeně ani plíživě.
A rozhodně to nedělejme pod záminkou boje proti segregaci, protože takový důvod je naprosto absurdní.

Naši politici a to zejména ti na evropské úrovni by měli být schopni nechat si vypracovat a shromáždit dostatek argumentů, které dokáží náš přístup nejen obhájit, ale i ukázat jeho výhody a efektivitu.

Obětovat kvůli vlastnímu alibismu právě ty nejslabší a nejzranitelnější z nás, to by bylo morálně neodpustitelné.

Unknown řekl(a)...
29. září 2015 v 12:55  

29. září 2015 11:10

Máte to pane poste.restante dobře sepsáno. S tímto názorem lze jedině souhlasit. Jen dodám, že prioritní příčina je v nevyhovujícím sociálně kulturním prostředí mnohých rodin, nezaměstnanosti, nezájmu rodičů, alkoholismu, v chudobě. Je všeobecně známou věcí, že jen velmi malé procento dětí z tohoto prostředí dosáhne nějakého většího úspěchu. Řešení tohoto problému a boj proti chudobě není v žádném případě snadnou a rychlou záležitostí.

Jana Karvaiová řekl(a)...
29. září 2015 v 14:25  

Oznamuji všem, že jsem nerezignovala. Jenom jsem se trochu vytočila.Navíc jsem teď řešila nehezké problémy v rodině zakončené pohřbem, takže to na mě vše padlo. Nenechám se vytáčet lidmi, jako třeba Tajným, kteří se budou hnidopišit ve slovíčkách. Jen mi Tajný odpovězte, paní Lánská to nedělá ze zásady, nebude se bavit s póvlem jako já,:
Pracoval jste s romy?
Kde berete odvahu psát o segregaci?
Když se o ně staráme, není to dobře, tak co teda dělat?
Je správné řešit romskou otázku tím, že poškodíme jiné?
Co je špatné na tom, že jsme zabránili negramotnosti Romů?
Jak může speciální školství za to, že Romové na školu kašlou,případně do ní vůbec nechodí?

Tajný Učitel řekl(a)...
29. září 2015 v 15:19  

Paní Karvaiová,

s Romy jsem cíleně, krom několika málo žáků v mých třídách, nepracoval. Odvahu psát o segregaci beru tam, kde začíná být možné provozovat na státních základkách čistě romské a čistě neromské třídy. Prý je to na žádost rodičů. Ředitel školy dovolil aby rodiče dosáhli svého. Chápu jeho rozhodnutí a chápu požadavek rodičů. Je nicméně zoufalé, že podmínky ke vzdělávání Romů na základních školách jsou takové, že ředitel buďto riskuje odchod bílých dětí ze školy a tím i její eventuální zavření, nebo připustí vznik segregovaných tříd. Lze tvrdit, že si za to mohou Romské rodiny samy. Nebo lze tvrdit, že jsme dosud pouze nenalezli vhodný způsob jak tyto rodiny oslovit a děti úspěšně vzdělávat.

Když se o ně opravdu staráme, není to dobře, tak co dělat?
Zřejmě dosavadní metoda "starání se o ně" nefunguje.

Nevím, co je špatné na tom, že jsme zabránili negramotnosti Romů, pokud jsme ji opravdu zabránili.

Jak může speciální školství za to, že Romové na školu kašlou?
To nevím, mohu jen spekulovat, že děti/jejich rodiče postrádají motivaci na školu nekašlat. Na to asi odpovíte, že některé romské rodiny jednoduše motivovat nejde. Odpovědí by bylo, že správnou pobídkou lze stimulovat kohokoliv aby udělal cokoliv.

Jana Karvaiová řekl(a)...
29. září 2015 v 16:30  

PANE TAJNÝ
BLA BLA BLA................
VY jste mě fakt rozesmál, pokračujte ještě chvilku, potřebuji se z posledních tragických dní trochu vzpamatovat.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
29. září 2015 v 17:33  

Odpovědí by bylo, že správnou pobídkou lze stimulovat kohokoliv aby udělal cokoliv.

Tak např.?

Tajný Učitel řekl(a)...
29. září 2015 v 17:42  

Například důsledně dodržovat zákon o povinné školní docházce a postihy spojené s jeho nedodržováním.

Paní Karvaiová, jsem zde abych vám připravil několik letmých chvil pobavení a oddychu ve vašem heroickém boji za právo a spravedlnost. To víte, jsem už takový "dobroser".

tyrjir řekl(a)...
29. září 2015 v 18:02  

Zatím jsme nenašli vhodný způsob,jak dobře integrovat Rómy. Tak teď kvůli tomu zintergujeme bez ohledu na následky i děti s LMP?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
29. září 2015 v 18:30  

"Například důsledně dodržovat zákon o povinné školní docházce a postihy spojené s jeho nedodržováním."

Souhlas. Souhlas. Souhlas.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
29. září 2015 v 18:34  

Nebo lze tvrdit, že jsme dosud pouze nenalezli vhodný způsob jak tyto rodiny oslovit a děti úspěšně vzdělávat.

Myslíte za posledních 10, 20 ... nebo kolik let?

Unknown řekl(a)...
29. září 2015 v 19:03  

Nejlepší by bylo zainteresovat do vzdělávání dětí jejich rodiče. Beztak jsou mnozí z nich doma a nemají do dělat.

Josef Soukal řekl(a)...
29. září 2015 v 19:27  

"Například důsledně dodržovat zákon o povinné školní docházce a postihy spojené s jeho nedodržováním."

To bychom asi museli část rodičů zavřít a děti jim "znárodnit".

Nicka Pytlik řekl(a)...
29. září 2015 v 19:54  

správnou pobídkou lze stimulovat kohokoliv aby udělal cokoliv.
Tak např.?
důsledně dodržovat zákon o povinné školní docházce a postihy spojené s jeho nedodržováním.


Stimulace donucením!
Dřív nebo později se prozradí každý pokrytec. Chce to jen trošku trpělivosti.
Je nepříjemné, je-li člověk hloupý. Budiž, stává se. Horší ale je, je-li směšný.

jir řekl(a)...
29. září 2015 v 19:56  

Řešení nikdo nenašel za 400 let, takže mi z toho vychází, že to tady nikdo z nás, právě teď v roce 2015 nerozlouskne. Dosažitelný je jen mírný pokrok v mezích zákona.

Tajný Učitel řekl(a)...
29. září 2015 v 20:32  

N.Pytlík,

promiňte nedochází mi proč je by mělo být možné řešení pomocí dodržování litery zákona o povinné školní docházce (pokud takový existuje) z mé strany pokrytectvím. Pokud nejsme schopni motivovat děti aby chodily do školy (a chceme je tam), nastává situace, kdy je možné uvážit "stimulaci donucením". Jinou cestou by bylo podívat se někam, kde to zvládají, ovšem metody, které fungují třeba v Anglii, nemusí být účinné v ČR, jelikož celková atmosféra společného soužití s menšinami je zde velmi odlišná, což se zřejmě promítá do jakékoliv interakce s menšinami odlišné pleti nebo náboženství, ve škole, v médiích či na ulici. Tento primární problém soužití ve skutečnosti nelze vyřešit, jelikož by se musela většina většinové populace nějakým způsobem přesvědčit k zásadní změně svých postojů k menšinám, což je evidentní utopie. K dílčímu posunu t.j. k účelu zajištění docházky dětí do základní školy, by dodržování zákona snad stačilo.

Nicka Pytlik řekl(a)...
29. září 2015 v 21:13  

nedochází mi

Zkuste někdo vysvětlit slepci, jak vypadá bílá barva...

Tajný Učitel řekl(a)...
29. září 2015 v 21:32  

Tak teď už to chápu. Díky Jane Ámosi.

Josef Soukal řekl(a)...
29. září 2015 v 21:40  

To bylo špatné přirovnání, kolego Pytliku. Slepice se zpěčuje či nechápe jen z nedostatku rozumu, nikoli naschvál.

Nicka Pytlik řekl(a)...
29. září 2015 v 23:42  

Omlouvám se lidem postiženým slepotou. Bylo to myšleno obrazně a určitě ne ve zlém.
V příkladu jsem, pane Soukale, nehovořil o nevidomé ženě.

Josef Soukal řekl(a)...
30. září 2015 v 9:38  

A já se omlouvám všem za svou nepozornost a z ní vyplývající nesmyslný komentář.

Nicka Pytlik řekl(a)...
30. září 2015 v 9:51  

Ale zase jsme pokročili v genderové vyváženosti:
slepec - slepice
kuřák - kuřice

Tajný Učitel řekl(a)...
30. září 2015 v 12:52  

Kolegiální a dojemné.

krtek řekl(a)...
30. září 2015 v 13:42  

Děkuji, děkuji, děkuji. Já to také četl jako "slepici" a ne "slepci", trochu jsem váhal nad tím, co má slepice za problém s bílou barvou, ale pak jsem si v duchu řekl: "Každý máme nějaký problém, tak proč ne slepice." A ejhle - ono kuře.
Doufám, že i kolega tajný (Tajný učitel) se pobavil, neb jeho přilévání oleje do ohně vždy podnítí diskusi, takže by nám chyběl.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.