NÚV: Absolventi středních škol a trh práce

pátek 25. září 2015 ·

Trojice publikací pro odvětví doprava a spoje, zdravotnictví a pedagogika, učitelství a sociální péče podává souhrnnou informaci jak o potřebách a požadavcích zaměstnavatelů a trhu práce, tak i o připravenosti a úspěšnosti absolventů škol při přechodu do pracovního života.Materiály jsou unikátní tím, že pro daná odvětví sdružují na jednom místě všechny důležité informace, a to z těchto oblastí:

  • nově přijatí žáci a absolventi škol,
  • nezaměstnanost absolventů škol na trhu práce,
  • přechod absolventů škol na vysoké a vyšší odborné školy,
  • shoda vzdělání a zaměstnání u absolventů,
  • pohled absolventů škol na své uplatnění v oboru,
  • potřeby a názory zaměstnavatelů na připravenost absolventů škol,
  • trh práce a zaměstnanost v ČR a EU.
Publikace obsahují především ty nejpodstatnější údaje a data. Všechny informace doposud zjištěné a zpracované v NÚV k uváděné problematice jsou k dispozici na webových stránkách www.infoabsolvent.cz v sekci Absolventi škol a trh práce nebo v krajském členění v části Vzdělávání a trh práce v krajích. V publikacích jsou k jednotlivým tématům uváděny i konkrétní odkazy.

Absolventi středních škol a trh práce: Doprava a spoje

Odvětví Doprava a spoje se řadí do sektoru služeb a jeho význam dlouhodobě narůstá. Zároveň je však jeho vývoj do značné míry dán aktuální ekonomickou situací, zejména pak rozvojem či stagnováním průmyslové výroby, rozsahem exportu i koupěschopností obyvatelstva. Díky poloze tranzitní středoevropské země a vysokému zastoupení průmyslové výroby má Česká republika v porovnání s jinými evropskými zeměmi v dopravě a skladování vyšší podíl zaměstnanosti.

V souvislosti s postupným rozšiřováním okruhu činností, které dopravní firmy zajišťují pro své zákazníky, se zvyšuje i rozmanitost nabízených služeb. Zájem o poštovní služby je stále více ovlivňován expandujícím internetovým obchodováním a také narůstá význam internetu jako informačního a komunikačního nástroje mezi zákazníkem a poskytovatelem dopravních i poštovních služeb.

Více v publikaci:

Absolventi středních škol a trh práce: zdravotnictví

Odvětví Zdravotnictví je součástí kvartérního sektoru a jeho význam se s ohledem na postupně rostoucí věkový průměr obyvatelstva bude i nadále zvyšovat. Dlouhodobý proces stárnutí obyvatelstva má nejenom vliv na vzrůstající poptávku po poskytování služeb spojenou s tímto vývojem, ale je spojen také s nedostatkem pracovních sil na trhu práce, který je důsledkem poklesu porodnosti. Nárůst poptávky po ošetřovatelském personálu a zvýšení nedostatku pracovních sil lze přitom očekávat i z důvodu obtížných pracovních podmínek a relativně nízkých platů. Zvyšování průměrné délky života společně s prohlubováním složitosti zdravotních potíží s přibývajícím věkem vyžadují, aby zdravotnický personál pravidelněji rozšiřoval své dovednosti a schopnosti.

Obory skupiny 53 Zdravotnictví patří mezi absolventy středních škol spíše méně zastoupené skupiny oborů vzdělání. V roce 2014 jich úspěšně zakončilo studium 2,5 tisíce. Vzhledem k demografickému poklesu počtu žáků počet absolventů zdravotnických oborů dlouhodobě klesá, jejich podíl mezi absolventy středních škol (bez nástaveb) však v posledních letech zaznamenal mírný nárůst a dosáhl tak 3,0 % v roce 2014.

Více v publikaci:

Absolventi středních škol a trh práce: pedagogika, učitelství a sociální práce

Odvětví Pedagogika, učitelství a sociální péče zahrnuje veškeré druhy a úrovně vzdělávání dětí, mladistvých i dospělých a má tedy celkem rozmanitý charakter. Je typické stále větším zájmem o terciární i další vzdělávání a narůstajícím počtem institucí nabízejících kurzy rozšiřující kvalifikaci, přičemž na pracovní sílu jsou v tomto odvětví kladeny poměrně vysoké profesní a odborné nároky.

Obory skupiny 75 Pedagogika, učitelství a sociální péče patří mezi absolventy středních škol spíše méně zastoupené skupiny oborů vzdělání. V roce 2014 jich úspěšně zakončilo studium 2,1 tisíc. Navzdory nepříznivému demografickému vývoji počet absolventů pedagogických a sociálních oborů v posledních letech roste, jejich podíl mezi absolventy středních škol (bez nástaveb) zaznamenal mírný nárůst a dosáhl tak 2,6 % v roce 2014.

Více v publikaci:

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.