Centrum Sion: Reakce na TK Rady kraje ve věci Sion High School

úterý 21. července 2015 ·

V pondělí 20. července 2015 se dopoledne konala tisková konference Centra Sion reagující na tiskovou konferenci Rady kraje ve věci Sion High School. Přinášíme výtah z informací poskytnutých na tiskové konferenci Centra Sion.


K výrokům (nařčením) krajské radní za KSČM Táni Šormové uvádíme následující fakta:


 • K 30. 6. 2015 má SŠ Sion High School v součtu denních i dálkových celkem 203 žáků.
 • Vyjadřování překročení limitu max. počtu žáků k budoucímu datu (1. 9. 2015) před rozhodnutím MŠMT v této věci je posouváním reality. Jediný v tuto chvíli platný počet je k 30. 6.
 • V rámci dubnových přijímacích zkoušek, kdy vzhledem k velkému zájmu uchazečů jsme v hl. oborech přijímali jen 1/3 z nich, bylo k dennímu studiu přijato 54 žáků.
 • I po přijetí těchto žáků bude SŠ Sion High School k 1. 9. 2015 mít celkem 177 žáků denního studia - stále se tak pohodlně vejde do limitu max. počtu žáků.
 • Nad limit se SŠ dostává v důsledku studentů dálkového studia (z velké části učitelek MŠ, které si doplňují vzdělání).
 • Počet studentů dálkového studia však nemá žádný vliv na počty žáků v krajských školách, ani se nijak netýká optimalizace. Zároveň kraj deklaruje, že celoživotní vzdělávání a zvláště dálkové studium na SŠ je pro něj ve školství jednou z hlavních priorit.
 • Je tedy absurdní, že vedení kraje pokračování dálkového studia na SŠ Sion High School brání a dokonce jeho představitelé v tomto smyslu chtějí zasahovat do rozhodování MŠMT, a tím fakticky omezují možnosti zvyšování kvalifikace a vzdělání pro pracující uchazeče o studium.
 • Možná právě proto radní za KSČM Šormová celou pravdu o počtu žáků neříká. Těžko by vysvětlovala, proč kraj jedná proti svým prioritám a proč omezuje možnosti získání vzdělání pro "pracující".

K údajnému podvodu a přijetí žáků nad limit nezákonně:


 • Oproti tvrzením radní za KSČM SŠ přijetí studentů denního studia nijak neskrývala - mj. jej zcela standardně vykázala krajskému úřadu a právě díky tomu se o něm paní radní dozvěděla. Namísto toho, aby se však seznámila se skutečnou situací, vytváří tajemnou atmosféru možného porušení zákona a podvodu.
 • SŠ podnikla všechny formální i praktické kroky k tomu, aby k 1. 9. 2015 její schválený limit odpovídal i celkovému počtu žáků. Zákon tedy NEPORUŠUJE a v žádném případě a v žádném ohledu ze strany SŠ se NEJEDNÁ O PODVOD.

Proces dle školského zákona


 • Přestože se z naší věci stala politická záležitost, chtěli bychom připomenout, že primárně dle školského zákona se jedná o formální otázku, nikoliv politickou, kdy se má pouze přezkoumat, zda žádost školy splňuje všechny zákonné náležitosti, a pokud ano, změna má být provedena.
 • Naše žádost všechny zákonné požadavky splňuje a bude-li MŠMT postupovat dle zákona, změnu limitu max. počtu žáků by mělo k 1. 9. 2015 provézt.
 • Pro dosavadní záporné stanovisko nejsou zákonné důvody, bylo politickým rozhodnutím exministra Chládka. SŠ proto podala vůči MŠMT žalobu ke správnímu soudu a obrátila se i na veřejnou ochránkyni práv, svou stížnost na postup tehdy ještě ministra Chládka zaslala i premiérovi.

Dle zákonů ČR, Ústavy i mezinárodních dohod – nestátní školy bez omezování ze strany státu

 • Činnost tzv. církevních škol vymezují zákony školský a církevní, dle nich je právem církví zřizovat a provozovat nestátní školy. Je z toho patrné, že se tak má dít bez omezování ze strany státu - ten má pouze dohlédnout, zda jsou naplňovány zákonné podmínky, nikoliv uplatňovat politický vliv.
 • Nadto ústavní práva a mezinárodní smlouvy a dohody jsou zavazující a nadřazené zákonům a podzákonným normám. Mj. v Čl.13 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, (mezinárodní smlouvy publikované jako 120/1976 Sb.), odstavce 3 a 4 mj. garantují právo svobodně a bez omezování státu (mj. např. stanovením max. počtu žáků) provozovat nestátní školy:
  1. Státy, smluvní strany Paktu, se zavazují respektovat svobodu rodičů, případně poručníků, zvolit pro jejich děti jiné školy než ty, které byly zřízeny veřejnými orgány, které odpovídají takové minimální úrovni vzdělání, jaká je stanovena nebo schválena státem, a zajišťovat náboženskou a morální výchovu jejich dětí ve shodě s jejich vlastním přesvědčením.
  2. Žádná z částí tohoto článku nemá být vykládána jako vměšování do svobody jednotlivců a organizací zřizovat a řídit výchovné instituce, vždy však za podmínek zachování zásad stanovených v odst. 1 tohoto článku a požadavků, že vzdělání poskytované v takových institucích má odpovídat minimální úrovni stanovené státem.

Podstata záležitosti SŠ vs. vedení kraje

 • Podstatou celé věci je, že kraj řeší svůj problém s krajskými školami majícími málo žáků tím, že zabraňuje nestátním školám, aby přijímaly více žáků. Tím de facto nutí žáky, aby namísto škol, na které by chtěli jít studovat, si museli vybrat krajské školy, na které jít nechtějí.
 • Stanovování, na které obory smí kolik studentů a nejlépe, kam by studovat jít měli a neměli, jsme tu již mívali v dobách „reálného socialismu“. Není divu, že jej dnes prezentuje radní za KSČM, udivující však je, že tento pohled bývá akceptován, aniž bychom se nad tím pozastavovali.
 • Paní Šormová navíc nemluví pravdu, když říká, že navýšení počtu žáků SHS způsobí snížení počtu ve školách krajských, neboť, jak sama dobře ví, v posledním roce v segmentu nestátních škol skončily 2 soukromé SŠ s 1.110 žáky. Navýšení počtu v Sion High School tak využije jen něco přes 1/4 z počtu, které dosud v kraji „patřily“ právě nestátním školám.

Shrnutí:

 • Z právního hlediska má SŠ Sion High School na navýšení celkové kapacity školy jednoznačně nárok a při dodržení pravidel a zákonů ze strany MŠMT a posouzení naplnění zákonných požadavků by dle školského zákona mělo MŠMT navýšení uskutečnit.
 • Mimo zákonný rámec je tu politická rovina, i zde platí, že stanovisko kraje není pro MŠMT závazné a ministryně školství má pravomoc věc posoudit a rozhodnout bez ohledu na něj.
 • Jednání představitelů kraje ve snaze zabránit schválení navýšení počtu žáků je nestandardní a mimo zákonný rámec, mj. vede k nutnosti oslovení ministryně i z naší strany.
 • Pro SŠ SHS není žádná jiná možnost pro zachování existence školy v současné podobě než navýšení limitu max. počtu žáků a bude o něj usilovat až do dosažení.
 • Vzhledem k postoji vedení kraje, bez ohledu na výsledek rozhodnutí MŠMT, navštíví zástupci SŠ SHS jednání krajského zastupitelstva v září, aby na diskriminační jednání upozornili.
 • Škola rozhodně odmítá, že by porušovala zákon nebo že by podváděla při přijímání nových žáků.
 • Věříme, že dosáhneme kladného rozhodnutí MŠMT a celá věc tak bude zdárně vyřešena a my se namísto vedení sporů s krajem či MŠMT budeme moci věnovat tomu podstatnému, proč tu SŠ je...

2 komentářů:

Unknown řekl(a)...
22. července 2015 v 5:59  

Správně. Vydržte, jde o principiální otázku.

Unknown řekl(a)...
22. července 2015 v 6:00  

Správně. Vydržte, jde o principiální otázku.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.