Vyjádření Fóra rodičů k chystané novele školského zákonu

pondělí 18. května 2015 ·

Fórum rodičů vyjadřuje připomínky k chystané novele školského zákona, který se velmi dotkne všech dětí a rodičů v České republice. Usilujeme o zapracování podnětů do novely a jsme otevření další veřejné diskusi. Vyzýváme poslance parlamentu o podporu hlasu rodičů a dětí v projednávané novele školského zákona.


Vyjadřujeme se zejména k těmto níže popsaným chystaným změnám, které ovlivňují výrazně vzdělávání dětí a dotýkají se všech rodičů:

  1. srovnávací elektronické testování dětí na ZŠ,
  2. povinná docházka do mateřské školy od 5 let dítěte,
  3. jednotné přijímací zkoušky formou testů na střední školy,
  4. povinná maturita z matematiky,
  5. Národní rada pro vzdělávání.

1) Srovnávací testy pro děti na základních školách:

Považujeme za prvek posilující soutěž mezi dětmi a školami ve vybraných znalostech ověřovaných testy, nesouhlasíme zejména s tím, že účast v nich bude podle formulace v novele pro školy, rodiče a děti na základních školách povinná. Znalosti ověřované v testech jsou omezené a nepostihují osobnost dítěte ani jeho uplatnění v budoucím životě. Riziko, že školy budou místo moderních metod učení nacvičovat děti na tyto testy je vysoké, protože testy bude organizovat Česká školní inspekce, která školy kontroluje. Posilování České školní inspekce nebo jiných centrálních úřadů omezuje kompetence rodičů i učitelů na úrovni komunit kolem jednotlivých škol.

2) Povinnost mateřské školy:

Považujeme za důležitou dostupnost (jak geografickou, tak ekonomickou) mateřských škol. Kvalita mateřských škola je podle našeho vnímání přímo úměrná míře intenzivních vazeb mezi rodinou a mateřskou školou. Vše, co se v mateřské škole děje má vycházet z respektu k rodinné výchově. "Povinnost" nepovažujeme za vhodný základ dobrých vazeb a vzájemného respektu. Pokud je důvodem zavádění nové povinnosti snaha pomoci dětem ze znevýhodněného prostředí, je možné těmto dětem pomoci modernějšími způsoby sociální a pedagogické péče než je povinná docházka.

3) Sjednocené přijímací testy na střední školy:

Problematické vnímáme cíle tohoto opatření, které nijak nevycházejí z potřeb rodičů a dětí. Cílem unifikace přijímacích testů bude striktní a masové dělení dětí na ty, které budou studovat obory s maturitou a na děti, které nedostanou tuto šanci. Test rozhodne na konci základní školy o budoucnosti dítěte, některé testem možná nespravedlivě vyřazené děti nebudou moci získat maturitu ani studovat v budoucnu vysokou školu. Přijímací řízení by nemělo být provázeno znalostním testem, pokud zůstane přijímací řízení v kompetenci zřizovatelů škol a jednotlivých škol, pak se může prosadit nejvhodnější spravedlivý model přijímacího řízení, zohledňující osobnost dítěte, kterou žádný test nedokáže změřit. Toto posilování nástrojů testování může navíc proměnit způsoby výuky na základních školách, děti budou nuceny k nacvičování na přijímací test místo jiných přínosných způsobů výuky.

4) Povinná matematika u maturity:

Státní maturita je již několik let postavena na didaktických testech a na dalších standardizovaných částech určovaný státní institucí Cermat, Forma těchto testů nepodporuje zajímavé metody výuky na středních školách, podmínky a pravidla pro získání maturity jsou již nyní spíše technokratickým systémem, který vnímá maturující jen jako čísla a méně jako lidi. Matematika bude jen dalším posílením tohoto konceptu maturit, který by měl být revidován jako celek. Navíc se zdá jako by maturita měla hlavně donutit mladé lidi do nematuritních oborů a test z matematiky má posílit toto pojetí maturit. Rozšíření testování u maturit obsahuje vysoké riziko stresu a nespravedlivého zastavení mladého člověka v dalším vzdělávání.

5) Národní rada pro vzdělávání

V novele je ukotvena role této nové rady, která má zjevně dobrý úmyslu zvýšit společenský dialog o vzdělávání. V této radě chybí jasné vyjádření úsilí zapojení rodičů. Pokud rada bude naslouchat pouze názorům vzdělavatelů nebo zaměstnavatelů nebude pak slyšen hlas těch, kteří jsou ve vzdělávání ti nejdůležitější: rodičů a dětí. Považujem za nutné přidat do zákona toto vyjádření.

Závěrem:

Hlas rodičů a dětí ve vzdělávání současný školský zákon ani jeho novela neukotvují a zpochybňují. Měl by být respektován ve všech jednotlivých bodech novely. Jestliže zakotvuje novela jen nové povinnosti dětí a rodičů a posiluje jen pozici centrálních institucí, ke kterým mají jednotliví rodiče i jednotlivé děti daleko, nepovažujeme to za vhodný vývoj demokracie v České republice. Usilujeme o to, aby rodiče měli větší vliv ve všech aspektech vzdělávání svých dětí i proto, že participace rodin a komunit kolem každého dítěte může být klíčová pro zvýšení celkové kvality vzdělávání v České republice. Navrhujeme tento vliv rodiče a dítěte jednoznačně ve školském zákoně deklarovat. Děti by měly ve školském zákoně mít jednoznačně deklarovaný respekt k jejich individuální osobnosti, jejímu zdravému celkovému rozvoji a rovné šance na kvalitní vzdělání. V České republice vzdělávání v současném stavu jen posiluje nerovné šance dětí a novela v této podobě zvýší nespravedlnost v systému, například jen některé rodiny mají finanční prostředky na placené doučování dětí na testy.

1 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...
18. května 2015 v 1:01  

Hele, já nějakého rodiče nevidím, jak je školní rok dlouhý. A jak bych uvítal, kdyby mi někdo z rodičů třeba naznačil, co by rád, abych jeho dítko naučil především. To bych se normálně přetrhl.
O případných připomínkách k mojí práci jsem se dozvídal spíš zprostředkovaně. Prý se mě bojí.
Poslední společné jednání proběhlo dobře před osmi lety. To mne současný městský místostarosta obvinil, že psychicky týrám jeho tehdy nezletilou dcerku. Ani si už nevzpomínám, jak jsem se z toho tenkrát vylhal.

Tak ještě pár věcí:
1. prosadit nejvhodnější spravedlivý model přijímacího řízení, zohledňující osobnost dítěte
a. Jak se taková osobnost posuzuje?
b. Který typ osobnosti by měl být upřednostněn?

2. školy budou místo moderních metod učení nacvičovat děti na tyto testy...
děti budou nuceny k nacvičování na přijímací test místo jiných přínosných způsobů výuky.

Snad kdyby někdo z rodičů naznačil, jaké moderní metody a přínosné způsoby má na mysli.

3. Pokud se nemýlím, celkem třikrát se v textu vyskytuje myšlenka 'zohlednění osobnosti dítěte'. Možná už nastal čas, jak tuto kategorii zapracovat do metodiky klasifikace nejen průběžné, ale především závěrečné.

4. Jsou-li mezi signatáři vyjádření Fóra rodičů i nějací zaměstnavatelé, mohli by se podělit o svoje zkušenosti z průmětem osobnosti svých zaměstnanců do jejich platů.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.