2. národní kulatý stůl k primární prevenci rizikového chování

pátek 3. dubna 2015 ·

Národní kulatý stůl k primární prevenci rizikového chování se konal dne 26. března 2015 na MŠMT. Kulatý stůl byl zaměřen na problematiku školních metodiků prevence a vertikální koordinaci oblasti primární prevence. Na kulatém stole byl popsán systém vertikální koordinace primární prevence, postavení, činnost a odměňování školních metodiků prevence, spolupráce s metodiky prevence v pedagogicko-psychologických poradnách a s dalšími subjekty v rámci zabezpečení oblasti primární prevence v krajích.


Kulatého stolu se zúčastnilo asi 50 účastníků z celé ČR a byli zde zastoupeni pracovnící MŠMT, včetně náměstka pro vzdělávání Mgr. Jaroslava Fidrmuce, krajští školští koordinátoři prevence, metodici prevence ze škol i z pedagogicko-psychologických poraden, zástupci z NNO a dalších institucí. NKS moderovala Ing. Radka Heřmánková.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Národního kulatého stolu k primární prevenci rizikového chování

26. 3. 2015, MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1

Přítomni: dle prezenční listiny

Program jednání:


 1. Úvod a zahájení
Ing. Radka Heřmánková, oddělení prevence a speciálního vzdělávání
– zahájení kulatého stolu a představení tématu kulatého stolu – problematika školních metodiků prevence a vertikální koordinace oblasti primární prevence


Mgr. Jaroslav Fidrmuc, náměstek ministra pro vzdělávání
 • představení cíle a významu národního kulatého stolu k primární prevenci rizikového chování.  


 1. Prezentace pracovníků MŠMT a odborníků v oblasti primární prevence:
Pracovníci MŠMT a odborníci v oblasti primární prevence ve svých prezentacích představili téma, kterému se kulatý stůl bude věnovat – problematika školních metodiků prevence a vertikální koordinace oblasti primární prevence, popsali

a zhodnotili současný stav vertikální koordinace oblasti primární prevence rizikového chování, postavení a činnost školních metodiků prevence  
a představili náměty na diskuzi.a vzdělávání školních metodiků prevence a výchovných poradců

i činnost školního metodika prevence. Tímto studiem absolvent získává další kvalifikační předpoklady pro výkon specializovaných činností.

a o změně některých zákonů nárok.
a školských poradenských zařízeních vymezuje pozici metodika prevence v pedagogicko-psychologické poradně:
č. 75/2005 Sb.) nebo zařazením v rámci nového kariérního systému pedagogických pracovníků.

Vymezení vertikální koordinace primární prevence rizikového chování,
Mgr. Vladimír Sklenář, MŠMT, oddělení prevence a speciálního vzdělávání  
(viz prezentace)


Vymezení činnosti školních metodiků prevence, spolupráce s metodiky prevence v PPP a dalšími subjekty v rámci kraje,
PhDr. Lenka Skácelová, Mgr. Tereza Kaufová, PPP Brno
(viz prezentace)


Postavení a odměňování školních metodiků prevence,
Mgr. Jana Mančalová, Mgr. Marie Fridrichová, oddělení kariérního systému pedagogických pracovníků, MŠMT
(viz prezentace)


 1. Diskuse
Vertikální koordinace primární prevence a podpora jednotlivých složek (krajští školští koordinátoři prevence, metodici prevence v pedagogicko-psychologických poradnách, školní metodici prevence)
MŠMT si uvědomuje význam jednotlivých složek v rámci vertikální koordinace primární prevence a důležitosti spolupráce s těmito složkami.


MŠMT uvolňuje ze svého rozpočtu každoročně částku 5 mil. Kč na podporu metodiků prevence v PPP. Tato finanční podpora je poskytována prostřednictvím účtů jednotlivých krajů.  Jedná se o částku cca 56 tis. Kč na jednoho metodika.


Snížení přímé míry vyučovací povinnosti školních metodiků prevence
MŠMT připravilo návrh novelizace nařízení vlády č. 75/2005 Sb., podle které by se školním metodikům prevence snižoval týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti stejným způsobem jako výchovným poradcům.  Tento návrh však zatím nebyl přijat z důvodu zvýšených finančních nároků na státní rozpočet.  


Postavení a odměňování školních metodiků prevence a výchovných poradců upravuje vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a § 133 zákoníku práce. § 8 charakterizuje studium pro výchovné poradce, kterým absolvent získává specializaci v základním oboru zaměřenou na oblast pedagogiky, speciální pedagogiky, psychologie, která je předpokladem pro výkon specializované činnosti výchovného poradce. § 9 pak charakterizuje studium k výkonu specializovaných činností, mezi které patří


§ 133 Zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce uvádí: „Pedagogickému pracovníkovi, který vedle přímé pedagogické činnosti vykonává také specializované činnosti, k jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifikační předpoklady, se poskytuje příplatek ve výši 1 000 až 2 000 Kč měsíčně.“


Dle výše uvedeného zákona je na příplatek při splnění kvalifikačních předpokladů dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících


Kariérní systém pedagogických pracovníků
MŠMT připravuje Kariérní systém pedagogických pracovníků.  Ze strany účastníků kulatého stolu byl vznesen požadavek na ukotvení pozice školního metodika prevence tak, aby měl shodné podmínky pro svoji činnost jako výchovný poradce.


Funkce metodika prevence v pedagogicko-psychologické poradně
§ 5 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách
„prostřednictvím metodika prevence zajišťuje prevenci sociálně patologických jevů, realizaci preventivních opatření a koordinaci školních metodiků prevence.
Ze strany účastníků kulatého stolu byl vznesen požadavek na specifikaci potřebného vzdělání metodika prevence, vymezení jeho činnosti – konkrétní pracovní náplně a minimální výše úvazku metodika prevence ve výši 1 celého úvazku.


 1. Výstupy kulatého stolu:
 • Požadavek na zabezpečení lepších podmínek pro činnost školního metodika prevence – snížením přímé míry vyučovací povinnosti (nařízení vlády
 • Požadavek na vymezení činnosti, minimálního úvazku ve výši 1 celého úvazku a potřebného vzdělání metodika prevence v pedagogicko-psychologické poradně.


 1. Témata pro další kulatý stůl k prevenci rizikového chování:
 • Financování oblasti primární prevence rizikového chování – pokračování kulatého stolu z 15. 12. 2014.
 • Vertikální koordinace oblasti primární prevence rizikového chování – pozice metodiků prevence v pedagogicko-psychologických poradnách – pokračování kulatého stolu z 26. 3. 2015.
 • Legislativní ukotvení oblasti primární prevence rizikového chování
 • Zapojení ČŠI v oblasti primární prevence rizikového chování


 1. Závěr - shrnutí jednání.
Názory, náměty či připomínky je možné zasílat na emailovou adresu: kulatystul.prevence@msmt.cz


Zapsala dne 31. 3. 2015

Ing. Radka Heřmánková, oddělení prevence a speciálního vzdělávání

Soubory ke stažení:

Program jednání NKS:

nks_prevence_program.docx (35 kB)

Zápis z kulatého stolu a jednotlivé prezentace naleznete zde:

Zápis z NKS:

nks_prevence_zapis.doc (47 kB)

Prezentace:

Mgr. Vladimír Sklenář - MŠMT:

nks_prevence_vertikkoordinace.pptx (349 kB)

PhDr.Lenka Skácelová a Mgr. Tereza Kaufová PPP Brno:

nks_prevence_ppp_brno.ppt (1,36 MB)

nks_prevence_metodvedeni.doc (32 kB)

nks_prevence_metodik_ppp.doc (50 kB)

Mgr. Marie Fridrichová a Mgr. Jana Mančalová - MŠMT:

nks_prevence_metodik.docx (28 kB)

Příspěvky, návrhy, doporučení, stanoviska zasílejte do 30. 5. 2015 na e-mailovu adresu: kulatystul.prevence@msmt.cz

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.