Výzkum přechodu dětí z MŠ do 1. třídy ZŠ: Předškoláci umějí čím dál tím lépe počítat. U odkladů rozhoduje věk a pohlaví dítěte. Školu prvňákům vybírají hlavně vzdělaní rodiče ve větších městech

úterý 21. října 2014 ·

Rozsáhlý výzkum vědců z Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze zjistil, že předškoláci jsou lépe připraveni na výuku matematiky než před 40 lety. Dále ukázal, že odklady školní docházky zvažují rodiče častěji v případě chlapců a mladších dětí. Rodiče prvňáků věnují výběru školy velkou pozornost a dávají přednost příjemným učitelům před náročnými. Díky rostoucí nabídce výběru školy lze očekávat, že se v některých školách budou čím dál tím více koncentrovat děti vzdělaných a  motivovaných rodičů a v jiných děti rodičů, kteří nepřikládají vzdělávání dítěte velkou váhu. Tím dojde k posilování vzdělanostních nerovností už na vstupu do základního vzdělávání.


Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy realizovala výzkum, jehož cílem bylo zmapovat situaci v oblasti přechodu z mateřské školy do povinného vzdělávání. Šetření CLoSE se zúčastnilo 2008 rodičů předškoláků z 95 mateřských škol z celé ČR. Rodiče vyplnili dotazníky týkající se volby školy, následně byla u 795 dětí provedena diagnostika matematických dovedností a zrakového vnímání. Tisková zpráva obsahuje nejdůležitější výsledky týkající se školní připravenosti dětí, odkladů školní docházky a výběru základní školy.

Předškoláci jsou lépe připraveni na výuku matematiky 

Děti přicházejí do školy lépe připraveny dále se rozvíjet v matematice než před čtyřiceti lety. V roce 1972 byl Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy realizován podobný výzkum zaměřený na zjišťování znalostí a dovedností tehdejších dětí přicházejících do prvních tříd. Na obdobně zadaných úlohách bylo otestováno cca 5 000 dětí.


Podíl dětí, které znají čísla od 0 do 10, se zlepšil o 25 procentních bodů, dnes je jich mezi prvňáčky víc než 60 %. Významný nárůst nastal i ve schopnosti odříkat číselnou řadu alespoň do třiceti, dnes tuto dovednost zvládá 40 % dětí nastupujících do první třídy (oproti 23 % v roce 1972).

 Podíl předškoláků, kteří neznají žádná čísla a neumí počítat ani do deseti se zmenšil na 5 %. Tyto děti jsou dnes ale ohroženější než dříve. Tlak jejich spolužáků s lepšími dovednostmi je velmi výrazný a děti, které neumí počítat už při vstupu do základní školy, musí vyvinout větší úsilí, aby v první třídě obstály.

Šance na odklad se odvíjí od měsíce narození 

Podíl rodičů, kteří se rozhodli odložit nástup do školy o jeden rok ve školním roce 2012/2013 činil 22 %. To je ve srovnání se zahraničím nebývale vysoká míra. Například naši sousedé mají mnohem nižší míru odkladů (Slovensko 8 %, Německo 8 %, Rakousko 4%) a jsou země, které odklad školní docházky vůbec neumožňují (např. Francie).

Odklady školní docházky zvažují rodiče častěji v případě chlapců (poměr pohlaví dítěte u rodičů zvažujících odklad je chlapci 65 : 35 dívky). Odkladové děti pocházejí celkově z rodin s nižším vzděláním a sociálně-ekonomickým zázemím a mají horší výsledky ve zjišťovaných dovednostech (zrakové vnímání a předmatematické dovednosti). Nicméně mezi rodiči zvažujícími odklad se vyskytují také děti z podnětného rodinného zázemí s dobrými výsledky v diagnostice. U těch se jedná převážně o obavy ze vstupu do školy spojované s nižším věkem (děti narozené o prázdninách). Ze sledovaných faktorů se celkově jako nejvýznamnější prediktor odkladu ukázal být právě věk dítěte. U dětí narozených v červenci zvažuje odklad 29 % rodičů, u dětí narozených v srpnu dokonce téměř každý druhý rodič (43 %).

Rodiče uvádějí, že hlavním impulzem k odkladu školní docházky bylo jejich vlastní rozhodnutí (38 %), ovšem ve stejně velké míře přišel impulz k odkladu od dalších aktérů (z mateřské školy, při zápisu do ZŠ, od psychologů či lékaře).

Tabulka ukazuje procento rodičů, kteří daný impulz pro odklad označili jako hlavní:


Rodiče prvňáků dávají přednost příjemným učitelům před náročnými, školu vybírají hlavně vzdělaní rodiče z velkých měst

Víc než polovina rodičů (63 %) uvedla, že školu pro své dítě vybírali. To je o 18 procentních bodů více než před pěti lety. Přístup k volbě školy se liší podle vzdělání rodičů a velikosti obce: školu častěji vybírají vzdělanější rodiče ve velkých městech.

 Výběru školy věnují rodiče velkou péči: více než polovina rodičů navštívila alespoň jednu školu, třetina rodičů se obrátila se svými otázkami na zaměstnance školy, další se aktivně doptávali u rodičů stejně starých dětí. Při výběru školy byly aktivnější rodiče, kteří vnímali své dítě jako znevýhodněné. Primární motivací výběru je snaha zajistit, aby ve škole byli k dítěti vlídní a vycházeli vstříc jeho potřebám. Tato motivace převládá nad snahou zajistit dítěti co nejkvalitnější vzdělání.

 Tabulka ukazuje procento rodičů, kteří dané kritérium označili jako velmi důležité pro výběr:


Výsledky ukazují, že rodiče nedůvěřují tomu, že spádová škola bude s dítětem vlídně zacházet a naplňovat jeho individuální potřeby. Snaží se proto tyto základní nároky svým dětem zajistit pečlivým výběrem školy. Zhruba 17 % rodičů se při výběru školy poohlíží po škole se speciálním zaměřením, nejčastěji se jedná o školu s rozšířenou výukou cizích jazyků. Zde již je patrná motivace vybrat školu náročnější, která dítěti zajistí kvalitní vzdělání.

Děti méně vzdělaných rodičů profitují z širokého výběru škol méně než děti rodičů vzdělanějších. V tomto smyslu bezesporu přispívá rozšířená praxe volby školy k posilování vzdělanostních nerovností - v některých školách lze očekávat koncentraci dětí vzdělaných a motivovaných rodičů a v jiných dětí rodičů, kteří nepřikládají vzdělávání dítěte velkou váhu, nebo se ve vzdělávacím systému neorientují. To potvrzuje analýza dat z mezinárodních výzkumů, která ukázala relativně velké rozdíly ve výsledcích i sociálním složení jednotlivých škol a tříd na prvním stupni povinného vzdělávání v ČR.

Výzkum CLoSE (Czech Longitudinal Study in Education) je financován Grantovou agenturou ČR v rámci projektu Vztahy mezi dovednostmi, vzděláváním a výsledky na trhu práce: longitudinální studie (číslo P402/12/G130) v letech 2012 – 2017 a na řešení projektu se podílí NHÚ AV ČR (pracoviště CERGE-EI), Pedagogická fakulta UK v Praze a NVF.

http://czechlongitudinal.blogspot.cz/

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.