MŠMT: Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2014/2015

středa 13. srpna 2014 ·

Porada vedení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy projednala dne 10. července 2014 materiál Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2014/2015, č. j. MSMT-6 356/2014-7. Seznam soutěží je zveřejněn ve Věstníku MŠMT č. 8 a obsahuje informace o jednotlivých soutěžích, soutěžní kategorie, termíny a kontakty na organizátory. Výše dotací na vybrané soutěže a přehlídky obsažené v tomto seznamu na rok 2015 bude zveřejněna v lednu 2015 (v návaznosti na schválení rozpočtu MŠMT).


Dokument ke stažení ve formátu DOCX      
                
Návrh na vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2014/2015

Níže uvedený přehled obsahuje soutěže a přehlídky (dále jen „soutěže”), které MŠMT pro školní rok 2014/2015:
- vyhlašuje jako jediný vyhlašovatel (dle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání); tyto soutěže jsou dále označovány jako soutěže typu A,
- vyhlašuje spolu s dalším vyhlašovatelem (případně s dalšími vyhlašovateli), který (kteří)
se na realizaci soutěže finančně podílejí (dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 55/2005 Sb.); tyto soutěže jsou dále označovány jako soutěže typu B.

MŠMT bude financovat soutěže typu A a B do výše, kterou mu umožní rozpočet na rok 2014. Současně si vyhrazuje právo dalších možných úprav v návaznosti na vývoj státního rozpočtu.
Dále přehled obsahuje další soutěže celostátního resp. nadregionálního charakteru,
na jejichž finančním zabezpečení se MŠMT nepodílí. Tato část má pouze informační charakter a nese označení soutěže typu C.

V přehledu jsou soutěže rozděleny do pěti oblastí - předmětové soutěže, umělecké soutěže, sportovní soutěže, soutěže z oblasti speciálního školství a ostatní soutěže. U jednotlivých soutěží jsou uvedeny kategorie (obory), postupová kola, příp. termíny konání jednotlivých kol a místo konání ústředního kola. Stejně jako v předchozích letech jsou uvedeny u všech soutěží kontaktní adresy organizátorů.

1. Soutěže typu A a B
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle § 3 odst. 1, 2 vyhlášky č. 55/2005 Sb., pro školní rok 2014/2015 následující soutěže:
  1. Soutěže typu A
1.1.1. Předmětové soutěže
A 1) Matematická olympiáda (64. ročník) - 8 kategorií dle ročníku školy + kategorie P
ZŠ  Z5 a Z9 - Š (do 5. 1. 2015), O (21. 1. 2015), pouze pro Z9 K (18. 3.2015)
ZŠ  Z6, Z7 až Z8 – Š (do27. 3. 2015), O (8. 4. 2015)
SŠ A - Š (9. 12. 2014), K (13. 1. 2015), Ú (22. - 25. 3. 2015)
SŠ B a C –Š (22. 1. 2015), K (31. 3. 2015)
SŠ P – Š (do 15. 11. 2014), K (20. 1. 2015), Ú (25. – 28. 3. 2015)
Kontaktní adresa: RNDr. Karel Horák, CSc., Matematický ústav Akademie věd ČR, Žitná 25, 115 67 Praha 1, tel. 220 090 775, e-mail: horakk@math.cas.cz, www.math.muni.cz/mo
A 2) Fyzikální olympiáda (56. ročník) - 7 kategorií dle ročníku školy. Soutěž začíná jednotně v kategoriích A až F 15. 9. 2014, v kategorii G 1. 2. 2015.
ZŠ E - Š (16. 3. 2015), O (26. 3. 2015), K (15. 4. 2015)
ZŠ F - Š (16. 3. 2015), O (26. 3. 2015)
ZŠ G Archimediáda – Š (1. 2. - 7. 5. 2015), O (18. – 22. 5. 2015)
SŠ A – Š (16. 1. 2015), K (23. 1. 2015), Ú (17. – 22. 2. 2015)
SŠ B, C a D – Š (10. 4. 2015), K (24. 4. 2015)
Kontaktní adresa: Prof. RNDr. Ivo Volf, CSc., Přírodovědecká fakulta, Katedra fyziky, Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, tel. 493 331 190,

A 3) Chemická olympiáda (51. ročník) - 5 kategorií dle zaměření a ročníku školy
ZŠ D - Š (6. 2 a 9. 2. 2015), O (6. 3. a 9. 3. 2015), K (30. 3. 2015)
SŠ A - Š (20. 11. 2014) K (5. 12. 2014), U (26. - 29. 1. 2015)
B - Š (15. 4. 2015), K (30. 4. 2015)
C - Š (20. 3. 2015), K (8. 4. 2015)
SŠ s odb. zaměř. E - Š (20. 11. 2014), K (5. 12. 2014), Ú (26. - 29. 1. 2015)
Kontaktní adresa: RNDr. Zuzana Kotková, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice, tel. 725 139 751, e-mail: zuzana.kotkova@vscht.cz, www.chemicka-olympiada.cz, www.vscht.cz
A 4) Biologická olympiáda (49. ročník) - 4 kategorie dle ročníku školy (A, B, C a D)
ZŠ C - Š (do 13. 2. 2015), O (15. 4. 2015), K (15. 5. 2015)
     D - Š (do 13. 2. 2015), O (23. 4. 2015), K (20. 5. 2015)
SŠ A - Š (do 27. 2. 2015), K (27. 3. 2015), Ú (20. - 24. 4. 2015)
     B - Š (do 27. 2. 2015), K (10. 4. 2015)
Kontaktní adresa: Ing. Helena Božková, Sekretariát Biologické olympiády, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol, tel. 725 483 557, e-mail: sekretariatbio@rektorat.czu.cz, www.biologickaolympiada.cz, www.czu.cz
A 5) Soutěže v cizích jazycích (46. ročník) – šest jazyků (němčina - N, angličtina - A, francouzština - F, ruština - R, španělština - Š, latina - L); konverzační soutěže s důrazem na ústní projev (s výjimkou latiny - ve všech postupových kolech formou písemného testu); vždy ve 2-7 kategoriích dle ročníku, příp. typu školy
N: ZŠ I. A - Š (do 16. 1. 2015), O (do 13. 2. 2015)
    ZŠ II. A - Š (do 16. 1. 2015), O (do 13. 2. 2015), K (do 13. 3. 2015), Ú (do 17. 4. 2015,
    Praha)
    G I. B – Š (do 16. 1. 2015), 0 (do 13. 2. 2015)
    G II. B - Š (do 16. 1. 2015), O (do 13. 2. 2015) – podle rozhodnutí krajů,
    K (do 13. 3. 2015), Ú (do 17. 4. 2015, Praha)
    ZŠ II. C - Š (do 16. 1. 2015), K (do 13. 3. 2015), Ú (do 17. 4. 2015, Praha)
    SŠ III. A - Š (do 16. 1. 2015), O (do 13. 2. 2015), K (do 13. 3. 2015), Ú (do 17. 4. 2015,
    Praha)
    SŠ III. B - Š (do 16. 1. 2015), K (do 13. 3. 2015), Ú (do 17. 4. 2015, Praha)
A: ZŠ I. A - Š (do 30. 1. 2015), O (do 27. 2. 2015)
    ZŠ II. A - Š (do 30. 1. 2015), O (do 27. 2. 2015), K (do 31. 3. 2015), Ú (do 5/2015, Praha)
    G I. B -  Š (do 30. 1. 2015) O (do 27. 2. 2015)
    G II. B -  Š (do 30. 1. 2015), O (do 27. 2. 2015), K (do 31. 3. 2015), Ú (do 5/2015, Praha)
    ZŠ II. C - Š (do 30. 1. 2015), K (do 31. 3. 2015), Ú (do 5/2015, Praha)
    SŠ III. A - Š (do 30. 1. 2015), O (do 27. 2. 2015), K (do 31. 3. 2015), Ú (do 5/2015, Praha)
    SŠ III. B - Š (do 30. 1. 2015), K (do 31. 3. 2015), Ú (do 5/2015, Praha)
F:  ZŠ A1, A2; SŠ B1, B2 - Š (1/2015), K (2/2015), Ú (4/2015, Praha)
Š:  SŠ I, II, III. - Š (1/2015), K (3/2015), Ú (5/2015, Praha)
R:  ZŠ - Š (1/2015), K (3/2015)
    SŠ I, II - Š (1/2015), K (3/2015), Ú (4/2015, Praha)
L:  SŠ A, B - Š (1/2015), zemské kolo (2-3/2015), Ú (4/2015, Praha)
Kontaktní adresa: NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00, Praha 1, Ing. Hana Janoušková (N), tel. 222 122 211, e-mail: janouskova.h@nidv.cz, Mgr. Barbora Šteflová (F, Š, L), tel. 222 122 215, e-mail: steflova@nidv.cz, www.nidv.cz, Ing. Jana Ševcová (A, R), tel. 603 860 963,        e-mail: sevcova@nidv.cz, www.nidv.cz
A 6) Olympiáda v českém jazyce (41. ročník) - 2 kategorie dle ročníku školy
ZŠ, SŠ - Š (11- 12/2014), O ( 2/2015), K (4/2015), Ú (6/2015)
Kontaktní adresa: Mgr. Hana Janoušková, NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1, tel. 222 122 211,  e-mail: janouskova.h@nidv.cz, www.nidv.cz
A 7) Dějepisná olympiáda (44. ročník) - 1 kategorie dle ročníku školy
ZŠ - Š (11/2014), O (1/2015), K (3/2015), Ú (5/2015)
Kontaktní adresa: Mgr. Hana Janoušková, NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1, tel. 222 122 211,  e-mail: janouskova.h@nidv.cz, www.nidv.cz
A 8) Zeměpisná olympiáda (17. ročník) - 4 kategorie dle ročníku školy
ZŠ A - 6. roč., B - 7. roč., C - 8. - 9. roč., SŠ D
Š (do 31. 1. 2015), O (17. 2. 2015), K (17. 3. 2015), U pro C a D (13. – 14. 4. 2015)
Kontaktní adresa: RNDr. Silvie Kučerová, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Geografická sekce, Albertov 6, 128 43 Praha 2, tel. 728 929 294,

A 9) Středoškolská odborná činnost (37. ročník) - 18 oborů
SŠ - Š (2- 3/2015), O (4/2015), K (do 4-5/2015), U (6/2015)
Kontaktní adresa: Ing. Miroslava Fatková, NIDV, Praha 1, tel. 222 122 210, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1, e-mail: mirka.fatkova@nidv.cz, www.soc.cz, www.nidv.cz
A 10) Matematický klokan (21. ročník) - mezinárodní soutěž korespondenčního charakteru - 6 kategorií dle ročníku školy: Cvrček (2 a 3. roč. ZŠ), Klokánek (4. a 5. roč. ZŠ), Benjamin (6. a 7. roč. ZŠ a prima a sekunda osmiletých gymnázií), Kadet (8. a 9. roč. ZŠ a tercie a kvarta osmiletých gymnázií), Junior (1. a 2. roč. SŠ) a Student (3. a 4. roč. SŠ)
ZŠ, SŠ – Š, O, K, U (20. 3. 2015)
Kontaktní adresa: Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc., KAG PřF UP, 17. listopadu 12, 77146 Olomouc, tel. 585 634 641, e-mail: josef.molnar@upol.cz, http://www.matematickyklokan.net
A 11) Astronomická olympiáda (12. ročník) - 4 kategorie dle ročníku školy: GH (6. a 7. roč. ZŠ), EF (8. - 9. roč. ZŠ), CD (1. a 2. roč. SŠ) a AB (3. a 4. roč. SŠ).
ZŠ GH a EF- Š (do 21. 12. 2014), K (16. 3. 2015), Ú (21. - 22. 5. 2015
SŠ CD – Š (do 21. 12. 2014), K (16. 3. 2015), Ú (14. - 15. 5. 2015)
SŠ AB – Š (do 21. 12. 2014), K (do 28. 1. 2015), Ú (25. - 27. 3. 2015)
Kontaktní adresa: Ing. Jan Kožuško, Česká astronomická společnost, Fričova 298, 251 65 Ondřejov, tel. 226 258 451, e-mail: kozusko@astro.cz, http://olympiada.astro.cz
A 12) Turnaj mladých fyziků (28. ročník) - 1 kategorie (pětičlenná družstva SŠ)
Š - písemná řešení do 31. 1. 2015, R (16. - 17. 3. 2015), U (8 - 10. 4. 2015)
Kontaktní adresa: Mgr. Stanislav Panoš, Ph.D., Katedra fyziky, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, 461 17 Liberec, tel. 485 353 489, e-mail: stanislav.panos@tul.cz, www.jcmf.cz/tmf
A 13) Pythagoriáda (38. ročník) - 4 kategorie dle ročníku školy
5. ročník ZŠ, 6., 7. a 8. ročníků ZŠ a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
Š (23. - 25. 3. 2015), O (12. - 14. 5. 2015)
Kontaktní adresa: Ing. Jana Ševcová, NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00, Praha 1, tel. 222 122 214, e-mail: sevcova@nidv.cz, www.nidv.cz
A 14) Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ a SOU (23. ročník) - 7 kategorií dle ročníku a typu školy (3 kategorie pro SOU a 4 kategorie pro SOŠ)
Postupová kola: Základní kolo – probíhá na jednotlivých školách, počet soutěžících v dané kategorii není omezen. Celostátní kolo – na soutěžních střediscích v celé ČR. (Do soutěže může škola vyslat pouze dva soutěžící v dané kategorii).
Ú (3/2015)
Kontaktní adresa: Mgr. Aleš Kubíček, Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Masarykova 101, 757 01 Valašské Meziříčí, tel. 571 755 501, e-mail: akubicek@oavm.cz, http://www.oavm.cz/cms/index.htm

1.1.2. Umělecké soutěže
A 15) Soutěže žáků základních uměleckých škol (47. ročník) – 6 soutěžních zaměření: a) sólový a komorní zpěv b) hra smyčcových souborů a orchestrů c) hra na lidové nástroje + soubory d) hra na bicí nástroje – sólová a souborová hra, e) hra na dechové nástroje, f) taneční obor
a) Š (1/2015), O (2/2015), K (3/2015), Ú (17. - 19. 4. 2015) ZUŠ Turnov
b) Š, O, K (do 20. 3. 2015), Ú (24. - 25. 4. 2015), ZUŠ Olomouc - Žerotín
c) Š, O, K (Š, O do konce 2/2015, K do konce 3/2015), Ú (7. - 8. 5. 2015), ZUŠ Mikulov
d) Š (1/2015), O (2/2015), K (3/2015), Ú (15. 5. - 17. 5. 2015), ZUŠ Praha 8 - Taussigova
e) Š, O, K (do 10. 4. 2015), Ú (21. - 24. 5. 2015), ZUŠ Liberec, Frýdlantská
f) Š, O (do 23. 3. 2015), K (do 30. 4. 2015), U (5. - 7. 6. 2015) ZUŠ Pardubice - Polabiny
Kontaktní adresa: oddělení 210 MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, Mgr. Zdeňka Kšírová, tel. 234 812 131, e-mail:  zdenka.ksirova@msmt.cz
A 16) Evropa ve škole (24. ročník) - výtvarná a literární soutěž - 4 kategorie dle věku
MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, VŠ, SVČ - Š (do 13. 2. 2015), K (do 31. 3. 2015), Ú (5 - 6/2015)
Kontaktní adresa: Mgr. Barbora Šteflová, NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1,
tel. 222 122 215,  e-mail: steflova@nidv.cz, www.nidv.cz
A 17) Celostátní přehlídka dětských recitátorů - Dětská scéna (44. ročník, z pověření Ministerstva kultury pořádá  NIPOS, útvar ARTAMA) - 4 kategorie dle ročníku školy
ZŠ, G, ZUŠ, SVČ - Š (do 22. 2. 2015), O (24. 2. - 29. 3. 2015), K (30. 3. - 3. 5. 2015), Ú (12. – 18. 6. 2015, Svitavy)
Kontaktní adresa: Mgr. Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, Fügnerovo nám. 5, 12 21, Praha 2, tel. 221 507 969, e-mail: hulak@nipos-mk.cz, www.artama.cz
A 18) Pedagogická poema (45. ročník) - 3 obory (četba, přednes improvizace)
SPgŠ, SOŠPg a VOŠ pedagogické – Š (9/2015), Ú (11/ 2015)
Kontaktní adresa: Mgr. Iva Kopčilová, VOŠ pedagogická a SŠ pedagogická Kroměříž, 1. Máje, 767 59 Kroměříž, tel 573 337 902, e-mail: i.kopcilova@ped-km.cz
1.1.3. Ostatní soutěže
A 19) Práce s grafickými programy na stavební průmyslovce (14. ročník) - soutěž v projektování rodinného domu pomocí grafických programů určená pro žáky 3. a 4. ročníků denního studia studijního oboru Stavebnictví - zaměření pozemní stavitelství
SŠ, ÚM - Ú (25. – 27. 3. 2015)
Kontaktní adresa: Ing. Hana Konečná, Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, 372 11 České Budějovice, tel. 387 001 412, e-mail: konecna@stavarna.cz, www.stavarna.eu
A 20) Česká liga robotiky – FLL 2015 (10. ročník) – soutěž v robotice pro 5 - 10 členné kolektivy dětí ve věku 10 – 16 let
ZŠ, SŠ - Ú (11/2015, Praha)
Kontaktní adresa: Ing. Pavel Beneš, Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy – Stanice techniků, Pod Juliskou 2a, 160 00 Praha 6 – Podbaba, tel. 222 333 871, e-mail: benes@ddmpraha.cz, www.ddmpraha.cz
A 21) Atletický čtyřboj žáků základních škol praktických a speciálních – národní kolo (49. ročník)
– soutěž žáků ZŠ praktických a ZŠ speciálních - 2 kategorie – dívky, chlapci 13-15 let (jednotlivci, družstva)
ZŠP, ZŠS - Ú (10. - 12. 6. 2015)
Kontaktní adresa:  Mgr. Hana Dvořáčková, Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola, Ústí nad Orlicí, Lázeňská 206, 562 01 Ústí nad Orlicí, Tel. 465 523 497, e-mail: zs.lazne@seznam.cz
A 22) Daniel (12. ročník) – literární, historická a fotografická soutěž na téma holocaust
a jeho reflexe, rasové problémy v současné ČR a problém soužití různých etnik v ČR  - 2 kategorie dle věku (do a nad 15 let)

ZŠ, SŠ - ÚK (uzávěrka 27. 1. 2015)
Kontaktní adresa: Mgr. Barbora Šteflová, NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1, tel. 222 122 215,e-mail: steflova@nidv.cz, www.nidv.cz
A 23) Mistrovství ČR v grafických předmětech (23. ročník) - 5 disciplín (psaní na klávesnici, korektura textu, word processing, záznam mluveného slova a stenotypistika)
SŠ - Š (2/2015), K (3/2015), Ú (4/2015)
Organizátor: Obchodní akademie a VOŠ Ostrava, Mariánské Hory, Karasova 16, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, tel. 599 924 211
Kontaktní adresa: Mgr. Vít Valeš, Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, tel. 274022365, e-mail: vit.vales@nuv.cz, www.nuv.cz  
A 24) Soutěž Finanční gramotnost (6. ročník) - soutěž v teoretických a praktických znalostech v oblasti finanční gramotnosti, 2 kategorie dle ročníku školy (I. kat. - ZŠ, II. kat.
-SŠ)

ZŠ, SŠ - Š (15. 9. 2014 – 17. 12. 2014), O (5. 1. 2015 – 11. 2. 2015), K (23. 2. – 25. 3. 2015), Ú (1. kat. – 28. 4. 2015, 2. kat – 29. 4. 2015, Praha)
Kontaktní adresa: Mgr. Svatopluk Jedlička, Finanční gramotnost, o.p.s., Vyšehradská 320/49 128 00 Praha 2, tel./fax: 221 979 214, e-mail: fgsoutez@post.cz, www.fgsoutez.cz
A 25) SAPERE – vědět, jak žít (5. ročník) – soutěž v teoretických a praktických znalostech v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy, 3 kategorie
I. kategorie – 3. - 5. ročníky 1. stupně ZŠ, II. kategorie – 2 stupeň ZŠ, III. kategorie- SŠ,
Š (15. 9. 2014 – 17. 12. 2014), O (5. 1. – 11. 2. 2015), K (23. 2. - 25. 3. 2015), Ú: pro I. kat. (14. 4. 2015), II. kat. (15. 4. 2015), III. kat. (16. 4. 2015, Praha)
Kontaktní adresa: Mgr. Svatopluk Jedlička, COFET, a.s., Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2, tel/fax: 221 979 214, e-mail: saperesoutez@post.cz, www.saperesoutez.cz   
A 26) Soutěž v programování (29. ročník) - 4 kategorie dle věku
2 kat. - vyšší programovací jazyky ZŠ, SŠ - K (16. – 18. 4. 2015), Ú (19. – 21. 6. 2015, Jánské Lázně)
2 kat. - aplikovaný software ZŠ, SŠ – K (16. – 18. 4. 2015), Ú (19. – 21. 6. 2015, Jánské Lázně)
Kontaktní adresa: Ing. Jana Ševcová, NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1,
tel. 222 122 214, e-mail: sevcova@nidv.cz, www.nidv.cz

A 27) Soutěžní přehlídka konzervatoří ČR (38. ročník)- 3 kategorie - obory – hra na housle, violu, violoncello, kontrabas konzervatoří – Ú (listopad 2014)
Kontaktní adresa: Mgr. Pavel Trojan, Pražská konzervatoř, Na Rejdišti 1, 110 00 Praha 1, tel.:222 327 206, e- mail:conserv@prcons.cz, http://www.prgcons.cz/


1.2. Soutěže typu B
1.2.1. Předmětové soutěže
B 1) Pohár vědy 2015– Olympiáda fyziky a dalších věd (4. ročník) – 4 kategorie dle ročníku školy (A: 2 - 6 let, B: 7 - 10 let, C: 11 - 15 let a D: 15 - 18 let)
ZŠ, SŠ – O (10 – 12/2014), K, Ú (1 – 4/2015), Ú s mezinárodní účastí (12. – 14. 6. 2015)
Kontaktní adresa: Mgr. Petr Zapletal, AMD ČR, Senovážné nám 24, 116 47 Praha 1, tel. 234 621 526, e-mail:  zapletal@debrujar.cz, http://www.debrujar.cz
B 2) Náboj (11. ročník) – matematická soutěž určená pro pětičlenná družstva SŠ, 2 kategorie dle ročníku: SŠ Senioři (3. a 4. roč.) a SŠ Junioři (1. a 2. roč.)
Ú (13. 3. 2015)
Kontaktní adresa: Vít Musil, Katedra matematické analýzy MFF UK, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8, tel. 730 596 597, e-mail: musil@karlin.mff.cuni.cz, www.naboj.org  
B 3) Přírodovědný klokan (9. ročník) - soutěž korespondenčního charakteru v přírodovědných a technických oborech,
2 kategorie: Kadet (8. a 9. ročník ZŠ), Junior (I. a II. ročník SŠ)
ZŠ, SŠ – Š, O, K, Ú (15. 10. 2014)
Kontaktní adresa: Mgr. Jiří Hátle, Katedra algebry a geometrie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, tel. 585 634 676,

B 4) Celostátní soutěž první pomoci (20. ročník) - soutěž zaměřena na oblast zdravotnictví a první pomoci - 2 kategorie
střední zdravotnické školy, vyšší zdravotnické školy – ÚM (15. - 16. června 2015)
Kontaktní adresa: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D., Střední zdravotnická škola, Jaselská 7/9, 602 00 Brno, tel./fax 541 247 112, e-mail: jkelnarova@szs-jaselska.cz, www.szs-jaselska.cz
B 5) FYKOSí Fyziklání (9. ročník) – fyzikální soutěž vyžadující kreativitu, 3 kategorie SŠ, G, v případě zájmu i ZŠ, pětičlenné týmy
ÚM A, B, C (13. 2. 2015)
Kontaktní adresa: Tomáš Bárta, FYKOS, Ústav teoretické fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, tel: 604 894 120, email: tmbrta@gmail.com, http://fyziklani.cz/  

B 6) Bobřík informatiky (7. ročník) – 5 kategorií dle ročníku školy: Mini (4. a 5. roč. ZŠ), Benjamin (5. - 7. roč. ZŠ), Kadet (8. a 9. roč. ZŠ), Junior (1. a 2. roč. SŠ), Senior (3. a 4. roč. SŠ), soutěž probíhá online, tedy na jednotlivých zúčastněných školách
Senior Ú (10. 11. 2015), Junior Ú (11. 11. 2015), Kadet Ú (12. 11. 2015), Benjamin Ú (13. 11. 2015), Mini Ú (14. 11. 2015)

Kontaktní adresa: PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D., katedra informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice, tel. 387 773 074, e-mail: vanicek@pf.jcu.cz, www.ibobr.cz

B 7) Fyziklání online (5. ročník) – časově limitovaná online soutěž z fyziky pro max. pětičlenné týmy, 3 kategorie – 4letá G a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, technická lycea na SPŠ
ÚM (12/2014)
Kontaktní adresa: Aleš Flandera, FYKOS, Ústav teoretické fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, tel: 221 912 526, email: flandera.ales@fykos.cz, http://online.fyziklani.cz     
B 8) Dějepisná soutěž studentů gymnázií (23. ročník) – celostátní dějepisná soutěž určená pro studenty gymnázií
Ú (20. 11. 2014)
Kontaktní adresa: Mgr. Miroslav Stulák, Gymnázium Cheb, Nerudova 7, 350 00 Cheb, tel: 739 322 319, e-mail: stulak@gymcheb.cz, www.gymcheb.cz   
B 9) Autoopravář Junior 2015 (21. ročník) – soutěž pro žáky III. ročníků učebních oborů a IV. ročníků studijních oborů automechanik, karosář, autolakýrník, autotronik
Š (3/2015), K (4/2015), Ú (5/2015) Škoda auto Mladá Boleslav, M (6/2015)
Kontaktní adresa: Ing. Milan Chylík, Integrovaná střední škola automobilní, Křižíkova 15, 612 00 Brno, tel. 533 433 146, fax 532 043 042, e-mail: milan.chylik@issabrno.cz, http://www.autovzdelavani.cz/index.php/cz/souteze
B 10) Eustory (8. ročník) – dějepisná soutěž pro žáky SŠ do 20 let, téma: I místo má svou paměť – po stopách historie mého regionu.
Ú (9/2014 – 2/2015)
Kontaktní adresa: Petr Pánek, Občanské sdružení PANT, Nábřežní 1272/2a, 725 25 Polanka nad Odrou, tel: 602 764 931, email: petr.panek@pant.cz, www.eustory.cz
B 11) Česká lingvistická olympiáda (4. ročník) – pro studenty SŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií se zaměřením na lingvistiku, fonetiku, fonologii, syntax, morfologii, komputační lingvistiku, analytické myšlení
Š (11/2014), K (2/2015), Ú (4/2015)
Kontaktní adresa: Hana Gabrielová, Ústav českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, tel. 606 726 079, email: hana.gabrielova@gmail.com, www.lingol.cz
B 12) ChemQuest (3. ročník) – úkolem žáků je ve dvou až tříčlenných týmech navrhnout a zrealizovat chemický experiment na předem vyhlášená témata, kategorie SŠ, ZŠ
Ú (4/2015)

Kontaktní adresa: Jitka Svatošová, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6, tel. 728 855 912, email: jitkasvatosova@vscht.cz, www.step.vscht.cz
B 13) Soběslavská růže (22. ročník) - soutěž odborných učilišť a praktických škol ve vázání a aranžování květin - 2 kategorie (jednotlivci a tříčlenná družstva)
OU, PrŠ - Ú (11/2015)
Kontaktní adresa: Ing. Helena Prejzová, SŠŘ a ZŠ Soběslav, Wilsonova 405, 392 01 Soběslav, tel. 389 822 800, e-mail: info@ssrsobeslav.cz, www.ssrsobeslav.cz
B 14) Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO (19. ročník) – 2 kategorie, 6 oborů (zedník, truhlář, montér suchých staveb, kameník, kamenosochař a obkladač, pokrývač)
SOU, OU, SOŠ - K (02/2015 Ostrava; 02/2015 Lysá nad Labem; 3/2015 Hradec Králové, 5/2015 České Budějovice), Ú (9/2015, Praha)
Kontaktní adresa: David Surmaj, ABF, a.s. Mimoňská 645, 190 00 Praha 9, tel. 22529143,

B 15) Ekonomický tým (13. ročník) – soutěžní disciplíny: projektová práce, test, prezentace předem neznámého tématu (podnikatelského záměru)
Finále 11/2014
Kontaktní osoba: Ing. Bohumír Jelínek, OA, SZŠ, SOŠ a jazyková škola s právem SJZ Jihlava, Nám. Svobody 127/1, 586 01 Jihlava, tel. 567 570 917, e-mail: reditel@oa-ji.cz,
www.heroldovysady.cz       

                                                                                                                                                                                                                                                         

1.2.2. Umělecké soutěže
B 16) Mladý módní tvůrce ČR (26. ročník) -  soutěž žáků SOU, OU a U textilních a oděvních oborů – 7 kategorií oděvní tvorby, 2 kategorie kadeřnice, 2 kategorie kosmetika, 1 kategorie gastro)
SOU, SOŠ, OU a U - Ú (12/2014)
Kontaktní adresa: Mgr. Jarmila Vondrušková, Střední škola obchodu a služeb, K. Světlé 2, 586 01 Jihlava, tel. 567 587 449, e-mail: vondruskova@ssos-ji.cz, www.ssos-ji.cz/mmtcr
B 17) 43. Mezinárodní dětská výtvarná soutěž Lidice 2015 (43.  ročník) - děti a mládež ve věku 4-16 let
MŠ, ZŠ, G, ZUŠ, SVČ - ÚK (2 – 5/2015, expozice v Lidicích 6 - 10/2015)
Kontaktní adresa: Mgr. Ivona Kasalická, Památník Lidice, Tokajická 152, 273 54 Lidice,

B 18) Celostátní přehlídka dětského divadla - Dětská scéna 2015 (44. ročník) - postupová přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů
ZŠ, G, ZUŠ, SVČ - O (23. 2. – 22. 3. 2015), K (23. 3. – 26. 4. 2015), Ú (12.- 18. 6. 2015, Svitavy)
Kontaktní adresa: Mgr. Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 969, e-mail: hulak@nipos-mk.cz, www.artama.cz
B 19) 32. Celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance Kutná Hora 2015 (32. ročník) - postupová přehlídka dětských skupin scénického tance
ZŠ, ZUŠ, SVČ - K (3 - 4/2015), Ú (21. - 24. 5. 2015, Kutná Hora)
Kontaktní adresa: Mgr. Jiří Lössl, NIPOS, útvar ARTAMA, P. O. BOX 12, Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 966, e-mail: lossl@nipos-mk.cz, www.artama.cz
B 20) 25. Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů (25. ročník) – 2 kategorie dle typu školy
ZŠ, G, ZUŠ, SVČ, DDM - K (3-4/2015), Ú (5/2015, Uničov)
Kontaktní adresa: Mgr. Michaela Králová, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12, Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 977, e-mail: kralova@nipos-mk.cz, www.artama.cz
B 21) 58. Celostátní festival poezie Wolkrův Prostějov 2015 (58. ročník) - 3 kategorie dle věku (15-17, 17-20, nad 20 let) a kategorie soubory (nad 15 let)
O (do 28. 2. 2015), K (1. 3. - 13. 4. 2015), Ú (6/2015, Prostějov)
Kontaktní adresa: Mgr. Iva Lubinová, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12, Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 970,  e-mail: lubinova@nipos-mk.cz,  www.artama.cz
B 22) Celostátní přehlídka studentských divadelních souborů – Mladá scéna 2015
(13. ročník) - postupová přehlídka studentských divadelních souborů
SŠ, G, ZUŠ, SVČ- K (do 12. 4. 2015), Ú (6/2015, Ústí nad Orlicí)
Kontaktní adresa: Mgr. Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12, Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 969,  e-mail: hulak@nipos-mk.cz, www.artama.cz, www.msuo.cz
B 23) 7. Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů Opava cantat 2015
(7. ročník) -  sbory smíšené, dívčí, mužské a nesoutěžní volné vystoupení
K (1. 3. – 30. 4. 2015), Ú (11/2015, Opava)
Kontaktní adresa: Mgr. Barbora Novotná, NIPOS-ARTAMA, Blanická 4, P. O. BOX 12, Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 975, email: bnovotna@nipos-mk.cz, www.artama.cz
B 24) Celostátní přehlídka dětských folklorních souborů (24. ročník)
O (2-3/2015), K (3-4/2015), Ú (6/2015 Jihlava)
Kontaktní adresa: MgA. Kateřina Černíčková, Ph. D., NIPOS-ARTAMA, Blanická 4, P. O. BOX 12, Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 975, email:cernickova@nipos-mk.cz, www.artama.cz
B 25) Komenský a my (13. ročník) - literárně historická a výtvarná soutěž na téma ”Život, dílo a myšlenkový odkaz J. A. Komenského současnosti, posilování vědomí hodnot české kultury v evropském kontextu” pro žáky ZŠ, SŠ a ZUŠ - 3 kategorie
ZŠ, ZUŠ A (1. – 5. roč. ZŠ a ZUŠ do 11 let) výtvarné práce - Š (11/2014-1/2015),
ÚK (3/2015)

ZŠ, ZUŠ B (6. - 9. roč. do 15 let) literárně historická soutěž - Š (11/2014-1/2015), Ú (3/2015)
SŠ C (1. - 4. ročník) - odborná literární práce (esej) - Š (11/2014 - 1/2015), Ú (3/2015)
Kontaktní adresa: Mgr. Miloslav Dušek, Základní škola J. A. Komenského, Žerotínova 29, 561 12 Brandýs nad Orlicí, tel./fax 465 544 218, e-mail: zsbrandys@ttnet.cz, http://web.ttnet.cz/zsbrandys/
B 26) Celostátní přehlídka církevních škol v zájmové umělecké činnosti (22. ročník) – soutěž pro studenty církevních škol, 1 kategorie ve 3 oborech (hudební, dramatický a taneční)
církevní SŠ - Ú (17. – 19. 3. 2015)
Kontaktní adresa: Mgr. Ludmila Ondrová, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola sv. Anežky České, 1. máje 249/37, 742 35 Odry, tel./fax 556 730 129, e-mail: info@cssodry.cz, ludmila.ondrova@cssodry.cz, info@cssodry.cz, www.cssodry.cz
B 27) Mezinárodní pěvecká soutěž A. Dvořáka (50. ročník) – 1 kategorie Junior
VŠ umělecké, konzervatoře – Ú (11/2015, Karlovy Vary)
Kontaktní adresa: Alois Ježek, Mezinárodní pěvecké centrum o.p.s., Šmeralova 40,
360 05 Karlovy Vary, tel. 353 447 045, e-mail: mpcad@atlas.cz, www.mpcad.cz, www.singingcompetition.eu

B 28) Kocianova houslová soutěž (57. ročník) – 4 kategorie dle věku (do 10 let, do 12 let, do 14 let, do 16 let)
ZUŠ – ÚM (7. – 10. 5. 2015)
Kontaktní adresa: Mgr. Eva Zelinková, KLUBCENTRUM Ústí nad Labem, Lochmanova 1400, 562 01 Ústí nad Orlicí, tel. 465 521 047, 465 521 975,  e-mail: zelinkova@klubcentrum.cz, www.khs.cz
B 29) Písňová soutěž Bohuslava Martinů (13. Ročník)studenti zpěvu 10 – 20 let, Ú (16. – 18. 10. 2015)
Kontaktní adresa: Mgr. Jaroslav Mrázek, Gymnázium a hudební škola hl. města Prahy, ZUŠ, Komenského nám.400/9, 130 00 Praha, tel. 221 434 711,
e-mail: pisnovasoutezBM@seznam.cz,  www.volny.cz/pisnova-soutez/
B 30) Hudební festival středních pedagogických škol a vyšších odborných škol pedagogických (38. ročník) – 3 kategorie: sólový zpěv a instrumentalisté (klavír, akordeon, dechové, strunné a bicí nástroje), vokální skupiny a vokálně-instrumentální skupiny, pěvecké sbory
SPgŠ a VOŠ - Ú (3/2015)
Kontaktní adresa: Lada Duspivová, SOŠ pedagogická, G a VOŠ Karlovy Vary, Lidická 455/40, 360 01 Karlovy Vary, tel. 354 224 711, e-mail: lada.duspivova@pedgym-kv.cz

1.2.3. Soutěže pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
B 31) Celostátní sportovní hry sluchově postižených žáků (51. ročník) - 4 disciplíny (atletika, plavání, futsal, basketbal)
ZŠ - Ú (24. – 27. června 2015)
Kontaktní adresa: Mgr. Jiří Pouska, ZŠ pro sluchově postižené a MŠ pro sluchově postižené, 312 09 Plzeň, Mohylová 90, tel: 378 609 939, reditel@sluchpost-plzen.cz, www.sluchpost-plzen.cz
B 32) Podzimní přebory v minikopané a vybíjené (16. ročník) - chlapci (minikopaná), kategorie dívky (vybíjená)
dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy - Ú (20. - 21. 9. 2015)
Kontaktní adresa: Mgr. Václav Konopiský, Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Školní 89, 471 28 Hamr na Jezeře, tel./fax 487 851 808, mob. 776 580 919, e-mail: konopisky@seznam.cz, www.volny.cz/dvu_hamr

B 33) Nejmilejší koncert (24. ročník) - přehlídka zájmové umělecké činnosti dětských domovů a dětských domovů se školou – 4 kategorií (hudební obor, taneční obor, muzikál, literárně dramatický obor).
Termín: 3. - 4. 6. 2015
Kontaktní adresa: PaedDr. Jana Koubová, DD Staňkov, Mathouserova 117,345 61 Staňkov, tel. 379 492 103, e-mail: ss_stankov@seznam.cz, www.ddstankov.cz   
B 34) Zimní olympiáda dětských domovů se školou a výchovných ústavů (42. ročník) –6 kategorií dle věku žáků (starší žáci a žákyně, mladší dorostenci a dorostenky, starší dorostenci a dorostenky), severské lyžování, biatlon
dětské domovy se školou, diagnostické ústavy a výchovné ústavy – Ú (23. - 26. 2. 2015)
Kontaktní adresa: Bc. David Valter, Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Havlíčkova 547,768 41 Bystřice pod Hostýnem, tel. 573 380 393, e-mail: etoped@ddsbph.cz
B 35) Letní olympiáda výchovných ústavů a dětských domovů se školou – dívky (42. ročník) – 2 kategorie (starší žákyně a dorostenky)
výchovné ústavy, dětské domovy se školou - Ú (6/2015)
Kontaktní adresa: PhDr. Zdeněk Pochyla, DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Olomouc – Svatý Kopeček, Ústavní 97/9, 772 00 Olomouc, tel. 585 385106, e-mail: reditel@dduolomouc.cz, www.dduolomouc.cz
B 36) Letní olympiáda výchovných ústavů České republiky – chlapci (43. ročník) –kategorie dorostenci, disciplíny (lehká atletika - běh, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí, štafeta, trojskok, plavání, stolní tenis, míčové kolektivní hry – nohejbal, volejbal, malá kopaná)
výchovné ústavy, dětské domovy se školou  - Ú ( 5/2015)
Kontaktní adresa: Ing. Radek Bošek, Výchovný ústav Hostouň, Chodské nám. 131, 345 25 Hostouň, tel. 379 410 162, e-mail: RadekBosek@seznam.cz, www.vudds-hostoun.cz
B 37) Celostátní sportovní hry sluchově postižené mládeže (34. ročník) - 4 disciplíny (atletika - dívky, chlapci; volejbal - dívky; malá kopaná - chlapci; stolní tenis - smíšená družstva)
SŠ pro sluchově postižené - Ú (13. -15. 5. 2015)
Kontaktní adresa: Ing. Ivoš Hájek, Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště, Gellnerova 1, 637 00 Brno, tel. 541 220 464, e-mail: ivos.hajek@seznam.cz, www.ssbrno.cz
B 38) Letní olympiáda chlapců DDŠ (43. ročník) – 2 kategorie starší žáci, mladší dorostenci (lehká atletika, plavání, biatlon, stolní tenis, nohejbal, volejbal, malá kopaná, přírodní kros)
VÚ, DDŠ – (31. 5. – 4. 6. 2015)
Kontaktní adresa: Mgr. Jan Košíček, VÚ,  DDŠ, SŠ, ZŠ a ŠJ Moravský Krumlov, Nádražní 698, 672 01 Moravský Krumlov, tel. 513035003, email: kosicekjan@seznam.cz, www.vuddmoravskykrumlov.cz
B 39) Přebor dětských domovů se školou a výchovných ústavů ČR v letním biatlonu (Krkonošský letní biatlon), (11. ročník) – soutěž pro chlapce z dětských domovů a výchovných ústavů v biatlonu, 3 kat. (starší žáci, mladší dorostenci, starší dorostenci)
Ú (10/2015)

Kontaktní adresa: Mgr. Gabriela Pohořalá, DDŠ, ZŠ a ŠJ Vrchlabí, Al. Jiráska 617, 543 01 Vrchlabí, tel. 499 421 173, e-mail: dds.vrchlabi@tiscali.cz

B 40) Festival zájmové umělecké činnosti DÚ, DDŠ a VÚ ČR (25. ročník) – kategorie: sólový zpěv, sborový zpěv, hra na hud. nástroje, skupinové tance, beat box, hudební skupina, recitace, sólový tanec, malá jevištní forma
Ú (4/2015)
Kontaktní adresa: Mgr. Jiřina Nesládková, VÚ, DDŠ, SŠ, ZŠ a ŠJ Počátky, Horní 617, 394 64 Počátky, tel. 565 495 395, e-mail: nesladkova.j@seznam.cz, www.vupocatky.com
B 41) Sportovní hry zrakově postižené mládeže (20. ročník) – účast žáků do 17 let, disciplíny – atletika, plavání, showdown, goalball.
Ú (18.-22. 5. 2015)
Kontaktní adresa: Mgr. Alena Staňková, Základní škola pro zrakově postižené, nám. Míru 19, 120 00 Praha 2, tel: 222 515 134, email:stankova@skolazrak.cz, www.skolazrak.cz
B 42) Ústřední kolo sportovních her DD s mezinárodní účastí (2. ročník) – disciplíny: atletika, kopaná, volejbal a stolní tenis
Ú (6/2015)
Kontaktní adresa: PaedDr. Jan Effenberger, DD a ŠJ Ostrava, Na Vizině 28, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, 710 00, tel. 596 248 322, e-mail: domov.vizina@seznam.cz
B 43) Sportovní hry dětí DD ČR (23. ročník) – kategorie: chlapci a dívky do 17 let, disciplíny: atletika, míčové hry, stolní tenis
Ú (5. - 6. 6. 2015 v Solenicích)
Kontaktní adresa: Mgr. Olga Vernerová, DD a ŠJ Solenice 42, 262 33 Solenice, tel. 318 694 322, e-mail: dd-solenice@volny.cz, www.dd-solenice.cz

1.2.4. Sportovní soutěže
B 44) Volejbal – 2 kategorie dle věku, (IV., V.), dívky a chlapci
SŠ (V.) – O (do 1/2015), K (do 1. pol. 2/2015), kvalifikace (2/2015), Ú (3/2014)
ZŠ (IV.) – Sportovní liga základních škol o Pohár ministra – O (do 3/2015), K (do 4/2015), kvalifikace (1. pol. 5/2015), Ú (5/2014)
B 45) Stolní tenis – 1 kategorie dle věku, (V.), dívky a chlapci
O (do 10/2014), K (1. pol. 11/2014), Ú (2. pol. 11/2014)
B 46) Pohár rozhlasu v atletice s Českou spořitelnou (47. ročník) – 2 kategorie dle věku (III., IV.), dívky a chlapci
ZŠ (III.) - O (do 1. pol. 5/2015), K (2. pol. 5/2015), Ú (6/2015)
ZŠ (IV.) - Sportovní liga základních škol o Pohár ministra - O (do 1. pol. 5/2015), K (2. pol. 5/2015), Ú (6/2015)
B 47) CORNY – Středoškolský atletický pohár (33. ročník) – 1 kategorie dle věku (V.), dívky a chlapci
SŠ – O (19. 9. 2014), K (26. 9. 2014), Ú (10/2014)
B 48) Florbal - 2 kategorie dle věku (III., IV) dívky a chlapci
ZŠ (III.) – O (do 12/2014), K (do 1/2015), kvalifikace (do 2/2015), Ú (3/2015)
ZŠ (IV.) - Sportovní liga základních škol o Pohár ministra – O (do 1/2015),
K (do 1. pol 2/2015), kvalifikace (2.pol 2/2015), Ú (3/2015)
B 49) Přespolní běh – běháme s BK Tour – 2 kategorie dle věku (IV., V.), chlapci a dívky
ZŠ – O (9/2014), K (do 1. pol. 10/2014), Ú (do konce 10/2014)
SŠ – O (9/2014), K (do 1. pol. 10/2014), Ú (do konce 10/2014)
B 50) Fotbal – 1 kategorie dle věku VI. A, chlapci
ZŠ/SŠ – O (do 9/2014), K (do 10. 10. 2014), kvalifikace (do 24. 10. 2014), U (11/2014)
B 51) Atletický čtyřboj – 1 kategorie dle věku (IV.), dívky a chlapci
ZŠ (IV.) - O (1. pol. 5/2015), K (2. pol. 5/2015), Ú (6/2015)
B 52) Minifotbal – 3 kategorie dle věku (I. a II.), smíšená družstva, (IV. chlapci)
ZŠ (I. a II.) – McDonald’s Cup (18. ročník) -okrsek (do 4/2015), O (do 1. pol. 5. 2015),
K (2. pol. 5/2015), Ú (6/2015)
ZŠ (IV.) - Sportovní liga základních škol o Pohár ministra - O (4/2015), K (1. pol. 5/2015), kvalifikace (do 2. pol. /2015), Ú (6/2015)
B 53) Vybíjená – (8. ročník) – 1 kategorie dle věku (II.), A – otevřená, B – dívky
O (do 4/2015, K (do 5/2015), Ú (6/2014)
B 54) Basketbal – 2 kategorie dle věku, (IV., VI. B), dívky a chlapci
ZŠ (IV.) – Sportovní liga základních škol o Pohár ministra O (do 2/2015), K (3/2015), kvalifikace (první pol. 4/2015), Ú (druhá pol. 4/2015)
ZŠ/SŠ (VI. B) – O (do 11/2014), K (12/2015), kvalifikace (1. pol. 1/2015),
U (29. - 30. 1. 2015)

B 55) Házená – 1 kategorie dle věku (IV.), dívky a chlapci
ZŠ (IV.) - Sportovní liga základních škol o Pohár ministra - O (do 1/2015), K (do 2/2015), kvalifikace (3/2015), Ú (4/2015)
Kontaktní adresa u soutěží B 44 až 55: Mgr. Josef Hostinský, Asociace školních sportovních klubů ČR, José Martího 269/31, 162 52 Praha 6, tel. 220 172 145, fax 242 454 723, e-mail: hostinsky@assk.c, www.assk.cz

1.2.5. Ostatní soutěže
B 56) Ekologická olympiáda (20. ročník) - 1 kategorie dle ročníku školy (tříčlenná družstva). Soutěž v základních přírodovědných disciplinách aplikovaných na praktické užití při řešení problémů tuzemského životního prostředí
SŠ – Š, K (do 17. 5. 2015), Ú (6/2015)
Kontaktní adresa: Jaroslav Síbrt, Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4, tel. 222 516 115, e-mail: jaroslav.sibrt@csop.cz, http://www.ekolympiada.cz   
B 57) Studentský design 2015 (25. ročník ) - SŠ,VOŠ s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory – Ú (4/2015)
Kontaktní adresa: Mgr. Miroslav Kuš, Střední umělecká škola Ostrava, Poděbradova 33, 702 00 Ostrava, tel. 596 114 985, e-mail: info@sus-ostrava.cz, www.szs-ostrava.cz
B 58) Machři roku (7. ročník) – soutěž učňovské mládeže v oborech: instalatér, strojní mechanik, truhlář, elektrikář
Ú (9/2014)
Kontaktní adresa: Václav Marek, Česká hlava Promo, s.r.o., Hradešínská 5, 101 00 Praha 10, tel. 222 361 033, e-mail: vaclav.marek@ceskahlava.cz, www.ceskahlava.cz       
B 59) Zlatý list (43. ročník) - soutěž dětských kolektivů ve znalostech přírody a základů ekologie (ochrana přírody, životní prostředí, geologie, zoologie, botanika, neživé složky ekosystému (např. meteorologie, klimatologie, ad.)) - 2 kategorie pro žáky ZŠ a víceletých gymnázií do 15 let (mladší do 6. třídy ZŠ včetně, starší – 7. - 9. třída ZŠ).
ZŠ - Š (v dostatečném předstihu před kolem krajským), K (13. 4 – 24. 5. 2015), Ú (15. – 21. 6. 2015)
Kontaktní adresa: Jaroslav Síbrt, Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4, tel. 222 516 115, e-mail: jaroslav.sibrt@csop.cz, http://www.zlatylist.cz  
B 60) Učeň instalatér 2015 (18. ročník) - soutěž žáků 3. ročníků SOU v oboru instalatér - jednotlivců i družstev
SOU - Š (5. 1. – 13. 2. 2015), K (16. 2. – 20. 3. 2015), Ú (22. 4. – 25. 4. 2015)
Kontaktní adresa: Ing. Andrzej Bartoš, Střední škola polytechnická Brno, Jílová 36g, 639 00 Brno, tel. 543 424 512, fax 543 424 555, e-mail: sou@jilova.cz, www.jilova.cz/SODUI2014   
B 61) CEMACH (4. ročník) – 4 disciplíny – literární, výtvarná, internetová, technická zaměřené na současný život v Izraeli, kategorie jsou rozděleny podle věku (od 15 – 21 let pro žáky - 9. třídy ZŠ, SŠ, G, SPŠ, SPgŠ a VOŠ).
Ú (1. 9. 2014 – 15. 4. 2015)
Kontaktní adresa: Mgr. Andrej Čírtek, Česko-izraelská smíšená obchodní komora, Václavské nám. 802/56, 110 00, Praha 1, tel. 224 032 161, e-mail: sarka.stegbauerova@ciok.cz, www.cemach.cz.
B 62) MČR hry 2014/2015 (7. ročník) – soutěž s tematikou přírodních věd (zeměpis, geografie, dějepis, matematika), 3 kategorie dle věku účastníků.
Termín: O, K, Ú (9-12/2014), Kontaktní adresa: Mgr. Jan Vodička, Česká pedagogická komora, Václavkova 2, 160 00 Praha 6, tel. 728 213 180, e-mail:mcr-hry@seznam.cz, www.mcr-hry.cz
B 63) AHOL CUP (17. ročník) - soutěž pětičlenných družstev v gastronomických dovednostech a znalostech. Soutěž je určena žákům středních a vyšších odborných škol, věková hranice 15-21 let.
ÚM: (4. 2. 2015) Clarion Congress Hotel Ostrava
Kontaktní adresa: Mgr. Pavla Sztulová, AHOL - Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství, Dušní 1106/8, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel. 597 578 858, e-mail: aholss@ahol.cz, www.ahol.cz/
B 64) Telekomunikační a informační technologie (4. ročník) – národní soutěž odborných dovedností žáků středních škol telekomunikačních oborů a oborů se zaměřením na informační technologie. Soutěž je určena pro žáky 3. ročníků středního vzdělávání s maturitní zkouškou telekomunikačních oborů a oborů se zaměřením na informační technologie
Ú (17. – 18. 3. 2015)
Kontaktní adresa: PaedDr. Vladimír Šimíček, Ing. Marie Potůčková, Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví, Čichnova 23, 624 00 Brno, tel. 541 123 246, e-mail: marie.potuckova@cichnovabrno.cz
B 65) Národní kolo oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (7. ročník) – soutěž odborných dovedností v odboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
N (5/2015)
Kontaktní adresa: Ing. Jiří Houtke , Střední odborná škola Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice, tel. 376 534 662, e-mail: houtke@sossusice.cz, www.sossusice.cz
B 66) Poštovní a finanční služby (6. ročník) – soutěž odborných dovedností žáků 3. roč. poštovních a finančních oborů
Ú (24. – 26. 4. 2015)
Kontaktní adresa: PaedDr. Vladimír Šimíček, PaedDr. Vladimíra Šprynclová, Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, Čichnova 23, 624 00 Brno, tel. 541 123 246,
B 67) Prezentiáda 2015 (6. ročník) – 1 kategorie - týmová soutěž pro studenty středních škol a víceletých gymnázií v prezentačních schopnostech
SŠ a G: K, Ú (2– 4/2015)
Kontaktní adresa: Jiří Kazda, Student Cyber Games, Křenová 89/19, 602 00 Brno, tel. +420 734 321 480, e-mail: kazda@sgc.cz, www.prezentiada.cz
B 68) Pokrývač - Mistrovství ČR (18. ročník)
SOŠ, SOU - Š (12/2014), R (2/2015), Ú (4/2015)
B 69) Klempíř - Mistrovství ČR (9. ročník)
SOŠ, SOU, OU – Š (12/2014), R (2/2015), Ú (4/2015)
B 70) Tesař - Mistrovství ČR (13. ročník)
SOŠ, SOU, OU - Š (12/2014), R (2/2015), Ú (4/2015)
B 71) České ručičky (7. ročník) - ocenění odborných dovedností žáků 21 vybraných učňovských oborů
SOŠ, SOU, OU – Ú (6/2015)
Kontaktní adresa u soutěží B 68 - 71: Ing. Ivan Halavín, Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy, Pražská 38b, 642 00 Brno, tel. 547 120 663, e-mail: halavin@soubosonohy.cz, www.ceskerucicky.org, www.soubosonohy.cz
B 72) České hlavičky 2015 (9. ročník) - nejlepší práce v oblasti technických, ekonomických a přírodovědných věd (kategorie pro SŠ: Cena Merkur, Cena Futura, Cena Ingenium, Cena Genus; Cena Sanitas)
SŠ: Ú (4 - 10/2015)
Kontaktní adresa: Jiří Nosek, Česká hlava Promo, s.r.o., Hradešínská 5, 101 00 Praha 10, tel. 702 075 916,  e-mail: nosek@ceskahlava.cz, http://www.ceskahlava.cz/    
B 73) Eurorebus (20. ročník) - vědomostní soutěž, 3 kategorie dle ročníku školy (11 – 12 let, 13 – 14 let, 15 – 19 let)
ZŠ, SŠ – korespondenční kola: 9/2014 – 5/2015, K: 4/2015 – 5/2015, Ú 6/2015
Kontaktní adresa: Mgr. Daniel Kozák, Terra – klub, o.p.s., Americká 5, 120 00 Praha 2, tel. 221 511 440,  e-mail: d.kozak@terra-klub.cz, www.eurorebus.cz                                                                                                                                                                                                                                                                        
B 74) REGION 2015 (5. ročník) – soutěž v odborných znalostech a dovednostech v oblasti cestovního ruchu, kategorie týmy a jednotlivci SŠ
Š (11/2014), Ú (22. – 23. 1. 2015)
Kontaktní adresa: Ing. Ivana Lisnerová, SOŠ obchodu, užitého umění a designu v Plzni, Nerudova 33, 301 00 Plzeň, tel. 377 183 629, e-mail: lisnerovai@nerudovka.cz, www.nerudovka.cz
B 75) Video pohlednice z mého města (14. ročník) – soutěž o nejlepší video pohlednici v angličtině, 4 věkové kategorie (4. - 5. ZŠ, 6. - 7. ZŠ, 8. - 9. ZŠ, 1. - 2. SŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií)
Kontaktní adresa: Mgr. Norbert Tlustý, ZŠ, Mládí 135, 155 00 Praha 5, tel. 235 515 464, e-mail: tlusty@zsmladi.cz, www.dis.cz/videopohlednice
B 76) Soutěž vědeckých a technických projektů EXPO SCIENCE AMAVET (22. ročník) – soutěž projektů zpracovaných pomocí vědeckých postupů a metod, kat. SŠ, R (03/2015), Ú (04/2015)
Kontaktní adresa: Ing. Stanislav Medřický, CSc., AMAVET, o.s., Bubenská 6, 170 00 Praha, tel. 266 710 246, e-mail: amavet@amavet.cz, www.amavet.cz  
B 77) Nejlepší JA studentská společnost (20. ročník) – soutěž o nejúspěšnější studentskou firmu, pro SŠ a VOŠ, Z (04,05/2015), Ú (06/2015)
Kontaktní adresa: Markéta Javorská, Junior Achievement, o.p.s., Jindřišská 20, 110 00 Praha 1, tel. 221 088 944, e-mail: javorska@jacr.cz, www.jacr.cz
B 78) Gastro Kroměříž Tescoma Cup 2015 (4. ročník) – gastronomická soutěž v kategoriích kuchař junior (do 19 let), kuchař senior (starší 19 let), cukrář junior, barista
Ú (19. – 20. 3. 2015)
Kontaktní adresa: Ing. Eva Kočířová, SŠ hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463, 767 00 Kroměříž, tel. 573 504 603, e-mail: eva.kocirova@hskm.cz, www.hskm.cz
B 79) Vzdělání a řemeslo 2015 (20. Ročník) pro obory automatizační techniky, elektrotechniky, programování, truhlářských prací, rétoriky, fotografie, gastronomie, modelování, elektroniky a ekonomických oborů. Z – Ú 10/2015.
Kontaktní adresa: Bc. Pavla Vaňková, Garant pro zahraničí, doprovodný program a služby, Husova 523, 370 21 České Budějovice, tel. 387 714 202, e-mail: vankova@vcb.cz, www.vcb.cz
B 80) Náš svět (42. ročník) - soutěž dětského literárního projevu - 3 kategorie dle věku a kategorie kolektivů
ZŠ – korespondenční soutěž (příspěvky jednotlivců i kolektivů do 13. 3. 2015) zaslat do NIDV, Mgr. Barbora Šteflová, Senovážné nám. 25, 110 00, Praha 1, nebo na emailovou adresu steflova@nidv.cz
Kontaktní adresa: Mgr. Barbora Šteflová, NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1, tel. 222 122 215,  e-mail: steflova@nidv.cz, www.nidv.cz
B 81) Debate League (20. ročník) – soutěž v debatování v anglickém jazyce
Ú (10/2015 – 5/2015)
Kontaktní adresa: Václav Soukup, Příběnická 10, 130 00 Praha 3, tel. 725 992 360, e-mail:prezident@debatovani.cz, www.debatovani.cz
B 82) Logická olympiáda 2015 (8. ročník) – 3 kategorie (A: 1. – 5. třída, B: 6. – 9. třída a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, C: žáci SŠ), Š: 10/2014, K: 11/2014, finále: 11/2014
Kontaktní adresa: Ing. Zuzana Poláková, Mensa ČR, Španielova 1111/19, 163 00, Praha –Řepy, tel. 721 216 108, e-mail: zuzana.polakova@mensa.cz, www.mensa.cz
B 83) Gastro Mánes (9. ročník) – soutěž dvoučlenných družstev žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kuchařských dovednostech, 1. – 3. ročník SŠ – OU
Ú (15. 4. 2015)
B 84) Sladké opojení (11. ročník) – soutěž žáků učebního oboru Potravinářská výroba
29-51-E/01(cukrářské práce), 1. kat. - dvoučlenná družstva 1. - 3. ročníků SŠ/OU (15 – 19 let)

Ú (14. 5. 2015)
Kontaktní adresa u soutěží B 83 - B 84: Mgr. Svatava Mlčochová, SŠ hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž, tel. 573 504 589, e-mail: svatava.mlcochova@hskm.cz, www.hskm.cz
B 85) Soutěž dovednosti mladých grafiků (9. ročník) – dvoučlenné soutěžící kolektivy.
SŠ - U (2. - 5./2015)
Soutěže se mohou zúčastnit žáci čtyřletého oboru vzdělávání s maturitní zkouškou 34-53-L/02 Reprodukční grafik pro média, tříletého oboru vzdělávání s výučním listem 34_53-H/011 Reprodukční grafik a čtyřletého oboru vzdělávání s maturitní zkouškou 34-41-M/01
Polygrafie.
Kontaktní adresa: Mgr. Petr Skyva, SŠ polygrafická Olomouc, Novosadská 87/53, 779 00 Olomouc, tel. 608 869 087, e-mail: skyva@polygraficka.cz, www.polygraficka.cz/soutez

2. Soutěže typu C- další soutěže celostátního resp. nadregionálního charakteru

2.1.1. Umělecké soutěže
C 1) Virtuosi per musica di pianoforte (47. ročník) - mezinárodní klavírní soutěž do 16 let - 4 věkové kategorie (do 9, 11, 13 a 16 let)
ZUŠ, konzervatoře - ÚM (11/2014)
Kontaktní adresa: Bc. Marek Korbélyi, Základní umělecká škola Evy Randové, W. Churchilla 4, 400 01 Ústí nad Labem, tel. 475 211 914, e-mail: korbelyi@zuserandove.cz, www.zuserandove.cz
C 2) Máš umělecké střevo? 2015 (6. ročník) - soutěž pro studenty ZŠ a SŠ v oblasti umělecké tvorby na dané téma
Průběh soutěže: 1/2015 – 10/2015
Kontaktní adresa: Mgr. Ondřej Horák, Společnost Jindřicha Chalupeckého, o.s., Národní 339/11, 110 00 Praha 1, tel. 604 558 033, email: ondrejhorak@cjch.cz, www.cjch.cz
C 3) Karlovarský skřivánek (20. ročník) – soutěž v sólovém zpěvu, 4 kategorie dle věku a studia (6 – 15 let)
Š (do 19. 12. 2014 formou soutěže nebo nominace), K (do 27. 2. 2015), Ú (23. – 25. 3. 2015, Karlovy Vary)
Kontaktní adresa: Mgr. Miroslava Lendělová, Základní škola a Základní umělecká škola, Šmeralova 15, 360 05 Karlovy Vary, tel. 353 447 020, e-mail: sekretariat@zsazus.cz, www.zsazus.cz  
C 4) Příroda objektivem – Roční proměny (4. ročník) – fotografické vnímání tuzemské přírody, klasická a digitální fotografie (A - do 13 let, B - do 18 let, C – nad 18 let)
Š (minimálně 14 dní před kolem Ú), Ú (digitální: 5. 3., 15. 6., 15. 9. 15. 10.)
Kontaktní adresa: Ing. Michal Kulík, Mladí ochránci přírody, Dittrichova 9, 120 00 Praha 2, tel. 224 124 466, e-mail: MK@emop.cz, www.emop.cz/fotosoutez  
C 5) AMADEUS 2015 (22. ročník) – mezinárodní mozartovská soutěž pro klavíristy do 11 let, 6 kategorií
Ú (22. – 24. 10. 2015)
Kontaktní adresa: Mgr. Jaroslav Fuksa, ZUŠ Františka Jílka, Brno, Vídeňská 52, 639 00 Brno, tel. 543 213 764, e-mail: fuksa@zusjilka.cz, www.amadeusbrno.cz
C 6) Čtyři ruce na klávesách (5. ročník) – čtyřruční hra na klavír a hra na dva klavíry, 7 kategorií dle věku (od 8 do 20 let)
Kontaktní adresa: Mgr. Karel Šimandl, ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, 360 05 Karlovy Vary, tel. 353 447 021, e-mail: karel.simandl@zsazus.cz, www.zsazus.cz

2.1.2. Ostatní soutěže
C 7) HARMONIE 2014 (13. ročník) – soutěž pro kadeřníky a kosmetičky, určená studentům SŠ daných oborů, 4 kat. (účesová tvorba – dámská, účesová tvorba – pánská, fantazijní líčení v dekorativní kosmetice, nail-art)
Ú (1. 10. 2014)
Kontaktní adresa: Ing. Zdeňka Zaimalová, Střední škola obchodu, služeb a podnikání a VOŠ, Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice, tel. 387 331 963, e-mail: zdenka@centrum.cz
C 8) Žatecký Cup (7. ročník) – gastronomická soutěž – barman (kat. Junior Cocktail Competition, Junior Flair Competition, Profesional Flair Competition), mistr kávy (Junior, Profi) Ú (21. 1. 2015)
Kontaktní adresa: Ing. Milan Bočkai, Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o., Hošťálkovo nám. 132, 438 01 Žatec, tel. 415 710 380, mob. 604 779 839, e-mail: bockai.milan@seznam.cz, www.sousozatec.cz, www.cbanet.cz
C 9) PišQworky 2014 (7. ročník) – 1 kategorie
Střední školy a víceletá gymnázia – Š, O, K, Ú (9 –11/ 2014)
Kontaktní osoba: Jiří Kazda, Student Cyber Game, Křenová 89/19, 602 00 Brno, tel. 734 321 480, e-mail: kazda@scg.cz, www.pisqworky.cz
C 10) Zlatý pohár LINDE (19. ročník) - mezinárodní soutěž žáků středních škol ve svařování (věková hranice 20 let) v metodách 111, 135, 141 a 311
SOŠ, SOU - ÚM (14. – 15. 4. 2015)
Kontaktní adresa: Ing. Pavel Řezníček, SOŠ Frýdek-Místek, Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek, tel. 555 530 627,  e-mail: reznicek@sosfm.cz, www.sosfm.cz
C 11) Mechanik plynových zařízení – Mistrovství ČR (5. ročník)
SOŠ, SOU, OU – Š (2/2015), Ú (4/2015)
Kontaktní adresa: Ing. Ivan Halavín, Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy, Pražská 38b, 642 00 Brno, tel. 547 120 663,  e-mail: halavin@soubosonohy.cz, www.ceskerucicky.org, www.soubosonohy.cz
C 12) Jezdecké závody „Pohár města Kroměříže“ (18. ročník) – kategorie: junioři, mladí jezdci, muži, ženy
Ú (21. 6. 2015)
Kontaktní adresa: Bc. Blanka Zavadilová, SŠHS Kroměříž Pionýrská louka, Na Lindovce 1463,767 01 Kroměříž, tel. 573 504 520, e-mail: blanka.zavadilova@hskm.cz, www.hskm.cz
C 13) Kroměřížská juniorská koktejlová soutěž (16. ročník) – gastronomická soutěž – barman (kat. junior CLASSIC, FLAIR), mistr kávy (junior, profi)
Ú (11. 2. 2015)
Kontaktní adresa: Mgr. Ivana Hašová, SŠ hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž, tel. 573 504 611, e-mail: Ivana.hasova@hskm.cz, www.hskm.cz
C 14) Zlatá udice (43. ročník) – celonárodní prakticko-vědomostní soutěž, která seznamuje děti a mládež s ochranou přírody, 3 kat. (žáci, žákyně, junioři)
O, K (4 – 6/2015), N (6/2015)
Kontaktní adresa: Petra Hnízdilová, Český rybářský svaz, Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10, tel. 274 811 751-3, e-mail: hnizdilova@rybsvaz.cz, www.rybsvaz.cz
C 15) Programování hradlových polí (6. ročník) – soutěž je určena pro žáky gymnázií a středních odborných škol. Soutěž má 2 kola.
(6/2015)
Kontaktní adresa: Ing. Jiří Král, Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel, Školní 1610, 756 27 Rožnov pod Radhoštěm, tel. 571 752 319, e-mail: jiri.kral@roznovskastredni.cz, www.roznovskastredni.cz

C 16) Prodavač 2015 (10. ročník) - soutěž žáků odborných škol pro obor 66-51-H/01 Prodavač (RVP) - ve znalostech a praktických dovednostech
SŠ, SOU - Ú (9. dubna 2015)
Kontaktní adresa: RNDr. Mgr. Dušan Erban, Střední škola obchodu, řemesel a služeb a ZŠ, Keplerova 7, 400 07 Ústí nad Labem, tel. 475 316 982, e-mail: erban@obchodniskola.cz, www.obchodniskola.cz
C 17) Kalibr CUP 2015 (15. ročník) soutěž odborných dovedností středních škol pro obory kosmetička a kadeřník – kadeřnice, 3 kategorie – účesová tvorba, make-up
a nail-art, (V.)

SŠ, SOU – Š (do 31. 12. 2014), Ú (12. 2. 2015), ÚM (14. 3. 2015)
Kontaktní adresa: Bc. Milan Lédl, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun, Kollárova 445, 563 01 Lanškroun, tel. 465 321 079, e-mail: ledl@spslan.cz, www.spslan.cz/index.php/souteze
C 18) Kadeřnická soutěž GLAMOUR (11. ročník) – soutěž odborných dovedností oboru kadeřník (praktická část – dámský a pánský účes), Ú (10/2015)
Kontaktní adresa: Ing. Pavla Skýpalová, SOŠ a SOU Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice, tel. 376 524 662, e-mail: skypalova@sossusice.cz, www.sossusice.cz
C 19) Bible a my (22. ročník) - 4 kategorie dle ročníku školy (4. - 5. roč. ZŠ; 6. - 7. roč. ZŠ; 8. - 9. roč. ZŠ; SŠ)
ZŠ, SŠ - Š (do 31. 10. 2014), O (do 30. 11. 2014), Ú (18. 3. 2015, Hustopeče)
Kontaktní adresa: Mgr. Petr Tomeček, Základní škola M. Kudeříkové, Příční 1365, 696 62 Strážnice, tel. 518 333 406, e-mail: petr.tomecek@zsmkstr.cz, www.bibleamy.cz

C 20) Mistrovství České republiky odborných dovedností žáků oboru vzdělání kominík (4. ročník) – soutěž pro žáky oboru 36-56-H/01
Š (2/2015), Ú (4/2015)
Kontaktní adresa: Ing. Ivan Halavín, Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno, tel. 547 120 663, e-mail: halavin@soubosonohy.cz, www.soubosonohy.cz  
C 21) Kovo Junior 2015 – Mechanik seřizovač (6. ročník) - celostátní soutěž odborných dovedností žáků 2., 3. a 4. ročníků oboru středního vzdělávání Mechanik seřizovač.
Š (1/2015), R (3/2015), Ú (4/2015)

Kontaktní adresa: Ing. Václav Sailer, Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Pražská 702, 430 01 Chomutov, tel. 474 651 848, e-mail: tgacv@tgacv.cz, www.ceskerucicky.org
C 22) Baltie 2015 (13. ročník) – programátorská soutěž pro ZŠ a SŠ (programovací
jazyk Baltie), 4 kategorie dle věku (A: 1. – 3. ročník ZŠ, B: 4. – 6. ročník ZŠ, C: 7. – 9. ročník ZŠ, D: 1. – 4. ročník SŠ)

Ú (4/2015)
Kontaktní adresa: Ing. Bohumír Soukup, SGP Systems, s.r.o., B. Buchlovana 876,686 05 Uherské Hradiště, tel. 608 732 456, e-mail: sgp@sgp.cz, www.baltie.net
C 23) Mladý programátor 2015 (4. ročník) – soutěž v programování je určena dětem a mládeži od 6 do 18 let. Jsou 3 kategorie podle věku (1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a SŠ).
Š (1–2/2015), K (3/2015), Ú (6/2015)

Kontaktní adresa: Mgr. Zuzana Kocíková, TIB občanské sdružení, FZŠ Trávníčkova 1744, 155 00 Praha 5, tel: 739 659 720, e-mail: tib@tib.cz, www.souteze.tib.cz
C 24) Bacardi Martini Poděbrady Cup 2015 (14. ročník) – mezinárodní koktejlová a baristická juniorská soutěž pro žáky do 21 let
Junioři (03/2015)
Kontaktní adresa: Mgr. Eva Keclíková, HŠVOŠ, Komenského 156/III, 290 60 Poděbrady, tel. 325 612 540, e-mail: keclikova@hsvos.eu, www.hsvos.eu
C 25) Gastro Junior – Bidvest Cup (21. ročník)- 3 kategorie pro žáky SŠ a SOU v oborech: kuchař, cukrář, číšník
R (10,11/2014), Ú (15. - 17. ledna 2015)
Kontaktní adresa: Martina Vondrová, Asociace kuchařů a cukrářů ČR, U Krbu 521/45, Praha 10, tel. 774 599 911, e-mail: obchodnimanazer@akc.cz, www.akc.cz
C 26) Soutěž odborných dovedností Elektro slaboproud (7. ročník) – pro žáky slaboproudých elektrotechnických oborů (SOŠ, SOU)
Š (01/2015), R (03/2015), Ú (04/2015)
Kontaktní adresa: Ing. Antonín Doušek, Ph.D., SPŠ elektrotechnická a informačních technologií Brno, Purkyňova 97, 612 00 Brno, tel. 541 649 220, e-mail: antonin.dousek@sspbrno.cz, www.sspbrno.cz
C 27) Soutěž odborných dovedností Elektro silnoproud (7. ročník) - pro žáky silnoproudých elektrotechnických oborů (SOŠ, SOU)
Š (01/2015), R (03/2015), Ú (04/2015)
Kontaktní adresa: Ing. Antonín Doušek, Ph.D., SPŠ elektrotechnická a informačních technologií Brno, Purkyňova 97, 612 00 Brno, tel. 541 649 220, e-mail: antonin.dousek@sspbrno.cz, www.sspbrno.cz  
C 28) Zlatá srnčí trofej (45. ročník) – přírodovědná soutěž, 2 kategorie: kat.A (ZŠ 3.-5. třída), kat.B (ZŠ 6.-9. třída), Z (04,05), O (04,05), Ú (07,08)
Kontaktní adresa: Martina Novotná, ČMMJ, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4, tel. 221 592 967, e-mail: novotna@cmmj.cz, www.cmmj.cz
C 29) Moravský pohár (13. ročník) - soutěž v cukrářských dovednostech (zhotovení slavnostního výrobku), pro 1. - 3. ročník oboru cukrář, Ú (14.4. - 16.4.2015)
Kontaktní adresa: Ing. Eva Kočířová, HŠ Kroměříž, Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž, tel. 573 504 603, e-mail: eva.kocirova@hskm.cz, www.hskm.cz
C 30) Soutěž Robo RAVE (4. ročník) - soutěž v oblasti robotiky (vývoj a konstrukce robota), kat. ZŠ a víceletých gymnázií (10-15 let), kat. SŠ, R (03/2015), Ú (04/2015)
Kontaktní adresa: Ing. Stanislav Medřický, CSc., AMAVET, o.s., Bubenská 6, 170 00 Praha, tel. 266 710 246, e-mail: amavet@amavet.cz, www.amavet.cz  
C 31) Děčínská vlna 2015 (4. ročník )- soutěž pro studenty tříletého učebního oboru kadeřník, pro SOŠ (2. a 3. ročník), kategorie: dámský a pánský účes, Ú (12.2.2015)
Kontaktní adresa: Mgr. Miloš Dočekal, SOŠ Děčín IV, Ruská 147, 405 02 Děčín, tel. 733 640 968, email: docekal@sosruska.cz, www.sosruska.cz
C 32) Celostátní divadelní přehlídka „Rádohraní“ (2. ročník) – dětská divadelní přehlídka
Ú (5/2015)
Kontaktní adresa: MgA. Kateřina Oplatková Rezková, Lidická galerie, Tokajická 152, 273 54 Lidice, tel. 312 253 702, e-mail. rezkova@lidice-memorial.cz, www.lidice-memorial.cz
C 33) Příběhy 20. století (3. ročník) – dokumentaristická soutěž pro jednotlivce a týmy zaměřená na zaznamenání vzpomínek pamětníků 20. století, 3 kategorie: text, nahrávka, fotodokumentace.
Soutěž probíhá od 26. 3. 2015 do 4. 10. 2015
Kontaktní adresa: Kateřina Štědrá, Post Bellum, o.p.s., Sněmovní 174/7, 118 00 Praha, tel. 257 316 966, e-mail: katerina.stedra@posbellum.cz, www.pribehy20stoleti.cz
C 34) ROBOSOUTĚŽ (6. ročník) – pro tříčlenné středoškolské týmy, které sestaví a naprogramují robota ze stavebnice Lego Mindstorm
Předkolo: 11/2014, finále: 12/2014  
Kontaktní adresa: Ing. Martin Hlinovský Ph.D., FEL ČVUT v Praze, Karlovo nám. 13, 121 35 Praha tel. 224 357 477, e-mail: martin.hlinovky@fel.cvut.cz, www.robosoutez.cz
C 35) O pohár ústředního ředitele SVS (8. ročník) – soutěž pro žáky 4 ročníku oboru veterinářství
Ú (11/2014)
Kontaktní adresa: Ing. Roman Blábolil, Střední odborná škola veterinární, Rudolfská tř. 458/92, 372 16 České Budějovice, tel. 387924134, e-mail: petrovska@sosvaz.cz, www: soscb.cz
C 36) Jugend debattiert international / Mezinárodní debaty mládeže (10. ročník) – pro žáky 2. a 3. ročníků SŠ s výukou německého jazyka na úrovni B1 a vyšší
Třídní kola (konec 2/2015), Š (3/2015), R (4/2015), Ú (celostátní kvalifikace konec dubna, semifinále, finále – 5/2015)
Kontaktní adresa: Mgr. Daniel Vodrážka, Goethe-Institut Praha, Masarykovo nábřeží 32, 110 00 Praha 1, tel. 221 962 224, e-mail: daniel.vodrazka@prag.goethe.org, http://jugend-debattiert.eu /
C 37) Souboj čtenářů (6. ročník) – soutěž ve znalosti obsahů knih pro kolektivy ze ZŠ i SŠ
Postupové online kolo: 4/2015, finále: 15. 5. 2015
Kontaktní adresa: PhDr. Dana Kalinová, Svět knihy s.r.o., Fügnerovo nám. 3, 120 00 Praha, tel. 224 498 234, e-mail: kalinova@svetknihy.cz, www.rostemesknihou.cz
C 38) Kovo Junior 2015 – obráběč kovů (6. ročník )- určeno pro žáky oboru obráběč kovů
Š:1/2015, K: 3/2015, Ú: 4/2015
Kontaktní osoba: Ing. Lubomír Štefka, SŠ technická a ekonomická Brno, Olomoucká 61, tel. 548 515 121, e-mail: posta@sste.cz, www.sstebrno.cz

C 39) Kovo Junior 2015 – strojní mechanik/zámečník (6. ročník )- určeno pro žáky oboru mechanik/zámečník
Š:1/2015, K: 3/2015, Ú: 4/2015
Kontaktní osoba: Ing. Lubomír Štefka, SŠ technická a ekonomická Brno, Olomoucká 61, 627 00 Brno, tel. 548 515 121, e-mail: posta@sste.cz, www.sstebrno.cz
C 40) Školní časopis roku (9. ročník) – soutěž tištěných i online periodik žáků ZŠ
i SŠ, DDM, oddílových časopisů

K (4/2015), Ú (12/2015, Brno)
Kontaktní adresa: MgA. Petr Kantor, Asociace středoškolských klubů ČR, Česká 11, 602 00 Brno, tel. 777 021 478, e-mail: kantor@askcr.cz, www.skolnicasopisroku.cz
C 41) Debatní liga XX. (20. ročník) - soutěž v debatování
SŠ – Ú (kvalifikační kola) 10/2014 – 5/2015
Kontaktní adresa: Václav Soukup, Příběnická 10, 130 00 Praha 3, tel. 725 992 360, prezident@debatovani.cz, www.debatovani.cz
C 42) Logistik Junior SŠ 2015 (6. ročník) - pro žáky SŠ studujících obor dopravy a logistiky,
Trvání (10 – 11/2014)
Kontaktní adresa: Ing. Olga Hölzlová, Asociace středních škol informačních technologií, telekomunikací, peněžnictví, poštovnictví a logistiky, Čichnova 23, 624 00 Brno, tel. 541 123 246, e-mail: olga.holzlova@cichnovabrno.cz
C 43) Čtvrtlístek (4. ročník) – soutěžní přehlídka mladých recitátorů, 2 kategorie: 1) poezie a próza, 2) dramatizace divadelních textů, pro žáky SŠ
Š (11/2014 - 1/2015), K (2 – 3/2015), Ú (4/2015)
Kontaktní osoba: Mgr. Janeta Benešová, Buková 397/2A, 130 00 Praha 3, tel. 604 974 424, e-mail: janetab@seznam.cz
C 44) Cadet Grand Prix (2. ročník) – soutěž pro žáky ZŠ a SŠ v technických a sportovních dovednostech (konstrukce a závody ve vozíku CadetCar)
Kontaktní adresa: Ing. Luboš Zahradník, START 7. odbočka Svazu letců ČR, Sovenická 482/13, 197 00 Praha – Kbely, tel. 777 570 484, e-mail: cadetgp@centrum.cz
C 45) Přebor školních družstev v šachu (15. ročník) – 3 kategorie (1. – 5. třída, 6. – 9. třída, SŠ), Š (10 – 11/2014), O (12/2014 – 1/2015), K (1 - 2/2015), Ú (3 – 4/2015)
Kontaktní adresa: Ing. Jiří Havlíček, Komise mládeže ŠSČR, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel. 775 142 262
C 46) Kopidlenský kvítek (21. ročník) – pro žáky SŠ a OU zahradnických oborů, v zahradnických dovednostech a znalostech
Ú (8. – 9. 10 2014)
Kontaktní adresa: Bc. Hana Hladíková, SŠ zahradnická Kopidlno, Nám. Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno, tel. 493 552 121, e-mail: hladikova@zahradnicka-skola-kopidlno.cz
C 47) Zlatý oříšek (16. ročník) – vyhledávání a podpora mimořádně nadaných dětí ve věku 6 – 14 let
Průběh (1.6. – 31.12. 2014)
Kontaktní adresa: Mgr. Jiří Kotmel, Nadační fond Zlatý oříšek, Nad Rokoskou 27, 182 00 Praha 8, tel. 222 320 421, e-mail: jiri.kotmel@zlaty-orisek.cz, www.zlaty-orisek.cz
Korespondenční adresa: Olšanská 3, 130 00 Praha 3
2.1.3. Sportovní soutěže
C 48) Fotbal - Pohár Josefa Masopusta (4. ročník) – 1 kategorie dle věku (V.), chlapci
SŠ – O (do 11/2014), K (do 4/2015), kvalifikace (do 1. pol. 5/2015), Ú (5/2015)
C 49) Basketbal III. AND1 cup (4. ročník) – 1 kategorie (III.) dívky a chlapci
ZŠ (III.) - O (do 3/2015), K (1. pol. 4/2015), kvalifikace (2. pol. 4/2015), Ú (1. pol. 5/2015)
C 50) Plavání – 1 kategorie dle věku (V.), dívky a chlapci
SŠ (V.) - O (do 11/2014), K (do 12/2014), Ú (1/2015)
Kontaktní adresa u soutěží C 48 až 50: Mgr. Josef Hostinský, Asociace školních sportovních klubů ČR, José Martího 31, 162 52 Praha 6, tel. 220 172 145, fax 242 454 723, e-mail: hostinsky@assk.cz, www.assk.cz
Informace o dalších tradičních sportovních soutěžích ”typu B a C”, které vyhlásí Asociace školních sportovních klubů ČR, budou zveřejněny v manuálu ”Veřejně prospěšné programy AŠSK ČR ve školním roce 2014 - 15”. Ten bude od poloviny srpna 2014 k dispozici na krajských úřadech, na pedagogických centrech, městských úřadech větších měst a dále na Okresních a Krajských radách AŠSK ČR.

Obecná ustanovení:
1. Subjekty a řídící orgány, které zabezpečují jednotlivé soutěže na úrovni ústředí, si vyhrazují právo změnit v přehledu uvedené termíny konání jednotlivých stupňů soutěží, příp. místa konání ústředních kol. Přesné termíny a místa konání budou uvedeny v propozicích a pozvánkách na soutěž, u sportovních soutěží ve výše zmíněné brožuře ”Termínový kalendář AŠSK ČR ve školním roce 2014/15” a na webových stránkách www.assk.cz.

2. Věkové kategorie u sportovních soutěží:

kategorie I. (první stupeň ZŠ) mladší děti -  (ročník narození 2008, 2007, 2006, 2005)
kategorie II. (první stupeň ZŠ) starší děti - (ročník narození 2005, 2004, 2003)
kategorie III. (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) - (ročník narození 2003, 2002, 2001)
kategorie IV. (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) – (ročník narození 2001, 2000, 1999, 1998)
kategorie V. (střední školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) -  (ročník narození 1999, 1998, 1997, 1996, 1995)
kategorie VI.A – ročník narození 1999, 1998, 1997 (u postupových soutěží na ISF)
kategorie IV.B ročník narození 2000, 1999, 1998, 1997 (u postupových soutěží na ISF)
Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit 4 podmínky:
    1. družstvo je složeno z žáků jedné školy,
    2. členové družstva musí odpovídat stupněm školy,
    3. členové družstva musí odpovídat ročníkem narození vyhlášené soutěže,
    4. žák smí v daném školním roce v daném sportu startovat pouze v jedné věkové kategorii (tento bod neplatí pro kategorii VI.).
Všechny čtyři podmínky musí být splněny zároveň.
3. Legenda:
Š - školní kolo, Z - základní kolo, O - okresní kolo, R - regionální (oblastní) kolo, K - krajské kolo, Ú - ústřední kolo
Kola základní a regionální (oblastní) nejsou postupovými koly ve smyslu vyhlášky.
ÚM - závěrečný stupeň soutěže s mezinárodní účastí
(O) - okresní kolo, které se uskuteční podle možností
OK, KK, ÚK, MK – příslušný stupeň soutěže realizovaný „korespondenční formou“ (zaslání úkolů, výrobků apod. na místo a do termínu dle propozic soutěže), tj. bez fyzické účasti soutěžících, zpravidla následuje slavnostní vyhlášení výsledků spojené s koncertem, ukázkami prací apod.
ZŠ - základní škola (příp. odpovídající nižší ročníky šestiletých a osmiletých gymnázií), SŠ - střední škola, G - gymnázium, SPŠ - střední průmyslová škola, SPgŠ - střední pedagogická škola, VOŠ - vyšší odborná škola, VŠ - vysoká škola, ZUŠ - základní umělecká škola, ISŠ - integrovaná střední škola, HŠ - hotelová škola, SVČ - středisko  volného času, NNO – nestátní neziskové organizace, apod. - zkratky škol, příp. školských zařízení a dalších organizací, jimž jsou soutěže či příslušné kategorie, obory soutěží určeny. Za těmito zkratkami jsou uvedena označení kategorií, pokud jsou běžně užívána (např. u Matematické olympiády ”P” značí ”programování”, Z9, Z8, atd., příslušné kategorie této soutěže).
RVJ – rozšířená výuka jazyků
4. Soutěže jsou určeny i žákům příslušných ročníků jiných druhů a typů škol (např. soutěž určená žákům 7. ročníků ZŠ je i pro žáky 2. ročníků osmiletých gymnázií apod.). Podrobnosti budou uvedeny v organizačních pokynech a propozicích k jednotlivým soutěžím či přehlídkám a bulletinech vydávaných subjekty a řídícími orgány, které zabezpečují jednotlivé soutěže na úrovni ústředí.
5. Finanční prostředky na zabezpečení okresních a krajských kol vybraných soutěží poskytne MŠMT krajským úřadům podle § 163 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Tyto orgány veřejné správy pověří organizací těchto akcí právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení ve své působnosti, a to v úzké spolupráci se subjekty a řídícími orgány, které zabezpečují jednotlivé soutěže na úrovni ústředí.

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.