Brandýská "Výzva pedagogům"

pondělí 14. dubna 2014 ·

Přinášíme text „Brandýské výzvy" učitelů, kde v úvodu uvedli důvod jejího vzniku: "Neustále se ve školství potýkáme se spoustou problémů, z nichž některé začínají přerůstat přes hranice únosnosti. Je jich opravdu mnoho a nedají se řešit všechny najednou. Práci nám komplikují mimo jiné neustálé úpravy ŠVP či zavedení druhého povinného cizího jazyka. V současné době nám připadají jako ty nejpalčivější nadbytečný počet středních škol vzhledem k počtu žáků vycházejících ze ZŠ, neúměrný počet víceletých gymnázií a snižující se úroveň požadavků na budoucí studenty těchto škol."


Ke stažení:


Průvodní dopis k výzvě:

Vážené kolegyně a kolegové – ředitelky a ředitelé základních škol,
určitě i Vy nejste spokojeni se současnou situací ve školství. Také Vás pálí řada problémů? Nabízím Vám k zamyšlení naši výzvu. Pokud budete souhlasit s jejím obsahem, seznamte s ním Váš pedagogický sbor. Vaše stanovisko (ev. doplněné Vašimi připomínkami) mi prosím sdělte na mail  zsbrandys@ttnet.cz  do 26. 2. 2014 s uvedením počtu souhlasících učitelů. Výzvu přikládám v příloze.

S pozdravem
Mgr. Miloslav Dušek

ředitel ZŠ J. A. Komenského Brandýs nad OrlicíVýzva pedagogům


       Vážené kolegyně a kolegové na základních školách,
       neustále se ve školství potýkáme se spoustou problémů, z nichž některé začínají přerůstat přes hranice únosnosti. Je jich opravdu mnoho a nedají se řešit všechny najednou. Práci nám komplikují mimo jiné neustálé úpravy ŠVP či zavedení druhého povinného cizího jazyka. V současné době nám připadají jako ty nejpalčivější nadbytečný počet středních škol vzhledem k počtu žáků vycházejících ze ZŠ, neúměrný počet víceletých gymnázií a snižující se úroveň požadavků na budoucí studenty těchto škol.
        K tomuto závěru nás vedou následující argumenty:
  1. Požadavky na budoucí studenty výběrových středních škol, zejména gymnázií, jsou nižší, než by bylo žádoucí u jmenovaných typů škol. Stává se, že např. na gymnázia se hlásí žáci s prospěchem, studijními předpoklady a znalostmi, které by pro tento typ výběrové školy neměly být dostačující.  Gymnázia by měla, alespoň podle našeho názoru, poskytovat nejvyšší úroveň středoškolského vzdělání, proto by si měla vybírat ke studiu opravdu jen ty nejnadanější studenty, mít na ně skutečně vysoké nároky nejen během studia, ale už při přijímacím řízení. Vzhledem k snižujícím se počtům dětí na základních školách (s výjimkou škol ve velkých městech) a vzhledem ke stále stejnému počtu míst na školách středních je jasné, že SŠ nabírají do prvních ročníků, aby je naplnily a získaly potřebné finance podle počtu studentů, také žáky, kteří by na střední školu s maturitou běžně nepatřili. Potom se logicky mnozí z nich potýkají se studijními problémy, opouštějí školy v průběhu studia, nezvládají maturitní zkoušky apod. Bohužel se díky tomu následně snižují požadavky na studenty, aby byli schopni se ve škole udržet, a navíc se tak snižuje i celková úroveň školy jako takové a může se tak pokazit i její pověst. Tento problém ponechme k řešení středním školám a příslušným institucím.  Pro nás, učitele základních škol, tato situace přináší související problém, a to ten, že se setkáváme s naprostou ztrátou motivace u většiny vycházejících žáků. Jsou si jisti, že i bez vynaložení jakéhokoli úsilí se dostanou na vybranou SŠ.  A bohužel často mívají pravdu. Bez větší snahy jsou přijati na většinu vybraných škol, v nejhorším případě v druhém kole přijímacího řízení, kdy se požadavky na uchazeče o studium sníží ještě víc.
  2. Dlouhodobě se mezi pedagogy základních škol, ale nejen mezi nimi, diskutuje o víceletých gymnáziích. Vždy jsme byli přesvědčeni, že jejich úkolem je připravit mimořádně nadané děti k vysokoškolskému studiu. Dnešní situace je však poněkud odlišná. V některých okresech skutečně soustřeďují dvě, nejvýše tři víceletá gymnázia jen ty nejnadanější studenty z daného regionu. I k tomuto počtu bychom měli výhrady, ale určitě nelze mlčet k situaci, která panuje např. v okrese Ústí nad Orlicí, kde funguje celkem šest víceletých gymnázií. (Jedno z nich je soukromé.) Určitě v tomto okrese není o tolik víc mimořádně nadaných dětí než např. na Chrudimsku, kde na osmiletá gymnázia odchází (měřeno v procentech) poloviční počet žáků než ve zmíněném okrese Ústí nad Orlicí. Tak se stává, že na gymnázium je přijato dítě, které už v pátém ročníku ZŠ muselo „vybojovat“ dvojku z matematiky nebo češtiny, má potíže s logickým myšlením apod. Ale takové problémy by snad mimořádně studijně nadané dítě už v pátém ročníku nemělo mít. Za zamyšlení by určitě stálo také to, jestli je pro dvanáctileté děti vhodný středoškolský způsob výuky. Skutečně nadaní studenti jej nejspíš bez problémů zvládnou, ale ti, co jsou „nabíráni“, aby se třídy naplnily, se dostanou brzy do pozice těch méně úspěšných, zvládajících požadavky s velkým vypětím či nezvládajících požadované.  Určitě by naprosto stačilo, kdyby v okrese pracovalo jedno, nejvýše dvě osmiletá gymnázia, která by vzdělání na vyšší úrovni poskytla těm, kdo k němu skutečně mají předpoklady.
Možná by snížení počtu gymnázií částečně přispělo také k vyřešení problému nízkého zájmu žáků o střední školy technického zaměření.
  1. Odchod žáků z pátých ročníků ZŠ na gymnázia přináší problémy i samotným základním školám. Ze tříd mizí nejen ti nejlepší, ale i ti lepší než průměr. Po jejich odchodu nemá kdo udržet v běžném třídním kolektivu potřebnou úroveň, schází třídní „tahouni“. Spolužáci začnou postrádat ty, kdo jim pomáhali, kdo pro ně byli vzorem. Naopak v rámci inkluze do tříd přicházejí slabší žáci. Kolektiv třídy změní své klasické složení, v němž by měly být zastoupeny všechny „vrstvy“ žáků. Obdobný problém nastává na víceletých gymnáziích. Ani tam děti nemohou získat zkušenosti z kontaktů s různorodými sociálními skupinami, naučit se některým vzorcům sociálního chování. Samozřejmě se to netýká úplně všech oblastí socializačního procesu dětí, ale rozhodně život v běžném kolektivu žáků na základní škole je v tomto směru mnohem pestřejší a výchovnější.
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
       z výše uvedeného textu vyplývá, že je třeba řešit určitě alespoň tyto tři základní problémy:
- omezení počtu míst na středních školách tak, aby odpovídal dlouhodobě se snižujícímu počtu   
 žáků základních škol (potažmo omezit počty středních škol)
- snížení počtu víceletých gymnázií, razantně zejména v situacích takových, v jaké se nachází okres      
 Ústí nad Orlicí
- přijímací zkoušky na střední školy připravovat tak, aby svou obtížností a náročností odpovídaly typu   
 školy, které se týkají


 
       Tento text s připojením Vašich připomínek či souhlasu odešleme na MŠMT, do sdělovacích prostředků, ale hlavně na Krajský úřad Pardubického kraje, který je mimo jiné zřizovatelem středních škol, tedy tím, kdo by měl jejich problematiku zodpovědně řešit a řídit.                                           

Pedagogický sbor ZŠ J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí

7 komentářů:

Jenyk řekl(a)...
14. dubna 2014 v 21:13  

Víceletá G byla už označena za zdroj všeho zla víckrát. Je těžko pravda. že problémy školství vyřešíme omezením gymnázií.
Rušit SŠ? A kolik bylo zrušeno ZŠ vzhledem ke slabším populačním ročníkům?
Víceletá G dnes ubírají ze základních škol i půměrné žáky - pak tedy ale už nejsou tak sociálně umělým prostředím, které svou jednotností své žáky poškozuje.
Samozřejmě je natom trochu pravdy. Ale není vlastně problém v tom, že G a další SŠ si dnes nedovolí žádného žáka vyhodit a všichni žáci to dobře vědí a chovají se podle toho? Zavedeme-li přísné přij.zkoušky a omezíme počet míst na G a dalších vybraných SŠ, tak to nevyhrajeme. Musíme mít reálnou možnost ze SŠ vyhodit žáka, který se neučí nebo není schopen učit. Přij. zkoušky nejsou zázrak - samé skvělé a zodpovědné žáky zcela nezaručí.

Nicka Pytlik řekl(a)...
15. dubna 2014 v 1:25  

To se ty wordy v Brandýse zase prohly.
Text odstrkaný mezerníkem se dnes snad už ani nevidí. A v tom seznamu problémů je to na úrovni unikátu.
Výchovná poradkyně Lustigová zaťala doopravdy hluboko a ředitel Dušek posvětil chutě.

krtek řekl(a)...
15. dubna 2014 v 7:18  

Já se do toho textu neměl dívat. Máte pravdu, už tam chybí jen padesát enterů za sebou ;-)
---
Musíme mít reálnou možnost ze SŠ vyhodit žáka, který se neučí nebo není schopen učit.
A copak ji nemáme? Na konci roku takový student neprospěje a opakování ročníku není nároková věc. Navíc, kdo nestačí, nudí se a otravuje sebe, spolužáky, učitele, a už tu máte rozpor se školním řádem. Kdo chce psa bít, ...
Narážíme tu na starý rozpor reformistů a konzervativců - má být všeobecné vzdělání dostupné masově a má řemeslo přednost před maturitou nebo aspoň je oceňováno na stejné úrovni jako maturita?
A znovu opakuji - školství je takové, jaká je společnost. Pořád si říkám, jak je skvělé, že nejsem učitelem na východní Ukrajině. I když teď ty mimořádné prázdniny, ...

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
15. dubna 2014 v 9:10  

Jen si dovolím zde zkopírovat názory z místního tisku:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Po přečtení vaší výzvy už vím, na kterou školu bych svoje dítě nikdy nedala. Děkuji že jste mě svoji "výzvou" na vaši školu upozornili.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gymnázia jsou všeobecně pro nadané a talentované děti. Rozvíjí jejich schopnosti. Zvláště ta víceletá. Chceme-li být vzdělaným národem, neměli bychom se vymezovat proti různým typům škol. Potřebné jsou technické školy, učiliště i gymnázia. Kdo může za snižující se požadavky na školách? Co se děti naučí na základce: Proč odtamtud odcházejí na víceletá gymnázia? Nic není černobílé.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Třeba Vám v Brandýse odcházejí děti proto, že jim nemáte co nabídnout. Já jsem na základce učil, a to čím argumentujete je nesmysl. Děti neodcházejí ze tříd, kde by se snižovala úroveň, ale když ukončí první stupeň a pro druhý stupeň se třídní kolektivy tvoří znovu, i s dětmi z vesnických malotřídek. A že si u Vás někdo myslí, že by se jim líp učilo nadané děti než průměrné? Tak to není. A svádět svoji neschopnost na druhé vydáváním nějakých výzev typu - zrušte konkurenci, my se zlepšíme, no styďte se.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vážení, co třeba více jazyků, zájmové kroužky, kluby, zajímavé akce a podobně, jinak děti do svoji školy nezískáte. Vaše výzva je rychlá cesta do pekel. Když si ji přečte rodič, bude se rychle ohlížet po jiné škole. Časy se mění a díky za víceletá gymnázia, která dokážou v mnoha případech poskytnout mnohem zajímavější formy výuky. Stávají se tak tolik potřebnou konkurencí pro některé "základní školy", kterým jsou solí v očích. Tak plakejte. Jsou školy, ze kterých na gymnázia nikdo neodchází, čím to bude?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Má cenu ještě něco dodávat?

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
15. dubna 2014 v 14:26  

"A znovu opakuji - školství je takové, jaká je společnost. "

Školství je takové, jak je nastaveno systémem a ten je takový, že žák nese peníze. Proto střední školy nevyhazují žáky a základní školy nejsou náročné, aby žák náhodou neodešel jinam.

A k výzvě. Srovnejte počty žáků v ročnících s počty míst na středních školách a víceletých gymnáziích.

Něco zajímavého na těch číslech určitě bude.

Nicka Pytlik řekl(a)...
15. dubna 2014 v 14:51  

školy nejsou náročné

Pardon, ale vrátí mi někdo moje osobní z předdeseti let, když vrátím náročnost na tehdejší úroveň? Tý jo, to by zase bylo petic...
Prý se někde zatoulala miliarda na zvýšení průměrného platu učitele o pět set. To měli dostat přidáno zase jen výborní učitelé, a nebo už i ti nároční a kvalifikovaní?

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
15. dubna 2014 v 14:51  

Add Anonymní 21:30
Přesně tak. Místo výkřiků do tmy a nepravdivých informací by měli autoři přesně napsat, kolik dětí mají, kolik mají obyvatel a kam přesně jim děti odcházejí mimo město. Možná bychom viděli, že ta gymnázia v tom ani moc nejedou...
Přece musí existovat statistika, kolik je na druhém stupni v tom okrese dětí a kolik z nich je na ZŠ a kolik z nich je na odpovídajícím stupni víceletých gymnázií. Aspoň by se vidělo, kdo tu maluje čerta na zeď.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.