Soubor pedagogicko-organizačních opatření na školní rok 2013/2014

pondělí 20. května 2013 ·

Soubor pedagogicko-organizačních opatření na školní rok 2013/2014 zahrnuje informace pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2013/2014.

Obsah:

 • Organizace školního roku 2013/2014
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání
 • Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
 • Vyšší odborné vzdělávání
 • Vysoké školství – přijímání uchazečů
 • Jazykové vzdělávání
 • Základní umělecké vzdělávání
 • Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Mládež a mimoškolní aktivity
 • Rejstřík škol, statistické zjišťování
 • Vzdělávací programy OPŘO pro pedagogické pracovníky
 • Další informace
Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2013/2014

Č.j.: MSMT-5838/2013-200
Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení (dále jen Soubor) na školní rok 2013/2014 má poskytnout ředitelům škol a školských zařízení, ostatním pedagogickým pracovníkům i široké veřejnosti základní a aktuální informace, které se vztahují ke školnímu roku 2013/2014.
Nejedná se tedy o závazný dokument Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT), nýbrž o pomůcku, která má vedení škol a školských zařízení usnadnit orientaci v jejich práci.
Soubor není právně závazný a nezakládá nárok na finanční prostředky ze státního rozpočtu.
Platné právní předpisy mají přednost před informacemi zveřejněnými v tomto materiálu. Pokud se v průběhu školního roku změní školské právní předpisy, pozbývají tímto dotčené pasáže Souboru platnosti.
Doporučujeme sledovat změny dokumentů týkajících se dané oblasti a aktuálně využívat pokyny, informace a předpisy uvedené ve Věstníku MŠMT a na webových stránkách MŠMT.Obsah 1. Organizace školního roku 2013/2014
1.1. Organizace školního roku 2013/2014 v základních školách, středních školách, základních
uměleckých školách a konzervatořích
2. Předškolní vzdělávání
2.1 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2.2 Doporučení k některým oblastem RVP PV 2.3 Důležité změny ve školním roce 2013/2014
3. Základní vzdělávání
3.1 Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání 3.2 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 3.3 Standardy základního vzdělávání 3.4 Informace a doporučení k některým oblastem RVP ZV a průřezovým tématům
4. Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
4.1 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře pro školní rok 2014/2015 4.2 Termíny maturitních zkoušek 4.3 Termíny závěrečných zkoušek 4.4 Termíny konání absolutorií v konzervatoři
5. Vyšší odborné vzdělávání
5.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 5.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách
6. Vysoké školství – přijímání uchazečů
6.1 Informace o přijímání uchazečů ke studiu na vysoké školy pro akademický rok 2014/2015
7. Jazykové vzdělávání
7.1 Termíny státních jazykových zkoušek
8. Základní umělecké vzdělávání
8.1 Informace o vzdělávacích programech pro základní umělecké vzdělávání
9. Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
9.1 Inkluzívní vzdělávání 9.2 Vzdělávání žáků se zdravotním postižením
10. Další informace a doporučení pro školy a školská zařízení
10.1 Informace o učebnicích a učebních textech používaných ve školách 10.2 Poradenství ve školách a školských poradenských zařízeních 10.3 Prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže 10.4 Rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích – Excelence středních
škol 2013 10.5 Informace o zasílání záznamů o úrazech a vyrozumění o aktualizaci záznamů o úrazech
v elektronickém formuláři
11. Mládež a mimoškolní aktivity
11.1 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta
2011 až 2015 11.2 Informace o účasti ve vzdělávacím programu EU Mládež v akci 11.3 Informace ke sportovním aktivitám škol 11.4 Informace o zveřejnění přehledu soutěží a přehlídek
12. Rejstřík škol, statistické zjišťování
12.1 Informace o změnách při posuzování žádostí o zápis školy nebo školského zařízení do
rejstříku a při žádosti o zápis změny v rejstříku 12.2 Informace o resortních statistických zjišťováních

13. Informace o vzdělávacích programech OPŘO pro pedagogické pracovníky 13.1 Vzdělávací programy pořádané NIDV 13.2 Informace o vzdělávacích a školících programech NIDM

14. Další informace
14.1 Medaile MŠMT 14.2 Informace o aktivitách Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. 
Komenského 14.3 Význam muzeí, galerií a památníků pro školy a pro celoživotní vzdělávání
Příloha – Časový harmonogram školního roku 2013/2014

1. Organizace školního roku 2013/2014
1.1 Organizace školního roku 2013/2014 v základních školách, středních školách,
základních uměleckých školách a konzervatořích
Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2013. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června 2014. Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2013. Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2013 a skončí v neděli 5. ledna 2014. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2014. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2014.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Termín Okresy, obvody hl. města Prahy
3. 2. - 9. 2. 2014
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
10. 2. - 16. 2. 2014
Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město
17. 2. - 23. 2. 2014
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná
24. 2. - 2. 3. 2014
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
3. 3. - 9. 3. 2014
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
10. 3. - 16. 3. 2014
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
Poznámky k tabulce : Praha 1 až 5 jsou městské části : Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín. Praha 6 až 10 jsou městské části : Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha- Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha- Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna 2014. Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 28. června 2014 do neděle 31. srpna 2014. Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014.
Bližší informace poskytne oddělení koncepce vzdělávací soustavy (tel. 234 811 508).


2. Předškolní vzdělávání
2.1 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠMT schválilo Konkretizované očekávané výstupy Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV), které jsou přílohou RVP PV s účinností od 1. 9. 2012 (http://www.msmt.cz/vzdelavani/konkretizovane-ocekavane-vystupy-rvp-pv). Tyto konkretizované očekávané výstupy stanovují minimální úroveň znalostí a dovedností, kterých by měly děti dosáhnout při vstupu do základního vzdělávání. Učitelům v mateřských školách pomohou při naplňování vzdělávacích cílů a mohou poskytnout oporu pro hodnocení dětí. Zároveň byl vydán dokument „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“ (http://www.msmt.cz/vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku). Tento informační materiál dává rodičům možnost získat informace o dovednostech, znalostech a schopnostech, kterých by mělo jejich dítě dosahovat před vstupem do základní školy.
Bližší informace poskytne oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání (tel. 234 811 250).
2.2 Doporučení k některým oblastem RVP PV MŠMT doporučuje se nadále zaměřit na rozvoj dovedností předcházejících čtení, psaní a rozvoj elementárních matematických souvislostí dětí v mateřských školách a na logopedickou prevenci. Dále nabízet formou aktivních činností seznamování s technickými dovednostmi a tím vzbuzovat v dětech zájem o technické a manuální činnosti. Výuka cizího jazyka v mateřské škole může být součástí školního vzdělávacího programu (ŠVP) mateřské školy, nebo může být realizována formou kroužků. Při raném seznamování dítěte se základy cizího jazyka jde o přípravu dítěte k budoucímu osvojování jazyků. Tyto aktivity je třeba vnímat především jako příležitost dítěte nahlédnout do jiných kultur, jako možnost uvědomit si existenci různých jazyků, jako podnět k tomu, aby dítě vnímalo znalost více jazyků jako samozřejmost a bylo tak k jejich učení přirozeně motivováno.
Bližší informace poskytne oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání (tel. 234 811 250).
2.3 Důležité změny ve školním roce 2013/2014 Novela školského zákona (zákon č. 472/2011 Sb.) omezuje bezúplatnost posledního ročníku mateřské školy na 12 měsíců. Děti, kterým bude pro školní rok 2013/2014 povolen odklad školní docházky a které již vyčerpaly 12 měsíců bezúplatné docházky do mateřské školy, budou mít povinnost hradit úplatu ve výši stanovené ředitelem mateřské školy. Bližší informace jsou uvedeny na http://www.msmt.cz/file/19764. V mateřských školách lze v rámci školního vzdělávacího programu provozovat tzv. lesní třídy, a to za dodržení zákonných podmínek stanovených pro školy a školská zařízení zapsané do školského rejstříku.
Bližší informace poskytne oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání (tel. 234 811 250).3. Základní vzdělávání
3.1 Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona
1 od 15. ledna do 15. února 2014. Tento termín se vztahuje na školy všech zřizovatelů.
Bližší informace poskytne oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání (tel. 234 811 250).
3.2 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Ve školním roce 2013/2014 se v základních školách všech zřizovatelů vyučuje ve všech ročnících podle školních vzdělávacích programů připravených podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Školy nemohou přijmout ke vzdělávání žáka do jiného oboru vzdělání, než který mají zapsán ve školském rejstříku. Od 1. září 2013 nabývá účinnosti upravený RVP ZV. Kompletní text upraveného RVP ZV včetně Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy a dalších informací je zveřejněný na webových stránkách MŠMT (http://www.msmt.cz/vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci- program-pro-zakladni-vzdelavani). Práce na úpravách Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), který je podle oddílu A části A1 nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb., určený pro obor vzdělání 79-01-C/01 Základní škola, byly zahájeny na podzim roku 2011. Po zvážení všech okolností a po dohodě s odbornými pracovními týmy se přistoupilo k úpravám, které vzešly z mezirezortních jednání, a to s Ministerstvem financí, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem obrany, Ministerstvem dopravy, Ministerstvem zdravotnictví ve spolupráci s neziskovými organizacemi a Úřadem vlády. Na základě těchto jednání byla do RVP ZV začleněna, dopracována nebo upravena některá aktuální a důležitá témata, jež mají své opodstatnění ve vládních dokumentech nebo v legislativních dokumentech příslušných rezortů. Při úpravě vzdělávacího oboru Matematika a její aplikaci se vycházelo především z požadavků mezinárodních výzkumů; při úpravě vzdělávacích oborů Cizí jazyk a Další cizí jazyk ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a rovněž bylo přihlédnuto k záměrům v oblasti jazykového vzdělávání v ČR a jeho srovnatelnosti se zeměmi EU, kde většina členských zemí EU má povinnou výuku druhého cizího jazyka ve stejném věku dítěte. Očekávané výstupy nebyly při úpravách RVP ZV navýšeny, ale pouze upraveny nebo změněny. Školy tedy nebudou muset provádět žádné velké zásahy do stávajících ŠVP, kromě vzdělávacích oborů Cizí jazyk a Další cizí jazyk, jejichž úpravy jsou rozsáhlejší. Všechny případné úpravy však mohou začlenit formou jednoho dodatku ke stávajícímu ŠVP.
Bližší informace poskytne oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání (tel. 234 811 250).
1 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů3.3 Standardy základního vzdělávání MŠMT s účinností od 1. září 2013 doplní do RVP ZV Standardy pro základní vzdělávání. Standardy budou připraveny pro všechny vzdělávací obory RVP ZV, platného od 1. září 2013. Budou konkretizovat obsah a náročnost závazných očekávaných výstupů a stanovovat minimální úroveň znalostí a dovedností, kterých by měli žáci dosáhnout na konci 1. a 2. stupně základního vzdělávání. Budou připraveny pro 5. a 9. ročník. Standardy pomohou učitelům při naplňování vzdělávacích cílů. Nyní platné Standardy budou upraveny a doplněny ve shodě s upraveným RVP ZV.
Bližší informace poskytne oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání (tel. 234 811 250).
3.4 Informace a doporučení k některým oblastem RVP ZV a průřezovým tématům Cizí jazyk Další cizí jazyk je od školního roku 2013/2014 vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Škola zařazuje Další cizí jazyk podle svých možností nejpozději od 8. ročníku v minimální časové dotaci 6 hodin. Vzhledem k posilování významu výuky cizích jazyků musí škola daných 6 disponibilních hodin využít pouze pro výuku Dalšího cizího jazyka, nebo v odůvodněných případech (např. žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nedostatečné personální a organizační zajištění výuky apod.) pro upevňování a rozvíjení Cizího jazyka. Na žáky 9. ročníků se toto opatření ve školním roce 2013/2014 nevztahuje. Bližší podrobnosti jsou zveřejněny na http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-skolstvi. Informace o studijních programech vysokých škol, kterými lze získat kvalifikaci učitele cizího jazyka je možné najít na webových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/akreditovane-studijni-programy-vysokych-skol-s-uvedenim-kodu-studijnich-programu-a-oboru. Samotný vyhledavač akreditovaných studijních programů je dostupný přímo pod odkazem: http://aplikace.msmt.cz/asp/vv/jazd.asp. Kurzy celoživotního vzdělávání jsou aktuálně uváděny na webových stránkách vysokých škol, obvykle na stránkách pedagogických fakult.
Výuka dějin Výuka dějin druhé poloviny 20. století je nezanedbatelnou součástí vzdělávání žáků. Doporučení MŠMT k výuce dějin 20. století č.j: 17 245/2009 – 22 je zveřejněno v aktualizovaném znění na webových stránkách MŠMT. Jeho přílohy pak budou jako doposud aktualizovány průběžně.
Dopravní výchova V RVP ZV byla rozšířena témata dopravní výchovy v několika vzdělávacích oblastech a oborech. Metodická podpora k tomuto rozšíření je k dispozici na webových stránkách Ministerstva dopravy ČR (http://www.ibesip.cz/cz/dopravni-vychova/zaci-zakladni-skoly) a na metodickém portále www.rvp.cz (http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/16447/podklady-k-vyuce-temat-dopravni-vychovy-v-zakladnich-skolach.html/).
Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí V RVP ZV byla rozšířena témata ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v několika vzdělávacích oblastech a oborech. Metodická podpora k tomuto rozšíření je k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR
Obrana vlasti Vzhledem ke zrušení povinné vojenské přípravy a nedostatečné informovanosti občanů o jejich povinnostech týkajících se obrany vlasti, bylo toto téma v souladu s § 52 odst. 5 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, začleněno do RVP ZV. Metodická podpora a bližší informace lze najít na webových stránkách: http://doctrine.vavyskov.cz/_casopis/2011_2/2011_2_6a.html.
Korupce Při zpracování Strategie vlády v boji proti korupci na léta 2013 a 2014 vyplynulo z revize Strategie na léta 2006 až 2011, že byl MŠMT uložen úkol týkající se zapracování problematiky boje s korupcí do rámcových vzdělávacích programů. Požadavek MŠMT byl částečně akceptován při této revizi Strategie s tím, že Úřad vlády (odbor pro koordinaci boje s korupcí) bude spolugestorem tohoto úkolu a v období 2013 – 2014 navrhovaná témata připraví komplexně pro začlenění do všech vzdělávacích dokumentů v příštích letech. Bližší informace na webových stránkách: http://www.vlada.cz/cz/ppov/boj-s-korupci/protikorupcni-strategie/protikorupcni-strategie-90111/.
Finanční gramotnost Do RVP ZV bylo začleněno téma finanční gramotnost, a to za účelem vybavení žáka takovými znalostmi, dovednostmi a hodnotovými postoji, aby byl schopen v budoucnu finančně zabezpečit sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupovat na trhu finančních produktů a služeb. Jako finančně gramotný občan by měl být schopen orientovat se v problematice peněz a cen a měl by být schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace. Metodická podpora je k dispozici na webových stránkách http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/14431/METODICKA-DOPORUCENI-PRO-VYUKU-FINANCNI-GRAMOTNOSTI.html/, http://www.nuov.cz/financni-gramotnost-obsah-a-priklady-z-praxe-skol, http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=2939.
1150. výročí příchodu slovanské mise na Velkou Moravu Rok 2013 je 1150. rokem od příchodu sv. Konstantina-Cyrila a sv. Metoděje na Moravu. MŠMT doporučuje školám účast na celonárodních aktivitách vzdělávacích a kulturních, zejména na výtvarné, literární a historické soutěži pro žáky a na letních školách pro učitele. Průběžné informace pro školy k cyrilometodějskému výročí jsou zveřejňovány na stránkách MŠMT.
Bližší informace poskytne oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání (tel. 234 811 250).


4. Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
4.1 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře pro školní rok
2014/2015 Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře školský zákon a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 671/2004 Sb.). Změny, které přinesla novela školského zákona (zákon č. 472/2011 Sb.) a novelizovaná vyhláška č. 671/2004 Sb. (vyhláškou č. 86/2012 Sb.) v minulém školním roce jsou platné i nadále. Změny se týkají zejména:
• Snížení počtu podávaných přihlášek na dvě pro první kolo přijímacího řízení.
• Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se vyhlašuji formou vydání seznamu přijatých uchazečů (do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky, v případě, že se přijímací zkoušky nekonají, se seznam vydá v prvním kole do 30. dubna a v dalších kolech bez zbytečného odkladu). Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Týká se i uchazečů o přijetí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia i uchazečů podávajících přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Na základě žádosti lze uchazeči vydat potvrzení o přijetí.
• Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů. Zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání, do nástavbového studia, do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou a do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů – výsledek přijímacího řízení s tím, že se den vyhlášení do běhu lhůty nezapočítává.
• Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně.
• Vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné.
• Zápisový lístek u cizinců, kteří nejsou žáky základní školy, vydává krajský úřad příslušný nejen podle místa pobytu na území ČR, ale i případně podle sídla školy, kam se cizinec jako uchazeč hlásí, pokud na území ČR nepobývá.
• Zkracuje se konec termínu pro přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení na dřívější období, termín konání od 22. dubna do 30. dubna pro všechny formy vzdělávání, aby nebyl duplicitní s termíny zkoušek společné části maturitní zkoušky.
• Umožňuje se, aby v nezbytných případech za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou podal přihlášku a odevzdal zápisový lístek místo zákonného zástupce ředitel příslušného zařízení. Podrobnější informace jsou uvedeny na http://www.msmt.cz/file/19699.
Bližší informace poskytne oddělení koncepce vzdělávací soustavy (tel. 234 811 508).
4.2 Termíny maturitních zkoušek Maturitní zkouška ve školním roce 2013/2014 se koná podle ustanovení § 77 až § 82 školského zákona a podle vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Povinné i nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky konají žáci pouze v jedné úrovni obtížnosti, která odpovídá základní úrovni obtížnosti podle katalogů požadavků. Nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části určí ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat těchto zkoušek, a zveřejní toto své rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Předsedy zkušebních maturitních komisí jmenuje příslušný krajský úřad do konce února 2014, jmenování je platné pro daný kalendářní rok. Místopředsedy a další členy zkušebních komisí jmenuje ředitel školy do 31. března 2014 pro jarní zkušební období a do 30. června 2014 pro podzimní zkušební období. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum) jmenuje školního maturitního komisaře pro danou školu, pro jarní zkušební období do 28. února 2014 a pro podzimní zkušební období do 30. června 2014. Centrum také jmenuje hodnotitele písemných prací pro zkušební předměty cizí jazyk. Zadavatele a hodnotitele ústní zkoušky společné části a hodnotitele písemné práce z českého jazyka a literatury jmenuje ředitel školy pro jarní a podzimní zkušební období nejpozději jeden měsíc před termínem konání didaktických testů a písemných prací.
Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce podáním přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do 1. prosince 2013 pro jarní zkušební období a nejpozději do 25. června 2014 pro podzimní zkušební období. Žáci mají 5 vyučovacích dnů volna k přípravě na konání maturitní zkoušky, termín stanoví ředitel školy.
Jarní zkušební období Společná část maturitní zkoušky Didaktické testy a písemné práce společné části se konají v období od 2. května do 15. května 2014. Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací určí MŠMT nejpozději 1. září 2013 a jednotné zkušební schéma pro konání didaktických testů a písemných prací určí do 31. prosince 2013; tyto údaje zveřejní MŠMT způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ústní zkoušky společné části se konají v období od 16. května do 10. června 2014. Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním. Výsledky didaktických testů zpřístupní Centrum ředitelům škol prostřednictvím informačního systému Centra nejpozději 15. května 2014. Nejpozději následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je ředitel školy zpřístupní žákům. Ohodnocené písemné práce z českého jazyka a literatury předává ředitel školy Centru prostřednictvím informačního systému Centra do začátku konání ústních zkoušek společné části v příslušné třídě v jarním zkušebním období a zároveň je bez zbytečného odkladu oznámí žákům. Centrum zpřístupní výsledky písemných prací z cizího jazyka řediteli školy v jarním zkušebním období do začátku konání ústních zkoušek společné části v příslušné třídě. Ředitel školy bez zbytečného odkladu oznámí výsledky písemných prací žákům. Profilová část maturitní zkoušky Zkoušky profilové části konané před zkušební maturitní komisí (tj. ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací) se konají v období od 16. května do 10. června 2014. Písemné zkoušky a praktické zkoušky profilové části se mohou konat již od 1. dubna 2014. V případech, kdy to povaha zkoušky vyžaduje, je možné konat praktickou zkoušku profilové části i dříve.

Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním, a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem společné části. Centrum zpřístupní výsledky celkového hodnocení nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků maturitní zkoušky za jednotlivou třídu řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra. Ředitel školy poté bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce. Vysvědčení se zhotovuje prostřednictvím informačního systému Centra na tiskopisu
podle vyhlášky o některých dokladech o vzdělání. Centrum zpřístupní protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra nejpozději do 13. června 2014. Ředitel školy předá žákovi protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka, protokol obdrží i žák, který se ke zkoušce přihlásil a zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal.

Podzimní zkušební období

Společná část maturitní zkoušky

Didaktické testy a písemné práce společné části se konají ve spádových školách v období od 1. září do 10. září 2014. Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací určí MŠMT do 31. ledna 2014 a jednotné zkušební schéma pro konání didaktických testů a písemných prací určí do 15. srpna 2014; tyto údaje zveřejní MŠMT způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ústní zkoušky společné části se konají v období od 11. září do 19. září
2014. Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním.

Výsledky didaktických testů zpřístupní Centrum ředitelům škol prostřednictvím informačního systému nejpozději 10. září 2014. Následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je ředitel kmenové školy zpřístupní žákům. Ohodnocené písemné práce z českého jazyka a literatury předává ředitel školy Centru prostřednictvím informačního systému do 13. září.

Centrum zpřístupní výsledky písemných prací z cizího jazyka řediteli školy do 3 pracovních dnů od shromáždění hodnocení všech písemných prací z cizího jazyka žáků příslušné třídy.

Ředitel kmenové školy bez zbytečného odkladu oznámí výsledky písemných prací z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka žákům.

Profilová část maturitní zkoušky

Zkoušky profilové části všech forem se konají v období od 1. září do 19. září 2014.

Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním, a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem společné části.

Centrum zpřístupní výsledky celkového hodnocení nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků jednotlivého žáka řediteli školy. Ředitel školy poté bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce. Vysvědčení se zhotovuje prostřednictvím informačního systému Centra na tiskopisu podle vyhlášky o některých dokladech o vzdělání. Centrum zpřístupní protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka řediteli školy nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků jednotlivého žáka. Ředitel školy předá žákovi protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka, protokol obdrží i žák, který se ke zkoušce přihlásil a zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal.

Komplexní informace o maturitní zkoušce naleznete také na webových stránkách

http://www.novamaturita.cz.


4 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
20. května 2013 v 14:23  

Pro všechny typy škol a všechny druhy vzdělávání:

Duben - květen: Školství je prioritou.

Červen - červenec: Vedeme složitá koaliční vyjednávání, aby školství bylo prioritou i vzhledem k obtížné ekonomické situaci.

Srpen: několik odhodlaných rozhovorů s Marcelem (popř. s kýmkoliv jiným v křesle ministra školství) v médiích.

Září: Projev ministra. Školní rok začal. I když se nám nepodařilo prosadit předvolební sliby, školství zůstává prioritou. Je to na vás, milé kolegyně a milý kolegové.

Říjen - listopad: ONIVy pro další ŠR minus 300 mil. Kč

Prosinec: Od ledna bude nový tarif. Učitelé, buďte rádi, že vůbec něco dostanete. Volby jsou daleko.

Anonymní řekl(a)...
20. května 2013 v 14:24  

Oprava: milí (záhlavec jsem si dal).

Anonymní řekl(a)...
20. května 2013 v 14:39  

Prosinec bych si prosím dovolil opravit. Budou sliby - volby se blíží.

Zen řekl(a)...
21. května 2013 v 22:38  

Leden: Slavnostni vyhlaseni, ze skolstvi se pridavaji 4 mld.

Brezen: Slavnostni vyhlaseni, ze z tech pridanych 4 mld se podarilo vyjednat alespon 10 mio, ktere budou urceny pro integraci nezprizpusobivych

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.