Petr Koubek: Kariérní systém jako motivace

úterý 12. března 2013 ·

V současné době je opět po krátké odmlce aktuální (a i módní) bavit se o kariéře učitele.

Pamatujeme si všichni, jakou radost vzbudila iniciativa ministra Lišky zahájit práci na stanovení standardů učitelské profese. Do projektu byly zapojeny reprezentativní osobnosti učitelského stavu, didaktiky a filosofie vzdělávání u nás. Projekt měl vytvořit bázi pro určení kariérního systému pro pedagogické pracovníky, který by je vedl k motivaci ke zlepšování a mohl by též přitáhnout do učitelského stavu zajímavé lidi, kteří o své kariéře uvažují v celoživotním horizontu. Jaký byl proto údiv, když na konci záři 2010 Josef Dobeš projekt zastavil.

Nyní se tedy začíná opět, po česku, „od nuly“. Naštěstí existuje zhruba deset let mohutných zahraničních výzkumů a odborné literatury k problematice učitelské profese a jeho vzdělávání. Od nuly tedy ne. Ale odkud?

Dobrý kariérní systém (KS) by měl reflektovat aktuální teorie o vzdělávání dospělých, zejména v oblasti edukace (např. Korthagenovy výzkumy aj.). KS by měl reflektovat realitu: málokdo chce vykonávat stejnou práci po celý život (Jiří Nantl), u málokoho na to stačí fyzické a duševní síly. Pro každého, kdo jednu činnost více méně monotónně vykonává celý život, platí, že má tendenci k vyhoření a rozhodně nemá-li výzvy, nezlepšuje se a jeho práce postupně ztrácí pro žáky efekt (zapálení pro učení se novému, práce s informacemi, pochybování, kladení si otázek, hledání seriózních, ne-módních odpovědí aj.)

V níže uvedených nástinech rámce učitelské kariéry se reflektuje též poznání týkající se samotného tématu vzdělávání. I když v navrženém rámci ponechávám jakési zkoušky a atestační formální či neformální vzdělávání, za učení a vzdělávání učitelů JE NUTNO PŘEDNĚ POVAŽOVAT UČENÍ SE NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTI, PRAXE A JEJÍ REFLEXE. Fred Korthagen (Didaktika realistického vzdělávání učitelů, Utrecht 2001, česky v Brně, 2011) uvádí, že učení se čisté abstraktní teorii přináší problémy v transferu těchto obecnin do praxe učitele. Na druhou stranu jen „učení se“ novým „metodám“ (často jsou tím myšleny vyzkoušené a fungující výchovné a vzdělávací strategie „sakum prásk“) nevede ani k učení se, ani k profesnímu růstu učitele, ale k pouhému neuvědomělému kopírování cizích nápadů. Učení čisté teorii nebo „metodám“ bez reflexe žité praxe nevede k žádoucímu efektu; učení se je stav, kdy učitel přesně reflektuje dění ve výuce, je s to poučit se přímo z praxe a zlepšovat svou práci. Efektivní učení se učitele je proces perceptivní, je to trénink oka, uvádí mimo jiné Korthagen.

Zde si můžete prohlédnout tabulku kariérního postupu/systému, který by mohl motivovat. Materiál je k diskusi, uvědomuji si jeho nedostatečnost, ale je jedním z řady návrhů (pamatuji se na návrh Asociace pedagogů už z roku 1998, UN, r. 101, č. 9/1998, s. 18-18). Protože ale aktuální diskuse o KS není zatím příliž otevřená, návrh zveřejňuji.

Realistický závěr, otazník, či vykřičník

Tento návrh je velmi drahý, ale ruší voluntarismus a „nepořádek“ v kariéře učitele, do níž může nyní zasahovat v podstatě „kde kdo“, kdo získá formální nebo neformální vliv a moc. Vše by se muselo propočítat, KS by se musel v celku pilotně ověřit, následně po uvedení v účinnost v dostatečně dlouhém přechodném období by se museli nasmlouvat uvádějící učitelé z řad velmi erudovaných a uznávaných vyučujících a jejich stávající pracovní pozice obsadit dalšími učiteli; ale smysl, a to hluboký, má.

Kariérní systém ovlivní, kdo bude ve třídách působit za deset i více let; a práce ve třídě s dětmi je skutečně velmi významná, to zní pateticky!, pro budoucnost země: nejen kvůli „znalostem“ dětí a jakémusi společnému kulturnímu a hodnotovému základu národa; vzor učitele ve třídě ale ovlivní subtilnější fenomény jako odvaha a poctivost lidí v myšlení a konání, důvěra v mocenské instituce nebo odpovědný přístup k životu, věcem veřejným a budoucnosti.

Převzato z autorova blogu na RVP.cz

14 komentářů:

Pytlik Blaha řekl(a)...
12. března 2013 v 0:31  

málokdo chce vykonávat stejnou práci po celý život (Jiří Nantl)

Ale to zní velmi, velmi nadějně.

Anonymní řekl(a)...
12. března 2013 v 7:58  

A vy si myslíte, že člověk, který do 50 let učí a pohybuje se tedy v podstatě mimo realitu papírování ve státní správě a mimo realitu ostrých loktů v soukromé sféře, je na trhu práce bůhvíjak uplatnitelný?

Anonymní řekl(a)...
12. března 2013 v 8:08  

"Zde si můžete prohlédnout tabulku kariérního postupu/systému, který by mohl motivovat."

děláte si srandu? Zasasadil jste si tu tabulku do dnešní reality?

Ta realita by byla takováto:

1. Na mladé učitele v prvním KS by škola za současných finančních podmínek neměla peníze, takže by je nechtěla a tudíž by byli bez práce.
2. Ve druhém kariérním stupni by zůstala trčet naprostá většina kantorů, kteří by měli nižší plat než nyní.
3. Ve třetím kariérním stupni by byli jen ředitelé zástupci a pár vyvolených, kteří jim lezou do .... .
4. Ve čvrtém by bylo tak 20 kantorů v kraji, na jeden předmět dva a to ještě kdoví jestli.

Anonymní řekl(a)...
12. března 2013 v 14:05  

V současné ekonomické situaci nemožné, ale já bych to brala. Tisíckrát lepší než teď.

Jirka řekl(a)...
12. března 2013 v 15:16  

Nevím, kde pan Nantl bere informace o lidech a jejich touze měnit během života svou práci. Za sebe mohu říci, že nemám ducha hochštaplera, který poběží za každou novou příležitostí a měřítkem mu bude jen více peněz na účtu. Důvodem pro změnu je ztráta uspokojení a radosti z práce a na tom pan Nantl a mnozí další pracují s nepřehlédnutelnými úspěchy. Nevím, který řemeslník nebo vědec chce měnit po mnoha letech v oboru svou práci, ale vím jistě, že stejně jako oni se celá ta léta vzdělávám a měním své postupy tak, abych neztratil krok se změnami nejen ve svém oboru, ale hlavně s vývojem společnosti. Oni mohou být úspěšní, ale já se zřejmě budu muset stát třeba inspektorem, abych dostal spravedlivou odměnu za svou práci. Rád změřím své "výkony", ale myslím, že dobrý herec nechce být ředitelem divadla a už vůbec ne kontrolorem přes herce.

Anonymní řekl(a)...
12. března 2013 v 15:32  

Spatne herce je lepsi pred obecenstvo vubec nepoustet.
Jeste ze skolske instituce odsaji ty nejkriklavejsi pripady.
Sedych

Anonymní řekl(a)...
12. března 2013 v 15:59  

Kdybyste věděli, co za hrůzu je učitel, který zamrzl ve vyučovacích metodách a znalostech problematiky oboru v době před 20 lety... A nejhorší je, že o tom ani neví.

Anonymní řekl(a)...
12. března 2013 v 17:26  

Kdybyste tak věděli, co za hrůzu je učitel, který na dětech experimentuje a zkouší nové a nové metody, takže děcka v konečném důsledku, nevědí, co po nich chce a nakonec vůbec nic neumí. A bohužel se většinou ukáže, že ani učitel v tom svém zmatku neví, co po nich vlastně chtít má.

Anonymní řekl(a)...
12. března 2013 v 21:16  

Kdybyste věděli, co za hrůzu je učitel češtiny, který vůbec nechápe, co se okolo něj událo za posledních 15 let? A co je učitel, který si možná uvědomuje, že svět komunikace se za těch 15 let zcela změnil, ale on se měnit nechce? A tak raději zaleze do ulity tradiční literární historie, a realita nerealita do těch nebožáků hustí encyklopedii, zatímco ti pologramoti nejsou s to stvořit souvislý, strukturovaný a smysluplný text o 200 slovech. To je prostě zločinec!

Jirka řekl(a)...
12. března 2013 v 22:23  

Spatne herce je lepsi pred obecenstvo vubec nepoustet.

Kdo o tom rozhoduje? Což nechat obecenstvo rozhodnout samo? I to školní se rádo baví!

poste.restante řekl(a)...
12. března 2013 v 22:40  

Ehm, když slyším neustále o těch encyklopediích, které nebožátka žáčci musí zvládat, kladu si otázku, kam ti všichni žáci asi chodí studovat? Já jen, že jsem žáka s encyklopedickými znalostmi nepotkal, ani nepamatuju. Zato ale pamatují moji vrstevníci po 20 letech více, nežli "encyklopedickými" znalostmi trýznění žáci dnes.

Kariérní systém ano.
Zmiňovaný návrh chápu jako pracovní. Doufám.
V každém případě mi v něm chybí alespoň jeden stupeň mezi druhým a třetím stupněm. Krok mezi "řadovým" učitelem a "metodikem".

Hrůzou pro žáky je stejně tak učitel zahnívající v minulém bahně, jako aktivista, který se s nadšením vrhá na zavádění každé krávoviny, jen proto, že zrovna včera ráno napadla ministra.

Anonymní řekl(a)...
13. března 2013 v 0:10  

"který se s nadšením vrhá"

Jo jo. Jen dodám - pouze blb se vrhá na novinku, aniž by ji plně a zcela pochopil. A takových je! Někdy ani o novinku nejde, jen se to odkudsi vyhrabalo a oprášilo. Trdlo bez rozhledu to pak vydává za novinku a ještě ji špatně pochopí, takže výsledek je tragický. Proto by měli být učitelé vzděláni i v historii metod, aby je každý neumětel nedoběhl. A nejen v ní.

Unknown řekl(a)...
13. března 2013 v 9:24  

Nápad je pracovní, je do diskuse, protože tento týden je tématem diskuse Česko mluví o vzdělávání právě podpora profesního rozvoje účitelů.
K některým zde publikovaným dobře míněným radám mám komentáře v diskusi pod blogovým příspěvkem. nechce se mi je sem kopírovat, ale pokud byste měli zájem více nahlédnout do mého uvažování o tomto centrálním tématu vzdělávání, tak prosím, tudy: http://koubek.blogy.rvp.cz/2013/03/11/karierni-system-jako-motivace/comment-page-1/

Děkuji Janku Wagnerovi za publikování!

Anonymní řekl(a)...
13. března 2013 v 15:27  

Pane Koubku.

Neměl byste brát v potaz jen dobře míněné rady, ale i ty potměšilé poznámky, které bohužel vycházejí z reality našeho školství a tudíž mohou být rozhodně přínosnější než dobré rady mimoňů.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.