O co půjde novému prezidentovi ve školství

pondělí 28. ledna 2013 ·

 Podívejme se do volebního programu Strany práv občanů - Zemanovci.

3.4. Školství

Nejdůležitější celospolečenskou investicí je investice do vzdělání. Přesto od roku 1989 došlo ve školství k mnoha reformám, které se negativně odrazily na znalostech žáků a mladé generace. V řadě případů napomohlo zavádění reformních kroků více ministerským úředníkům k obohacení a nevedlo ku prospěchu školského systému. Proto požadujeme, aby o jednotlivých krocích Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy rozhodovali odborníci, čemuž musí odpovídat i personální složení včetně osoby ministra školství.

Kvalitní vzdělávací soustava pro rozvoj lidských zdrojů vyžaduje novou koncepci od předškolní výchovy až po vysoké školy, celoživotní vzdělávání a rekvalifikace. Proto budeme prosazovat, aby státní dotace školám byly poskytovány nikoli na základě počtu studentů či absolventů, ale na základě uplatnění absolventů těchto škol na trhu práce. Zasadíme se o přijetí jednotných osnov pro příslušné typy škol, aby nedocházelo k dalšímu snižování úrovně výuky. Za důležité pokládáme posílení vlastenecké výchovy a výchovy k evropské sounáležitosti. Pokles znalosti národních dějin a malé pochopení pro naši kulturu i evropské tradice výrazně snižuje identifikaci dětí a mládeže s naší zemí. Součástí výchovy moderního kulturního člověka musí být i výchova k lidským právům, k míru a k ekologickému myšlení.

S ohledem na nutnost předškolní výchovy nedovolíme další rozprodávání objektů mateřských škol pro komerční využití a zasadíme se o rozvoj a dostupnost těchto škol. Systém alternativní výuky žáků základních škol bude využíván pouze s ohledem na její prvotní poslání jako alternativa speciální pedagogiky a nebude začleněn do standardního systému vzdělávání.

Připravíme program podpory projektů k oživení učňovského školství. Cílem je mimo jiné zvýšit atraktivitu řemesel prohloubením vztahu dětí k řemeslům, a to i v rámci tzv. polytechnické výchovy na základních školách. Bude kladen důraz na profesní orientaci s ohledem na geografickou polohu a potřebu v regionech. Místo učebních oborů s maturitou zavedeme mistrovskou zkouškou. Maturita nemůže být pouhým prestižním symbolem, učňovské školství musí získat novou prestiž.

Státní maturita na středních školách bude jedním ze standardů vzdělání v závislosti na specializaci škol. Státní maturity budou součástí nového systému hodnocení úrovně a účinnosti výchovy a vzdělávání ve všech státních institucích České republiky. Bude proveden finanční audit a vyvození personální odpovědnosti za průtahy a neúměrné náklady projektu státních maturit.

Úroveň vzdělávání řady soukromých, ale i některých státních vysokých škol považujeme za alarmující a degradující vysokoškolské vzdělání. Pro obnovu kvality a prestiže vysokoškolského vzdělání provedeme okamžitou nápravu systému udělování akreditací soukromým vysokým školám. Budeme prohlubovat propojení vysokoškolské výuky se státními i komerčními podniky pro potřeby vzdělávání i modernizace výuky. Postavíme se proti rušení přijímacího řízení a především proti zavádění školného na vysokých školách. Navrhneme systém penalizačních poplatků u málo úspěšných studentů včetně opakování zkoušek, ročníku, nebo prodlužování doby studia.

Pro důstojné postavení pedagogů připravíme bezodkladné navýšení platů učitelů a pracovníků škol. Normativně vymezíme vztah pedagog – žák či student. Zajistíme odbornější kontroly kvality výuky.

Zdroj: SPOZ.cz

26 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
28. ledna 2013 v 13:59  

Nic neříkající kydy.

Anonymní řekl(a)...
28. ledna 2013 v 14:19  

Zní to dobře. Teď to ještě splnit.

Anonymní řekl(a)...
28. ledna 2013 v 14:22  

Jaké reálné pravomoci má prezident ve školství? Vraťte se na zem.

Anonymní řekl(a)...
28. ledna 2013 v 14:39  

Stejné jako ve všem ostatním.
Proč jsme tedy volili, jestli myslíte, že nemá žádné?
Spíš jde o to, jestli je hodlá využít. Má-li zájem o jiné věci, pak ovšem nula, to je fakt.

Anonymní řekl(a)...
28. ledna 2013 v 16:23  

"Stejné jako ve všem ostatním.
Proč jsme tedy volili, jestli myslíte, že nemá žádné?
Spíš jde o to, jestli je hodlá využít. Má-li zájem o jiné věci, pak ovšem nula, to je fakt."

My si to nemyslíme, my to víme. Prostě nejsme prezidentská republika a náš prezident nemá na poli zákonodárném pravomoce téměř žádné. Může sem tam vrátit nějaký zákon, ale to mu stejně není moc platné, protože parlament ho stejně přehlasuje. Skutečně se vraťme na zem, nezmění nic i kdyby stokrát chtěl.

Anonymní řekl(a)...
28. ledna 2013 v 16:26  

Až bude mít M. Zeman čas na školství, nebude už prezidentem...

obyčejná učitelka řekl(a)...
28. ledna 2013 v 18:38  

státní dotace školám na základě uplatnění absolventů těchto škol na trhu práce
Bez komentáře, zvláště ve vztahu k základním školám

přijetí jednotných osnov
Zpátky na stromy!

(systém) alternativní výuky žáků základních škol bude využíván pouze s ohledem na její prvotní poslání jako alternativa speciální pedagogiky a nebude začleněn do standardního systému vzdělávání
Která alternativní škola byla zamýšlena jako alternativa speciálního školství? Montessori? Waldorfské školy? Domácí vzdělávání? Bolševici se báli alternativ!

důraz na profesní orientaci s ohledem na geografickou polohu a potřebu v regionech
A co migrace? Co flexibilita? Nejsme (zatím) v zemi, kde včera znamená zítra (nebo tak nějak to bylo, že?).

vyvození personální odpovědnosti za průtahy a neúměrné náklady projektu státních maturit
Příliš pozdní výkřik do tmy.

Normativně vymezíme vztah pedagog – žák
Co si pod tím mám představit?

Zajistíme odbornější kontroly kvality výuky
Tak to už se těším. Více inspektorů! Hurá!

Zdrávstvuj, továryšč Šlouf!

Anonymní 14:22 a 16:23
Zdánlivě nemá žádné pravomoce, ale v dnešních HN je výborný článek, který popisuje mechanismus možného Zemanova vlivu na oblasti v gesci vlády (tedy i školství). A není to pěkné čtení...

Jirka řekl(a)...
28. ledna 2013 v 19:05  

Skutečně se vraťme na zem, nezmění nic i kdyby stokrát chtěl.

Jejich prezident už změnil mnohé. Třeba naději v to, že se přestane lhát, krást a podvádět. Tolik proklamované výchovy k... dostaly další ránu do zad. Otázkou je, zda jsou při takhle vedené kampani volby ještě svobodné. Lze se proti vědomě vypouštěným pomluvám a lžím vůbec efektivně bránit? Pokud bude prezidentský úřad zneužívat stejnou měrou, měli bychom slova čest, morálka, pravda a láska začernit i ve stávajících učebnicích a zakázat o nich mluvit. Vrhá to nepěkné světlo na hlavu státu.

poste.restante řekl(a)...
28. ledna 2013 v 19:30  

Proboha nechte už té opožděné prezidentské kampaně. Měli jsme na výběr mezi člověkem, který lhal a člověkem, který uplácel.
Člověkem, který podepsal opoziční smlouvu a odstartoval akci "čisté ruce" s velmi tristním výsledkem.
A člověkem, který prohlásil "Čunek nebo já", anebo se spolčil s pseudostranou, která nemá žádný mandát od nikoho.
Člověkem, kterého neustále spojují s M. Šloufem, a člověkem, který plní roli maskota pro jinak naprosto nepřijatelného kariéristu Kalouska.
Na jedné straně muž, který připomněl zcela negentlemansky Čáslavské její vlastní minulost a na druhé straně, který se "šlechtickou nonšalancí" vyjel na válečného hrdinu.
Mohl bych pokračovat dlouho, ale jaký by to mělo smysl.

Prosím všechny zapšklé "demokraty", kteří odmítají výsledek demokratických voleb, aby své komplexy vylévali na jiných serverech, kde se jim dozajista dostane podpory od soukmenovců.

K tématu článku.
Vycházet z programu SPOZ nemá smysl. Ve volbách kandidoval M. Zeman a nikoliv SPOZ.
Zázraky od prezidenta čekat nelze. Ani ve vztahu ke školství. Jeho autorita je spíše neformální. Maximálně vrátí sněmovně třeba zákon, který by zaváděl školné. Ale financování školství, ani formu státní maturity za nás nevyřeší.

Jirka řekl(a)...
28. ledna 2013 v 19:49  

To poste.restante

Děkuji za kartáč. Myslím, že diskutuji k tématu a soukmenovce bych rád hledal na tomto webu, neb jsem učitel a Čech a tady se to jmenuje Česká škola. Pokračovat nemusíte, jsem bystrý a vidím, že máte jiný názor. Otočme list. Víc než vliv nového prezidenta na školství mne pálí druhý povinný cizí jazyk pro mé žáky a syna na základní škole. Co vy na to?

Anonymní řekl(a)...
28. ledna 2013 v 20:17  

No bože. No tak bude mít Váš syn o jednu čverku na výzu víc. To je toho.

poste.restante řekl(a)...
28. ledna 2013 v 21:05  

Jirka
Tento web považuji primárě za profesní, což ale neznamená, že diskuse budou apolitické. Školství a vzdělávání je politikum.
Má poznámka nebyla určena pouze Vám. Možná reaguji přehnaně, ale je fakt, že už jsem doslova přesycen neustálými výpady a výlevy fanatických příznivců jednoho či druhého kandidáta. Když minulé volby skončily vítězstvím V. Klause, byl jsem znechucen. Především průběhem volby. Ale nechal jsem mu alespoň obvyklých 100 dnů a teprve pak jsem se začal vyjadřovat k jeho konkrétním činům. Nikdy jsem jej nehodnotil podle toho, co si myslím, že teprve udělá a už vůbec ne za to, co dělají lidé, kteří se jím pouze zaštiťují. Naprosto stejně míním přistupovat i k budoucímu prezidentovi. Je příliš, když očekávám totéž od těch, kteří se alespoň tváří jako zastánci demokracie, slušnosti, pravdy a korektnosti?

Podívejte, já nepovažuji M. Zemana za tu úplně nějšťastnější volbu pro tuto zemi. Umím si představit na místě prezidenta i jiné osobnosti, které bych považoval za vhodnější. Ale jsem pragmatik a nemíním ztrácet čas omíláním nezměnitelného. A ano, nebudu zastírat, že z kandidátů druhého kola dávám přednost tomu, který zvítězil. Zřejmě na rozdíl od Vás. To ale, doufám, není překážkou v korektně vedené diskusi.

Pokud se Vaší otázky týče.
V diskusi pod jiným článkem jsem se, myslím, vyjádřil vcelku jasně.
Povinný druhý jazyk na základních školách, nota bene bez zajištěných návazností na školách střednich, považuji za naprostou pitomost.
Naopak druhý cizí jazyk, jako volitelný, či alespoň nepovinný předmět bych doporučoval, či raději rovnou vyžadoval už i na základních školách.
Je špatně, pokud bychom omezovali nabídku pro žáky, kteří mají k výuce cizích jazyků potenciál. A je naopak nesmysl frustrovat žáky, kteří mají problémy zvládnout už jen jeden cizí jazyk.

Jirka řekl(a)...
28. ledna 2013 v 21:25  

No bože. No tak bude mít Váš syn o jednu čverku na výzu víc. To je toho.

S tím bychom se jako rodina dokázali vyrovnat. Jen nás malinko mrzí, že ve výsledku nebude umět ani jeden. Devatero řemesel a desátá bída.

Jirka řekl(a)...
28. ledna 2013 v 21:38  

To poste.restante

Vidíte, v názoru na zavádění druhého jazyka už jsem našel soukmenovce. Jen aby nás zapšklé "konzervativce" někdo vyslyšel.
A pokud jde o tu dobu hájení. Nebojte neskočím pod vlak. Však jsem posledními deseti lety řádně zocelen. Také nehodnotím nikoho za to, co teprve udělá, ale každý den se snažím vysvětlit žákům, že po závodě, ve kterém jsem někomu schválně podrazil nohu, a proto vyhrál, se nemohu cítit být vítězem. I kdybych se poté omluvil a přísahal na olympijskou chartu.

Anonymní řekl(a)...
28. ledna 2013 v 22:24  

28. ledna 2013 21:38

Panu Schwarzenbergovi jsem hlas nemohl poskytnout. Důvod? 6,5 roku seděl ve vládách Topolánka a Nečase. Tedy ve vládách prokorupčních. Klidně přihlížel devastaci školství pod vedením Dobeše. Nejhorší je však jeho vztah k Srbům. Poslal snad trestnímu tribunálu podnět na chorvatské politiky za vyhnání 250 000 Srbů z Krajiny? Na Beneše by trestní tribunál poslal. Kosovští Albánci, kteří vyhnali ze země desetitisíce srbských farmářů jsou jeho přátelé? Odsoudil snad někdy "humanitární" bombardování Srbska? Ignorant

poste.restante řekl(a)...
28. ledna 2013 v 22:48  

Jen aby nás zapšklé "konzervativce" někdo vyslyšel.
Vyslyší nás jen tehdy, pokud nás bude víc a budeme křičet dostatečně nahlas. :-)

po závodě, ve kterém jsem někomu schválně podrazil nohu ...
Jistě. Zda došlo k porušení pravidel při sportu, o tom rozhodne rozhodčí. Při volbách nezávislý soud.
Morálně se vítězem nemůže cítit ten, jehož podvod rozhodčí přehlédnul. (V tom, třeba zásadně s V. Klausem nesouhlasím.)
Ale zde se v případě (nejen) Vašeho hodnocení průběhu volby prezidenta pohybujeme na úrovni pouze subjektivního názoru. Navíc motivovaného nespokojeností s výsledkem voleb. A to rozhodně není totéž, co zřejmé porušení pravidel, ba dokonce ani těch nepsaných, etických pravidel.
Když jdete hrát hokej, máte právo, aby soupeř nehrál vysokou holí, ale nemůžete se cítit ukřivděn, když dostanete bodyček, na který jste si navíc sám naběhnul.

Kromě toho, předpokládám oprávněně, že jste se podobně vyhranil i v případě, řekněme, velmi zvláštního průběhu druhé prezidentské volby Václava Klause. Nebo u parlamentních voleb třeba vúči kauzám Kubiceho zprávy, či Bamberk. Protože úctu k "pravidlům volebního boje" bychom měli mít objektivně a nikoli jen selektivně vůči oponentům.
A nakonec, podívejte se na průběh třeba prezidentských voleb v USA. To co se u nás označovalo jako vyhrocená kampaň, bylo oproti tomu jen slabým čajem.

Ale dosti toho už. Nečiním si ambice Vás přesvědčit. Jen se Vám pokouším zprostředkovat myšlenkový algoritmus, kterým se snažím řídit já sám, pokud se mi něco nelíbí.

Ale hlavně. Pro mne názorový oponent není nepřítel.

Anonymní řekl(a)...
28. ledna 2013 v 23:12  

Děkuji Ignorantovi za jeho příspěvek. A nejde jen o Srby, Kosovo, Beneše, dekrety... Schwarzenberg je všechno, jen ne slušný a poctivý. Žádný maskot Kalouska, vrána k vráně sedá! Je to 1. místopředseda vlády, předseda druhé nejsilnější strany, která vznikla podrazem na lidovce. Nechápu, jak mohou být lidé tak slepí a hluší.

Jirka řekl(a)...
28. ledna 2013 v 23:24  

když dostanete bodyček, na který jste si navíc sám naběhnul.

Proto mám raději opravdu gentlemanský basketbal.:-)
Nechci, abychom museli bojovat za "pravdu" s právníky za zády jako ve Státech. Myslím, že každý, kdo se chce seznámit s prameny, je schopen rozpoznat lež od skutečnosti. Pak už to není jen subjektivní názor a máte pravdu, že na toto zkoumání má právo každý. Přítel je ten, kdo mi bez ohledu na následky říká pravdu. Kdo je pak ten, který mi vědomě lže? Možná lhář nebo jen nezná fakta. Prostě je ne-přítel. Ale politika není boj. Politika je umění spravovat věci veřejné.
A o co jde ve školství? Učit žáky pragmaticky přijímat stav věcí veřejných, nebo se pokoušet alespoň vykročit na cestě k ideálu?
Dejte mi další kartáč, abych se probudil. Hibernatus

Anonymní řekl(a)...
29. ledna 2013 v 7:36  

"Ale politika není boj".

Sníte o "ideální společnosti", takový "Sluneční stát". Neberu Vám to. Bohužel to není reálně možné ve chvíli, když mám přijmout prohru. Jeden z hlavních podporovatelů kampaně Schwarzenberga klidně prohlásí v TV o voličích - rudohnědá prasata. Tím pádem tento pán znehodnotil velmi silně celý tým Schwarzenberga.

Anonymní řekl(a)...
29. ledna 2013 v 8:20  

Většina lidí nemá tušení, čemu o pověstný vlásek (v tomto případě o deset procent) unikla. Teď bude toto zosobnění temných sil škodit České republice jako ministr zahraničí a místopředseda vlády.

Anonymní řekl(a)...
29. ledna 2013 v 10:36  

O co pujde novemu prezidentovi ve skolstvi?
To je asi jako uvaha o tom, jestli si zitra vezme trenyrky s pruhem nebo s beruskama. Odhadl bych, ze ty, co se mene zarezavaji.
Sedych

Anonymní řekl(a)...
29. ledna 2013 v 12:43  

No tak hlavně, že jsme uhájili pohraničí a že nám tu zvítězila pravda a láska nad lží a nenávistí.

Vsadím boty, že cca za rok tu bude mít Zemana i s jeho první slečnou každý plné zuby.

Půlka národa je zklamaná už teď a druhá půlka teprve bude.

Anonymní řekl(a)...
29. ledna 2013 v 14:37  

to Jirka, 23:24

Učit žáky pragmaticky přijímat stav věcí veřejných, nebo se pokoušet alespoň vykročit na cestě k ideálu?

Buďte rád, že učíte na škole, kde se ještě zřejmě s žáky dá mluvit. U nás před nimi utíkáme.

Anonymní řekl(a)...
29. ledna 2013 v 14:47  

Tak když to tu rozviřujete - přidám názor, jedinkrát a naposled:

spícího dědu, Kalouskova přikyvovače, mohli volit snad jedině pomatenci, děti a komedianti. Do roka a do dne si povíme. Mně je v dnešním srabu rozhodně víc vhod pevná ruka, zkušenosti a dříve prokázané dobré výsledky práce, než ubreptaná neschopnost a falešná snaha pomáhat.

Anonymní řekl(a)...
29. ledna 2013 v 15:56  

"pevná ruka"

Myslíte tu Zemanovu, která spustila akci "čisté ruce"?

"falešná snaha pomáhat"

Taktéž myslíte tu Zemanovu? Ten totiž lidem nakecal nesplnitelné nesmysly, typu "stop vládě", na které nemá pravomoci.

Jirka řekl(a)...
29. ledna 2013 v 15:58  

Buďte rád, že učíte na škole, kde se ještě zřejmě s žáky dá mluvit. U nás před nimi utíkáme.

Vždy se najde někdo, kdo mne utvrdí v tom, že děti za to nemohou. Asi jsme jim dali špatný příklad.
pomatenec, dítě a komediant v jednom
Už slyším boží mlejny, jak se otáčí...

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.