Iva Nosková a  Jiří Zíka: Jakou kalkulačku můžete mít u maturity?

pátek 25. ledna 2013 ·

Problém s tím, jaká kalkulačka bude povolena u státní maturity z matematiky, řeší středoškolská učitelka Iva Nosková. Celá otázka má ale obecnější rozměr. Která z informací od CERMATu má větší „právní váhu“? Ta zveřejněná na stránkách novamaturita.cz, nebo ta, kterou se učitelé dozví z elektronického či tištěného zpravodaje? A co si vybrat, pokud jsou tyto dvě informace v rozporu? O písemnou odpověď na jednotlivé otázky jsme požádali ředitele CERMATu Jířího Zíku, jeho odpověď publikujeme v druhé polovině článku.

Při zkoušce z matematiky CERMAT dosud povoloval kalkulačky, které nemají grafický režim. Dne 16. 1. 20013 vyšel maturitní zpravodaj, ve kterém se uvádí, že při zkoušce se mohou používat kalkulačky bez grafického režimu, bez řešení rovnic a úprav algebraických výrazů. Jako učitelka matematiky souhlasím s tímto omezením, ale mám následující výhrady:

  1. Toto omezení bylo zveřejněno 16. 1. 2013 a zatím pouze v maturitním zpravodaji. Ještě dnes (20. 1.) je na internetových stránkách www.novamaturita.cz v odkazu struktura zkoušky povolena kalkulačka pouze bez grafického režimu. Ptám se tedy, je-li zveřejnění ve zpravodaji právně závazné? A kdy má CERMAT v úmyslu tuto změnu sdělit učitelům matematiky?
  2. Jak bude CERMAT řešit oprávněné připomínky žáků, kteří si již úmyslně koupili kalkulačku s více funkcemi?
  3. Jak CERMAT zajistí proškolení zadavatelů, kteří mají kalkulačky kontrolovat při průběhu zkoušky? Grafický režim lze poznat na první pohled, funkce řešení rovnic a výrazů nikoliv. Má žák mít u maturity u sebe návod?
Vzhledem k neustálým změnám ať už v legislativě nebo v metodice je kromě jiných problémů velmi ztížena úloha učitele. Postavit se před třídu a opět žákům sdělit, že došlo ke změně, samozřejmě lze. Kolikrát ale toto může učitel udělat?Odpověď: Jiří Zíka
Obecně platí, že rozhodující pro realizaci maturitní zkoušky jsou, v souladu s § 37 Vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, metodické postupy, které Centrum zpracovává a vydává pro výkon funkce orgánů zajišťujících maturitní zkoušky, zejména ředitele školy, komisaře, zadavatele a hodnotitele, a sleduje jejich dodržování při přípravě podmínek pro konání zkoušek společné části maturitní zkoušky ve škole, při jejich průběhu a při hodnocení výsledků písemných prací a ústních zkoušek společné části. Tímto zmocněním je umožněno, mimo jiné, pružně reagovat na změny podmínek, za kterých se maturitní zkouška realizuje, v intervalech kratších, než jak to umožňují dokumenty typu katalogu požadavků či prováděcí vyhlášky. Při přípravě metodik pro rok 2013 bylo konstatováno, že vymezení „kalkulátor bez grafického režimu“ zaostalo za technologickým vývojem a tedy i možnostmi některých žáků. Ukázalo se, že existují kalkulačky, které umožňují řešení rovnic a úpravy algebraických výrazů a přitom se nevejdou do katalogem citovaného vymezení. S cílem eliminovat citovaný diskriminační faktor přistoupilo Centrum k diskutované úpravě definice povolených pomůcek. Upravenou definici zveřejnilo jako informaci v Maturitním zpravodaji a zapracovalo ji i do „Metodických pokynů“. Soudě podle názoru paní učitelky Ivy Noskové, se jedná o krok správným směrem. Na toto plánované rozšíření byli učitelé upozorněni již v roce 2011 na seminářích a znovu i v rámci podzimních seminářů pořádaných ve spolupráci s NIDV pro učitele matematiky v podzimním období roku 2012.
K uvedenému kroku Centrum sáhlo, znovu připomínám, zejména proto, aby byly vytvořeny srovnatelné podmínky pro všechny žáky, a aby didaktický test ověřoval skutečně znalosti a dovednosti v souladu a v rozsahu katalogů požadavků. Cílem maturitního didaktického testu zcela jistě není ověřovat schopnost pořídit si technologické prostředky, naučit se je využívat tak, aby eliminovaly nedostatečnosti v rámci definovaných požadavků. Cílem dozajista není ani, aby touto cestou byli diskriminování žáci, kteří na nákup takových pomůcek nemají dostatek prostředků. Věřím, že tento zájem je zájmem společným, jak Centra, tak i učitelů matematiky.

Problém s kontrolou relevantnosti povolených pomůcek u maturitní zkoušky se týká nejen kalkulaček. Jeho řešení je, jak se domnívám, společným cílem Centra a škol. Zde si tedy dovoluji uvést jako příklad dobré praxe jednu metodu, se kterou se často setkáváme (v žádném případě však není pro školy povinná). Ředitel školy, z titulu své odpovědnosti za průběh maturitní zkoušky ve škole, vybere v rozumném předstihu před konáním zkoušky od žáků povolené pomůcky, v klidu je nechá zkontrolovat a uloží je bezpečně až do doby konání zkoušky. V termínu konání zkoušky je pak maturantům vydá. Zadavatel tak není vystaven stresující odpovědnosti.
Určitě lze souhlasit s tvrzením, že neustálé legislativní změny a jim uzpůsobované metodiky jdou proti základnímu požadavku na maturitní zkoušku, kterou je předvídatelnost. Nicméně, k předmětné věci je potřeba upozornit na již uvedenou skutečnost, že technologie neustále předbíhají zavedenou praxi. A znovu připomínám, že tato skutečnost by neměla ovlivňovat druhý základní požadavek kladený na maturitní zkoušku, kterou je srovnatelnost.

Zdroj: EDUin.cz

8 komentářů:

krtek řekl(a)...
25. ledna 2013 v 7:54  

Celý problém má dvě roviny - student, který používá kalkulačku s řešením rovnic a grafickým režimem (mimochodem dražší kalkulačka), obvykle už rovnice umí řešit, stejně jako úlohy na grafy funkcí obvyklé v maturitní zkoušce.
Na druhou stranu kalkulačky (všechny) zakázat zcela nelze (i když i to by mohlo být řešení) a nelze ani zajistit, že na všech školách bude zajištěna správná kontrola.
A tak je z prdu kulička. Horší než problém kalkulaček je dozor, který řešení žákům sděluje - nevím o tom osobně, slyšel jsem z doslechu a nejsem schopen posoudit, zda hodnověrně nebo ne.

poste.restante řekl(a)...
25. ledna 2013 v 9:27  

Při přípravě projektu státních maturit se utratily stamiliony.
Nezanedbatelná část také na propagaci a reklamu, neboť tak je to stanoveno v pravidlech pro projekty financované z EU.

Takže si nováři mohli pomalu otevřít krámek s reklamními propiskami, hrnečky, bloky atd., které dostávali pomalu při každé tiskové konferenci.
Doma mám deštník, propisku s laserovým ukazovátkem a dálkové ovládání k prezentacím s logem EU taky a to jsem byl jen na pár akcích.

Kdyby někoho na MŠMT napadlo objednat pár desítek tisíc kalkulaček a vytisknout na ně logo CERAMTu a ESF, mohly být zásobeny povolenými kalkulačkami všechny střední školy v republice a nemuseli jsme při maturitách vůbec nic řešit.
Místo toho se např. natáčely "reklamní spoty" do televize, jejihž smysl jsem dodnes nepochopil.

Anonymní řekl(a)...
25. ledna 2013 v 11:53  

Naprosto souhlasím s poste. restante, ale po bitvě je každý generálem.
Nešlo by to ještě nějak zařídit?

Jinak v článku panem Zíkou navrhovaný postup "klidné" kontroly v časovém předstihu, následného "zabavení" zkontrolovaných soukromých kalkulaček a jejich vydání těsně před zkouškou z matematiky je naprostý právní i logický nesmysl.
1) Škola přebírá odpovědnost za soukromý majetek se všemi důsledky.
2) Žáci nemůžou "zabavenou" kalkulačku používat k přípravě na maturitu.

U nás se to dělá tak, že učitelé matematiky při hodině zkontrolují budoucím maturantům kalkulačky, které si chtějí přinést k maturitě. Z vyhovujících kalkulaček vyhotoví seznam přípustných typů, který je následně zveřejněn. Podle tohoto seznamu pak zadávající kontroluje zda si žáci k maturitě přinesli povolenou kalkulačku.
Situaci, že by si nakonec nějaký žák přinesl kalkulačku jinou než v seznamu povolenou, jsme zatím řešit nemuseli (i žáci u nás chtějí v klidu odmaturovat). V nouzi by musel zadávající (který často opravdu nemá šanci kalkulačku posoudit) zavolat vedení školy a to by zajistilo kontrolu sporné kalkulačky některým z matematiků.

poste.restante řekl(a)...
25. ledna 2013 v 12:13  

ale po bitvě je každý generálem
Neberu si to osobně, ale poprvé jsem tento názor vyslovil tak odhadem před třemi lety.
V podstatě totéž platí také u zkoušky z cizích jazyků, kde většina vydávaných slovníků obsahuje také části popisující gramatiku jazyka v rozsahu nad povolený rámec. Co brání tomu, aby do všech středních škol bylo dodáno potřebné množství schválených slovníků?

Kalkulačka, splňující podmínky má pořizovací hodnotu, kolem 100 Kč. Reálně by se tedy dala sehnat pod 50 Kč. A ještě by si MŠMT mohlo "střihnout" zase nějaké to výběrové řízení pro spřátelenou firmu.

Anonymní řekl(a)...
25. ledna 2013 v 13:03  

Po bitve kazdy generalem, to jako ze, kde jsi byl, kdyz se pitomosti vymyslely.
Pokud clovek upozorni na mrhani penezi, kdyz uz se promrhalo, do mnoziny popotahovatelnych nespada.
V kazdem pripade mel poste.restante darce tim destnikem umlatit nebo mu alespon vypichnout oko laserovou propiskou.
Sedych

poste.restante řekl(a)...
25. ledna 2013 v 13:58  

alespon vypichnout oko laserovou propiskou
:-)) Dnes podruhé jsem se od srdce zasmál.
Každopádně mlátit deštníkem lektora na školení k SM by asi nebylo úplně účelné. Onen nešťastník měl na promrhávání prostředků přibližně stejnou míru viny, jako já, tedy nulovou. Nás se prostě nikdo na způsob využití prostředků na propagaci maturit neptal a "psí hlas" z internetových diskusí k uším "pánů" v CERMATu a na MŠMT nedolehnul. Ale účelně nakládat se svěřenými prostředky byla bezesporu povinnost zodpovědných úředníků. Jejich podíl "viny" je v tomto smyslu nezpochybnitelný.

Puďa řekl(a)...
25. ledna 2013 v 23:55  

Po dotazu na Cermatu prý vyjde nějaká bližší specifikace kalkulaček :D Možná i s konkrétními typy kalkulaček cerfified for státní maturita :-D
No, znamená to jediné - nejtěžšími příklady v testech by mohly být úpravy zlomků :-D
V nejlepším případě čekám dodávku kalkulaček přímo od Cermatu, ideálně v nadsazené tržní hodnotě třeba 1000 Kč (klidně s DPH).
Uvidíme, jak bude Cermat reagovat na další technologické pokroky v kalkulačkovém vývoji. Nešlo by prostě kalkulačky zakázat?

(Které stránky v tabulkách mám maturantům vytrhnout - můžou používat třeba tabulky z Anglie? Myslím, že to je v poslední době neuvěřitelně nosná debata :-D)

Anonymní řekl(a)...
27. ledna 2013 v 19:16  

Nemohu odolat vzpomínce na svou maturitu - kalkulačky byly zakázány s odkazem na potlačení sociálních rozdílů mezi žáky. (vlastník potřeboval mít strýčka s tuzexovým kontem) Povolená pomůcka - logaritmické pravítko:-)

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.