David Hawiger: EU PES, metodika a pozdě bycha honit

pátek 7. října 2011 ·

Tak nám MŠMT pomáhá s lepším zvládnutím tvorby DUMů (promiňte... VM). Na webu MŠMT máte k dispozici metodiku pro jejich tvorbu. Jedná se skutečně o pomoc nebo další z úderů, který sráží projekt EU PES k zemi?

Cíle versus zdroje

Se zdánlivou dávkou naivity jsem se pokoušel na svém blogu nabídnout školám svůj pohled, jak zmírnit rizika, které by byly spojeny se záměnou zdrojů a cílů (například Jak napsat projektový záměr snadno a rychle?). Poslední články k projektu EU PES jsem pak spojil s varováním využívající srovnání s INDOŠEM (viz Je EU PES druhým INDOŠEM?).

Uběhlo pár měsíců a EU PES nenávratně nabral směr, který mne zklamal, nicméně nepřekvapil. Zdroje vysoce předčily cíle. Tato "nelogika" je bohužel logická:

  • předpokládané zdroje byly na dosah, konkrétní, měřitelné a navíc po stránce obchodní zdařile nabízené;
  • požadované cíle byly vágně formulované, kvalitativní ukazatele nekonkrétní a hmatatelnost prakticky nulová + o "prodání myšlenky" se vůbec nedá hovořit.
Závěr: Drtivá většina škol fakticky nerealizuje žádný projekt. Spoléhá se totiž na to, že "to nějak dopadne".Metodika MŠMT jako produkt zpětné vazby

Považuji za velmi pravděpodobné, že zveřejněný materiál je spíše sumářem zkušeností, které jsou spojeny s kontrolními mechanismy. Problémem však je, že kontrola výstupů by se měla opírat o ukazatele jakosti, které měly být jasně definované v samotném počátku. Tyto ukazatele jakosti (tj. především kvalitativní parametry) však nebyly jasně deklarovány na úrovni "top managementu" EU PES, takže nelze očekávat odlišný přístup na úrovni managementu škol. Navíc jsem přesvědčen, že tento stav v době nastartování projektu vyhovoval všem klíčovým zájmovým skupinám - dodavatelům, školám a bohužel i samotnému MŠMT (ve stylu když rozdávat dárky, tak pro všechny ... a stejně).

Závěr: Zveřejněný materiál dle mého soudu není metodikou, ale souborem dodatečných pokynů, který bude "top management" EU PES uplatňovat při následném kontrolování."Právo a moc" se nerovná "pravomoc"

Mám obavy, že právě zveřejněné parametry poptávaných výstupů dávají prostor pro nasazení síly. Tedy že vyšší článek řízení bude uplatňovat svou moc, ohánějíce se přitom právem (tj., že je "to jasně napsáno v metodice").

Je otázkou, jak na tyto nově nastavené podmínky budou reagovat školy. Doufám, že ředitelé škol zůstanou v rovině "pravomocné" a budou tedy respektovat i "pravomoci realizátorů výstupů - tj.učitelů". Podle mého soudu to však nebudou mít vůbec jednoduché. Pokud již pořídili materiální zdroje v maximálním možném rozsahu, zúžili si manévrovací prostor pro přehodnocení potřebných financí na odměny (o analýzu rizik se pravděpodobně většina "školních projektů" nemůže opírat). Takže asi vznikne poptávka, aby učitelé fakticky odvedli více práce za méně peněz ... a to navíc s nemalým rizikem, že jim některé výstupy budou vráceny k přepracování (což ještě více sníží poměr cena/výkon).

Závěr: Existuje riziko, že učitelé odmítnou realizovat výstupy v nově deklarované kvalitě. A pokud ano, je otázkou, kdo a za jakých podmínek bude zabezpečovat jejich případnou úpravu v případech, kdy první verze nebudou akceptovány.Jak z toho ven?

Nevím :-(.

Převzato s laskavým souhlasem autora z jeho blogu.

18 komentářů:

kamínek řekl(a)...
7. října 2011 v 22:33  

Jak z toho ven? Podle mého nijak. Měnit pravidla uprostřed hry, protože se zjistilo, že nejsou optimální, je prostě podraz. To mělo někoho napadnout již při tvorbě výchozích domumentů projektu. Navíc mi opravdu není od začátku jasné, kdo bude na ministerstvu schopen opravdu zodpovědně posoudit kvalitu DUM. Jsem rozhodně přesvědčen, že úředník, který byl ve škole naposledy v době svých studií, to určitě nemůže být schopen posoudit. Bohužel se může stát, že k tomu bude mít pravomoc ... Jedinými, kdo by mohli do celé problematiky více vidět jsou ředitelé a administrátoři projektu ve školách. Jenže pokud se člověk podívá na weby českých škol, pak by již řada ředitelů musela být odvolávána za pochybné proplácení peněz, neboť úroveň (odborná i technická) některých DUM jsou opravdu tristní. Rozhodně bude zajímavé sledovat, jak vše dopadne ... jen doufám, že kontrolou DUM nebude pověřeno SCIO ... :-((((

Anonymní řekl(a)...
8. října 2011 v 10:42  

Měnit pravidla uprostřed hry, protože se zjistilo, že nejsou optimální, je prostě podraz

Tohle dělá každá vláda. Po roce nebo dvou se změní kormidlo a jede se jinam. Co uděláme? Sklapnem patky a jedeme taky.

Anonymní řekl(a)...
8. října 2011 v 21:28  

O tom, zda DUM bude trvat 5 nebo 10 minut, popřípadě několik hodin po sobě není v příručce žádná zmínka. Jde tedy pouze a jedině o vytváření digitálních učebních materiálů pomocí digitálních technologií, zda to bude křížovka na 15 minut, či nově vytvořený super obsah je jedno. To totiž nelze posoudit, protože jiná přesná kritéria neexistují. Jde pouze tento materiál ověřit ve výuce ( tzv. odpilotovat ). Kontrolu provádí ředitel nebo jim pověřený koordinátor, sady DUM jsou vypáleny a uloženy ve škole a odeslány s monitorovací zprávou. Taktéž jsou uloženy v příslušném úložišti tak, aby mohly být sdíleny pedagogickou veřejností.Nějaké posuzování "kvality" fakticky uprostřed projektu nemá význam. Nastavené hodnoty již nelze zpětně nějak měnit. Ignorant

Anonymní řekl(a)...
8. října 2011 v 21:34  

Jinak, co jsem doposavad viděl v oblasti vytváření DUM jsou vesměs kvalitní materiály. Nikde není psáno, že dotyčný učitel musí vytvořit 4,5,6 křížovek, 12,13 - testů, 60 DUM pro interaktivní tabuli. Nikde není psáno, zda musí používat WORD,....bavím se o šabloně III/2. Ignorant

Anonymní řekl(a)...
8. října 2011 v 21:48  

Jaké jsou skutečné mzdové náklady na vytvoření jednoho výukového materiálu DUM? Pokud odečteme náklady na vybavení a administrativu, kolik zbývá v rámci jedné šablony?
Jestliže vznikne křížovka a autor dostane i s ověřením zaplaceny 2 hodiny práce, je to adekvátní. Když dostane za takovou práci zaplaceno 20 hodin, tak asi ne.

Luděk Blaha řekl(a)...
8. října 2011 v 21:59  

Křížovky, křížovky, křížovky ...
Jsme pořád ještě ve škole, a nebo na kvízovém odpoledni?
To je výsledek nebo nástroj školské reformy?
Jsem špatný učitel, když žádnou nemám, neměl jsem a určitě ani mít nebudu?

kamínek řekl(a)...
8. října 2011 v 22:14  

Jako hlavní administrátor projektu na naší škole a zároveň (troufám si směle říci) letitý zkušený pedagog, si myslím, že vytvořit takové unikátní množství DUM je celkem dost náročné. Řada vyučujících k projektu stejně přistupuje jen k nutnému zlu, tak proč ne křížovky, testy a další podobné materiály? Vzhledem k tomu, že do školství očividně ani v dalších letech nepotečou žádné další vyšší finanční zdroje, je dobré, že se většina škol k celé akci postavila "nakupte si a zaplaťte si". Když člověk vidí, kde všude ve státě utíkají peníze, tak proč zrovna nás státní úředník prudí? Na rozdíl od pražských škol, které nemusely hnout prstem, se ostatní školy alespoň trochu snaží něco dělat. A tak se mi zdá, že se někomu na MŠMT zajídá, že by učitelé mohli přijít ke trošce peněz a vymýšlejí, jak jim to náležitě znechutit.

Podle všeho to vypadá, že celý projekt jednou skončí obrovským průšvihem a tahanicemi u soudu. Školy, které mají vlastní hlavu (a ne SCIO), jednají podle svého nejlepšího přesvědčení v souladu s Příručkou příjemce. Na ně přijde první vlna kontrol a neuznávání DUM a proplacených nákladů. A začne kolotoč stížností, odvolání apod. Proto doufám, že takové školy si nenechají nas..t na hlavu a vydrží v ignorování podobných nesmyslných a podrzáckých Metodických listů.

Anonymní řekl(a)...
8. října 2011 v 22:32  

Ono je úplně jedno, jak rozsáhlý a náročný bude DUM. Školám jde skutečně o tyto peníze, aby si vybavili školu a nerosfrcali tyto peníze na DVPP, psychology,..Jde o to, aby mohli na něčem napsat aspoň srovnávací testy pro 5. a 9. třídu, ... další peníze do škol jsou totiž v nedohlednu. PC, interaktivní tabule, dataprojektory,... všem zůstanou aspoň 5 let, ale psychologa již za 2 roky z peněz EU nezaplatíte ať se vám to líbí nebo ne. Ignorant

Luděk Blaha řekl(a)...
8. října 2011 v 23:03  

k projektu stejně přistupuje jen k nutnému zlu, tak proč ne křížovky

Já tomu rozumím. Takové "odpustky" dnešní doby.
Představa, že by ani jedna škola nepřistoupila na tuto taškařici, která byla vyargumentována především svojí jednoduchostí, a její autoři by tím pádem šli do latríny, bude nejspíš obecně považována za pošetilou.

Anonymní řekl(a)...
9. října 2011 v 11:57  

"..pražské školy nemusely hnout ani prstem..." jestli ono to nebude tím, že si ze "šablon" nesáhnou ani na korunu.

Luděk Blaha řekl(a)...
9. října 2011 v 13:51  

že si ze "šablon" nesáhnou ani na korunu

Moc to nesleduji, ale nebude to tím, že pražské školy už dostaly dřívávějc z jiného měšce?

Anonymní řekl(a)...
9. října 2011 v 14:23  

nebude tím, že si ze "šablon" nesáhnou ani na korunu.

Jednoduše a prostě - město Praha nesplňuje podmínky podpory EU, je totiž vysoce nad požadovaným průměrem. Zacáloval to pražský magistrát. Tedy pražské školy nemusely pohnout ani tou prdelí, peníze dostali zdarma. Žádné DUM, monitorovací zprávy a podobně. Pražáci se tedy můžou plně věnovat výchově a vzdělávání mladé generace.Ignorant

Janek Wagner řekl(a)...
9. října 2011 v 17:09  

Není pravdou, že by to zacáloval pražský Magistrát, v listopadu 2011 dostaly pražské ZŠ mimořádnou dotaci od MŠMT jako částečnou kompenzaci.

Janek Wagner řekl(a)...
9. října 2011 v 17:15  

Omlouvám se, bylo to v listopadu 2009!

Anonymní řekl(a)...
10. října 2011 v 9:39  

Metodický list vznikl proto, že šablony mnohé školy, za podpory "poradenských" firem pojaly jako tunel. A to v mnohem větší míře než si kdo mohl představovat. Namísto metodického listu by stačilo, kdyby se všichni drželi starého známého: nepokradeš. Bohužel, kdo krade, bude zřejmě krást dál, za podpory tohot serveru, který i ty, kteří jsou na vážkách, nabádá k ignorování pravidel.

Česká škola řekl(a)...
10. října 2011 v 11:57  

Česká škola monitoruje masivní porušování pravidel především v rozepisování cen produktů na více položek pod 40 000 Kč, kde řada prodejců odděluje například software pro interaktivní tabule a účtuje ho za zcela nesmyslné ceny i přesto, že tento software není možné koupit samostatně stejně jako nelze koupit tabuli bez něho. To je nejčastější podvod. Nevíme nic o tunelování tvorbou DUM. Můžete být konkrétnější?

Luděk Blaha řekl(a)...
10. října 2011 v 12:32  

Tak ono se krade už i ve školství?
Ach ti učitelé zpropadení. To na ně nemohou ředitelé nějak dohlédnout? Možná by stačila namátková kontrola tašek na vrátnici.

Anonymní řekl(a)...
10. října 2011 v 19:00  

10. října 2011 9:39

Úředník ( úřednice ) MŠMT ? Tož neblbněte. Na DUM nelze žádný tunel udělat. Ignorant

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.