Otevřený dopis ministrovi školství od Mgr. Petra Píchy, ředitele Gymnázia Písek

úterý 14. června 2011 ·


Vážený pane ministře,

když jsem v minulých týdnech trávil spoustu času odpečeťováním a zapečeťováním bedny, ze které jsme vyskladňovali a zase do ní uskladňovali testy, o jejichž obsahu jsem já ani naši učitelé neměli potuchy, to vše potvrzováno stovkami podpisů na mnoha lejstrech, rozhodl jsem se, že Vám svůj názor na tuto maturitní obludnost napíšu formou otevřeného dopisu. Než jsem se však vyhrabal z té hory zbytečných papírů, předběhli mě (k mému příjemnému překvapení) v tomto úmyslu maturanti jedné školy. Inu, mládí je rychlejší…

Studenti už svůj názor vyjádřili v otevřené výzvě. Plně se s ní ztotožňuji. Ve chvíli, kdy píšu tento dopis, je pod ní již přes deset tisíc podpisů. A než jej budete číst Vy, bude jich už mnohem víc. Každý den přibývají další. Označil jste tuto vlnu kritiky za umělou. Není umělá, pane ministře. Umělý může být svět, ve kterém žijete. Umělá je i celá státní maturita. Nevznikla z přirozené potřeby středních škol, studentů, daňových poplatníků, ani univerzit. Státní maturita, tak, jak je definována ve školském zákoně, jak je realizována Cermatem a kterou jste Vy – jak hrdě prohlašujete – spustil, je cestou k průměrnosti (v lepším případě) a k devastaci našeho školství. Je to systém ubíjející kreativitu, kritické myšlení a entusiasmus žáků i učitelů. Je to cesta do Orwellova světa, kde se pod vedením hrstky (ne)mocných formuje tupé stádo.

V médiích se necháváte Vy i pan Zelený slyšet, jak krásně maturity běží. Ale z čeho že se máme tak radovat? Že jsme dokázali, že lze přepravit po naší malé republice balíky s papírem za cenu, za kterou by v normální tržní ekonomice solidní přepravní firma mohla vozit zboží kolem zeměkoule celé měsíce? Že dokážeme naskenovat a odeslat zaškrtané testy a ono to funguje? Ale co jsme se tím dozvěděli? Že studenti na gymnáziích dosáhli lepších výsledků než studenti na učebních oborech s maturitou? Na to jsme ale nemuseli vyhodit stovky milionů. Lidé vždy byli, jsou a budou různí. Různé jsou i školy. Některé díky tradici, poloze nebo zaměření mohou být elitní, jiné méně. Ale žádný jednotný test neudělá elitu ze všech. Udělá ale snadno z elity průměr.

Za zcela nepřijatelné považuji utajení testů. Jak mají školy teď zvyšovat onu stále skloňovanou kvalitu, když ani neví, co bylo vlastně testováno a v čem udělali jejich žáci chyby? Především by to ale měli vědět maturanti, kteří testy vyplňovali a o jejichž osudu budou tyto výsledky rozhodovat. I ten, kdo měl 60% správných odpovědí, bude chtít vědět, které učivo tvoří těch 40% špatných. Škola bude chtít vědět, co jej nenaučila. Možná jen málo chodil na fotbal nebo do zoo. To máme vážně věřit, že otázky typu – jaké bylo skóre fotbalového zápasu Sparta – FC Kotěhůlky nebo kolik mladých má veverka – jsou takové perly, že je třeba je utajit a chránit autorskými právy? Dnes se sice dozvídáme, že ministerstvo zveřejní všechny testy v červenci, ale to je už trochu pozdě. Maturant, který bude chtít požádat o přezkoumání výsledku zkoušky, musí tak učinit do 8 dnů ode dne, kdy mu byl oznámen výsledek. Maturanti by tedy měli znát svoje konkrétní výsledky (tj. jak byly hodnoceny jejich jednotlivé otázky) do 28. června.

Státní maturita v této podobě dává tušit, že se v ní ztratí – kromě spousty peněz a elánu účastníků – i samotný účel. Jsem toho názoru, že smyslem střední školy není dělat maturitu, ale vzdělávat žáky. Dokonce si myslím, že maturita by ani nemusela být státní. Škola, která dokáže plnit svoje poslání, dokáže i zorganizovat smysluplnou maturitní zkoušku. Stát by jí k tomu měl dát podmínky, ne direktivu. Jednotná zkouška může změřit, co žák umí, ale nezměří, co jej škola naučila. Pak tedy zařazení takovéto zkoušky na konci studia příliš smyslu nedává. Zvláště tehdy, mají-li se použít stejné testy pro žáky na gymnáziu i na středním odborném učilišti. Jediný smysl, který mi z toho plyne, je uniformita. Rozloženo na dvě slova – všechny jednotně zformovat. To mi docela nahání hrůzu.

Domnívám se, že o vzdělanosti národa by měli rozhodovat lidé vzdělaní, lidé s pedagogickým, filozofickým, duchovním a lidským rozhledem. Ne diletanti, manažeři montoven nebo lovci pracovních sil. Uniformita sice může znamenat určitou funkceschopnost nějakého systému, ale bere mu lidský rozměr. Že má být škola dílnou lidskosti, o tom bychom neměli pochybovat. Měli bychom to naplňovat. Ale současná podoba státní maturity jde směrem přesně opačným.

Použít státní maturitu ke zredukování počtu středních škol je sice možné, ale velmi neetické. Že je tady problém s přebujelou sítí středních škol a s kvalitou mnohých z nich, to je jistě téma k diskuzi. Ale měli bychom opustit alibistický termín „optimalizace sítě škol“ a nazvat věc pravým jménem. Měli bychom hledat řešení, jak překonat překonaný model financování škol normativem na žáka. Měli bychom zrušit demotivující a nic nepřinášející systém tří přihlášek na střední školu a následné šachy se zápisovými lístky. A především – měli bychom hledat řešení, které není pouhou reakcí na současný stav rozkradené státní kasy, ale které bude odpovídat smysluplné vizi vzdělávání pro budoucnost našich dětí (bude-li při dosavadním směřování lidstva nějaká).

Za 14 let práce „odborníků“, za tisíce hodin, které strávili naši učitelé na školeních, která je neposunula ani o milimetr v jejich pedagogickém růstu, protože se na nich jen učili, jak rozdávat, zaškrtávat a odesílat testy, za 680 milionů korun z peněz daňových poplatníků jsme obdrželi neuvěřitelný paskvil, který nechce snad vůbec nikdo. Co nám to přineslo? Kam jsme povýšili naše školství? Kde je ten slibovaný růst kvality! Dosud jsme maturovali zcela zdarma. Nebo když to přeženu – nějaké cesťáky pro předsedy maturitních komisí – tak bratru za milion. Státní maturita stojí cca 250 milionů za jeden rok. A tak Vám chci, pane ministře, položit jednu otázku: v čem je tato maturita 250 krát lepší než ta původní?

Vážený pane ministře, omlouvám se, jestli jsem Vás čtením tohoto dopisu připravil o příliš mnoho času. Určitě ho ale bylo nesrovnatelně méně, než kolik ho museli promrhat naši učitelé přípravou a realizací nesmyslu zvaného státní maturita. Prohlásil jste se prvním ministrem, který zavedl státní maturitu. Snažně Vás tedy prosím, buďte též prvním ministrem, který ji zruší.

S úctou a vírou ve zdravý rozum

Mgr. Petr Pícha, ředitel Gymnázia Písek

V Písku 12. 6. 2011

18 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
14. června 2011 v 10:49  

Další příležitost, aby se malý Pícha zviditelnil. Když ne pozitivně, tak aspoň negativně.

Anonymní řekl(a)...
14. června 2011 v 11:23  

Jistě. S tímto názorem se dá souhlasit. Arogance současných vládců je obrovská. Ignorant

Luděk Blaha řekl(a)...
14. června 2011 v 12:15  

Arogance současných vládců je obrovská.

A začíná u arogance dřívějších panských lokajů.

Anonymní řekl(a)...
14. června 2011 v 15:56  

Nechtěl bych učit pod takovým ředitelem, který neudrží nervy a city na uzdě. Slovní zásobu,styl a způsob argumentace, který užívá, svědčí t tom, že sám by měl jít znovu k maturitě. Pane řediteli, takto se to nedělá. Nebylo to asi jednoduché, ale nechat se unést až do přehánění a arogance, to tedy ne. Pokud by to byl text studentů, tak prosím.

Anonymní řekl(a)...
14. června 2011 v 15:59  

"Měli bychom zrušit demotivující a nic nepřinášející systém tří přihlášek na střední školu a následné šachy se zápisovými lístky".

K tomu je právě potřeba ten zdravý selský rozum, ve který pan ředitel věří. Já při pohledu do poslanecké sněmovny už ne.

Anonymní řekl(a)...
14. června 2011 v 17:35  

Škola, která dokáže plnit svoje poslání, dokáže i zorganizovat smysluplnou maturitní zkoušku. - ale jak to, probůh, pane řediteli, chcete zjišťovat a jak to ty školy budou dokazovat - že plní svoje poslání? To o sobě může tvrdit i ten bezdomovec, co stihne denně poblít lavičku za rohem...

Jsem jen šťasten, že nesloužím pod takovým vedením, jak jste se předvedl. Právě gymnázia by měla mít snahu prosadit, aby se ostatní školy aspoň trošku začaly snažit o výsledky, mají-li status maturitních oborů.
A ještě - chudák ministr, tomuhle velet :(

Anonymní řekl(a)...
14. června 2011 v 18:28  

Anonyme z 14. června 2011 17.35

Školy to dokazovat nemusí, to dokazují jejich studenti a absolventi.

Ti "svou" školu propagují svým úspěšným zvládnutím vysokoškolského vzděláním, tím, že na ni posílají své děti, doporučují ji dál v okruhu svých známých atd. Takovou pověst si školy budují dlouhá léta a stojí to velké úsilí.

Na školu se buď žáci hlásí, nebo nehlásí a buďte si jist, že vybírají velmi pečlivě.

Vaše zkušenosti se zvracejícími bezdomovci zjevně nelze použít pro hodnocení škol, stejně tak jako "státní" maturitu. Obé, tak jak to předvádí bezdomovci i MŠMT, nemá s kvalitou vzdělávání a výchovy nic společného.

Rád bych sloužit pod takovým vedením.

Anonymní řekl(a)...
14. června 2011 v 19:58  

14. června 2011 17:35
"To o sobě může tvrdit i ten bezdomovec, co stihne denně poblít lavičku za rohem..." - no mám obavy, že nás každý den poblije někdo jiný - ten, co rozvrátil české školství - Malý Zelený BOB. Klidně bych u Vás sloužil.

Anonymní řekl(a)...
14. června 2011 v 21:12  

No když byl pan Pícha v roli ředitele školského úřadu, tak to byl byl velmi arogantní státní úředník. Co se mu tedy nelíbí?

Anonymní řekl(a)...
15. června 2011 v 11:30  

No to nevím, kdo dnes svou SŠ propaguje úspěšným zvládnutím VŠ, když se na VŠ dostává 60% populačního ročníku. A že žáci vybírají velmi pečlivě SŠ? Ano a zároveň minimalizují očekávané vynaložené úsilí a maximalizují pravděpodobnost, že školu "úspěšně" dokončí, tj. složí maturitu. Je to taková vícekriteriální optimalizace. Bohužel, ve stavu bez státní maturity systém zcela logicky a samovolně degradoval jen k té minimalizaci očekávaného vynaloženého úsilí. Proč se budu snažit, proč budu chodit na nějaké špičkové gymnázium, kde po mě budou chtít znát všechno možné, když na "vysokou" můžu jít i ze zdrávky, nebo nějaké střední hnojárny a právníkem, lékařem, historikem, politologem, lingvistou, psychologem, kulturologem, marketingovým specialistou, manažerem, poslancem, senátorem a politikem a jistě i lecčíms jiným mohu být i přesto, že přirozený logaritmus považuji za bakterii, která žije v symbióze se svým hostitelem a neurčitý integrál za jihoamerického savce, který nemá přesně určené místo svého výskytu. Snad někteří alespoň tuší, že to je nějaká ta žížalka z matiky, kterou neměli rádi a která je stejně k ničemu, anžto v krámě si spočítat vrácené peníze umím, tak co? Projev postupující demence v české populaci.

Anonymní řekl(a)...
15. června 2011 v 11:39  

Neznám pana Píchu jako ředitele školského úřadu, nevím ani nic o jeho údajné aroganci, rozhodně se mi ale jeho dopis nejeví jako anonymnímu z 14.6.15:56. Kdyby pan ředitel skutečně neudržel nervy na uzdě, hnal by zaměstanance Cermatu i s modrou krabicí potěhem...

Anonymní řekl(a)...
15. června 2011 v 14:55  

Náš Péťa za nic nemůže. To ho navedl ten Špirhanzl.

Anonymní řekl(a)...
16. června 2011 v 11:14  

Pro Pavla Doležala

Státní maturita není lékem, ale příznakem toho co popisujete.

Budete se možná divit, ale stále existují studenti, kteří neminimalizují úsilí vynaložené na studium a bezpečně rozlišují integrál od bakterie a chtějí se naučit co nejvíce na střední i vysoké škole bez ohledu na státní nebo nestátní maturitu. Chtějí to proto, že jsou zvědaví.

To je těch necelých 10 % populace, kteří posouvají lidstvo dopředu a jen ti by měli studovat na vysokých školách.

Maxwell nenapsal své rovnice proto, abychom 150 let po jejich publikování mohli používat mobilní telefony, nebo proto, aby se lépe uplatnil na trhu práce.

Pokud se někdo nechce učit a vzdělávat, tak proč proboha leze na střední a pak na vysokou školu.

Když někdo v 16 letech ví naprosto jistě, že nikdy v životě nebude potřebovat integrál, tak ať nezaclání na gymplu, ať se vyučí a jako řemeslník bude užitečnější než blb s titulem MBA.

Luděk Blaha řekl(a)...
16. června 2011 v 11:42  

tak ať nezaclání na gymplu

Kdyby gymnázia fungovala tak, jak fungovat mají, zacláněči by tam dlouho nevdrželi.
Časem by ovšem ani nebylo kde zaclánět.
Proto, budete-li jako učitel na gymplu fungovat tak, jak byste měl pro jeho správnou funkčnost, přestanete tam brzo zaclánět Vy.

poste.restante řekl(a)...
16. června 2011 v 12:12  

Proto, budete-li jako učitel na gymplu fungovat tak, jak byste měl pro jeho správnou funkčnost, přestanete tam brzo zaclánět Vy.

... nám vládne král,
má jméno NORMATIV.
Leť raději dál ...


Znám jednoho ředitele, který ačkoliv šéfuje škole na konci "potravního řetězce", tedy na učilišti, přesto neváhá vystřelit grázlíka s mizerným prospěchem.
Většina jeho podřízených ho podporuje, ale jsou i mnozí, kteří skuhrají, že pak nejsou peníze prakticky na nic a už asi čtyři učitelé museli za poslední dva roky odejít.

Co je ovšem platný jeden odvážný bojovník, když vzpomínaného propadnuvšího grázlíka s přehledem přijalo blízké ekonomické lyceum na maturitní obor.

Luděk Blaha řekl(a)...
16. června 2011 v 12:27  

No jo,no. Tak má lyceum o jednoho blbečka víc. Nejspíš tam zapadne mezi své.
Dobré jméno školy se buduje dlouho, dlouho ... a tím rychleji se ztrácí.

Anonymní řekl(a)...
16. června 2011 v 21:10  

Myslím si, že tento dopis je velmi výstižný. Musím ve všem souhlasit! Bohužel jak je vidět veřejnost se nechala poblouznit řečmi pana ministra školství, který celému národu vtlouká do hlavy jak je všechno perfektní a nezapomene se za to samozřejmě pochválit. Akorát je problém v tom, že pouze lidé, kteří se přímo účastnili maturit mají nezkreslené informace. Neustále se řeší nejednoznačnost odpovědí. Podle mého názoru, tomu tak opravdu je, akorát že těžko budeme dokazovat ,,týmu odborníků'', že možná někde přece jen udělali chybu - pojďme si narovinu říci, že je to ztráta času, protože podle toho jak všichni tvůrci státních maturit vystupují, jsou neomylní a jakýkoliv náznak kritiky či stížnosti vede pouze k tomu, že z vás udělají úplné blbce - takže toto je předem prohraný boj! Jelikož je na nejednoznačnost odpovědí tolik stížností, rozhodl se pan ministr, po uniknutí zadání na internet, jednotlivá zadání uvolnit, i když byl předtím tak radikálně proti a ke všemu to pojal jako důkaz své dobrotivosti - co by pro veřejnost neudělal. To je opravdu úsměvné. Akorát, že i kdyby si maturity mohl vyzkoušet celý národ, vždy to bude zkreslené, protože si musíme uvědomit, že studenti měli po svatém týdnu, ústních maturitách - což znamená určité vyčerpání, limit, který byl stanoven na vypracování ( podle mého názoru neúměrný tomu, kolik bylo úloh, respektivě tomu, kolik bylo různorodých úloh s obsahem, na který jste se museli plně soustředit, abyste ho nemuseli číst několikrát) a hlavně stres z toho, že se jedná o maturitu, která rozhodne o tom, zda příští rok nastoupíte na vysokou školu či na roční brigádu. Což poukazuje na další nedostatek a to ten, že studenti, kteří budou dělat opravné maturity už nestihnou nastoupit na žádnou vysokou školu, protože se dozví výsledky až někdy v listopadu. Zde je patrná nedomyšlenost celých státních maturit. A to, že to tenhle rok vychytají, aby příští rok neudělali stejné chyby je fajn, akorát teda chudáci letošní maturanti - opravdu pokusní králíci. Dále písemná část po ústní části - dost zvláštní - a to, že panu ministrovi došlo, že to byl dost špatný nápad, je hezké, ale s křížkem po funuse, opět, tudíž letošní maturanti si jako jediní nemohli po ústních maturitách oddechnout, ale stresovali se dalších několik dní nemluvě o tom, že se výsledky doví až za x dnů, což na stresu moc neubere. A to ke všemu během doby, co vyčkávají netrpělivě na výsledky maturit, musí většina z nich absolvovat přijímací zkoušky, což je skvělé, když nemáte ponětí jestli je neděláte úplně zbytečně. Takže na závěr, myslím, že státní maturity přinesli více škody (stresu, práce, peněz,...) než užitku!!!

Anonymní řekl(a)...
17. června 2011 v 11:50  

To anonymní 21:10:
Máte pocit, že letošní maturanti jsou chudáci a pokusní králíci a já nevím, co ještě... Když to ale srovnáte se stavem, který byl v opěvovaných dřívějších dobách, tak maturanti vůbec nemají důvod plakat. Kdo dříve neudělal maturitu, tak zkrátka toho roku na VŠ nešel - žádné podmínečné přijetí nebylo! (Nehledě na to, že kluky většinou odvedli na vojnu). Na VŠ se podávala jedna(!) přihláška a přijímací zkoušky byly na jeden(!) pokus. Dnes můžete mít přihlášek, kolik chcete, testů scio tolik, kolik jste si ochotni zaplatit, k tomu si můžete dokoupit různé kurzy a materiály... A když neuděláte maturitu, tak se ještě rozčilujete, že nejdete na VŠ. Navíc tato maturita byla opravdu směšně lehká a mnohdy jste si vystačil se znalostmi ZŠ. Žádní chudáci letošní maturanti. Postupně se čeká navýšení povinných zkoušek a zvyšování laťky!
Jana

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.