Otevřený dopis ministrovi školství (ať jím bude kdokoli) od učitelů ČJL

pátek 17. června 2011 ·

Praha, 14.6. 2011

Pane ministře,

připojujeme se k studentům a ředitelům gymnázií, kteří jasně a zřetelně formulovali své výhrady ke státním maturitám. Plně se s jejich názory ztotožňujeme.

Jako učitele ČJL nás negativa prosazeného maturitního systému zasahují nejvíce. Jsme totiž nuceni přizpůsobovat své hodiny a svou práci nárokům CERMATU, respektive tomu, co tvůrci didaktických testů považují za důležité a směrodatné. Po dvaceti letech relativní svobody ve výběru literárních děl i prostředků, kterými studentům přibližujeme rodný jazyk, se nám do škol vrací POVINNÁ ČETBA, ROZBORY POEZIE s jediným správným výkladem a FAKTOGRAFICKÁ DREZURA maturantů. Kromě toho je nezbytné, abychom své svěřence opět naučili „MYSLET JAKO ONI“ - kritické myšlení, vlastní názor a originalita budou pro úspěšné zvládnutí státní maturity spíše překážkou.

Dopřejme našim dětem slušnou maturitu, ve které se bude prověřovat ověřitelné, nikoli dohady, dojmy a schopnost trefit se do průměrného myšlení.

Nebráníme se srovnávacím zkouškám, budou-li rozumné. Nebráníme se centrálnímu zadávání slohových prací, bude-li studentům ponechán čtyřhodinový limit na psaní.

Co se ústního zkoušení týče, prosíme, věřte středoškolským učitelům. Zvládnou o literatuře i jazyce hovořit se studenty sami, bez nařízení a povelů ministerských úředníků. Školení, certifikáty a nesmyslné zásahy do systému z nás lepší češtináře neudělají.

Prosíme všechny odpovědné činitele a všechny občany, kterým není náš společný osud lhostejný: POMOZTE!

Veronika Valíková, 
učitelka ČJL, Arcibiskupské gymnázium, Praha

ver.valikova@seznam.cz


12 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
17. června 2011 v 9:21  

S tímto se dá jedině souhlasit. Nejednoznačnost, uspěchanost, .. ditaktický test z ČJ nebyl z ČJ. Někdo se tady snaží získávat politické body, přestože strana kterou reprezentuje je nevolitelná. Jen blázen by mohl podpořit tohoto člověka. Jestli se někdo plácá po prsou jaký je borec, že zajistil přesun otázek stěhovacími vozy a moře kopírování a nesmyslných příkazů, pak manipuluje ! V tomto byla tato účelově vytvořená strana fakt dobrá. Nyní končí, u koryt však chtějí zůstat nadále. Forma maturit však nemůže být nadřazena jejich obsahu.

Gustav Sázel řekl(a)...
17. června 2011 v 9:40  

Vážená paní kolegyně,
jako učitel českého jazyka a literatury nemohu ouhlasit s dikcí Vašeho dopisu i s argumenty, které uvádíte.
1) Nikdo Vás nenutí "přizpůsobovat své hodiny a svou práci nárokům CERMATU, respektive tomu, co tvůrci didaktických testů považují za důležité a směrodatné." - kromě Vás samotné. Jestliže je úroveň DT tak slabá, jak odpůrci NM píší, musíte své studenty nutně vést výše; věřím tomu, že kvalita Vašeho vyučování je určitě vyšší než standard NM, takže Vaši studenti i ty špatně sestavené DT musejí zvládnou bez problémů - to je přece elementární logika. Pokud ovšem snížíte svou náročnost v hodinách, je to jen Vaše svobodné rozhodnutí.
2) Nevrací se "POVINNÁ ČETBA, ROZBORY POEZIE s jediným správným výkladem a FAKTOGRAFICKÁ DREZURA maturantů." - zde se dopouštíte hrubého zkreslování. DT v základní úrovni literární látku de facto neobsahuje, ve vyšší úrovni ano, ale ne postavenou na faktografické drezuře a jediném správném výkladu. U ústní zkoušky si škola sama sestavuje seznam literárních děl a je jen na učiteli a studentu, jak je budou spolu s neuměleckým textem analyzovat. Nevím, co máte proti tzv. povinné četbě - některá díla se zkrátka rozebírají s celou třídou, takže je musí celá třída přečíst. Navíc Vám nikdo nebrání v tom, abyste do seznamu děl pro daný školní rok zahrnula vše, co si studenti vyberou sami k datu jeho zveřejnění. Jak ale budete stíhat přípravu PL, to netuším. A mimochodem rozebírá se i próza - nebo Vy ji ignorujete?
3) "abychom své svěřence opět naučili „MYSLET JAKO ONI“ - kritické myšlení, vlastní názor a originalita budou pro úspěšné zvládnutí státní maturity spíše překážkou." - kdo to po Vás chce? Proč by vlastní názor, kritické myšlení atd. měly být na překážku? Brání snad někdo originalitě při psaní PP nebo při ústní zkoušce? Jetli ano, jste to Vy sama. Narážíte-li na to, že originalita PP NENÍ hodnocena, mohu říct, že je to jen dobře - vzpomeňte si na kritickou refelexi raných Hrabalových próz, které byly buď vychvalovány až do nebe, nebo naopak haněny. Nebo stačí srovnat, jak hodnotil prof. Králík Vrchlického překlady v době svých začátků a jak v době zralosti. Jak chcete objektivně hodnotit, co je originální??? A že při odpovědích v DT nelze být příliš kreativní - v testech z autoškoly budete také trat na tořivém přístupu? To by to na silnicích vypadalo!
4) Čtyřhodinový limit na psaní - dobrá, proč ne, ale stihnete práce v krátkém termínu opravit? A to kupř. práce dvou i více tříd za předpokladu dvou hodnotitelů na jednu práci při neuvolnění pro hodnocení? Pochybuji o tom.
Dávám Vám za pravdu v jednom: Školení, certifikáty a nesmyslné zásahy do systému z nás lepší češtináře neudělají. Ale smyslem školení NM nebylo stvořit nějakého nového češtináře, jen vysvětlit nové parametry maturitní zkoušky. Obávám se, že lkáte na nesprávném rovu.
Věřím Vám v tom, že my učitelé zvládneme "o literatuře i jazyce hovořit se studenty sami, bez nařízení a povelů ministerských úředníků". Jenže to dělat nemůžeme, protože máme RVP a na nich postavené ŠVP, dříve zde byly osnovy, které zkrátka dodržovat musíme. Jestli jste měla na mysli to, že nepotřebujeme mít maturitu sešněrovánu takovou spoustou předpisů, jako tomu bylo letos, máte mou plnou podporu. Ale to jste měla vyjádřit poněkud pregnantněji.
V úctě
Gutav Sázel

krtek řekl(a)...
17. června 2011 v 9:47  

Nejsem češtinář, takže se nemohu vyjadřovat. Ale zaráží mne "připojujeme ..." ze začátku dopisu a jeden podpis na konci. Plural majestatikus nebo jak se to jmenuje?

Anonymní řekl(a)...
17. června 2011 v 10:13  

Vždyť tuhle slátaninu jste už jednou uveřejnili! Řídíte se na ČŠ goebbelsovským "opakovaná lež se stává prvadou"? Jen tak dál!

Anonymní řekl(a)...
17. června 2011 v 13:09  

Jaký byl přinos letošních maturit ?
Logistika a utajování se vskutku povedly. Hlavně to utajování zadání testů i po napsání.
Jak byl připraven obsah letošních maturit ?
Nebyla vazba na ŠVP, pač ŠVP ve čtvtých ročnících neexistuje. Evidentně chybí kompetence na všech úrovních. Maturita obsahově měla vycházet z dosud platných osnov, metot, forem a postupů.
Didaktický test z ČJ byl degradující pro studenty gymnázií a nepochopen ze strany studentů ostatních SŠ.
Matematika se mi zdála velmi lehká!
Němčina se nepovedla ! AJ přijatelný. Každopádně je nevhodné již vůči těm propadnuvším a nepřipuštěným se bít v prsa jací jsme to machři a jak jsme to geniálně zorganizovali. Těch 29,2 % se mi zdá příliš velké číslo na něčí úspěch. 29 000 studentů představuje téměř jednu třetinu všech maturantů.Tedy téměř každý třetí !!! Tu třetinu bych do budoucna na SŠ s maturitou netrápil. Takové zavedení povinných přijimacích zkoušek v deváté třídě by bylo tím správným sítem. Ušetřily by se nervy učitelů, žáků i jejich rodičů. Ignorant

Anonymní řekl(a)...
17. června 2011 v 14:09  

Pěkný příklad toho, jak je důležité konečně uzákonit celoživotní vzdělávání učitelů, atestace z předmětů jako podmínku karierního růstu. Tahle paní kolegyně z arcibiskupského gymnázia by si měla podat rychle přihlášku do kurzu modernizace češtiny, aby pochopila, oč v tomhle předmětu vůbec jde. Od papouškování faktů k úsudku, k myšlení o přečteném. Zdá se, že jí tyto principy nic neříkají nebo je nechápe.

Pokud horuje pro nekonečné romantické citové výlevy žáků a žákyň o přečtených dílech, to můžou zúročit při školní části maturity.

Janek Wagner řekl(a)...
17. června 2011 v 16:24  

Anonymní 17. června 2011 10:13: Obávám se, že se mýlíte, text je datován 14. 6. 2011. Můžete nám napsat odkaz, kde již text je?

Anonymní řekl(a)...
17. června 2011 v 19:57  

Stát získal ze státních maturit spoustu dat. Co s nimi teď udělá, aby se vzdělávání na školách zkvalitnilo? Když se podívám na test z češtiny, vůbec bych nevěděl, co výsledky státních maturit říkají o kvalitě výuky - co žákům jde a co ne a na co by se učitelé měli zaměřit... Jedinou zpětnou vazbu získal CERMAT - měl by vytvářet testové úlohy s jednoznačnějším zadáním. To je trošku málo, ne? (Radek Sárközi)

Anonymní řekl(a)...
18. června 2011 v 13:34  

Vážený pane Sázele,

moc Vám děkuji za věcný, odborný a logický text, kterým jste rehabilitoval alespoň některé "učitele ČJL", kteří napsali a podepsali onen podivuhodný článek.

K Vašemu textu není co dodat, k textu těch odborníků na ČJL výše leda to, že jejich úkolem je, aby svým žákům pomohli nalézt cestu ke knize. A v tom jim žádný ministr ani nezbrání, ani nepomůže.

Je neuvěřitelné, jak snadno lidé, kteří mají něco znát o knize a o světě podléhají módní vlně za každou cenu kritizovat státní maturitu - na jedné lodi společně s adolescenty...

Petr S.

Ondřej Šteffl řekl(a)...
18. června 2011 v 19:29  

Gustav Sázel řekl(a)... 17. června 2011 9:40

Vážený pane Sázele, vlastně máte ve všem pravdu. To, co píšete, může být vzkaz každému jednotlivému češtináři. Potíž je, že na středních školách je asi tak 3000 češtinářů. A nedělejte si iluze, že Váš názor jich osloví více než 50 (ani já si je o svých názorech nedělám :-)).

je to jen Vaše svobodné rozhodnutí; Vám nikdo nebrání; kdo to po Vás chce?… apod. Ano i v tom máte pravdu. Potíž státní maturity ale je v tom, že většina češtinářů se "svobodně rozhodne", zvolí cestu nejmenšího odporu a povede výuku přesně tak, jak to paní Valíková popisuje. Ona jistě ne a Vy jistě také ne. Ale většina ostatních, těch, kteří se o naši diskusi ani nezajímají, ano. To není nic proti češtinářům, vidíme to všude kolem sebe a tak je to také všude ve světě, kde se zavede high-stake testování, čili testování s velkou důležitostí. Škola se přizpůsobí testům.

Před čtyřmi a půl roky jsem popsal, jak státní maturita dopadne, můžete se podívat. V ničem zásadním jsem se nemýlil. Napsal jsem také, že jediný reálný koncept je jakási minimální laťka, která bude předpokladem k tomu, aby žák mohl ke školní maturitě. Zkuste mi tedy věřit, že se nemýlím ani teď. Pokud bude státní maturita v této koncepci pokračovat, naplní vše co paní Valíková kritizuje.

Anonymní řekl(a)...
19. června 2011 v 21:22  

"pomohli nalézt cestu ke knize", ano - 17,5 % to jistí ! I ty knihovny a půjčovny na to mít nebudou. Jen tak dále. Ostatně i dnes se knihy kupují v rodinách jako poslední. V této nesmírně uspěchané, nejisté a zkorumpované společnosti jaksi na knihy moc času není. Kde se stala chyba ? Samozřejmě to zas tak jednoduché není. Konkurence PC,DVD,... je obrovská.

Anonymní řekl(a)...
19. června 2011 v 22:22  

Pane ignorante, nedávno byl průzkum a vyšlo, že v každé domácnosti jsou desítky, mnohdy stovky knih, které se odsouvají na půdy a do sklepů - není módou číst knihy. A nejen brak, lidi mají doma spoustu kvalitních knih, ale bohužel mladí nečtou. To jen k těm knihám. A to nemluvě o elektronických knihách a možnostech volného stahování...

Proč mám zase neodbytný pocit, že někteří se snaží, co mohou, a druzí hledají, proč to nejde. A nevymlouvejte se zase na ten svůj pesimismus.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.