MŠMT: Firemní školky - základní informace

středa 18. května 2011 ·

Na základě Programového prohlášení Vlády ČR, jež v oblasti rodinné politiky reaguje na společenskou potřebu zlepšit možnosti slaďování profesního a rodinného života, se vláda mimo jiné zavázala k podpoře firemních školek. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) proto v rámci mezirezortní spolupráce připravilo podmínky k podpoře rozvoje firemních školek ve formě návrhů legislativních změn, a to v rámci novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), jejíž účinnost se očekává od 1. 9. 2011.Podpora firemních školek by měla napomoci k řešení palčivé společenské otázky související s aktuálně omezenými kapacitami veřejných mateřských škol a umožnit návrat zaměstnanců firem na pracovní trh a současně podpořit finanční soběstačnost rodin a v neposlední řadě by dětem zaměstnanců měla poskytnout přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání.              
MŠMT jako garant kvality činnosti škol zapsaných do školského rejstříku navrhuje vytvořit pro firemní školky stejné podmínky jako je tomu u soukromých škol za předpokladu, že se zapíší do školského rejstříku. Budou tak moci získat finanční dotaci v prvním roce ve výši 60 % z normativu a v dalších letech 100 % při splnění zákonných podmínek. Na druhou stranu jako všechny instituce zapsané v rejstříku budou povinny dodržovat ustanovení školského zákona a s ním související právní předpisy, tzn. zejména dodržovat hygienické normy, zajistit odborně kvalifikovaný pedagogický personál, realizovat vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a vytvářet podmínky České školní inspekci k hodnocení kvality činnosti školy.
Firemní školky v gesci MŠMT budou představovat alternativu ke stávajícím mateřským školám. Jsou koncipované jako vzdělávací instituce, které budou moci přijímat stejně jako ostatní mateřské školy děti zpravidla od tří let, tzn. děti, které jsou již tělesně i duševně způsobilé k určité formě vzdělávání. To však nebrání tomu, aby firemní školky byly otevřené ostatním druhům péče zřizované mimo školský zákon a využívaly přitom svých podmínek (materiálních, personálních a jiných) k symbióze se zařízeními péče o děti do 3 let v působnosti jiných ministerstev.
Návrh novely školského zákona nezavádí pro firemní školky samostatný název, ale využívá opisu „mateřská škola určená ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele nebo jiného zaměstnavatele nebo zaměstnavatelů“. Řeší i možnost přednostního přijímání dětí zaměstnanců zřizovatele, neboť za platné právní úpravy se jedná o diskriminaci ostatních dětí. Přizpůsobeno je též ustanovení, týkající se názvu firmy, v němž nebude muset být mateřská škola uvedena. Firma si také může najmout odborného provozovatele či se může několik menších firem spojit a provozovat školku společně. Pokud firemní školka nenaplní kapacitu, může nabídnout služby jiné firmě či dětem, jejichž rodiče nejsou firemními zaměstnanci. Prostor je ponechán i pro pružné přizpůsobení zaměstnaneckým potřebám (např. při zohlednění směnnosti firemního provozu).
Problematika daňového režimu firemních školek bude ve směru uznání nákladů na jejich zřízení a provoz do daňově účinných výdajů komplexně řešena v zákoně o službách péče o děti připravovaným Ministerstvem práce a sociálních věcí s předpokládanou účinností od 1. 7. 2012. Již současná legislativa Ministerstva financí umožňuje náklady na zřízení a provoz škol považovat za daňově účinné výdaje za podmínky, že jsou zřizovány v souladu se školským zákonem.
Základní právní předpisy pro zřizování a provozování firemních školek zapsaných ve školském rejstříku

  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. § 142 a násl. - Rejstřík škol a školských zařízení), včetně změn připravované novely
  • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů („Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2011 pro účely poskytování dotací soukromému školství", č.j. 20/2011-26)  
  • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.
  • Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
  • Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.