EDUin žádá poslance školského výboru, aby dnes upozornili ministra na problematická místa v novele školského zákona

čtvrtek 19. května 2011 ·

S ohledem na dnešní jednání „školského“ výboru Poslanecké sněmovny upozorňujeme média a poslance na problematická místa ve schvalované novele školského zákona. Sporné pasáže se týkají jednak vládou a ministrem proklamované autonomie škol, postavení mezinárodních škol v našem vzdělávacím systému a povinnosti Centra pro přípravu státní maturity informovat veřejnost o své činnosti.Žádáme poslance, aby v rámci dnešního zasedání „školského“ výboru projednali s ministrem školství Josefem Dobešem úpravu znění novely školského zákona v těchto oblastech:

Autonomie škol: Po vládním projednávání novely premiér i ministr opakovaně vyjádřili přesvědčení, že školy nemají být svazovány jednotnými osnovami a při volbě obsahu a metod vzdělávání jim má být ponechána autonomie v rámci daném vzdělávacími programy. S tímto tvrzením je ale v rozporu tato část novely: Při zpracování školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání může škola vycházet také z obsahu vybraných vzdělávacích oblastí, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zdůvodnění změny: Konečné znění je vlastně zbytečné a zavádějící, protože nevymezuje školám žádnou jasnou povinnost a i po jejím vypuštění by faktický stav věcí zůstal nezměněn. Ministerstvo doporučuje školám mnohé, co není uvedeno přímo v zákoně, není tedy jasné, proč toto „doporučení“ má zákon obsahovat. Slovo „může“ navíc lze při schvalování zákona velmi snadno změnit na „musí“.

Tento fakt, v našem legislativním procesu nijak výjimečný, je třeba mít stále na paměti. A konečně, samotný pojem „obsah vybraných vzdělávacích oblastí“ je natolik vágní (pojem „obsah vybraných vzdělávacích oblastí“ definuje ministerstvo školství těmito slovy: Pojem „vzdělávací oblast“ není zákonem striktně definován, a proto vymezení oblastí záleží na MŠMT. Stejně tak nebude zákonem dáno, že stanovení obsahu musí být pro danou „vzdělávací oblast“ provedeno s jednotnou mírou podrobnosti. MŠMT na základě nového znění § 5 odst. 1 školského zákona hodlá upravit pouze oblasti, v nichž si sjednocení úrovně vzdělávání vyžaduje aktuální stav zjištěný mimo jiné v mezinárodním srovnání výsledků vzdělávání. Rozhodující je proto věcná potřeba metodického sjednocení vzdělávání, která se může týkat třeba jen části učiva v tom kterém předmětu nebo jít i napříč předměty. MŠMT ovšem bude dbát toho, aby možnosti škol samostatně profilovat školní vzdělávací programy nebyly neúčelně omezovány. ), že jeho prostřednictvím může každý příští ministr školám „doporučit“, co se mu zlíbí. Takto neurčité znění považujeme za nepřijatelné v zákoně, který má naopak usilovat o přesnost vyjádření.

Postavení mezinárodních škol – viz žlutě označený text na straně 8 novely, kterou najdete v příloze této tiskové zprávy. Dokumentace, kterou nově požaduje stát po mezinárodních školách působících v České republice, jim velmi komplikují existenci. Podrobnější informace najdete ve starší tiskové zprávě ZDE.

Povinnosti a postavení CERMAT - viz text na straně 15, opět označený žlutě - zásadně omezuje možnosti veřejnosti a médií kontrolovat kvalitu přípravy státní maturity. Což v současné situaci především znamená faktickou nemožnost zjistit příčiny její nekvalitní přípravy a vyskytujících se chyb. Tato část školského zákona fakticky vyjímá to, co „centrum“ určí, ze zákona o veřejném přístupu k informacím. Vzhledem k již dnes existujícím vážným pochybnostem o kvalitě již spuštěné státní maturity a neochotě současného vedení CERMAT podávat jakékoli přesnější a detailnější informace o způsobu její přípravy, je nepřijatelné, aby novela umožnila zákulisí projektu za stovky milionů utajovat před veřejností na základě pouhé libovůle vedení „centra“.

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, řekl: "Žádáme poslance výboru, aby se zasadili o změnu znění novely zákona už teď, aby nebylo nutné tyto změny mnohem složitěji prosazovat až při jednání pléna Sněmovny. Přinejmenším v pasáži týkající se autonomie škol by to neměl být problém, protože vláda deklaruje, že chce zachovat autonomii škol a pasáž v novele je s tímto jejím tvrzením v rozporu. Ministr i premiér by tedy měli přinejmenším tuto změnu, nejlépe vyškrtnutím celé pasáže, podporovat.
Novela školského zákona

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.