EDUin: Ministr Dobeš novelou školského zákona komplikuje život zahraničním školám v České republice

čtvrtek 21. dubna 2011 ·

Zatímco Nizozemci mezinárodní školy podporují, my jim házíme klacky pod nohy.Kritizovaná „rychlá“ novela školského zákona, kterou minulý týden schválila vláda, obsahuje další problematická místa. Kromě jiného ztěžuje život zahraničním školám. Přestože u nás patří tyto školy ke špičkovým vzdělávacím ústavům, ministerstvo školství je chce svázat nesmyslnými předpisy.

Pokud chce ministr Josef Dobeš opravdu zkvalitnit naše školství, vydal se v novele školského zákona špatnou cestou. Nařizuje totiž zahraničním školám na našem území tři a půl strany nových podmínek, které musí splnit, pokud má být českým dětem povoleno v nich konat povinnou školní docházku.

Zahraničních škol působí v ČR zhruba patnáct. Vzdělávají na území ČR cizince a učí podle cizích vzdělávacích programů (německých, britských apod.) i české žáky. Do této kategorie spadají i takzvané školy mezinárodní, které jsou v ČR čtyři: v Praze, Ostravě, Olomouci a Brně.

Mezinárodní školy vyučují anglicky a jejich vzdělávací programy jsou zajímavé tím, že se neváží na žádný konkrétní stát. Pro komunitu investorů nebo odborníků cestujících po světě jsou tím velmi atraktivní. Za všechny jejich vzdělávací programy uveďme jako příklad takzvaný Mezinárodní vzdělávací program pro základní školy (International Primary Curriculum). Zpracovali ho britští a nizozemští experti před deseti lety a dnes už ho přebírají i veřejné školy vyspělých zemí – natolik je kvalitní a inovativní.

Ministerstvo školství ale nutí tyto školy, aby fungovaly ve stejném režimu jako ty české. Například požaduje:

  • Aby mezinárodní školy, které z definice nemají vazbu na žádný stát, hledaly „cizí stát“, jehož ministerstvo školství doloží, že vzdělávací program školy je stejný jako nějaký jiný, už povolený program.
  • Aby předložily úředně ověřený český překlad svých vzdělávacích programů. Ty jsou ovšem v některých případech spíše knihovnami než jediným dokumentem. Navíc jsou některé komerční produkt, na který se vztahuje právo duševního vlastnictví.
  • Nejméně jednou za dva roky se budou muset čeští žáci těchto škol podrobit přezkoušení v české škole. 

Paradoxně pokud chodí do zahraniční školy mimo území ČR, tato povinnost (daná dosud školským zákonem) jim nyní odpadne. To znamená, že zahraniční škola kdekoliv na světě požívá od ministerstva větší důvěry než zahraniční školy u nás.

Magdalena Marešová z Fóra rodičů pro kvalitu a rovnost vzdělávání, řekla: „Chceme-li, aby na našem území působily mezinárodní školy a aby se v nich mohly učit i české děti, pak je nemůžeme nutit, aby se chovaly jako školy české. Například  v Nizozemsku působí již zhruba dvacet mezinárodních škol a vláda přesto podporuje vznik dalších. Ví, že je výhodnější vzdělávat děti cizinců společně s dětmi vlastních občanů  než v uzavřeném ghettu.“

13 komentářů:

Simona CARCY řekl(a)...
21. dubna 2011 v 11:12  

Není na škodu občas zvednout ideologické klapky aspoň z jednoho oka. Až dostanete vzdělávací program (nebo celou knihovnu krytou autorským právem) v čínštině nebo jejím klonu, pak si v tom nikdo, ani pan Feřtek, moc nepočtete. A pak náhle vystoupí jasná hvězda a vy pochopíte, že ten Dobeš měl kus pravdy. Nejsou všechny zahraniční školy jen anglické. Svět je o kapánek větší.

Ondřej Šteffl řekl(a)...
21. dubna 2011 v 14:20  

No právě, že je svět větší. A čeští úředníci a politici jsou ze všech nejmoudřejší. Jak to denně vidíme. Že? Takže, co neschválí, musí být špatně.

Kdyby zde byla čínská škola, nechal bych na rodičích, zda tam chtějí dát své dítě a co si k tomu potřebují přečíst.

Svěřovat takové rozhodování tomuto státu je velmi riskantní. To je fakt.

A svěřovat takové rozhodování jakémukoliv státu je nedemokratické. To je mé přesvědčení.

Kdysi dávno, když vzniklo Občanské fórum, mělo jen pětibodový program. Jedním z bodů byla svoboda zvolit si a založit školu.


A teď, paní CARCY, nějak musíte vymyslet, jaký že má Scio zájem na podpoře zahraničních škol. Jinak byste se totiž musela vyrovnávat s argumenty.

Anonymní řekl(a)...
21. dubna 2011 v 16:31  

Tak paní CARCY, velmi netrpělivě čekám na Vaši reakci a Vy pořád nic.....

Unknown řekl(a)...
21. dubna 2011 v 17:26  

Kdyby se měly zahraniční školy v Česku podřídit zdejším předpisům, tak by - evidentně - jenom přibylo v Česku špatných škol, ne? Ty české dobré, které tu jsou, jsou tu spíše navzdory špatným předpisům, pokud vím. Anebo by mohly být ještě o kus lepší, kdyby je špatné předpisy nekřivily.
Ale ono to přece není samo sebou, že tenhle Dobeš zaútočil na zahraniční a tedy nezávislé školy, že vnutí vymezený obsah = učivo = osnovy do jakžtakž svobodnějšího RVP, že bude nad dětmi, rodiči a učiteli práskat bičem testování. Kdyby některý pásek z téhle svěrací kazajky nechal volný, to by se nám trestanci, totiž chci říct občani..., pěkně vzpouzeli!
Kdepak ohrožení nějakými čínskými školami, největší nebezpečí pro vládce, který to chce mít opravdu pevně pod palcem, aby měl všecky kšefty doma, jsou vždycky domácí občani, a mezi nimi nejnebezpečnější jsou lidé, kteří si troufají myslit.
Což si tipnout, za kolik let se u nás začne s veřejným štvaním proti inteligenci? Už to tu bylo dvakrát, a vždycky to prováděli fundamentalisti: nacisti (neznáte nějakého náměstka, který by k nim měl blízko?), pak bolševici (jejich myšlením a jejich odporem k vzdělávání je prosáklý celý národ dodnes).

Anonymní řekl(a)...
21. dubna 2011 v 18:24  

Stát má především chránit své občany!!
A proto mi není jedno, jestli si tu někdo založí třeba školu pro islámské bojovníky. A jak víte, že to tak není, když neznáte její program a nesmíte ho ani zkontrolovat??

Jako učitel mám povinnost dbát na vzdělávání a výchovu, ale taky na bezpečnost mně svěřených dětí. V prostředí nynější absolutní anarchie, kdy nikdo neví, co se má nebo nemá učit (to co jsem nandal do švp může být nebetyčná hovadina, pár povolených sloves, a obsahu stejně nikdo nerozumí...). Liberalismus pochopený jako svoboda bez hranic a odpovědnosti napáchal mnohem víc škody než přežitky bolševismu, který Vás očividně štve, Standarde. Mě zase štvou Vaše zaslepené řeči o útisku inteligentů. Jděte učit na základku a poznáte realitu školních škamen!

ondřej šteffl řekl(a)...
21. dubna 2011 v 19:06  

Anonymní řekl(a)...
21. dubna 2011 18:24

Příklad s islámskými bojovníky je jistě správný. Ale na zavření takové školy by měl stačit trestní zákon (terorismu, spiknutí, nedovolné ozbrojování), popřípadě jiné neškolní zákony, které takové věci omezují. Stejně tak nemůže otevřít střední ba ani vysokou školu sexuálních služeb.

Až bude nějak patrné (i jen náznakem), že bezbřehý liberalismus zahraničních škol zde páchá škody, můžeme se k tématu vrátit. Zatím ale snahu mšmt pokládám za hloupý a zbytečný projev úřední zvůle.

Anonymní řekl(a)...
21. dubna 2011 v 20:33  

Možná by nevadilo občas veřejnost seznámit s výsledky práce těchto zahraničních škol. Nejsem z jmenovaných měst a dosud jsem o nich neslyšela vůbec nic. Že by byly opravdu tak skvělé a vynikající? Pak nechápu, proč se před odbornou veřejností skrývají. Jsou snad součástí naší společnosti, tak nač ta utajenost?? Třeba bychom se od nich mohli něčemu naučit.

Unknown řekl(a)...
21. dubna 2011 v 21:30  

Že jste neslyšela o zahraničních školách, to neznamená, že jsou v utajení. Jak to myslíte, když píšete "jsou snad součástí naší společnosti"? Jsou třebas ty cizí fabriky na výrobu aut taky "součástí naší společnosti"? Ty Vás taky nezvou na čumendu. A protože jsou ty zahraniční školy určeny většinou dětem zahraničních občanů, kteří u nás pracují, nepotřebují se nijak moc starat o to, aby o nich kdekdo věděl - stačí jim, že si je bohatí Češi najdou pro své děti.
A co se týče toho, že by se Češi rádi něčemu přiučili, to by bylo něco - kdyby tak chtěli. Ale jsou i tací. Například ISP v Praze-Nebušicích, což je světově proslulá škola svou vysokou kvalitou, skvělými, ba nejlepšími učiteli, tak ta měla donedávna jednak fond pro podporu české vzdělanosti a dávali granty českým školám, když chtěly něco pěkného vyvinout. (Peníze do fondu dávali sami rodiče žáků, kdo jiný.) A tak asi 4x uspořádala vzdělávací den pro české učitelstvo, to byly naprosto praktické workshopy, v nichž ukazovali některou metodu nebo postup, který jim dobře funguje ve výuce, Taky jednou - když s tím sami vlastně začínali - ukazovali, jak uvažují o zabudování rozvoje klíčových kompetencí do programu výuky. Oni ovšem mají své kurikulum, hodně inteligentní, však to vychází z 40 let tradic...
Vlastně docela chápu, že takové školy musejí ležet někomu, kdo má poněkud omezenější mysl, hodně v žaludku. My na ně z objektivních důvodů, ale i z vlastní viny nemáme, a tak se závidí a nepřeje. A útočí se ve jménu nějakých smyšlených rizik. I když vlastně by nám mohly ty zahraniční školy být docela fuk, když ani neberou od státu dotaci, ne?
Ale souhlasím s O. Štefflem, že na provoz škol musejí platit normální občanské zákony. Mně by se též nelíbilo, kdyby se tu množili fundamentalisti typu jehovistů, a kdyby jich nakonec bylo tolik, že by v Parlamentu odhlasovali třebas zákaz transfuze krve... Ale tomu se nedá bránit zákazem nebo ústrkem škol, nýbrž jasným vymezením, co se u nás nesmí šířit, kupříkladu ideologie propagující omezování práv druhých lidí. Takový zákaz, a k němu i sankce a vymáhání práva, by nám rovnou vyřešil i jiné maléry, jakou jsou neonáckové nebo mladí a staří komsomolci.

Anonymní řekl(a)...
22. dubna 2011 v 11:13  

Když jim vadí, že v České republice platí české zákony a úředním jazykem je čeština, tak ať sem nelezou. Jsou tu dobrovolně a nikdo je tu nedrží.

Kylišová řekl(a)...
22. dubna 2011 v 12:11  

Proslulá škola s nejlepšími učiteli - to je, p. Hausenblasi, Vaše soukromé hodnocení, nebo to konstatoval ještě také někdo jiný? A smím se zeptat, v čem jsou nejlepší a jak to hodnotíte?

Unknown řekl(a)...
22. dubna 2011 v 17:37  

Zajímavé - kdyby ty nejlepší učitele v pražské ISP hodnotila třebas ČŠI, paní Kylišová, důvěřovala byste tomu hodnocení víc, nebo míň? A proč?
Je to moje soukromé hodnocení a vychází z toho, co o nich vím, co jsem viděl a co říkají další důvěryhodné osoby. Zajímalo by mě, kdo by to měl kromě mě ještě konstatovat, abyste takové chvále mohla důvěřovat. Někdo od nás? Znám dost učitelů, kteří tam byli na některých těch jejich návštěvních dnech, nevzpomínám, že by někdo říkal třebas "No co, taková normální škola, to my umíme taky..." Spíše říkali "Tohle bychom chtěli taky umět a dělat."

Jo, a taky to dobré o téhle škole říkají učitelé z jiných mezinárodních škol po světě, to je asi ta proslulost.

Simona CARCY řekl(a)...
23. dubna 2011 v 6:50  

No, ono je dost dulezite, aby to rekl o te superkvalite hlavne nekdo krome vas. Na vasem hodnoceni jedine, co pripomina standard, je vas nickname. A to je, s prominutim, dost malo. Vy byste rad hodnotil, ale halasne se stavite proti zebrickum skol. Tak radeji nehodnotte, je to neduveryhodne.

Anonymní řekl(a)...
25. dubna 2011 v 10:50  

Řekněme si to jednoduše: k názorům a zkušenostem vzdělaných učitelů s mnohaletou praxí se prostě v Česku nepřihlíží. Komunisté měli učitele za úplné onuce - a bojím se že současná společnost je podobná... Samozřejmě neexistence pdg komory, která by sdružovala kvalifikované učitele s ověřenou kvalitní výukou je veliká chyba. UČITEL ZŠ-SŠ

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.