EU peníze školám: Nejčastější chyby při hodnocení projektů - přílohy

úterý 22. března 2011 ·

V souvislosti s kontrolou přijatých projektových žádostí, které prošly hodnocením odboru CERA, bychom vás rádi upozornili na stále se opakující chyby v uvádění povinných a nepovinných příloh.Pro lepší orientaci při podávání projektové žádosti upřesňujeme seznam jejích  povinných a nepovinných příloh.

Povinné přílohy projektové žádosti: 

  1. Souhlas krajského úřadu se zřízením pozice asistenta pedagoga dle zákona  561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Tato příloha je povinná pro žadatele, který si vybere šablonu klíčové aktivity č. VII/2 Zapojení asistenta pedagoga do inkluzivního procesu vzdělávání žáků se SVP. 
  2. Souhlas MŠMT dle Pokynu ministra školství mládeže a tělovýchovy k postupu při povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce čj. 527/2008-23. Tato příloha je povinná pro žadatele, který si vybere šablonu klíčové aktivity č. II/1 Navýšení hodinové dotace pro výuku cizích jazyků. 
  3. Úředně ověřené pověření osoby statutárním zástupcem k podepsání projektové žádosti. Tato příloha bude u projektu přiložena v případě, že projektovou žádost nebude moci podepisovat statutární zástupce a deleguje pravomoc na jinou osobu. 

Uvedené povinné přílohy (viz. bod 1., 2., 3.) je třeba uvést v projektové žádosti do oddílu –

XI. Přílohy projektu: projekt počítá s přílohami: ano.

Přílohy musí mít podobu originálu nebo úředně ověřené kopie, musí být opatřeny úvodním (krycím) listem s názvem „Přílohy projektu“ s uvedením:

  • Pořadí přílohy 
  • Název přílohy 
  • Počet listů 
  • Popis 

Úvodní (krycí) list příloh si žadatel vytiskne z aplikace Benefit 7 nebo si vytvoří seznam vlastní a to ve výše uvedeném členění.

Přílohu s úvodním (krycím) listem je nutno dohromady sešít a v souladu s výzvou přelepit páskou v levém horním rohu (na přední i zadní straně). Páska musí být označena na první a poslední straně podpisem příslušného statutárního zástupce a razítkem.

Nepovinné přílohy projektové žádosti: 

  1. Zřizovací listina. Tato příloha bude přiložena v případě, že se liší název školy od aktuálního názvu školy, jedná se tedy o úpravu názvu. 
  2. Jmenovací listina statutárního zástupce školy. Tato příloha bude přiložena v případě, že byl jmenován jiný statutární orgán a nebyl zatím zapsán do rejstříku škol. 

Uvedené nepovinné přílohy (viz. bod 1.,2.) se neuvádějí do projektové žádosti, tzn. do oddílu

– XI. Přílohy projektu: projekt počítá s přílohami: ne 

a nemusejí mít podobu originálu či úředně ověřené kopie. Tyto přílohy mohou být zaslány i v naskenované podobě.

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.