Jan Wagner: Ministerské slučovací šílenství (AKTUALIZOVÁNO)

pondělí 7. února 2011 ·

Podle dosud neoficiálních zpráv nebude v procesu slučování kurikulárních organizací nástupnickou organizací Výzkumný ústav pedagogický v Praze, ale Národní ústav odborného vzdělávání. Toto rozhodnutí ministra se údajně pracovníci realizující sloučení dozvěděli po několika měsících práce. Osobní válka a boj o moc ředitelů přímo řízených organizací MŠMT pokračuje nyní již pro školství nebezpečným směrem.

Výzkumný ústav pedagogický v Praze se měl již v dubnu 2009 sloučit s Národním institutem dalšího vzdělávání po zhruba třičtvrtěroční přípravě. Ke sloučení nedošlo, protože se tehdy ředitel NIDV Nekola doslova několik hodin před vlastním sloučením vzepřel MŠMT, přestože na sloučení do poslední chvíle spolupracoval, a i když to znamenalo jeho pád ve funkci, jeho sabotáž sloučení byla úspěšná, protože ke sloučení nedošlo. Vzpurný samolibý jedinec tak ovlivnil strukturu přímo řízených organizací MŠMT. Nekola nyní pracuje na CERMAT jako Manažer aktivity CISKOM.

V této souvislosti jen připomeňme, že NIDV vznikl direktivně za ministrování Petry Buzkové sloučení krajských Pedagogických center s důvodem vytvoření centrální "pračky peněz" z projektů z Evropského sociálního fondu v operačním programu Rozvoj lidských zdrojů v letech 2004-2007. Vedlejším efektem byl kromě jiného i vznik krajských vzdělávacích center a jejich často nesmyslná konkurence s krajskými pobočkami NIDV. Nákladové ceny školení NIDV, které byly v rámci projektů poskytovány bezplatně, byly díky financování z ESF často neúměrné a vedlejším výsledkem bylo poškození trhu s dalším vzděláváním.

V kurikulární oblasti Národní ústav odborného vzdělávání, založený před šedesáti lety v době adorace dělnické třídy, připravuje kurikula jen pro velmi malou část žáků v odborném školství, zatímco Výzkumný ústav pedagogický v Praze připravuje kurikula pro mateřské, základní a umělecké školy a pro gymnázia. NÚOV realizoval a realizuje celou řadu národních projektů financovaných z ESF, vesměs s neúměrně vysokými náklady na jednotlivce z cílových skupin.

Volba NÚOV jako nástupnické organizace je velmi problematická. Zarážející je ale především způsob změny, kdy po několika měsících práce, kdy měl být nástupnickým kurikulárním ústavem VÚP, došlo ze dne na den ke změně bez jakéhokoliv zdůvodnění. Můžeme jen spekulovat. Podobné změna v koncepci redukce počtu přímo řízených organizací MŠMT ale znamená jen jedno: žádná koncepce zřejmě neexistuje, a vedení ministerstva podléhá snadno vlivům nejrůznějších lobby.

Od čtvrtka marně čekáme na potvrzení změn tiskovým odborem MŠMT, na mail s otázkami a na telefonické urgence jeho pracovníci nereagují.


Aktualizace po telefonické urgenci jsme v 15:52 obdrželi stručnou odpověď:

Nástupnickou organizací bude Národní ústav vzdělávání – důvodem je fakt, že se jedná o nejsilnější ze slučovaných organizací.

Termín sloučení je 1. dubna 2011.

Sloučení se týká se Výzkumného ústavu pedagogického (VÚP), Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV), Institutu pedagogicko-psychologického poradenství (IPPP) a Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV).

Analytické materiály ke slučování jsou zatím interního charakteru.

23 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
7. února 2011 v 10:49  

Aleale pane Wagnere, opravdu trváte na výroku „Národní ústav odborného vzdělávání, založený před šedesáti lety v době adorace dělnické třídy, připravuje kurikula jen pro velmi malou část žáků v odborném školství“? Doufám, že ne….

NÚOV je jedinou správnou volbou nástupnické organizace všech těch obskurních organizací, a to nejen proto, že připravuje RVP pro veškeré obory středního vzdělání (cca 75 % všech středoškoláků), ale především pro svoje vynikající analytické a publikační výsledky a řadu vynikajících projektů v odborném vzdělávání.

Pokud něco chci vědět v oblasti vzdělávání, uplatnění absolventů středních škol a mnoha dalších oblastech informací o vzdělávání, jdu na webové stránky NÚOV.

Petr S.

Anonymní řekl(a)...
7. února 2011 v 10:57  

"Žádná koncepce zřejmě neexistuje, a vedení ministerstva podléhá snadno vlivům nejrůznějších lobby."

Tak tohle skutečně objevná informace současné investigativní žurnalistiky. Blahopřejeme!

Lze ovšem předpokládat, že další ministr opět přijde se "svou" koncepcí a škatulata bude nutné postavit do nové kompozice.

Jedno je ovšem jisté. Po kreativním "Pepovi" nezůstane ve školství kámen na kameni.

Anonymní řekl(a)...
7. února 2011 v 11:30  

Od čtvrtka marně čekáme na potvrzení změn tiskovým odborem MŠMT, na mail s otázkami a na telefonické urgence jeho pracovníci nereagují.
... vždyť je jich tam jenom 12 (možná už dokonce 16)...
Vy byste je uštvali.

A k tomu slučování ústavů - i kdyby se to nějakým ministerským nedopatřením náhodou dělalo kvalifikovaně, hledání nejméně špatného a nejméně plýtvajícího, po kterém by ten nový měl zdědit jméno, ale hlavně ředitele (proč vlastně?), by bylo velmi krušné.

Anonymní řekl(a)...
7. února 2011 v 18:50  

Urcite se jedna o problematický krok, laik neni schopen posoudit, zda spis dobry, ci spis spatny. Nicmene se mi zda, ze kroky p. ministra jsou velikym experimentem a jim tolik deklarovana nutnost vytycit jasnou koncepci je ve hvezdach, protoze zvenci lze nazvat deni ve skolstvi nepromyslenym, cu nedomyslenym chaosem.

Anonymní řekl(a)...
7. února 2011 v 19:01  

Slučovat VÚP Praha a NIDV nebyl dobrý nápad. Sloučení VÚP Praha s NÚOV jsem doporučoval před mnoha lety. Vadilo mi, že osnovy a později RVP pro SŠ se liší od RVP pro gymnázia - obsahově i formálně, a to ve stejných oborech jako je třeba čeština... Měla by ale vzniknout zcela nová organizace, ne jednu spojovat s druhou. (Radek Sárközi)

Anonymní řekl(a)...
7. února 2011 v 20:45  

Nezdá se vám, že už MŠMT neví roupama co dělat??? Jedno rozporuplné rozhodnutí za druhým, hlavně, že pan ministr říkal, že jeho životnost je 1,5 let. Asi chce, aby se na něj hned tak nezapomnělo.

Anonymní řekl(a)...
8. února 2011 v 8:38  

VÚP zrušit !!! NUÓV beru na milost pro kvalitní výstupy. Ale ten údajný "VÚP", který je výzkumákem bez vědců, nesl jméno Komenského - a pro dnešek je VÚP k ničemu, opakuju "k ničemu". Osobně se nedivím že jsme tam kde jsme, protože Standard ZV + vzděl.program a osnovy ZŠ byly a jsou vyhovující !!!

Anonymní řekl(a)...
8. února 2011 v 10:17  

Soudíte organizaci podle názvu? Kolik znáte ve VÚP osobně lidí? Já například využívám jejich Metodický portál a dost mi pomáhá. Myslím, že pro nás učitele je to hodně užitečná pomoc!!!!

Vít Pátek řekl(a)...
8. února 2011 v 12:37  

Konečně můžu panu ministrovi něco pochválit.
Výstižně zvolený termín.

Anonymní řekl(a)...
8. února 2011 v 14:49  

K podobným článkům se za normálních okolností nevyjadřuji, není to totiž příliš produktivní. Nad "lehkostí pera" pana Wagnera mohu jen žasnout. Přesto děkuji některým diskutujícím, že se NUOVu zastali a alespoň jeden nesmysl uvedli na pravou míru.

Musím ale kategoricky popřít tezi o "osobní válce" mezi řediteli OPŘO. Samozřejmě máme každý své ambice, postoje, názory a představy o budoucnosti, ale na tom snad není nic divného. V každém případě spolu normálně kumunikujeme a hledáme společně řešení vzniklé situace.
M.Procházka, ředitel NÚOV

Anonymní řekl(a)...
8. února 2011 v 19:30  

Jako obyčejnému kantorovi je mi tato situace ukradená. Jistý strach však vyvolává - nepříjde nějaké nové RVP-ŠVP ?

Anonymní řekl(a)...
8. února 2011 v 21:07  

Vážený pane Wagnere,
myslím, že si své články prostě vymýšlíte, ale je to také způsob novinařiny, i když poněkud neortodoxní. Neřeším to, že mne charakterizujete jako vzpurného a samolibého jedince, u toho jsem se spíš zasmál, ale opravdu nepracuji a nikdy jsem nepracoval na CERMATu. Přestože jsem stál u vzniku NIDV, nikdy nás paní ministryně Buzková nepožádala o to, abychom jí vyprali evropské peníze nebo cokoliv jiného. Na další vzdělávání učitelů jsem se nedíval nikdy jako na trh, ve kterém se točí velké peníze a zisky, ale vždy jako na službu učitelům.
Jiří Nekola, NIDV

Anonymní řekl(a)...
8. února 2011 v 23:49  

Co to znamená sloučit 4 uvedené instituce s velmi rozdílným posláním? Budou dělat, co předtím se stejným počtem lidí, jen místo 4 ředitelů samostatných institucí bude jeden generální ředitel navíc? Když se spojovala krajská pedagogická centra do jedné instituce pod vedením pana Nekoly, argumentovalo se, že celkově bude NIDV zaměstnávat méně lidí. Stal se ale pravý opak...

Anonymní řekl(a)...
9. února 2011 v 9:58  

Tak to vypadá, že tu máme „kosí bratry“ - jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet. Pana Nekolu, který se před časem značně nečestným způsobem pokusil stanout v čele slučovaných OPŘO (VÚP a NIDV). Pana Procházku, kterého nechci podezírat, ale kdo by měl mít větší zájem na celé té zákulisní kašparádě? Změna nástupnické organizace, změna osoby, která má být v čele a kterou není nikdo jiný, než pan Procházka. Že by náhoda, prostě vzniklá situace, jak se pan Procházka snaží alibisticky podsunout? Pan Wagner to nazývá bojem o moc, pan Procházka ambicemi, postoji, názory a představami o budoucnosti, na kterých nevidí nic divného…Je to jak s prahem bolestivosti, prostě jen pan Wagner a pan Procházka mají práh toho co je a není divné trochu jinde.

Anonymní řekl(a)...
9. února 2011 v 10:13  

Jen bych uvedl na pravou míru, že jde o dvě slučovací akce. Z původního plánu sloučení NÚOV, VÚP, NIDV, IPPP, se již před časem podařilo NIDV vymanit a stát se nástupnickou organizací jiného sloučení. Myslím že se jedná o sloučení NIDV a dvou rekreačních zařízení MŠMT. To jen k tomu, že ze 4 ředitelů by měl být jeden.

Luděk Blaha řekl(a)...
9. února 2011 v 10:50  

Sloučení všech ministerstvu podřízených institucí považuji za krok správným směrem.
Já také nevyhazuji jeden každý odpadek samostatně, ale soustřeďuji je do jednoho místa.
Jednorázové vynesení odpadkáče mi tak ušetří čas i energii. Musí to být ale dřív, než obsah pytlíku začne zapáchat.

Anonymní řekl(a)...
9. února 2011 v 12:14  

S těmi odpadky to je možná dobrá paralela. Především v tom, že byste měl odpad třídit a ne mít v jednom pytlíku změť všeho možného, přestože pro vás je to pohodlné. Stejně je to i s OPŘO, obsah jejich činnosti je jen zdánlivě shodný. Koncepce,která pokud byla, tak náhlým zvratem vzala za své. Nová patrně není a do dubna těžko bude. Tak jen aby nám s vaší paralelou s odpadky nevznikla jedna velká popelnice směsného odpadu.

Anonymní řekl(a)...
9. února 2011 v 13:45  

Já si tedy vůbec nemyslím, že by pan Nekola chtěl značně nečestným způsobem stanout v čele slučovaných OPŘO (VÚP a NIDV). Já jen vím, že byl velice silně tlačen k tomu, aby se vzdal funkce ředitele NIDV, což se posléze opravdu povedlo. O tom, že by měl sloučené instituci šéfovat, nepadlo na MŠMT ani slovo.

Anonymní řekl(a)...
10. února 2011 v 10:30  

Na to, že to byla záležitost poměrně medializovaná, máte bohužel velmi kusé informace. Nástupnickou organizací byl NIDV. Pan Nekola měl zůstat členem vrcholného vedení, ředitelem sloučené organizace však pan Nekola, na základě uskutečněného výběrového řízení, být neměl. Doslova den před sloučením se pan Nekola rozhodl, že z pozice ředitele NIDV neodstoupí a samozvaně se postaví do čela nové organizace. To já za čestné rozhodně nepovažuji. To že byl celou dobu v přípravném týmu a nakonec zahodil značnou práci mnoha lidí, to že se to neobešlo bez finančních následků a značných komplikací, na obrazu čestnosti pana Nekoly rozhodně nepřidá. Ale myslím, že debata o panu Nekolovi sem nepatří. Nechme pana Nekolu na teplém místě v projektu ESF a vraťme se zpět k debatě o tom co se nyní děje.

Anonymní řekl(a)...
10. února 2011 v 21:09  

Hlavně aby při slučování nezrušili některé pěkné projekty, např.: "VÚP: Podpora učitelů: už více než dvacet virtuálních hospitací" (viz jiný článek na České škole).

Anonymní řekl(a)...
10. února 2011 v 22:53  

V souvislosti se slučováním organizací se stále objevuje argument, že jde o snížení administrativní zátěže škol. Docela rád bych věděl, co se tím myslí. Naše škola je SOŠ a Gymnázium. Materiály a akce, které vychází z VÚP a NÚOV nám neškodí a v mnoha případech i pomáhají. Proč se spíš ministerská pozornost nezaměří na ČŠI - příkladem je výroční zpráva - soulad RVP a ŠVP. Formální porovnávání a hledání chyb za každou cenu. Zeptejte se jiných ředitelů, jak se chová ČŠI, jaké mají nesmyslné požadavky a k jaké administrativě nás nutí.

Anonymní řekl(a)...
13. února 2011 v 22:51  

Nevím, zda se jedná o skutečnou obavu, aby slučováním neskončily, nebo nebyly zredukovány projekty daných organizací. Nebo to byla ironická poznámka k něčemu, co mi z kontextu není moc zřejmé. Co se však týká virtuálních hospitací, tak je to velmi zajímavý a myslím pro mnohé velmi prospěšný nástroj, jak pro samotného aktéra, tak ostatní. Tak doufám, že zrovna toto sloučením nevezmě za své...

Anonymní řekl(a)...
13. února 2011 v 23:01  

S tou inspekcí je to fakt. Není mi zřejmé, co kromě nicneříkajících, nikam neposouvajících výstupů, a přebujelé administrativy ČŠI produkuje. Nemohla by se taky s někým sloučit, kdo by jí udal racionální směr.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.