Přečtěte si: Kam vede naše děti ministr Josef Dobeš

pondělí 31. ledna 2011 ·

Hana Čápová píše v týdeníku Respekt: Loni v létě o něm nadšení školští odborníci prohlašovali, že je schopen naslouchat a rychle se učí. Uplynulo pár měsíců a stojí před námi ministr, v jehož zcela protichůdných promluvách není lehké se vyznat. Při bližším zkoumání se vkrádá podezření, že rezort, na jehož stavu závisí intelektuální kondice této země, se vrací o dvacet let zpátky.

Z článku zveřejněného na webu EDUin ještě vybíráme:

S tím souvisí jeho přístup ke slovu „kvalita“ a „měření kvality“. Zatímco jeho předchůdci plánovali „měření“, tedy školní testy jako šanci dát učitelům zpětnou vazbu a ministerstvu do ruky vodítko, kterým školám je třeba pomoci, ministr Dobeš chce z testování udělat bič. Vyznat se v jeho slovech je zároveň často poněkud obtížné. Jedním dechem říká, že pětina peněz pro školu bude záviset na výsledcích testů, zároveň se však ohrazuje, že žádné sankce neplánuje. Spojit testy s penězi s sebou přitom nese velká rizika. Především školy by mohly začít odmítat a vytlačovat děti, které jím kazí průměr, což je v rozporu s celosvětovým trendem, který preferuje rozmanité třídy, v nichž lepší žáci táhnou nahoru ty horší. Jenže ministr právě tohle nechce. „Naše školství je nemocné, protože jsme ho úplně otevřeli,“ říká. „Zavedeme měření kvality, aby ti bez předpokladů neměli šanci se dostat do dalšího stupně.“


Dalším ministrovým frekventovaným slovem je „bezbřehost“. Ministr ho používá v souvislosti s reformou, která měla školám přinést možnost určit si vlastní vzdělávací plány. „Já tenhle styl výuky nazývám velmi individualizovaným, až bezbřehým,“ prohlásil ministr v Českém rozhlase s tím, že „bezbřehost“ je nutné svázat. „Jsem často kritizován za to, že budu něco svazovat. Ani náhodou,“ říká trochu nelogicky dnes. „Ale budu rozbíjet tu bezbřehost.“ K tomu má sloužit modelový školní vzdělávací program. Výzkumný ústav pedagogický ho začal vytvářet původně na pomoc školám, které by si s vymýšlením vlastních „osnov“ neuměly poradit. Dobeš ale plánuje, že se program změní v ministerské doporučení. Tím bychom se v podstatě vrátili k jednotným osnovám, podle kterých se na všech školách učí totéž a podle stejných učebnic.

10 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
31. ledna 2011 v 19:13  

Každý má právo na svůj názor. 15 let jsme byli zpracováváni MŠ, pedagogickými metodickými orgány a všemi sdělovacími prostředky o nutnosti liberálního přístupu ke školství,dokonce se vyskytly pochybnosti školního vzdělávání.
Proto se milí teoretikové nedivte,že se po fiasku hodnocení vzdělání objevují i jiné názory,hlavně ze strany praktikujících pedagogů, kteří na úskalí poukazují již téměř 20 let.A určitě nikdo z nich nemá radost, že došlo na jejich slova.Nechci podezřívat obavy "odborníků" na reformu, že jim hrozí ztráta zaměstnání,či dokonce nedejbůh přímá práce se žáky.Ministr něco poobného naznačil, my učitelébychom pouze přivítali stav, kdy nemusíme psát rúzné zprávy,hodnocení, kterými nás prostřednictvím ředitelů zasypávají.Nechte nás učit,snažte se nám vytvořit lepší pracovní podmínky, navodit motivaci.
Vzdělání upadá, k čemu tedy 95 procent maturantů a 60 % absolventů VŠ,když jde jen o lejstro nepodložené znalostmi. Měření kvality je nutné! Chceme-li ji tedy zvýšit.
Škol je skutečně mnoho, duchovní potenciál chybí, jinak to není v žádném státě.
Já se naopak domnívám, že ministr Dobeš je prvním ministrem, který nejenže vidí stav věcí, ale hlavně má ODVAHU jej změnit. Jen mám strach, že ho oponenti politicky či lidsky zničí.

Anonymní řekl(a)...
31. ledna 2011 v 20:39  

Kéž by se ministrovi opravdu podařilo vrátit české školství o 20 let zpět.

Anonymní řekl(a)...
31. ledna 2011 v 21:06  

2011-20=1991
Jo jo, tehdy školy řídili ředitelé, každý úředník u zřizovatele vycházel školám všemožné vstříc neb se bál, že o své místo na úřadu přijde, učitelé již druhý rok místo IPV věnovali středeční odpoledne žákům v mimoškolních soutěžích či kroužcích, nepsala se komplexní (výstupní) hodnocení, školy si popřehazovaly učivo tak, aby se opravdu objevily mezipředmětové vztahy (třeba goniometrie v M před kmitáním ve F) a maturitní protokol tvořil 1 list na každého žáka... Projekty se psaly na tři stránky a mohlo se nejen psát, ale i používat spojení "žák umí, žák se naučil".
Fakt to nebyly špatné roky.

Anonymní řekl(a)...
31. ledna 2011 v 21:57  

Na stránkách MŠMT se ministr, zcela právem, ohrazuje proti zkreslení informací novinářkou.
Já bych té Čápové nejradši ohnula zobák, aby tolik nemlela.
P. ministra si vážím, má dobré úmysly a odvahu. A že se to pánům z Eduinu nelíbí? Inu, chtěli by křeslo pro svého koně.

Anonymní řekl(a)...
31. ledna 2011 v 23:35  

Jako učitel s praxí jednoznačně tvrdím: Dobeš ví moc dobře po čem terén volá. Ministr je poprvé od dob pana prof. Piťhy dalším mužem činu. Vidí realitu a snaží se pomoci... Učitel.

Anonymní řekl(a)...
31. ledna 2011 v 23:42  

Je nade vší pochybnost, že tento bachařský ňouma v ministerské pozici bude neustále produkovat fráze o reformě, která má školství pomoci, ale ve skutečnosti má jeden jediný úkol - dokončit debilizaci tohoto národa a z ČR udělat na pár let montovnu - jeho snaha o podporu učňovských oborů a výhledově tendence k rušení víceletých gymnázií (http://domaci.ihned.cz/c1-49676830-dobes-do-ctyr-let-snizime-pocet-osmiletych-gymnazii) jsou toho víc než jasným důkazem. Tento kretén odmítá přijmout fakt, že strojní inženýr se může v případě nutnosti stát soustružníkem. Naopak to nepůjde nikdy.
Tímto se omlouvám Jiřímu Paroubkovi, o jehož vládě jsem si myslel, že horší být nemůže. Tato "vláda" jej strčí do kapsy hned několikrát.

Anonymní řekl(a)...
1. února 2011 v 8:47  

Re na:Je nade vší pochybnost, že tento bachařský ňouma v ministerské pozici bude neustále produkovat fráze o reformě, která má školství pomoci, ale ve skutečnosti má jeden jediný úkol - dokončit debilizaci tohoto národa a z ČR udělat na pár let montovnu - jeho snaha o podporu učňovských oborů a výhledově tendence k rušení víceletých gymnázií (http://domaci.ihned.cz/c1-49676830-dobes-do-ctyr-let-snizime-pocet-osmiletych-gymnazii) jsou toho víc než jasným důkazem. Tento kretén odmítá přijmout fakt, že strojní inženýr se může v případě nutnosti stát soustružníkem. Naopak to nepůjde nikdy.
Tímto se omlouvám Jiřímu Paroubkovi, o jehož vládě jsem si myslel, že horší být nemůže. Tato "vláda" jej strčí do kapsy hned několikrát.
- toto mohl napsat jen opravdový ňouma. Proč by měl někdo studovat 4 roky na sš a na vš strojního zaměření, aby pak pracoval jako soustružník,když strojních inženýrů i soustružníků je nedostatek? Jeden rok studenta na ČVUT stojí jen na školném zaplaceném z našich daní cca 60.000 Kč.
Spíš se setkávám s tím, že hafo absolventů humatně zaměřených škol odmítá vzít jinou práci, než práci kecálisty s tím "proto jsem přece vš nestudoval" . Mimichodem on opravdu nestudoval, když při vš "studiuů" stačil pracovat třeba v pokladně supermarketu. Extrémem je studentka dvou vš, která současně pracovala ve třech firmách.

Anonymní řekl(a)...
1. února 2011 v 10:27  

Zde by měli zapracovat signatáři výzvy "Těm, jejichž hlasy je slyšet" a postavit se za ministra.
Jsem přesvědčen, že ministr Dobeš usiluje o realizaci této výzvy. Než bude pozdě!

Anonymní řekl(a)...
1. února 2011 v 18:34  

Anonymní 8:47
Máte problém s pochopením smyslu napsaného textu????? Chápete, co znamená spojení "v případě nutnosti"? Zřejmě ne. Leč zkusím Vám to vysvětlit, i když si nejsem smysluplností takového jednání jist: Budete se divit, ale i inženýři v době krize těžko shánějí práci, ba dokonce o ni i mohou přijít. To je objev, co? A že vstupujeme do druhé fáze krize, o tom si "štěbetají i vrabci na střechách" (Vy možná žijete v blažené nevědomosti, což Vám svým způsobem i závidím). Přijde-li tedy takový inženýr o práci, lehce se může stát třeba soustružníkem (resp. může vykonávat práci, která je pod jeho vzděláním). Ale ze soustružníka inženýra neuděláte ani náhodou (resp. nemůže vykonávat práci nad své vzdělání). Již je to jasnější?
Navíc telátko Dobešovo zcela ignoruje prostou statistiku nezaměstnaných. Kdo nejhůře získává práci? Lidé se základním vzděláním a pak lidé s výučním listem. Budeme-li tlačit mladé lidi do učebních oborů, poroste nám pouze armáda nezaměstnaných. Nikdo tady nehoruje pro humanitní obory, i když i ony jsou nesmírně důležité, ale to, oč usiluje Dobeš, je kravina.

Anonymní řekl(a)...
2. února 2011 v 11:14  

Ministr Dobeš sice školství nerozumí, ale snaží se rozumět a snaží se něco dělat. Bohužel testování je asi jediný způsob jak se pokusit české školství zachránit. Možná existuje něco lepšího, ale na to zatím nikdo nepřišel. Zapomeňte na idealismus ve školství. A zachraňme co se zachránit dá.
Co se týká inženýrů, je pravda, že dřív platilo, že inženýr může dělat soustružníka a ne naopak, ale pokud něco neuděláme, jsme na cestě k době, že i inženýr nebude schopen se soustruhem pracovat. A dočkáme se i uklízeček s titulem. Nebude to trochu pro náši zadluženou státní pokladnnu luxus?
Co se týká nezaměstnaných učňů to je důsledek celkové nekvality. Na řemeslo jde jen minimum chytrých dětí a o ty učně se všichni perou. A pak je tu spousta neschopných, kteří nemusí, tak proč by se snažili.

mira.k@centrum.cz

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.