EDUin: Ministr Dobeš nenaslouchá svým vlastním odborníkům

pondělí 20. prosince 2010 ·

EDUin analyzuje opatření navrhovaná ministerstvem školství ke zlepšení výsledků českých žáků v mezinárodních šetřeních.

Šest opatření, která navrhl ministr školství Josef Dobeš jako reakci na problematické výsledky českých žáků v mezinárodním šetření PISA, nemohou tyto výsledky nijak ovlivnit. Buď proto, že je obtížné je realizovat, nebo proto, že s podstatou problému nesouvisejí. Navíc se ukazuje, že s mnoha opatřeními Josefa Dobeše nesouhlasí ani odborníci spolupracující s ministerstvem.


V rámci pravidelného kulatého stolu 15. prosince, který spoluorganizuje SKAV a EDUin a který byl tentokrát věnován problematice plošného testování po 5. a 9. třídě základní školy, se ukázalo, že i panelisté, kteří plošné testování jednoznačně podporují, považují za nereálnou rychlost, s jakou chce ministr Dobeš zavést vzdělávací standardy a katalogy požadavků pro základní školy.


Podobně Česká školní inspekce při setkání s řediteli základních škol dospěla k tomu, že například zavedení vzorových školních vzdělávacích programů, jak je plánuje ministerstvo, nemůže situaci na školách zlepšit a shodně s odbornými složkami ministerstva (Ústav pro informace ve vzdělávání) zdůrazňuje důležitost metodické podpory jednotlivých škol a učitelů při práci se slabšími dětmi. Tato metodická podpora se ale mezi navrhovanými opatřeními zatím neobjevila.


Ministerstvo školství navrhuje:


Změnit způsob financování škol - ministerstvo navrhuje zohlednit nejen počet žáků, ale i další parametry, především kvalitu škol. Zatím ale jde o velmi nekonkrétní návrh a není ani jasné, co vlastně ministerstvo považuje za kvalitu a jak by ji chtělo zjišťovat. Navrhované plošné testy k takovému účelu sloužit nemohou, protože špatné výsledky žáků ještě nemusí být způsobeny špatnou prací školy, ale například i problematickým socioekonomickým zázemím dětí.


Změnit způsob výuky na pedagogických fakultách – ministerstvo navrhuje zařadit více hodin praxe a využívat moderních vyučovacích metod. Vzhledem k tomu, že vysoké školy jsou samostatné a ministerstvo je přímo neřídí, může obsah vzdělávání na jejich fakultách ovlivňovat jen nepřímo, způsobem, jak bude vysoké školy financovat. Využít může i tlaku zprostředkovaného akreditační komisí, která schvaluje jednotlivé obory. I kdyby se to ukázalo jako účinný nástroj, tento návrh neřeší, jak změnit způsob práce desetitisíců těch učitelů, kteří už jsou ve školách.


Odbyrokratizovat práci škol – úřední zátěž vnímají ředitelé opravdu jako vážný problém, ale i když ho vyřešíme, výsledky žáků to nijak přímo neovlivní. Navíc se ukazuje, že mnoho věcí, které plánuje ministr Dobeš zrušit, by naopak mohlo pomoci. Nejpatrnější je to u procesu sebehodnocení škol, které je teprve v počátcích a ministerstvo plánuje jeho zrušení, přestože to je jeden z mezinárodně ověřených způsobů zvyšování kvality výuky.


Přidat učitelům na platech – zvýšení platů samo o sobě nemůže změnit nic. Pouze v případě, že by bylo opravdu masivní, mohlo by do škol přitáhnout zpět ty kvalitní učitele, kteří během posledních let právě kvůli nízkým platům odcházeli. Efektivnější a realističtější by pravděpodobně bylo metodicky pomáhat těm, kteří ve školách zůstali a nevědí si se slabými žáky rady.


Zrušit přebytečné školy – omezování sítě škol je další opatření, které se s problémem špatných vzdělávacích výsledků patnáctiletých žáků prakticky míjí. Už jen proto, že v naprosté většině by se jednalo o rušení středních škol, které nezískaly dostatek studentů.


Plošně testovat žáky v páté a deváté třídě základních škol – tomuto problému jsme se věnovali v samostatných tiskových zprávách, které najdete ZDE. EDUin považuje urychlené zavedení plošného testování tak, jak o něm uvažuje ministr Dobeš, za jednoznačně škodlivé. Podobně to vidí už více než 900 signatářů dopisu premiéru Nečasovi, kteří požadují zrušení tohoto záměru.


Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, řekl: "Opatření, která pan ministr navrhl, se s problémy, jež odhalilo šetření PISA , do značné míry míjí. Nejpravděpodobnější důvod je, že vedení ministerstva jen napasovalo již dříve plánovaná opatření na aktuální situaci. To by nebylo nic tak hrozného, ale za pozornost stojí, že pan ministr velmi pravděpodobně přestává naslouchat i svým vlastním spolupracovníkům. O nutnosti metodické podpory učitelům, jež by umožnila účinnou pomoc slabším žákům, se v odborných kruzích ministerstva běžně mluví, ale mezi šesti opatřeními se tento návrh neobjevil. Podobně se ukázalo, že i zastánci plošného testování považují za prakticky nemožné, aby vzdělávací standardy a katalogy požadavků byly připraveny do tří měsíců, jak si to představuje pan ministr. K podobným závěrům o nereálnosti a v některých případech škodlivosti jeho postupů došla i Česká školní inspekce.

16 komentářů:

Anna S. řekl(a)...
20. prosince 2010 12:29  

"Změnit způsob výuky na pedagogických fakultách – ministerstvo navrhuje zařadit více hodin praxe a využívat moderních vyučovacích metod."

- Toto rozhodnutí ministerstva je vynikající - fakultám chybí větší možnosti praxí pro studenty a modernizace metod, hlavně jejich přenesení z teorie do praxe. Budou-li studenti na praxích používat moderní metody, třeba se to naučí i stávající učitelé, budou-li dostatečně progresivního myšlení. Mimo to se domnívám, že moderní metody mnozí učitelé ovládají, ale v jejich aplikaci jim brání mnohé jevy ve škole, hlavě nekázeň žáků a obtížnost toho, jak je vůbec k jakékoli soustředěné práci motivovat (zejména na ZŠ).

Anonymní řekl(a)...
20. prosince 2010 13:47  

Zaplať pánbůh,že těm "odborníkům" nenaslouchá. Stačí, že naslouchali ti před ním, podle toho to ve školství dneska vypadá.Zdravím.

Anonymní řekl(a)...
20. prosince 2010 13:53  

K plošnému testování: jaký má stát nástroj pro zjištění výsledků systému, do kterého dává peníze? Díky různosti vzdělávacích programů prakticky žádný. Termín, kdy se začne testovat, není v tuto chvíli vůbec důležitý. Návrh ministra se objevil ještě před výsledky PISA a je to možná nekoncepční, ale určitě správný bod, kde by se všichni reformátoři měli zastavit a trochu ohlédnout.

Simona CARCY řekl(a)...
20. prosince 2010 14:47  

Článek je jen dalším ze série zviditelňovacích výlevů Feřteka a kol. (od Scio po Klause juniora). Cílem není řešení ale v lepším případě diskuse (nejlépe mlácení prázdné slámy). Netvrdím, že Dobeš je Einstein, ale svými kroky chce zatuhlými školami pohnout. A kdo nejvíc řve? Ti, kterým to současné mlhavé nic vyhovovalo. EDUin je jen jeich maskotem.

Anonymní řekl(a)...
20. prosince 2010 15:53  

Ministr postupuje zcela správně. Doporučuju ještě zrušit bez milosti VÚP (žádný výzkumný ústav to není a nikdy nebyl !!!), uvažovat o omezení ČŠI a povinné pdg komoře. Názory EDUin jsou zcela mimo realitu běžných škol. Plně souhlasím s předchozím názorem: Zaplať pánbůh,že těm "odborníkům" nenaslouchá. Stačí, že naslouchali ti před ním, podle toho to ve školství dneska vypadá.

Anonymní řekl(a)...
20. prosince 2010 21:21  

Dobeš neví či je, zda psycholog ve věžnici, či ministr školství. Školství přitom rozumí jako koza petrželi. Je to mistr vyslovených bublin, které mají velmi krátké období života. Provedená platová nivelizace je skutečně geniální. Takovou nivelizaci nedokázali vyprodukovat ani před rokem 1989 !

Anonymní řekl(a)...
21. prosince 2010 7:39  

Ty nápady ministra jsou dobré a žádoucí. Stejně někdo bude muset udělat v školství pořádek. Filozofie ministra Dobeše je zřejmě posílit pravomoci učitelů a zastavit rozklad, který různí teoretici a reformátoři dostali na současnou úroveň. Samozřejmě se brání odejít z teplých míst a budou Dobeše štvát až ho odrovnají.A zase se bude "experimentovat".

Anonymní řekl(a)...
21. prosince 2010 8:32  

Ad 20.12. 21:21

Nevím, jakou platovou nivelizaci máte na mysli. Pokud jde o platy vystudovaných učitelů, tak je správné, že mezi nimi nebudou takové rozdíly, dělají všichni stejnou práci bez ohledu na věk. Co vůbec není v pořádku, to jsou platy nekvalifikovaných učitelů. Ty jsou skoro stejné jako u těch, kteří pět let studovali. Nechápu, jak může toto povolání vykonávat někdo, kdo není kvalifikovaný. Lékaře také nedělá ten, kdo maturoval z biologie.

Anonymní řekl(a)...
21. prosince 2010 13:26  

pro 21.12. 2010 8:32
Nechápu, jak může toto povolání vykonávat někdo kvalifikovaný, ale jinak úplně blbý.

Anonymní řekl(a)...
21. prosince 2010 18:01  

21. prosince 2010 13:26

(Nechápu, jak může toto povolání vykonávat někdo kvalifikovaný, ale jinak úplně blbý.)

Palec nahoře!
:-)

Podle náhledu, že pedagog nepoznamenaný PedF se nemůže vyrovnat absolventovi PedF by u nás nesměl učit ani Komenský, neboť onu slovutnou PedF neměl!

Petr S.

poste.restante řekl(a)...
21. prosince 2010 19:41  

Anonymní 21. 12. 2010 13:26
Nechápu, jak může toto povolání vykonávat někdo kvalifikovaný, ale jinak úplně blbý.


Hm.
A je v tomto ohledu snad profese pedagoga nějak odlišná od jiných profesí?

Znám blbce doktory, blbce výpravčí i blbce soudce.
Někteří manažeři jsou strašně blbí...
A politici? Ti jsou snad vždycky pro někoho blbci.

Což mne vede k otázce:
Jak se vlastně pozná blbec?
Tak nějak objektivně.

Přes IQ to asi nepůjde.

Takže doložit kvalifikaci anebo lékařský posudek, že jsem schopen vykonávat učitelskou profesi, to bych, prosím, mohl.

Jak Vám ale mám, milý Anonymní z 21. 12. 2010 13:26 doložit, zda nejsem anebo jsem blbý, to fakt nevím.

Mimochodem, a co Vy?

Když totiž někdo zpochybňuje potřebnost kvalifikace pro výkon nějaké profese ...

No, nechme toho. :-)
Jsou Vánoce.

Anonymní řekl(a)...
21. prosince 2010 20:03  

pro poste.restante
Jestli jsem blbý nebo kvalifikovaný?
Doufám. že jen to druhé.
Mimochodem o zpochybňování kvalifikace v mém výroku určitě nejde.
Na druhé straně papír není všechno. ale v tom se asi shodnem.
HEZKÉ VÁNOCE

poste.restante řekl(a)...
21. prosince 2010 20:28  

Na druhé straně papír není všechno

Na tom se určitě shodneme.
I Vám hezké vánoce.

Anonymní řekl(a)...
21. prosince 2010 20:31  

21. prosince 2010 8:32
Platovou nivelizací rozumím na škole, kde učím, srovnání platů. Nadtarify již od září neexistují. Budu mít od ledna na starosti absolventa, který má stejný plat jako já po 27 letech. A to mám prosím na starosti dalších x věcí - 3 kabinety a jejich inventarizaci, studium koordinátora a tvorbu ŠVP,dvě předmětové komise,....školskou radu, dva kroužky,...Jestli rozdíl dvou nákupů není nivelizací, pak tedy nevím. Pravdou je, že za málo peněz, málo muziky. Proč bych si vychovával konkurenci ?

Anonymní řekl(a)...
24. prosince 2010 21:04  

ale učení je poslání

Luděk Blaha řekl(a)...
25. prosince 2010 1:53  

ale učení je poslání

Promiňte, ale silvestrovské vtípky až za týden.
O Vánocích spíš nějaké pohádky. Třeba tu o státní maturitě nebo tu o zvýšení učitelovy prestiže.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.