Otevřený dopis prof. Petra Piťhy ministrům české vlády

pondělí 25. října 2010 ·

Prof. Petr Piťha, bývalý ministr školství a dlouholetý vysokoškolský pedagog reaguje otevřeným dopisem adresovaným ministru školství, ministru kultury, ministru práce a sociálních věcí a ministru financí na stav státních maturit, jak ho vnímá po jejich říjnové generálce.


V Praze 21. 10. 2010

Vážení páni ministři,

dovoluji si Vás oslovit ve vážné věci, která se týká školství, kultury a ekonomiky naší země. Vím, že jste ve svých funkcích necelé čtyři měsíce a že držíte v rukách výsledky dlouhého předchozího vývoje. Jde o otázku státních maturit. Seznámil jsem se s tím, co je právě zkoušeno a má být uvedeno do praxe v příštím roce. Myslím, že to vyžaduje Váš plný zájem. Jde o zmetek, který už byl velice nákladný a bude dál odčerpávat peníze potřebné jinde.

Nebudu detailně komentovat všechna chybná místa tohoto díla. Svádělo by to k hořké ironii, která by zastřela krutou podstatu problému. Jde totiž o grandiózní nesmysl, pod který by se nepodepsal snad ani nabubřelou pitomostí proslulý Sekorův Brouk Pytlík. Je třeba zůstat věcný a zamyslet se nad vzniklým problémem.

Vycházím z toho, že státní maturita by měla být jednotně a jednoznačně platným kvalifikačním dokumentem svého držitele. Mohla a měla by být dokumentem, který by bez dalšího zkoušení otevíral přístup k vysokoškolskému studiu. To lze zařídit.

Vyvstává řada otázek:

 1. Není v tom znehodnocena už tím, že má dvě varianty – lehčí a těžší – z nichž si student může vybrat?
 2. Není ve své kvalifikační jednotnosti podryta tím, že část látky (česká literatura) si žáci vybírají sami a v každé škole to bude jinak?
 3. Může mít na trhu práce výpovědní hodnotu o středoškolském vzdělání zkouška, kterou zvládne žák 9. třídy a v řadě částí (čeština) při vhodné instruktáži i žák 4. třídy základní školy?
 4. Není degradací kulturnosti národa, když od středoškoláka ke složení maturity je žádána znalost dvaceti (v podstatě libovolných) knih, z nichž většinu může shlédnout ve filmové adaptaci? Při ústní zkoušce mu to za dnešních požadavků postačí.
 5. Nezaráží Vás, že podle textu, který nemá překročit 70 slov (slabší varianta jedné části zkoušky z angličtiny) nebo 200 slov (čeština), se bude hodnotit slovní zásoba maturanta?
 6. Nekladete si otázku, že existuje třetinová pravděpodobnost získání bodů u každé otázky a že maturitní test může šťastně vyplnit i někdo, kdo nezná jazyk, v kterém je text zadán?
 7. Nemyslíte, že náročnost těchto maturit demoralizuje studenty a demotivuje učitele?
 8. Domníváte se, že je správné, aby testy, v nichž studenti zaškrtnou jednu ze tří či čtyř možných odpovědí, musí centrálně vyhodnocovat jakási organizace? Na to snad stačí rozeslat s formulářem testů příslušnou papírovou šablonu do každé školy.
 9. Myslíte, že je správné, aby učivo našich středních i jiných škol bylo diktováno tvůrci testů v jakýchsi vyhodnocovacích a úroveň škol testujících firmách?
 10. Myslíte, že mají existovat vědecké ústavy, např. Výzkumný ústav pedagogický, v kterých pracují desítky lidí a které produkují podobné dokumenty?
 11. Nezdá se Vám, že vynaložit na podobný výsledek státní prostředky počítané v řádu sta milionů (a započteme-li platy neschopných státních zaměstnanců v počtu desítek za období pěti až patnácti let, v řádu miliard) je nehospodárné?

Je na Vás, co s tím uděláte, ale myslím, že povolat k zodpovědnosti hlavní tvůrce a jejich zaměstnavatele, objednatele zakázek a příjemce dodaných výsledků je namístě. Odhalení mnoha podivných firem, zadání a zakázek je nasnadě. Nemáte to lehké, ale mlčet bez ztráty důvěry asi nebude možné.

Dovolím si připojit několik slov pro jiné adresáty.

Učitelům a ředitelům středních škol, jmenovitě pak kolegům, kteří učí maturitní předměty, musím říct, že nechápu, jak je možné, že se této pro ně ponižující akci nevzepřeli. Jste opravdu pod takovým existenčním tlakem, že nemůžete významněji hlesnout a hájit svou stavovskou čest? Nebo nemáte co hájit? Nerozumím.

Akademických funkcionářů bych se rád zeptal, kdy pronesou svou kritiku. Mlčení bude znamením souhlasu a souhlas Vás uvede do podezření, že k otázkám vzdělávání přistupujete tak jako tvůrci státní maturity a povolní zaměstnanci středních škol.

Rodiče musím vyzvat k tomu, aby se zajímali o osud svých dětí, protože školy končící takovouto maturitou jejich děti mohou pouze poškodit.

Studentům jsem povinen říct, že nebudou-li sami usilovat o kvalitní znalosti a nebudou-li nutit své učitele k tomu, aby je něco naučili, tj. přijmou snadnost získání takové maturity, nebudou v budoucnosti s to čelit životu a najít práci.

Uzavírám: Navržené státní maturity odhalily celkový propad našeho vzdělávacího systému. Že k něčemu takovému dojde, je obžalobou celé společnosti. Je zapotřebí, aby se učitelům vrátila možnost kvalitně pracovat (dva roky už pořádně pracovat nemohli kvůli nácviku těchto maturit!) a žákům byla uložena kázeň a potřebné množství učiva, které musí zvládnout. Nedojde-li k tomu už brzo, poroste nám již druhá generace ve svém úhrnu nevzdělaných lidí, z nichž mnozí budou společensky nezařaditelní. Nejsme tak bohatí, abychom si to mohli dovolit. Naše společnost se buďto rychle vrátí k jednoduchému logickému usuzování (zdravý selský rozum) nebo si způsobí smrtící náraz na skutečnost. Velmi citelný náraz je už dnes nevyhnutelný. Můžeme ho ještě dost zmírnit.

S uctivým pozdravem a povzbudivým podáním ruky

Prof. PhDr. Petr Piťha

P.S. Tento dopis je otevřeným dopisem a předávám ho redakcím MF Dnes, Lidových novin a Učitelských novin.

Vážený pan

Mgr. Josef Dobeš
ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Co: Dr. Ing. Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí ČR
MUDr. Jiří Besser, ministr kultury ČR
Ing. Miroslav Kalousek, ministr financí ČR

25 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
25. října 2010 v 6:40  

Svatá slova aristokrata ducha, jenž pravým ministrem školství bude i nadále.
Hic est heresiarcha, vy heretici a viklefisté maturity státní!

Luděk Blaha řekl(a)...
25. října 2010 v 10:23  

Brouk Pytlík na piedestalu českého školství místo Jana Ámose je představa poněkud skličující.
Pamatuji si jak pan tenkrát ministr Piťha se svým tenkrát ještě náměstkem Pilipem uvedl besedu s městskými pedagogy v městském divadle slovy: "Chci slyšet jen pozitivní věci."
My, věční žabomyší šťouralové jsme byli umlčení na věčné časy rozjásanými obroditeli, kteří potřebují hlavně ten klid na práci s disfunkčními zlatíčky, a já mám intenzivně svíravý pocit, pane profesore ve vší úctě, že to tenkrát všechno začalo.

poste.restante řekl(a)...
25. října 2010 v 10:34  

Amen, Pane Profesore.

Anonymní řekl(a)...
25. října 2010 v 11:51  

Vy heretici, viklefisté maturity státní, disputéři, pochybovači, šťouralové a odrodilci vzdělanosti klasické, běda vám!!!
Svatá slova mudrcova a znalce filosofie a písma kdo pominouti hodlá natrvalo a kdo škarticemi moudrých těch rad a naučení povrhne, se zlou se v době postmoderní potáže!
Pan profesor Piťha jest jeden z velkých mužů doby současné, kterému řada ostatních pohrobků ni tkanice ubot zavázati by nemohl.

Anonymní řekl(a)...
25. října 2010 v 12:03  

Ač je státní maturita ve své základní úrovni jakkoli triviální, je hlavně otázkou, zda jsou všichni maturanti schopni tuto základní úroveň úspěšně vykonat? I když je pravda, že neznáme kritéria úspěšnosti. Takže alespoň na 50%? A měřme ČJ, CJ i MAT, ať je opravdu srovnání.
A Brouka Pytlíka bych bral...

Anonymní řekl(a)...
25. října 2010 v 12:38  

Dobrý den!

Může mi někdo prosím objasnit, co pan Piťha vlastně navrhuje? On to tady totiž nepíše, co jako dál, jen se negativně vymezuje proti společné části maturitní zkoušky. A to snad umí každý tři tečky… Podle pana Piťhy dokonce učitelé neměli dva roky možnost kvalitně pracovat (Eee?)…

Co dál, pane Piťho? Snad si nepřejete zachování dnešního maturitního statu quo, kdy zmaturuje každý, kdo má do zad díru?

Děkuji,
Petr S.

Anonymní řekl(a)...
25. října 2010 v 13:35  

Pozdě pane profesore !

poste.restante řekl(a)...
25. října 2010 v 15:03  

Petr S.

Klíčovým bodem je, aby si zodpovědní a za tento galimatyáš zodpovědní jedinci konečně uvědomili, že to co, snad, učinili v zájmu dětí a vzdělání vede a vedlo k pravému opaku.
Když toto příslušní jedinci pochopí, můžeme se začít bavit o tom, jak má smysluplná státní maturita vypadat.

To ostatně profesor Piťha naznačuje i svými otázkami:
Vycházím z toho, že státní maturita by měla být jednotně a jednoznačně platným kvalifikačním dokumentem svého držitele. Mohla a měla by být dokumentem, který by bez dalšího zkoušení otevíral přístup k vysokoškolskému studiu. To lze zařídit.

Luděk Blaha
Já vím, že máte v mnohém pravdu, kolego, pokud jde o Piťhovo ministrování.
Ale dlužno také dodat, že později nejednou také vystupoval proti nesmyslům, které se rozjely tempem odbržděného nákladního vlaku. A nemusel to dělat.

Anonymní řekl(a)...
25. října 2010 v 15:35  

To Petr S.
Učitelé nemohou kvalitně pracovat už déle než dva roky. Místo učení sepisují švp, autoevaluační zprávy, preventivní programy, krizové plány, plány environmentálního vzdělávání,žádosti o dotace,vyplňují dotazníky, každý rok se baví maturitami nanečisto a místo, aby se vzdělávali odborně, stále se školí pro státní maturity /jakmile staré certifikáty pozbydou úplatnosti/.

Luděk Blaha řekl(a)...
25. října 2010 v 17:11  

Učitelé nemohou kvalitně pracovat ...

neb dítek kvalitnějších se nedostává a ani doba nepřeje.
Vzpomínalo se nedávno na abiturientském večírku předrevolučních elektroprůmyslových absolventů, jak se to u maturit rubávalo. Jak valaškou chlapci z Jánošíkovy družiny. I třetinu jsme vyrůbali a pohoda, pohoděnka.
Tedy pokud se nám podařilo dodat alespoň tak dva tři kousky na vysokou vojenskou. Jó, to bývaly časy.

Anonymní řekl(a)...
25. října 2010 v 20:07  

No, Piťhovy náboženské osnovy OV nenadchly snad nikoho. Tím znehodnotil své budoucí výroky.
Musím souhlasit s Petrem S. z 15:35. Jen bych přidal , že zárodky tohoto jsou vytvářeny již na ZŠ. Když tak sleduji kolegy ze ZŠ, tak tam se neučí. Tam se jen hraje a budoucí studenti, kteří k nám na SŠ přijdou jsou dutí jak bambus. V Matematice si brnkají na kytaru, v češtině meditují a neustále provozují přiblblé projekty.

Simona CARCY řekl(a)...
25. října 2010 v 20:32  

Pan profesor nejprve naházel špínu na státní maturitu, aby vznešeně zakončil uctivým pozdravem a podáním ruky. Pokud pan profesor nezná odpovědi na jím uvedených 11 otázek, je to divné, pokud je zná, může se s námi podělit. Nicméně řada jím představených otázek je tak prvoplánově laciných, že se nemohu zbavit dojmu, že se snaží čtenáře proti státní maturitě popudit i v situaci, kdy musí vědět, že jím skrytě předkládaná odpověď je nepravda. Pro sichr řekněme LEŽ. Přirozeně je možné, a já to tak vnímám, že se pan profesor mýlí. To je možné - nestává se to jen pokladní v Tescu, že nám předloží svou vizi účtu, i když je pravda jinde. Pletli se i Ptolemaios nebo Tycho de Brahe. Ale zachovali si důstojnost a nechovali se jako odboroví předáci. Škoda, že neposlal svůj článek do Haló novin, to tam budou smutní

Anonymní řekl(a)...
25. října 2010 v 22:14  

Qvo vadis?

Chybí se jen zeptat kdo nese zodpovědnost za promrhané peníze z mých, Tvých a našich daní a kdo ty peníze vrátí zpátky do kasy, nebo za ně pude sedět jako každý jiný, který způsobí škodu.

poste.restante řekl(a)...
25. října 2010 v 23:25  

Simona CARCY:

Je možné, že se pan profesor mýlí.
"...lidi jsou chybující, že se mejlejí, ať je učenej, nebo pitomej, nevzdělanej blbec. Mejlejí se i ministři."

Nechcete nám tedy vyjasnit, v čem že se profesor Piťha mýlí, anebo rovnou lže?

Anonymní řekl(a)...
26. října 2010 v 8:28  

Jediný, kdo se nemýlí, je paní Simona Carcy a odlišné názory jsou LEŽ. Pan profesor pochopitelně zná odpovědi na své otázky, pouze chce po horlivých zastáncích maturit, aby si na ně odpověděli sami. Což někomu jistě činí problém.

Luděk Blaha řekl(a)...
26. října 2010 v 9:24  

pude sedět jako každý jiný, který způsobí škodu

Každý jiný, který způsobí škodu, přejde na druhou stranu ulice do jiného ministerstva, neboť se nepodařilo prokázat mu úmysl obohatit se.
Nemáme tolika čekáren na svobodu a údy se tu neodtínají.

Anonymní řekl(a)...
26. října 2010 v 10:54  

poste.restante:
jen namátkově:
2) Různé jsou tituly, ale kritéria hodnocení zůstávají stejná; v současné praxi také nemáte jednotné zadání maturitních otázek.
4) Nepostačí - v základní úrovni se maturuje hlavně z analýzy ukázky z dané knihy, ne z vykládání obsahu.
5) Maturita z cizího jazyka je budována na základě evropského referenčního rámce pro jazyky, tedy oněch 70 slov není český výmysl.
8) Ano, je to nutné, dnes se na mnoha školách podvádí a při platové mizérii by finanční motivace učitele mohla sehrát roli, nemluvě o snahách ředitelů vylepšovat skóre školy.
9) Cermat není firma, ale instituce řízená MŠMT, katalogy požadavků k maturitě se pak opírají o RVP, takže nikomu nic nediktují.

Anonymní řekl(a)...
26. října 2010 v 11:24  

"katalogy požadavků k maturitě se pak opírají o RVP" - u odborných škol by se ale měly opírat o původní učební osnovy, protože až v roce 2013 nám budou maturovat žáci podle RVP a nástavby dokonce až v roce 2014

Anonymní řekl(a)...
26. října 2010 v 15:05  

"...lidi jsou chybující, že se mejlejí, ať je učenej, nebo pitomej, nevzdělanej blbec. Mejlejí se i ministři."

Jste si teda dovolil hodně! Citovat v dnešní době Švejka. A ještě ta narážka na pana ministra. A ještě určitě chcete zvýšit plat!!

Anonymní řekl(a)...
26. října 2010 v 20:39  

A co navrhujete Vy osobně, pane Piťho ?! Děláte něco užitečného pro zvýšení úrovně studentů, popř. máte nějakou svou vlastní koncepci k předložení a posouzení středoškolským učitelům ?

MT

Anonymní řekl(a)...
26. října 2010 v 21:25  

Na obhajobu pana profesora je nutno uvést, že byl mezi prvními, kdo podepsal výzvu "Těm, jejichž hlas je slyšet". Žel, jejich hlas se neozval. Museli bychom setotiž vrátit ke kořenům, k řádu a disciplině nejen ve škole,nýbrž v celé společnosti.Příliš velká liberalizace v posledních letech vyplývá z honby po mamonu. Školy si chtějí udržet žáky, vyučování je spíše hrou /chudák Komenský!/, kultura je také byznys, tisk jakbysmet. Toto vede mládež k pasivitě, konzumu, nekázni a kriminalitě. Jediná možnost je posílit autoritu školy /třeba i represivní formou/, snížit počty středo a vysokoškoláků na úkor kavity /vlastně naopak/.Nejlepší motivací pro studium je odměna, t.j. přijetí na kvalitní VŠ, získání KVALITNÍHO VZDĚLÁNÍ a v dospělosti slušnou odměnu za dobře odvedenou práci. Jenomže toto je u nás v současné době téměř vyloučeno. Líbivápolitika nade vše!

Anonymní řekl(a)...
27. října 2010 v 14:01  

Maturita "K ničemu?" Pan profesor má pravdu téměř ve všem. Bohužel hlasy kritiků nebyly vyslyšeny. Tento stav vyhovoval i mnohým učitelům, kteří dostávali za zbytečnou práci zaplaceno a nyní se k tomu nechtějí hlásit.

Anonymní řekl(a)...
11. ledna 2013 v 18:20  

VE 3. BODĚ SE PÍŠE, ŽE ZKOUŠKU Z ČEŠTINY ZVLÁDNE I ABSOLVENT ZÁKLADNÍ ŠKOLY.
TAK TO JE SNAD SAMOZŘEJMÉ !!!!! A PLATÍ TO JIŽ STO LET !!!!!

HUIUN řekl(a)...
11. ledna 2013 v 18:20  

VE 3. BODĚ SE PÍŠE, ŽE ZKOUŠKU Z ČEŠTINY ZVLÁDNE I ABSOLVENT ZÁKLADNÍ ŠKOLY.
TAK TO JE SNAD SAMOZŘEJMÉ !!!!! A PLATÍ TO JIŽ STO LET !!!!!

Anonymní řekl(a)...
11. ledna 2013 v 21:36  

HUIUN

Piťha:
3. Může mít na trhu práce výpovědní hodnotu o středoškolském vzdělání zkouška, kterou zvládne žák 9. třídy a v řadě částí (čeština) při vhodné instruktáži i žák 4. třídy základní školy?

Páně profesorova článku se nezastávám, konec konců je to dost passé, ale číst s porozuměním byste mohl. Mluví se o žákovi (4. a 9. třídy), ne o absolventovi, to je rozdíl. Deváťák ještě může propadnout.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.