Letní dětské tábory

čtvrtek 8. července 2010 ·

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) je organizací, která v současné době zaštiťuje 99 sdružení dětí a mládeže nacházejících se po celé České republice. Jsou jimi neziskové organizace, které se po celý rok věnují mimoškolní práci s dětmi a mládeží, jinými slovy volnočasovým aktivitám této nejmladší věkové kategorie. Vyvrcholením celoroční činnosti těchto spolků jsou právě letní tábory pro děti a mládež. Mezi členy ČRDM patří sdružení velká s celostátní působností (např. Junák – svaz skautů a skautek ČR, Asociace turistických oddílů mládeže ČR, Pionýr, Liga lesní moudrosti – The Woodcraft League, Česká tábornická unie, Hnutí Brontosaurus, Sdružení přátel Jaroslava Foglara či YMCA v ČR), tak i sdružení malá, jejichž působení je spíše regionálního rázu (např. Sdružení turistických a tábornických oddílů, Klub úplně fantastické rekreace nebo Klub Domino – Dětská tisková agentura). Výčet členských sdružení ČRDM i stručný popis jejich činnosti je možné nalézt na www.crdm.cz.


Česká rada dětí a mládeže tak slučuje jakožto střešní organizace mnoho pořadatelů letních táborů. Pracovníci působící v těchto sdruženích připravují po celý rok pro děti pestrý program, do kterého jsou zařazeny rozmanité zábavné a vzdělávací hry, soutěže i rozličné výpravy. Pro děti a mládež je připravována také řada vzdělávacích projektů. Ve sdruženích dětí a mládeže takto působí skuteční profesionálové. I oni procházejí mnohými školeními různých druhů a zaměření. V průběhu roku se účastní kurzů a seminářů, které pro ně mnohdy zajišťuje či organizuje právě jejich střešní organizace, tedy Česká rada dětí a mládeže. Práci ve sdruženích dětí a mládeže vykonávají tito lidé většinou jako dobrovolníci. Renomé uvedených organizací se může opřít o bohaté zkušenosti pramenící z dlouhodobé praxe v této sféře. Tyto zkušenosti jsou velkým přínosem pro stále se zlepšující kvalitu práce s dětmi a mládeží.

Mezi členskými sdruženími ČRDM se nacházejí spolky vícero druhů. Těmi nejrozšířenějšími jsou všeobecně zaměřené spolky, jejichž aktivity se soustředí především na  tábornictví a turistiku. V ČRDM se ale nacházejí i sdružení jiných typů. Jako příklad můžeme uvést sdružení ekologická, tedy zaměřená na environmentální výchovu dětí a mládeže, sdružení kulturní či technická. Mezi členy ČRDM patří i sdružení, která se specializují například na záchranářství nebo spolky, které svou činnost zaměřují na národnostní i jiné menšiny, například na děti romské, handicapované či děti z dětských domovů. V tomto duchu je také nabídka letních táborů členských sdružení ČRDM. Jak je vidět, tato nabídka je velmi pestrá. Věříme tedy, že si v ní každý vybere to své.

Česká rada dětí a mládeže je mj. také partnerem informačního portálu www.cesketabory.cz, kde mohou děti a jejich rodiče najít mnoho důležitých informací týkajících se tématu letní tábory. Na uvedeném webu návštěvníci naleznou jak konkrétní nabídku táborů pořádaných důvěryhodnými organizátory, tak i užitečný informační servis pojednávající o této oblasti.

Rádi bychom jakožto Česká rada dětí a mládeže dětem a jejich rodičům představili nabídku letních táborů našich členských sdružení. Přestože už prázdniny začaly, ještě stále je možnost se na letní tábory pro děti a mládež přihlásit. Čili ti, kteří z různých důvodů svým dětem ještě nezajistili místo na letním táboře, mají ještě stále šanci. Volná místa na táborech ještě stále jsou.

„NÁS SE TO TÝKÁ“ - projekt ČRDM na téma prevence sexuálního násilí na akcích sdružení dětí a mládeže

ČRDM pro své členy realizuje také nejrůznější projekty, a to jak vzdělávací, tak osvětové či preventivní. Do poslední uvedené skupiny patří současný projekt „Nás se to týká“. Zaměřen je na prevenci sexuálního násilí na akcích sdružení dětí a mládeže. ČRDM takto reaguje na několik případů sexuálního násilí, ke kterým v minulosti v některých dětských spolcích došlo a o nichž informovala veřejnost média. Chtěli bychom tímto projektem poukázat na skutečnost, že k takovýmto případům dochází opravdu jen ojediněle a že si rodiče mohou být jisti, že Česká rada dětí a mládeže jakožto střešní organizace většiny pořadatelů nekomerčních dětských táborů v ČR, dělá mnoho pro to, aby rodiče nemuseli mít strach své děti na tábor poslat. Potažmo tedy, aby se ani děti nemusely bát na takový tábor o prázdninách vyjet. Při realizaci projektu „Nás se to týká“ ČRDM spolupracuje rovněž s odborníky z oblasti psychologie, psychiatrie či sexuologie, kteří se účastní seminářů na uvedené téma. Jedním z dalších bodů realizace projektu „Nás se to týká“ je vyškolení koordinátorů prevence v dětských spolcích. Osvěta v oblasti prevence sexuálního násilí na akcích sdružení dětí a mládeže je tedy namířena nejen do řad samotných dětí, ale také do řad oddílových vedoucích. Pro ně i pro děti autoři projektu připravují ke zmíněnému tématu také osvětové publikace. V tomto roce již byla vydána první z nich s názvem „Hranice bezpečí“. Její hlavní cílovou skupinou jsou především oddíloví vedoucí.

Česká rada dětí a mládeže je dlouhodobým partnerem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Spolupracuje také s mnoha významnými organizacemi působícími v oblasti dětí a mládeže jak v České republice, tak i v zahraničí. Veřejnosti nejznámější akcí ČRDM je pravděpodobně každoroční Bambiriáda, tedy přehlídka členských sdružení ČRDM, potažmo i dalších organizací věnujících se práci s dětmi a mládeží. Přesněji řečeno, jedná se o přehlídku občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. V roce 2010 se Bambiriáda konala již podvanácté. Za těchto 12 let se z pražské akce podařilo vytvořit akci celostátní, která se každoročně koná v mnoha městech po celé České republice. Letos těchto měst bylo celkem 13. Navíc v dalších čtyřech se nacházely ještě pobočky uvedených „bambiriádních center“. Zájmy svých členských sdružení ČRDM zastupuje mj. také vůči orgánům státní správy, samosprávy a politické reprezentaci. 

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.