Bořivoj Brdička: Katalog výukových aktivit podle modelu TPCK

pondělí 4. ledna 2010 ·

V únoru 2009 zveřejnil Učitelský spomocník článek o modelu novým způsobem definujícím potřebnou strukturu učitelských znalostí (Integrace technologií podle modelu TPCK). Vysvětluje se v něm to, co již sice všichni tušíme, ale nahlas o tom zatím raději moc nemluvíme – že význam schopnosti učitelů vhodným způsobem integrovat technologie do výuky již stoupl natolik, že začíná být tato složka portfolia kompetencí nutných k výkonu učitelského povolání vnímána jako rovnocenná se znalostmi předmětovými a pedagogickými. Příslušný model TPCK (někdy pro zjednodušení anglické výslovnosti TPACK) popisuje kompetence učitelů jako průnik znalostí technologických, pedagogických a předmětových (Technological Pedagogical Content Knowledge).

25 komentářů:

Kalashnikoff řekl(a)...
4. ledna 2010 v 0:35  

"...kdy technologie začnou být učiteli chápány jako nutná ale přirozená součást jejich pracovního prostředí..." - to je moc hezká myšlenka. Pravda, jak to zařídit, když v průměrné škole máte na 10 dětí 1 PC a počítačové učebny zvládají toliko provoz související s výukou informatiky, to už nám autor neřekne. Inu opět akademický výron bez ohledu na realitu - jak typické pro naši pedagogiku...

BoBr řekl(a)...
4. ledna 2010 v 1:24  

Jak to zařídit? Zrušit výuku informatiky neprogramátorů a donutit učitele pomocí standardů a kar. řádu, aby na technologie pohlíželi jinak. Informační gramotnost musí být integrována do výuky všech předmětů. Vaším úkolem bude tomu pomoci.
Říkáte, že to vše je akademický blábol? Ano, máte úplnou pravdu. Dobře si uvědomuju, že mě nikdo nebere na vědomí. Proč vy mě vlastně pořád ještě čtete?

Anonymní řekl(a)...
4. ledna 2010 v 4:31  

...a donutit učitele pomocí standardů a kar. řádu, aby na technologie pohlíželi jinak.

Přátelé, volal už někdo Chocholouškovi?

Anonymní řekl(a)...
4. ledna 2010 v 4:56  

Myšlenka pana Brdičky zrušit výuku informatiky neprogramátorů je zcela správná, ale nedotažená do konce. Autorovi chybí odvaha - zřejmě v obavě z očekávání negativní reakce vedení Jednoty školských informatiků - říci celou pravdu.

My, inovátoři druhé dekády 21. století však nesmíme zůstat v půli cesty. Jsme přesvědčeni o tom, že u programátorů je naopak nutno zrušit výuku Tělesné výchovy a Zěměpisu.

Jakákoliv tělesná aktivita totiž programátory odvádí od práce, snižuje jejich soustředění a pracovní výkonnost. Poznávání místopisu je nutno integrovat do výuky programování, kde přirozenou součástí jejich pracovního prostředí může být například Google Earth.

BoBr řekl(a)...
4. ledna 2010 v 8:52  

Jesli jse si nevšiml, neruším ani výukové cíle, ani výukový obsah - jen předmět. S tělesnou výchovou je to docela jinak! I když si umím ve výjimečných případech představit projekt při němž se žáci docela naběhají.

Anonymní řekl(a)...
4. ledna 2010 v 10:19  

Ale všiml a rovněž jsem pochopil vaši geniální myšlenku: zrušíme všechny předměty, ale zachováme výukové cíle a výukový obsah.

Chyba je v tom, že jste objevil objevené. O splnění tohoto cíle usiluje již od května 2002 společnost ctihodných mužů a žen s názvem ADV.

Vaše představa o náplni předmětu Tělesná výchova silně připomíná představy jisté populární dřevěné loutky o aktivitách US Army na Středním východě.

Luděk Blaha řekl(a)...
4. ledna 2010 v 11:41  

Zrušit výuku informatiky neprogramátorů

1. Především je třeba zrušit předmět Český jazyk. Nedávno jsem si všiml, že krom cizích jazyků je beztak už integrován všude.
Zrušme matematiku. Co se potřebuje v ostatních předmětech, to si snad dopočítají tam. A co se nepotřebuje, tak k čemu to?
Tělocvik je jasný, projekty se budou dělat v poklusu, hudebka taky, povolme zase mobily a mp3 přehrávače, výtvarka jakbysmet, stejně futr někde čmárají, koukněte se na zdi a lavice.

2. Informatiku už mnohde integrovali tak, že v češtině napíší žáčci sloh Normálně ve Wordu. Ve fyzice udělají tabulku naměřených a vypočtených hodnot a v chemii se dozvědí, že plasty je třeba likvidovat ekologicky.
Elegantně vyřešený nedostatek učitelů informatiky. A na pedagogických fakultách se s informačními technologiemi daleko lépe machruje na humanisty a přírodovědce než na ajťáky.
Nechápu ovšem, proč zachovávat programování jako samostatný předmět. Základem je všeho je přece algoritmizace a bez stanovení optimálního postupu se snad neobejdeme nikde. Přetavit to do nějakého programovacího jazyka je už prkotina.

3. A k čemu vůbec nějaké vyučovací předměty, když se snad už od dob Ámosových pachtíme za mezipředmětovými vztahy.
Učiňme celý školní rok jedním velkým projektem.

Ano řekl(a)...
4. ledna 2010 v 11:45  

Ano. Pan BoBr mi připadá jako moje bývalá paní ředitelka, která také tvrdila, že výuka počítačů na ZŠ je k ničemu protože "oni to stejně všechno znají již z domova". A pokud se ona dostane výš nebo nejvýš, je vymalováno.

Anonymní řekl(a)...
4. ledna 2010 v 14:24  

Dovoluji si připomenout, že již před několika generacemi postřehl tuším jakýsi Oscar Wilde, že vzdělání není základní hodnotou samo o sobě, ale je jen funkcí sociální role jedince. Ostatně mnoho učitelů ZŠ by mohlo vyprávět. Ale vratmě se ke klasikovy cit.:"Gentleman ví vše, a kdo není gentleman, tomu všechno co ví je jen ke škodě."
Karkul

Kalashnikoff řekl(a)...
4. ledna 2010 v 15:12  

Milý autore,
ale děti na ZŠ a mnohdy na SŠ nejsou s to sestavit složitější tabulku v Excelu, zvládnout práci se šablonami stylů ve Wordu, notabene vytvořit dokument podle typografických zásad. Kde jinde než v infomatice se tomu mají učit? Nemůžete přece chtít, aby je tohle učili vyučující jiných předmětů, to by bylo zvěrstvo non plus ultra jak pro děti, tak pro učitele i jejich předměty. Zrušení její výuky nelze tedy v žádném případě akceptovat.
Další perlou je toto: "Podle Judi Harris je chybou domnívat se, že by věci mohlo pomoci snažit se donekonečna řešit stesky učitelů (např. nemám dostatečný přístup k technologiím a k digitálním výukovým materiálům, chybí mi školení, máme nedostatek financí apod.) formálním způsobem, tj. vybavováním škol dalšími technologiemi a financováním nic neřešícího dalšího vzdělávání. Místo toho je třeba věnovat pozornost skutečnému využití technologií v reálných podmínkách, to znamená jejich uplatnění při plnění konkrétních výukových cílů." - nepřímo se nám tu naznačuje, že je nová doba žádá nové činy - budeme tedy plnt výukové cíle bez ohledu na to, jestli máme vybavení (beztak jde o stesky učitelů, o formální přístup). Nu, nejde o novinku, Antonín Dvořák se také z pochopitelného nedostatku nástrojů učil hrát na varhanní manuál namalovaný na papíru v letech svých studií na varhanické škole v Praze. Ale je to opravdu krok ku předu? Spíš mě napadá Leninova příručka Krok vpřed, dva kroky vzad.
A pozor prosím, nepsal jsem o akademickém blábolu, ale výronu, mezi kterýmižto pojmy lze jistě nalézti dostatečné rozdíly. Tážete-li se, proč to čtu, vězte, že snažím rozšiřovat si obzory. A k tomu patří i chůze slepými uličkami.

ignorant řekl(a)...
4. ledna 2010 v 20:45  

Jistý guvernér státu Kalifornie dokonce zrušil z nedostatku financí knížky a nahradil je údajně tvůrčí činností na PC. Obrovský problém však nastal, když v Kalifornii nešla 3 dny elektřina ( přetížená síť ). Tím jen říkám, že nelze nadřazovat formu nad obsahem. Vše musí být v rovnováze. Výuku informatiky bych samozřejmě ponechal a více se soustředil na využívání v mezipředmětových vztazích. My historici máme takový předmět - Pomocné vědy historické, Informatiku bych tedy označil za Pomocnou vědu vzdělávací na úrovni ZŠ a částečně SŠ.

Anonymní řekl(a)...
4. ledna 2010 v 22:40  

Milý Kalašnikove, Judi Harris, neberte vážně. Je zcela zřejmé, že její duševní obzor je plně srovnatelný s většinou pracovníků ČŠI. Spíše se zamyslete nad tím zda by bylo vhodné, aby děti na ZŠ tvořily složitější tabulky v Excelu, zvládaly práci se šablonami stylů ve Wordu, notabene vytvářely dokumenty podle typografických zásad.

Před asi osmi lety mne potkala na jednom školení ve Zlenicích ta nehoda, že jsem poslouchal jednoho „tutového borca ze Štatlu“, který se chlubil tím, jak učí děti v první třídě sčítat v Excelu. Dneska jsou z některých z nich účastníci SuperStar.
Zrušení takovéto výuky bych tedy v každém případě akceptoval.

Anonymní řekl(a)...
4. ledna 2010 v 23:48  

Všimněme si jedné formulace v příspěvku BoBrky 4. ledna 2010 1:24
- donutit učitele. Nejsme bráni jako partneři, ale jako podtvorové, kteří musejí být donuceni. "Moudří" z VÚP, různých VŠ a pseudovědeckých pedagogických institucí usalašeni na svých piedestalech nepovažují za nutné s učitelstvem komunikovat, ale nutit je a rozkazovat mu - jako dobytčatům. Někdo tady má v sobě zažraný komunismus až do morku kostí. Fujtajbl.

Anonymní řekl(a)...
5. ledna 2010 v 10:22  

Komunisté učitelům nic nevnucovali. Na každé době je něco pozitivního, to by se nemělo zapomínat. Pokud byl komunismus tak strašný a zločinný, tedy museli být zločinci i ti, kteří s ním souhlasili - tedy většina národa.
Za socialismu neexistovala možnost soukromého podnikání, svoboda slova, pohybu, názoru a smýšlení byla velmi omezena. Pokud se jedinec rozhodl systém kritizovat,stal se pronásledovaným. Na druhou stranu byla nízká zločinnost, hulvátství, vysoká úroveň bezplatného vzdělání jakož i zdravotní péče, právo na práci, průměrné dobrá životní úroveň, počet obyvatel se zvyšoval. V tomto prostředí vyrostla generace umělců, vědců, a dalších osobností lidí, kteří se posléze dokázali provést změny nenásilný převrat, kdy se komunisté po dohodě s opozicí vzdali moci.
Byly zavedena svoboda slova, pohybu, názoru, práva na soukormy majetek, na soukromé podnikání. Pracovitým, nadaným, všehoschopným lidem s touhou po úspěchu bylo umožněno plně realizovat svůj potenciál, užívat výsledky svého snažení.

Bohužel i kapitalismus má drobné vady na kráse. K nim patří velká vlna zločinu, násilného a majetkového, vraždy, těžká vlna prostituce, mafianismus, legalizace držení ručních zbraní, stále probíhající zánik mnoha podniků, úpadek a rozprodej národního průmyslu, chaotický právní rámec, rozkrádání bývalého socialistického majetku některými osobami za socialismu ve vysokých funkcích. Drogy, epidemie drogové závislosti, kdy Čechy patří v Evropě k zemím s drogově nejzávislejší mládeží, a také s největším počtem vězňů na obyvatelstvo

Extremismus souvisí zřejmě s celkovým nedostatekm vhodného právního rámce v zemi.
Bezdomovectvi představuje porušování základních lidských práv, již 100000 našich spoluobčanů skončilo na kapitalistické ulici. Kdo má těžší úděl, bezdomovec, či politický vězeň? Ztratit práci lze i bez kritizování vlády.

Rozdíly ve velikosti majetku jednotlivců ukazují, že se propadáme spíše do pozdního feudalismu, namísto cesty k modernímu lidovému kapitalismu.

Ygrain řekl(a)...
5. ledna 2010 v 12:09  

"Donutit" učitele k používání technologií - radši než sto takhle "donucených" moji starou češtinářku z gymplu, která používala pouze frontální výuku, o technologiích se jí ani nezdálo, ale díky ní jsem učením češtiny k maturitě strávila minimum času, protože jsem měla jistotu, že i bez jakékoli přípravy nemůžu odmaturovat hůř jak za tři, protože mám perfektní přehled. Až s vašimi supertechnologiemi dosáhnete téhož výsledku, přijďte něco říkat.

Kalashnikoff řekl(a)...
5. ledna 2010 v 16:39  

Anonym 10:22
Vy jste opravdu vtipálek. Komunisté určitě učitelům nic nevnucovali, nenutili je lhát dětem o podstatě režimu, nenutili je nezmiňovat jména nepohodlných autorů, falšovat dějiny, nezakazovali jim chození do kostela, nenutili je sedět na IVP a dalších kravinách. Tohle považujete za důkaz vysoké úrovně vzdělání?
Vysoká úroveň zdravotní péče? Možná v SANOPZu, jinde docela bída a všudypřítomné úplatky.
Právo na práci? Spíš povinnost pracovat a na politicky nepohodlné klacek v podobě § 203 Tr.Z. - Příživnictví.
Odkud pramení valná část vámi zmíněných nedostatků současného režimu? Logicky z devastace morálky, kterou tady 41 let likvidovala bolševická sebranka - vzpomeňte na 50. léta a heslo Udávejte, udávejte, je to pro stranu, není to hanba; nebo Dědeček a babička, ujídaj nám chlebíčka. A to nepíšu o politických vraždách a teroru. Titíž lidé, titíž udavači, slídilové, poskoci, funkcionáři se pak vrhli do podnikání a zákonodárství. Většina dřívějších PZH byla prolezlá agenty StB a KGB, titíž zakládali OF a posléze se rozprchli do všech politických stran. Dokud tenhle póvl nesejde ze světa, nebude to lepší. A i pak je to otázka, protože mnoho mladších už se od nich nakazilo.

Anonymní řekl(a)...
5. ledna 2010 v 22:45  

Komunisté určitě učitelům nic nevnucovali, nenutili je lhát dětem o podstatě režimu, nenutili je nezmiňovat jména nepohodlných autorů, falšovat dějiny, nezakazovali jim chození do kostela, nenutili je sedět na IVP a dalších kravinách.

Školení IVP? Zadáte-li toto heslo do Google, vyhledávač zobrazí upozornění: Měli jste na mysli: školení švp :-)
Ono se něco změnilo? Nepozoruji.

Anonymní řekl(a)...
5. ledna 2010 v 23:00  

Dnes už si přece nelžeme:
Na centrální úrovni byly vymezeny obecné cíle a obsah vzdělávání pomocí tzv. rámcových vzdělávacích programů. Každá škola si na jeho základě vytváří, v souladu se svými prioritami a potřebami žáků i obce, svůj vlastní školní vzdělávací program. Zavedení dvoustupňového kurikula v podobě rámcových vzdělávacích programů vzdělávání (RVP) a z nich vycházející tvorba vlastních školních vzdělávacích programů (ŠVP), umožňuje školám realizovat vlastní představy o podobě základního vzdělávání tak, aby co nejvíce odpovídaly měnícím se potřebám společnosti.
Jeho tvorba nutí učitele, aby o své práci více přemýšleli, aby o ní společně diskutovali, aby si společně naplánovali, co, kdy a v jakých souvislostech do výuky zařadí, aby byla efektivní a pro žáky zajímavá i smysluplná. Tvorba ŠVP nám dává možnost svobodně formulovat naše představy o nejvhodnější podobě vzdělávání na naší škole. Svobodně vytvářet vlastní ŠVP ZV však neznamená vytvářet jej libovolně, nekoncepčně a formálně – mantinely jsou dány RVP a také to neznamená opsat program jiné školy, i kdyby byl kvalitní. Každá škola totiž vychází z jiných podmínek, má jinou skladbu žáků i jiné vztahy s rodiči, jiné možnosti spolupráce s různými institucemi, může mít i jiné představy o efektivním vzdělávání, a to vše by se mělo v programu odrazit.

Všichni učitelé musí nejprve sami pocítit potřebu změny a to bude zárukou, že jí budou opravdu uvádět v praxi. Tomu v naší škole pomáháme intenzivním a systematickým vzděláváním celého pedagogického sboru, které napomáhá změnit myšlení a zajeté stereotypy jednotlivců, učí nás spolupracovat, pracovat v týmu, vzájemně se respektovat, respektovat své žáky i jejich rodiče a vede nás k pochopení nezbytnosti pozitivních změn ve škole. Vím, že pro většinu učitelů naší školy to nejsou pojmy nové a věřím, že to již pociťují nejen mnozí naši žáci, ale i vy rodiče. Většina pedagogů např. již dlouho používá alternativní metody výuky a ví, jak důležité je poskytovat dětem prostor pro hledání a objevování. Pokud to jde, vyhýbají se předávání hotových poznatků a umožňují žákům, aby si je sami odvodili.
V oblasti vzdělávání považujeme za nejefektivnější školení celého sboru současně a úspěšně je realizujeme na naší škole již třetím rokem. O tom, že to není jenom fráze, svědčí výčet společných školení, která jsme např. již v letošním školním roce absolvovali nebo v nejbližší době absolvujeme. Minulý týden se drtivá většina pedagogického sboru zúčastnila školení v oblasti evaluace a autoevaluace, příští týden budeme proškoleni v oblasti 1. pomoci, za měsíc se budeme vzdělávat v týmové spolupráci, kooperativním a projektovém vyučování. Na jaře bychom rádi zahájili i vícestupňový seminář zaměřený na kritické myšlení a plánujeme i další. Podporujeme i různorodá individuální školení, která si učitelé vybírají na základě nabídky dle své potřeby. Ačkoliv mnohá školení jsou v odpoledních hodinách a často přesahují i do víkendů, zájem o ně je u většiny z nás velký. Nově získané informace se hned uplatňují a ověřují v praxi a významně tak zvyšují kvalitu a efektivnost naší práce. Troufám si tvrdit, že v této oblasti patří naše škola k nejlepším. V letošním školním roce se nám navíc, na základě zpracování úspěšného projektu, podařilo z ESF získat částku 1 767 500 Kč na Tvorbu a realizaci ŠVP. Tyto prostředky využijeme k tvorbě vlastních metodik a pomůcek v jednotlivých oborech ŠVP, k vytvoření databáze výukových materiálů, vytvoření mobilních jednotek výuky a pracovny s prezentační technikou (např. počítáme se zakoupením interaktivní tabule, nootebooků a dataprojektorů), peníze využijeme i k dalšímu vzdělávání ped. pracovníků a evaluaci.
Věříme, že nové technologie a nově získávané dovednosti a znalosti všech pedagogů přispějí k dalšímu zkvalitnění výuky i prezentaci výsledků práce našich žáků.

Anonymní řekl(a)...
5. ledna 2010 v 23:05  

Ani náhodou:
:-)
V našem školství dojde ke změnám, po kterých volali už dlouho nejenom odborníci a někteří pedagogové, ale i laická veřejnost. Základním cílem těchto změn je budovat pozitivní vztah dětí ke vzdělávání a vytvořit podmínky pro to, aby se chtěly učit celoživotně.Na našich školách je stále dost žáků, kteří brzy ztrácejí zájem o učení, chodí do školy neradi a pobyt v ní je pro ně nudný nebo stresující. Úkolem nových metod práce by mělo být především navodit pocit klidu a bezpečí na škole, vést žáky ke spoluúčasti na výuce, k jejich samostatnosti a aktivní roli ve vyučování. Výuka by měla probíhat v příjemném a podnětném prostředí, děti by měly mít možnost učit se jeden od druhého a samy vyhledávat informace. Je nutno vést žáky k větší samostatnosti, odpovědnosti a ke zvládání běžných i výjimečných životních situací. Mělo by se posilovat propojování vědění s praktickým životem.To, co učitelé žákům předkládají, musí děti pochopit., ztotožnit se s tím, umět věci zhodnotit, využívat je a řídit se jimi ve svém životě. Vzdělávání musí být blízké realitě. Celá výuka musí být propojena, učivo bude prolínat více předměty, ale tak, aby se zbytečně neopakovalo. Je to neustálý, vlastně nikdy nekončící proces, protože bude neustále co zlepšovat. Zavedeme částečnou redukci učiva, ale podstatné znalosti budou závazné pro všechny žáky. Na konci 3. (nezávazně), 5. a 9. ročníku dojde ke kontrole očekávaných výstupů, které budou závazné pro všechny školy v ČR.. Novou (a zdá se, že velice zajímavou a přínosnou) součástí programu je zavedení tzv. průřezových témat , která rozšiřují poznání žáků, obohacují jejich osobnosti a vytvářejí vhodné postoje. Děti budou uskutečňovat projekty, veřejnost bude více vtažena do života školy než doposud. UČITELÉ BUDOU UČIT ŽÁKY A NE PŘEDMĚTU

Luděk Blaha řekl(a)...
5. ledna 2010 v 23:13  

Dnes už si přece nelžeme,

nemusíme tedy vyjadřovat svoje názory anonymně.

Normálně mi ani moc nevadí. V tomto případě mi skoro přijde líto, že ráj zůstává skryt. Mám totiž radost, když se tak pěkně zadaří a semínko na úrodnou půdičku padne.
Původně jsem si fakt myslel, že je štěpný příspěvek pana Saldy a pointa mne srazí ze židle.
Takže lítost je dvojnásobná.

Anonymní řekl(a)...
5. ledna 2010 v 23:29  

Místo hajzlů, co nám tehdy vládli, nám vládnou jiní. Tehdy byli blbí, dnes jsou ještě ke všemu chytří. To je asi tak jediný rozdíl, který pozoruji po těch dvaceti porevolučních letech. Za komunistů jsme si dělali, co jsme chtěli, a to si děláme i teď. Akorát nás opustil humor.
Že by bylo za komunistů vyloženě špatně, to už dneska s odstupem času nedokážu říct. Opravdu nedokážu. Dneska se stydím za to, že jsem stál někde na náměstí a něco tam provolával. Protože to nebyla žádná revoluce. To byla jenom výměna majetkových poměrů těch papalášů. Když je revoluce tak padaj hlavy. Tady tak akorát padaly policajtům půl roku potom spodky do kalhot, jestli se udržej na svým fleku a to bylo všechno. Žádná revoluce. Změna ekonomického systému. Zbavili se zodpovědnosti, napařili nám daně a vesele si vládnou dál. A snáze, než za těch komančů. To je všecko.

Ivana řekl(a)...
6. ledna 2010 v 6:05  

Pane Brdičko, líbí se me ten formulář možných aktivit společensko vědních předmětů v příloze. Určitě se na doporučenou wiki podívám i na další předměty. Ačkoli nesouhlasím z myšlenkou učitele nějak přimět či donutit ke změně pohledu na využívání technologií, jsem zastáncem zlaté střední cesty, tedy jejich občasného využití tam, kde se to nabízí a bude to efektivní. A pak jsem ráda, že někdo přinese inspiraci a poradí. Na Spomocníka se zajdu občas podívat a Vaše články jsou dobré, díky.

Anonymní řekl(a)...
6. ledna 2010 v 9:23  

Ivana již jako studentka tajně (pod lavicí) milovala pana Brdičku.

ewa řekl(a)...
6. ledna 2010 v 21:50  

to je opravdu "diskuze" - jak ve 3.A

Anonymní řekl(a)...
6. ledna 2010 v 22:38  

Múžete se zapojit...

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.