Kamil Kopecký: Kybergrooming aneb Kdo loví v chatu

úterý 5. května 2009 ·

Kybergrooming je internetový fenomén, který se pomalu ale jistě začíná objevovat i v České republice. Je to označení pro sérii manipulativních technik a postupů, kterými manipulátor vyvolává u dětí využívajících internetové chaty a diskusní fóra falešnou důvěru, přičemž cílem manipulátora je přimět mladistvého k osobní schůzce.

1. Kybergrooming jako sociálně-patologický fenomén
Kybergrooming (child grooming) je internetový fenomén, který se pomalu ale jistě začíná objevovat i v České republice. Je to označení pro sérii manipulativních technik a postupů, kterými manipulátor (obvykle sexuální deviant) vyvolává u dětí využívajících internetové chaty a diskusní fóra falešnou důvěru, přičemž cílem manipulátora (groomera) je přimět mladistvého k osobní schůzce. Výsledkem osobní schůzky často bývá sexuální zneužití dítěte, případně jiný typ patologického chování. Kybergrooming využívá sugestibilitu a nedostatek kritického myšlení u dítěte, které pak (motivováno atraktivní odměnou vzešlou ze schůzky s manipulátorem vzejde) často na osobní schůzku přijde. Silnou motivací hrají peníze či jiný druh odměny (počítačové hry, mp3 přehrávač, mobil apod.). Za kybergrooming se také v širším pojetí považují jakékoli způsoby manipulace dětí a mladistvých prostřednictvím ICT (např. ve spojení s terorismem, náboženstvím apod.).

V procesu manipulace lze vysledovat několik logicky navazujících etap, které groomer využívá k efektivní manipulaci dítěte.

A. Vzbuzení důvěry a snaha izolovat oběť
První etapou groomingu je obvykle snaha útočníka vzbudit důvěru u vybrané oběti (dítěte). To probíhá například tak, že se groomer staví v komunikaci do pozice osoby, která oběti rozumí, která má pokud možno stejné problémy a pomůže je dítěti vyřešit. Manipulátor se snaží získat ve vztahu k oběti pozici dobrého kamaráda.


Groomeři často s dětmi řeší citlivá témata, jako např. manželské problémy, sexuální život dospělých, sexuální fantazie, slabé stránky dítěte (obezita, vzhled) apod. Útočníci také často mladistvým uživatelům internetu ukazují pornografické materiály (tato činnost je v mnoha právních systémech ilegální), které zasílají prostřednictvím chatu, e-mailem či přímo běžnou poštou. Manipulátoři s dětmi v prvních etapách komunikují zejména pomocí chatu, přičemž mohou měnit svou identitu (zejména věk).

Útočníci oběť izolují od okolí např. rodičů či kamarádů (rodiče ti nerozumí, já ano, mně se můžeš svěřit se svými problémy… neříkej o tom ostatním dětem, žárlily by… neříkej o tom mamince...kdybys jí to řekl/a, nenáviděla by tě…). Často v této etapě oběť získá e-mail dítěte, telefonní číslo na mobil či jeho adresu či adresu školy, kterou navštěvuje. Velmi nebezpečná situace nastává, pokud manipulátor získá skutečnou fotografii dítěte. Pokud se mu to podaří, má v ruce nástroj pro vydírání dítěte. Ve známé české kauze devianta Pavla Hovorky např. odsouzený deviant některé děti vydíral tím, že jejich fotky rozvěsí po jejich okolí s nápisy spojenými s jejich sexuální orientací ("teplouš, děvka, lesba, gay..."). Děti pak vydíral a donutil k osobní schůzce.

B. Podplácení dárky či různými službami, budování kamarádského vztahu
V této etapě získaný vztah groomer posiluje různými dárky (peníze, mobilní telefon, drahé hračky a oblečení) či službami (návštěva kina). Tyto dárky dává dítěti bez konkrétní příčiny, jednoduše dítě podplácí. Předání dárku je také často podmíněno nutností osobní návštěvy dítěte u manipulátora. Ten pro grooming využívá například různých fiktivních soutěží, v rámci kterých děti motivuje výhrou (Máš neuvěřitelné štěstí, podařilo se ti vyhrát v soutěži! Svou odměnu si vyzvedni tam a tam.).

C. Vyvolání emoční závislosti oběti na osobě útočníka
V této etapě vzniká emoční závislost oběti na osobě útočníka. Groomer zná nejtajnější tajemství dítěte, to netuší, jak mocnou zbraň útočníkovi poskytlo. Děti pak často lžou rodičům o tom, jak a s kým tráví svůj volný čas, nesvěřují se rodičům se svými problémy, důvěřují groomerovi, který se pro ně stává důvěrníkem a exkluzivním přítelem. Pokud se snaží dítě z této etapy vymanit, groomer jej může vydírat a vyhrožovat mu.

D. Osobní setkání
Pokud dosud nedošlo k osobnímu kontaktu groomera a oběti, ve fázi emoční (či jiné) závislosti pravděpodobně k nějakému druhu kontaktu dojde. Ten může být realizován procházkou v parku, návštěvou ZOO, kina, diskotéky či klubu, případně přímo návštěvou bytu groomera. Pokud se groomer vydával za jinou (mladistvou) osobu, může dojít k poměrně rychlému útoku. Existují případy, kdy groomer se změněnou identitou lákal děti, aby s ním šly zahrát videohry (obvykle do klubu s dobrým dopravním spojením, aby mohl dítě vlákat do vozu a odvézt jej na odlehlé místo).

E. Sexuální obtěžování, zneužití dítěte
Poslední etapou je sexuální obtěžování a zneužití dítěte groomerem.

2. Charakteristické chování útočníka
Kybergroomer je velmi trpělivý a s dítětem často komunikuje několik měsíců (i let), než se odhodlá zjednat si s nimi osobní schůzku. Také velmi usiluje o rozvíjení „kamarádského vztahu“ s dítětem. Tento vztah se bude snažit udržet v tajnosti a bude dítě přesvědčovat, aby o tomto "exkluzivním přátelství" nehovořilo s rodiči. Bude také hovořit o tom, že jeho vztah bude v reálném světě pokračovat, jakmile se s dítětem potká. Do diskuse také často vkládá témata sexuální povahy, bude také chtít fotku dítěte (zejména nahého), bude chtít vidět dítě prostřednictvím webkamery. Kybergroomer může (nemusí) měnit svou identitu. Často si o dětech vede velmi podrobné záznamy s popisem zájmů a zálib dítěte.

Groomeři se také sdružují do celosvětových sítí, které navzájem spolupracují. Může tedy nastat situace, že bude grooming spojen s únosem a transportem dítěte do jiné země (viz případy USA vs. Řecko).

3. Příklady kybergroomingu
Nejznámějším případem českého kybergroomingu je kauza Pavla Hovorky, vrátného jedné z pražských tiskáren. Ten manipuloval děti pomocí chatu, diskusních fór a inzerce. Vydával se za ředitele nadace Dítě VIP, která podporuje děti z dětských domovů. Vítězové si pro svou cenu přijely do Prahy (přičemž vychovatelé dětských domovů je ochotně pouštěli, aniž by tušili, co se děje) - tam pak došlo k jejich sexuálnímu zneužití. „Strýček Pavel" často děti pomocí jejich fotografií vydíral, stejně jako je manipuloval dárky (např. odměna 5000,- Kč). Hovorka byl v roce 2008 odsouzen za 7x pohlavní zneužití dítěte, 13x vydírání dítěte k 8 letům nepodmíněně.

Dalším světově známým groomerem z Velké Británie je Douglas Lindsell, pošťák v důchodu. Ten se vydával za 15 letého teenagera a na internetu se seznamoval s nezletilými dívkami (více než 70). O dětech si vedl podrobné záznamy, ve kterých si plánoval také jejich znásilnění. U dvou případů se mu podařilo zmanipulovat dívky k osobní schůzce, přičemž u jedné z nich se pokusil o znásilnění. Dívkám se podařilo před Lindsellem utéct. Byl odsouzen na 5 let vězení.

Michael Wheeler (Velká Británie) se přiznal k 11 sexuálním útokům na nezletilé dívky, se kterými se seznámil na chatu. Wheeler také 2 dívky pohlavně zneužil - čekal na to, až dívky překročí hranici 13 let, aby nemohl dostat doživotní trest (ale pouze max. 3 roky). Wheeler manipuloval dívky dlouhodobě, se svou obětí se seznámil v jejích 11 letech a k přímému sexuálnímu útoku došlo až po jejích 13. narozeninách. Wheeler byl uvězněn na 3 roky.

4. Jak se bránit kybergroomingu
Kromě technických možností (jako je možnost nahlásit potenciální grooming pomocí speciálních služeb chatu) je nejúčinnější obranou prevence. Ta je představována dobrou informovaností učitelů i žáků. Velmi důležitý preventivní nástroj je také dobrá komunikace mezi žákem a rodičem (groomer totiž usiluje o oslabení či přerušení tohoto svazku). Významné je také integrování těchto témat do vzdělávání v rámci školních vzdělávacích programů.

Další informace o nebezpečných komunikačních jevech naleznete na stránkách projektu E-Bezpečí (www.e-bezpeci.cz).

5. Zdroje
Cyber grooming. E-Bezpečí.
Online: http://cms.e-bezpeci.cz/content/view/42/35/lang,czech/

Cyber grooming - praktické ukázky. E-Bezpečí.
http://cms.e-bezpeci.cz/content/view/70/35/lang,czech/

Případy cyber groomingu I.. E-Bezpečí.
http://cms.e-bezpeci.cz/content/view/112/35/lang,czech/

Kopecký, K. Manipulativní komunikace jako fenomén online komunikačních prostředí E-Bezpečí.
Online: http://cms.e-bezpeci.cz/content/view/121/6/lang,czech/

Kopecký, K. Moderní trendy v elektronické komunikaci. Olomouc: Hanex, 2007.

Weber, M. G. Grooming Children for Sexual Molestation.
Online: http://www.vachss.com/guest_dispatches/grooming.html

Internetový portál Broward Country Public Schools
Online: http://www.browardprevention.org

Internetový portál BBC
Online: http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/2969020.stm

Archiv ČT
Online: http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/31.08.2008/208411058250831-21:45-1-168-hodin-pedofil-lovil-na-internetovych-strankach-25-zneuzitych-deti.html?streamtype=RH

Archiv TV Nova
Online: http://tn.nova.cz/zpravy/krimi/davejte-pozor-na-deti-na-webu-lovi-pedofilove.html


Autor

Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Projekt E-Bezpečí

E-mail: kamil.kopecky@upol.cz

1 komentářů:

Kamil Kopecký řekl(a)...
6. května 2009 v 8:02  

Ještě pro upřesnění: Online prezentace k jednotlivým tématům naleznete na http://prezentace.e-bezpeci.cz.

KK, E-Bezpečí

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.