Maturity? Opakuje se scénář roku 2007, říká Pavel Zelený 2.

čtvrtek 23. dubna 2009 ·

Druhá část rozhovoru České školy s bývalým ředitelem CERMAT Pavlem Zeleným.

ČŠ: Ředitel Mach spojuje úsporu s tím, že se záznamové archy s výsledky žáků nebudou digitalizovat na školách, a že informační systém pro řízení maturit zajistí pouhým upgradem již existujícího IS CERTIS.

PZ: Je to hodně vytržené z kontextu, ale pokusím se na tom demonstrovat onu hru s čísly. V původní koncepci, mimochodem schválené panem ministrem Liškou, mělo zřízení a provoz digitalizačních pracovišť na školách stát 180 milionů za pět let. To je cca 35 mil. ročně a okolo 13% ročních nákladů státních maturit. To byla cena za to, že originály záznamu „maturitního výkonu“ žáka zůstanou ve škole pod stálou a výlučnou kontrolou a péčí ředitele školy. Když se totiž originál záznamového archu ztratí, žák jakoby nematuroval. Místo toho chce ředitel Mach svážet originály záznamových archů k digitalizaci mimo školu – a ještě se zřejmě neví, zda do centra nebo do nějakých menších regionálních center. Svoz z 1300 škol, vysoce jištěná a protokolovaná manipulace s nějakými 400 tisíci originály záznamových archů, jejich digitalizace a vytěžení dat a pak zpětná distribuce originálů zpět do škol vyjde při přiměřených bezpečnostních zárukách, které budou dodavatelé nuceni držet, na 20-25 mil. ročně. Je tu tedy úspora bratru 10 mil. ročně za cenu násobného nárůstu rizik. Budiž. V celkovém kontextu se jedná ale o pouhé 4% ročních nákladů. A tyto 4% vrátí do hry externě zajišťovaným tiskem jedné sady testů.

ČŠ: A co ten zmiňovaný CERTIS?

PZ: V březnu minulého roku jsem vysvětloval panu řediteli Machovi, že systém CERTIS je pro řízení maturit naprosto nevhodný. Tehdy byl ještě ředitelem gesčního odboru MŠMT. Najal si tehdy k posouzení našeho návrhu poradenskou firmu, která mu tvrdila opak. Pan ministr nakonec v srpnu dal za pravdu nám a schválil koncepci logistického zajištění. Nicméně po svém příchodu do CERMATu pan Mach se souhlasem pana ministra, pravděpodobně na základě tohoto posudku, zrušil téměř ukončené výběrové řízení na dodavatele nového informačního systému a před měsícem zadal předělání CERTISu. Současně však zjistil, že CERTIS je opravdu nevhodný, a informoval o tom pana ministra s tím, že je nový informační systém nutno skutečně vybudovat. Jenže na to teď nemá čas – systém musí začít naostro a bezchybně fungovat v říjnu. Takže nyní upgraduje nevhodný informační systém za mnoho a mnoho milionů korun jako provizorní a velmi riskantní řešení pro jeden či dva roky a skutečný informační systém se bude připravovat až pro rok 2012. Tedy nikoli zlevnění, ale další vícenáklady.

ČŠ: Výrazných úspor se prý dosáhne změnou v oblasti vzdělávání učitelů k nové maturitě.

PZ: V dubnu minulého roku jsem byl vyzván ministerstvem, abych ověřil, zda by přípravu učitelů k nové maturitě nebylo možné řešit právě prostřednictvím NIDV. Závěr, který jsme tehdy učinili na základě rozhovorů s ředitelem NIDV i na základě předchozích zkušeností, byl v tomto směru negativní – garance, že se to dá zvládnout touto cestou v potřebném rozsahu, kvalitě a čase byly velmi malé. Proto jsme navrhovali ministerstvu jít cestou externího dodavatele s vysokými sankčními garancemi, což také pan ministr v srpnu schválil. Naším záměrem bylo co možná největší část realizovat neprezenční formou – nechtěli jsme znovu zatěžovat školy více než je skutečně nezbytné. Pokud mám správné informace, příprava učitelů nabrala několik měsíců zpoždění, protože ministerstvo změnilo své původní rozhodnutí a zrušilo prakticky ukončené výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb, které samo vypsalo. Celý projekt přidělilo přímo NIDV. Nechci spekulovat, zda při tom zvážilo všechna rizika. Nejnižší nabídková cena na tříletý projekt v rámci výběrového řízení byla 140 mil., náklady NIDV mají být podle dostupných informací na dvouletý projekt o 30 mil. nižší, ovšem za cenu zvýšení podílu prezenčního vzdělávání, snížení komfortu pro středoškolské kantory a výrazného zpoždění. Připočteme-li onen třetí chybějící rok, dostáváme nulovou úsporu, vyšší rizika, nižší kvalitu a další časovou ztrátu.

ČŠ: Jestli tomu dobře rozumím, tak tzv. vaše koncepce logistiky maturit byla schválena ministrem Liškou?

PZ: Ano, do puntíku a po velmi dlouhé a zevrubné oponentuře. Ministerstvo dokonce schválilo každé slovo ze zadávací dokumentace všech výběrových řízení. CERMAT nekonal nic bez vědomí a souhlasu ministerstva.

ČŠ: To se týká i nákladů?

PZ: Ano včetně nákladů.

ČŠ: Jenže ty se prý podle vyjádření ministerstva na základě výběrových řízení měly prudce zvýšit.

PZ: Nevím, zda prudce, ale zvýšit se měly. Nicméně na toto riziko jsem vedení ministerstva upozorňoval od loňského června v souvislosti s průtahy při oponentuře a schvalování návrhu koncepce logistiky. CERMAT předložil návrh koncepce logistiky počátkem loňského března. Harmonogram počítal se schválením v průběhu následujících 2 měsíců. Jenže ke schválení došlo až ve druhé polovině srpna, tedy téměř po půl roce. Dočasné, téměř pětiměsíční zastavení přípravných prací si vynutil právě pan ředitel Mach s tím, že chce nejdříve znát stanovisko oné jím vybrané poradenské firmy. V červnu jsem dal panu ministrovi písemné stanovisko, že další zpoždění může krom jiného mít za následek nárůst ceny některých dodávek o 30–50% jednoduše proto, že dodavatelé budou mít na dodání významně méně času a tím vzrostou rizika na jejich straně. Smluvní sankce za pozdní či nekvalitní dodávku byly nastaveny extrémně přísně – šlo o desítky milionů korun. Ke zvýšení bohužel v jednom ze čtyř výběrových řízení skutečně došlo. Nabídku podala pouze jedna firma a byla o 40% dražší proti březnovému odhadu. Jenže doba na vývoj a odzkoušení systému se zkrátila z původních 10 měsíců na 6. A nikoli mojí či naší vinou.

ČŠ: A to byl důvod vašeho odvolání? Domníváte se, že měl ministr Liška dostatek informací?

PZ: Ministr měl všechny informace, které ke svému rozhodování potřeboval. Ze strany CERMATu byl informován opakovaně o všech termínových i jiných rizicích. Krom toho, jak předpokládám, disponoval informacemi i z druhé strany. Mojí chybou bylo, že jsem jej nedokázal přesvědčit o svých argumentech. A to je, řekněme obecně, důvod, proč jsme se rozešli. Jak jsem řekl v úvodu, kdyby to neudělal pan ministr, udělal bych to já. Za situace, jaká byla, byl pro mne odchod z vedení CERMATu obrovskou úlevou. Není možné nést zodpovědnost za věc, kterou nemůžete ovlivnit, a díky tomu se stává nerealizovatelnou.

ČŠ: Kdo je ta druhá strana, o které hovoříte?

PZ: Ministerstvo. Poradci, poradci poradců a někteří vrcholoví ministerští úředníci. Jména nejsou až tak důležitá.

ČŠ: Na Slovensku testují maturitu online, nebylo by to perspektivnější řešení? Nedalo by se tím problém nových maturit při dnešní penetraci ICT ve středních školách zvládnout? Vyhodnocovali jste možnosti či případně náklady takovéhoto řešení?

PZ: Jedním z vysloveně střednědobých (tedy nikoli krátkodobých) záměrů byl pilotní projekt maturity on-line. Sice blíže nedefinovaný, nicméně do třech, pěti let ve formě vyslovené pilotáže na velmi omezeném okruhu škol a pouze na vybraných předmětech. Bezesporu jde velmi perspektivní řešení, má ale spoustu ale, počínaje zajištěním spolehlivosti a konče technickými překážkami (široce otevřené otázky s netextovými řešeními ). Ta perspektiva je ale v řádu 10 let – míněno plošné nasazení. Investice do zajištění spolehlivosti on-line řešení by byla ohromná. Bezpochyby by bylo třeba propojit řadu cílů a vytvořil synergický multifunkční projekt podpory ICT ve školách. Pak to má naději. Jako izolovaná „jednocílovka“ maturita on-line je to neprosaditelné a - zcela upřímně - neefektivní.

Problém není ani tak v tom, že by vybavenost škol byla slabá. Problém je ve velmi rozdílné úrovni správy ICT na jednotlivých školách. Řešení však zcela jistě existuje – jestli odněkud začít, tak od škol s nejpokročilejší úrovní správy ICT.

Pokud hovořím o spolehlivosti řešení, znamená to následující: technika a způsob konání maturitní zkoušky nesmí v žádném případě ovlivnit výsledek studenta.

ČŠ: Máte pocit, že současná vládní krize může přípravu maturit nějak ovlivnit?

PZ: V negativním smyslu slova ji dle mého ovlivnila dávno před tím, než padla vláda. To byl jen pověstný vrchol ledovce. Soudím, že nejzasvěcenější věděli o tom, že tato vláda nedovládne do řádných voleb, již v prosinci. Nyní hodně záleží na tom, kdo se ujme vedení resortu a zda bude ochoten pohlédnout pravdě do očí. Když ochoten nebude, platí, že ministr školství a vláda, která vzejde v říjnu z předčasných voleb, bude řešit zatraceně velký problém.

ČŠ: Chcete tím naznačit, že rozhodnutí o změně koncepce logistiky státních maturit učinil ministr Liška s vědomím, že v době konání prvních maturit již ministrem školství nebude.

PZ: Nic tím nenaznačuji. Pan ministr, jak jsem ho měl možnost poznat, je velmi racionální a pragmatický člověk. Ať již z jakýchkoli důvodů rozhodl, jak rozhodl, a za své rozhodnutí nese veškerou a nedělitelnou odpovědnost.

ČŠ: Máte nějaké rozumné vysvětlení toho, proč ministr Liška i pan ředitel Mach utvrzují školy v tom, že vše pokračuje podle plánu?

PZ: Nejsem politik a spekulace si odpustím. Jistě však k tomu musí mít pádné důvody. Zvláště, když pan ředitel Mach pana ministra Lišku již před zhruba měsícem písemně upozornil, že je žádoucí zajistit roční odklad startu maturit.

3 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
23. dubna 2009 v 9:56  

O CERTISu mi ani neříkejte, něco tak amatérského jsem už dlouho neviděl. Zadávání lidí jako hodnotitelů a zadavatelů byl děs na entou, protože několik desítek lidí jsem musel zapsat ručně. O importu dat ze souboru či databáze na CERMATu asi nikdy neslyšeli. :(

Anonymní řekl(a)...
23. dubna 2009 v 10:57  

Pan exšiditel ing. Pavel Zelený léta žije ve vákuu české kotliny. Patrně také díky své znalosti angličtiny, kterou dodnes zvládl na úrovni: How do you do?
Jeho koncepce evaluačních pracovišť na středních školách je naprosto šílená a patrně při dávné návštěvě v Holandsku byl pod parou. Jinak by totiž věděl, že po skončení státních maturit v Holandsku vsedne pověřený pracovník či ředitel školy do auta a odveze všechny záznamové archy do holandského CITO v Arnhemu, kde je mají na stole čtyři hodiny poté, co všichni maturanti položí tužku na konci testu na stůl. Záznamové archy jsou s pomocí scanneru vyhodnoceny a otevřené otázky vyhodnoceny externími hodnotiteli, kteří se sjedou do zmíněné organizace na dva dny. Supervizi zajišťují pracovníci CITO.
Jednoduché, prosté a finančně levné řešení. Proč ale volit jednoduché varianty, že? My tady v Česku jsme chytřejší a máme svá "špecifiká"!
Bohuslav Martinic

ondra řekl(a)...
23. dubna 2009 v 15:03  

V CERMATu o importu dat z různých aplikací na školách (SAS, Bakaláři) slyšeli - alespoň někteří. Jako autor aplikací, pomocí kterých se v letech 2003 - 2005 školy přihlašovaly do jednotlivých projektů, mohu zodpovědně prohlásit, že aplikace byly při dodržení předepsaných pravidel schopné naimportovat data ze škol třemi kliknutími myši. V roce 2005 se vývoje IS CERTIS ujala externí firma a jak proces přihlašování funguje dnes nemám (naštěstí) nejmenší tušení. Pokud byla finální specifikace vlastností IS ze strany CERMATu stejná, jako v dobách, kdy jsem aplikace vyvíjel, tedy "Udělej přihlašovací aplikaci", nelze se divit, že IS za několik milionů nemá uživateli očekávané vlastnosti.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.