Radana Lencová: Comenia - české školní písmo - Výstava k novému typografickému projektu

pátek 17. října 2008 ·

Písmový systém Comenia je výsledkem dlouhodobého výzkumu v oblasti ergonomie psaní, čtení, tiskových a elektronických publikačních technik i vývoje písma. Jeho tvary, proporce a estetické kvality jsou upraveny k eliminaci únavy očí a ke zlepšení vzhledu učebnic. Kromě tiskového písma nabízíme i nové školní psací písmo, které umožňuje kreativně pracovat s naším rukopisem, od dětství až do dospělosti.

Problém se čtením a psaním v českém jazyce je inspirační osou celého projektu. Jak chceme vzbudit u žáků lásku k mateřštině, když mají k dispozici jen nekvalitní písma s nesprávně nakreslenou českou diakritikou? Jak chceme naučit čitelnému psanému projevu, když dosavadní norma nerozvíjí kreativitu dítěte? Žáci i studenti mají problémy se čtením a tím i s plynulým chápáním obsahu textu, což přímo ovlivňuje schopnost řešení zadaného úkolu. Snažíme se zjistit, nakolik může špatná typografie způsobovat u žáků a studentů zhoršení pozornosti, schopnosti porozumět čtenému textu a tím ovlivnit plnění zadaného úkolu. Zároveň se budeme stejnou měrou věnovat pozitivním zkušenostem, tj. zkoumat, nakolik může dobře upravená učebnice vzbudit motivaci žáka, udržet jeho pozornost a podpořit kreativitu. Naše standardy mají pouze doporučující charakter, bez nároků na povinnou implementaci do školského systému. Dle posledního hodnocení OECD dopadli čeští žáci relativně dobře, ovšem s výjimkou schopnosti čtení, psaní a porozumění předkládanému textu. Není to i vinou špatného písma? V současné době jsme svědky pozvolného zhoršování typografické úrovně slabikářů, předloh psacího písma pro první stupeň škol, učebnic. Trapná je grafická nekompatibilita maturitních zkušebních protokolů s odpovědními archy, na vysokých školách neexistuje grafický standard pro odevzdávání písemných prací, panuje živelnost v orientačních systémech budov a internetové stránky našich špičkových univerzit budí lítost.

Současná situace v České republice by se dala označit jako stav nouze, alespoň pokud jde o grafickou úpravu většiny školských tiskovin. Po demonopolizaci pedagogického nakladatelství se vydávání některých učebnic vydalo cestou tržní nekultury a mnohá soukromá vydavatelství šetří, kde se dá: na grafické úpravě, vazbě, papíru. Aby firmy stlačily výrobní náklady na naprosté minimum, často neúměrně zmenšují nebo elektronicky zužují písmo. Tím sice ušetří několik stránek, ale vůbec si neuvědomují, že tím mohou zapříčinit poruchy vnímání textu u žáků, anebo dokonce zhoršení zraku.

Pro formování estetického názoru, vztahu ke čtení a tištěné informaci má písmo důležitou roli. Může mít za následek dobrý start dítěte do světa gramotných, nebo naopak odpor ke vzdělanosti. Málokdo si uvědomuje dopad typografie na formování lidské povahy – banální písmo podporuje banální myšlení, nepořádně umístěné české akcenty mohou vést k neúctě k mateřskému jazyku. Naproti tomu písmo dobrých optických kvalit je výrazem respektu k předávaným textovým informacím a vizitkou kvality učební látky, a u žáka vzbuzuje originalitu a preciznost v myšlení. Mladý člověk, obklopen nekvalitním písmem, může vyrůstat s pokřiveným názorem na latinku. My chceme ukázat, že učebnice se dá vytisknout i lepším písmem, v našem ideálním případě písmem, které bude navrženo právě pro tento účel.

Písmový systém Comenia je výsledkem dlouhodobého výzkumu v oblasti ergonomie psaní, čtení, tiskových a elektronických publikačních technik i vývoje písma. Jeho tvary, proporce a estetické kvality jsou upraveny tak, aby eliminovaly únavu očí a vedly ke zlepšení vzhledu všech tiskových materiálů připravovaných pro žáky a studenty.

Text vydaný u příležitosti výstavy.

České školní písmo

tomáš brousil / radana Lencová / františek Štorm

16.–31. 10. 2008

Výstava k novému typografickému projektu

Studentský klub University Karlovy v Celetné ulici č. 20, Praha 1.

Otevřeno denně mimo víkendy, od 14 do 18 hodin.

Výstava je pořádána ve spolupráci s Katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty University Karlovy v Praze.

Garanti akce jsou: prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. (prorektor pro rozvoj, UK v Praze a Doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc. (proděkanka pro studium a zástupkyně vedoucí katedry primární pedagogiky UK PedF v Praze).

Typografie učebnic a písanek by se měla v mnohém zlepšit, soudí Radana Lencová, Tomáš Brousil a František Štorm, grafičtí designeři a autoři písem. Jejich dvouapůlleté výzkumy v oblasti ergonomie čtení a psaní vyústily ve všeobecně použitelnou sadu fontů navrženou specificky pro úpravce učebnic, infosystémy ve školách a pro prvovýuku psaní.

Výstava „Comenia – České školní písmo“ je široce zacílená na školy, rodiče, studenty pedagogiky, nakladatele, grafiky a grafická studia upravující

učebnice pro všechny stupně škol. Na výstavě je k dispozici k rozebrání tištěná brožura pojednávající o vývoji projektu a jeho výsledcích.
Na 32 panelech jsou podrobně představeny detaily písmového systému „Comenia“, který se stává výchozím nástrojem pro design učebnic a pro práci s textem ve školním prostředí. Laická veřejnost i žáci se zde mohou seznámit se základními typografickými pojmy formou názorných ukázek. Pro srovnání jsou zde i příklady nesprávných systémových počítačových písem, hlavní důraz je ale kladen na optické a estetické výhody nových písem rodiny „Comenia”.

Písmo Comenia Script je navrženo jako školní psací písmo. Pro speciální účely je vypracována také zjednodušená bezserifová verze, která je vhodná zejména pro disgrafické děti. Comenia Script se dá použít buďto jako přímá předloha pro psaní, nebo k vytváření individuálních písanek či pracovních listů. Kromě samotného písma je na výstavě představena i řada praktických didaktických pomůcek, určených k nácviku psací abecedy.

Písmovou rodinu „Comenia“ jako celek či jednotlivé řezy je možné prohlédnout i zakoupit na e-shopu www.fontclub.cz


Radana Lencová

0 komentářů:Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.