redakce: Test: Jaký typ je můj učitel?

úterý 20. listopadu 2001 ·

Nedávno na České škole vyšly články popisující některé modelové učitelské osobnosti. Pomocí druhého testu z knihy Víš, kdo jsi?, který nyní zveřejňujeme, se můžete dozvědět, k jakému učitelskému typu vás řadí vaši žáci. Při troše odvahy a nadhledu, pochopitelně…

Nedávno na České škole vyšly články popisující některé modelové učitelské osobnosti. Pomocí druhého testu z knihy Víš, kdo jsi?, který nyní zveřejňujeme, se můžete dozvědět, k jakému učitelskému typu vás řadí vaši žáci. Při troše odvahy a nadhledu, pochopitelně …

Test nyní vidíte v běžné „článkové“ podobě. Pokud jej chcete použít ve své třídě, je pro jeho korektní vytištění třeba zvolit tiskovou verzi – té dosáhnete kliknutím na tlačítko „tiskni článek“ v pravém horním rohu této stránky.

Tento příspěvek je ukázkou z nové knihy testů Víš, kdo jsi? autora Rolanda Rottenfussera, vydané v nakladatelství Portál, kde si ji můžete v případě zájmu objednat.


Úvod

V tomto testu nepůjde o tebe, ale o tvé učitele. Samozřejmě, že jde tak trochu i o tebe, protože ty, tví spolužáci i mnoho žáků, kteří byli tvými předchůdci, jste velmi přispěli k faktu, že se tvůj učitel stal takovou svéráznou osobností. Kromě toho ti chci při vyhodnocování následujícího testu dát malé rady, jak lépe vyjít s jednotlivými typy učitelů.

Vycházím přitom z (možná naivní) představy, že ti záleží na tom, abys žil/a se svým učitelem/svou učitelkou natrvalo v míru a harmonii. Tipy, jak nad ním/ní “zvítězit” nebo ho/ji “vyřídit”, ode mě nedostaneš. Můj postoj má jeden zcela určitý důvod: Podle mého názoru jsou totiž učitelé též lidé. A dříve byli také žáky (i když někdy si to umíme jen stěží představit).

Mnozí z nich se nesmírně snaží bojovat proti jednotvárnosti každodenního školního života. A svou kariéru učitelů kdysi zřejmě začínali s velkými plány a s vysokými ideály. Časem ale přece jen ustrnuli v rutině učebních osnov. A cítili se zklamaní a znechucení lhostejností a nepozorností žáků, někdy i jejich nepřátelským a provokativním chováním. Někdy hraničí se zázrakem, jak čile, živě a angažovaně ještě někteří učitelé působí po létech služby ve školách. Jistě jsou i “černé ovce”, učitelé, kteří s žáky jednají nespravedlivě a bez pochopení.

Pokud si přeješ změnit situaci u vás ve škole, začni nejlépe sám/sama u sebe. Ne proto, že bys měl/a sám/sama na všem “vinu”, ale proto, že největší vliv na sebe máš právě ty sám/sama. Negativní, ale i pozitivní atmosféra ve třídě vzniká vždy spolupůsobením všech zúčastněných “stran”. Urči si proto nejprve na základě následujících popisů “typ” svého třídního učitele (nebo jiných učitelů, na které si zrovna vzpomeneš). Pak si nalistuj rady v následujících rubrikách: “Proč je takový”, “Čím k tomu přispíváte vy žáci” a “Co můžeš dělat”. Tak budeš mít v ruce dokonalý “návod k použití” svého učitele. (Pro zjednodušení zde používám mužský rod, ale platí i pro učitelky.)


Test

1. Mluví většinou velmi tiše. Jeho pohyby působí nejistě. Snadno se dá vyvést z rovnováhy neklidem ve třídě nebo reptáním.
A

2. Často bývá obětí zlomyslných kousků nebo zlých žertů, které se dělají na jeho účet. Všichni vědí, že si to k němu mohou dovolit
A


3. Dojímavě se zabývá starostmi a trápeními žáků. Stará se ještě i po hodině, a dokonce ve svém volném čase.
B

4. My žáci ho často prosíme o pomoc. Někteří jeho dobromyslnosti zneužívají. Ví se, že trochou bědování a dojímavými historkami u něho lze dosáhnout všeho, včetně odpuštění trestů.
B

5. Někdy se stává, že se na některého žáka oboří z malicherných důvodů. Vůbec se snadno rozčílí. Zlé je, že nikdo nikdy předem neví, kdy přijde “výbuch”. Někteří žáci z něho mají přímo strach, ale vlastně je spíš směšný.
C

6. Přiznávám, že my žáci ho často úmyslně dráždíme. Když ho popudíme do té míry, že se přestane ovládat, je to pro nás jakési “vítězství”. Stojí tam potom jako hlupák a ztrácí svou důvěryhodnost.
C

7. Člověk má pocit, že se mu nemůže nikdy zavděčit. Když někdo něco řekne, vybere si z toho vždy jen to, co bylo špatně. Skutečnost, že bylo řečeno i mnoho správného, vůbec neuznává. To bere jako samozřejmost.
D

8. Má takový odporný způsob, jak z někoho udělat blbce. Člověk si na něho zkrátka nepřijde, protože on umí mnohem lépe mluvit. Mám vždy strach z toho, kdy mě zase “dostane”.
D

9. Panuje u něj železná kázeň. Hluk a odmlouvání okamžitě přísně trestá. Udělal ze třídy kasárna, což absolutně nemohu snést.
E

10. Ve třídě panuje atmosféra ledového mlčení a potlačovaného vzteku. Zvlášť jednotlivým žákům, které si vzal na mušku, u něj není do smíchu. Člověk jasně cítí odstup: On tam nahoře sám všechno určuje, zatímco my dole se máme jen podřizovat.
E

11.
Je neobvykle vtipný. Svými historkami, příklady ze života a tím, jak se vyjadřuje, nás neustále rozesmává. V tomto ohledu mám vyučování s ním vždy docela rád/a – a je jedno, jestli mě látka zajímá.
F

12. Je těžké s ním někdy mluvit vážně. To člověka snadno znejistí, protože zároveň cítí, že v této oblasti “není doma”. Působí to, jako by celé jeho humorné chování bylo spíš maskou, za kterou se skrývá.
F

13. Jeho vyučování probíhá podle stále stejného schématu. Je velmi důsledný a nestrpí nejmenší odchylku od svého plánu. Všichni se sice něco naučí, ale je to také poměrně nudné a nezáživné.
G

14. Je pro něho velmi důležité, aby se dodržely všechny formality a to, co je předepsáno. Myslím, že mu jde o princip. Nikdy by ho nenapadlo přemýšlet, zda jsou všechna ta nařízení také smysluplná. Každý u něho vždy ví, co může očekávat. Když dodržuje pravidla, nemůže se mu nic stát.
G

15. Je velmi vzdělaný a mnoho ví. Ale taky to nám žákům dává pocítit. Když s ním člověk mluví, má vždy pocit, že je hloupý a měl by toho vlastně vědět víc.
H

16. Ve vyučování nikdy neprojevuje emoce. Nikdo vlastně tak docela neví, co je to za člověka. Jako osoba se úplně ztrácí za učební látkou.
H


Vyhodnocení

Typ A: stydlivka

Proč je takový:
Jeho ústředním pocitem je strach: strach z vystupování před velkým “publikem”, strach z kontaktu s lidmi, strach, že bude odmítnut takový, jaký je.
Čím k tomu přispíváte vy žáci: Jakmile ukáže slabost, jedná s ním mnoho žáků neférově a ponižuje ho. Tím je jeho nejistota ještě větší.

Co můžeš dělat: Pomoz vytvořit takovou atmosféru, v níž se bude cítit jistý a přijímaný. Pak “rozkvete” a získá sebedůvěru.


Typ B: “dobrá máma”

Proč je takový:
(Jako “máma” se může chovat i muž.) Jako člověk hodný lásky se “učitel-máma” cítí jen tehdy, pokud je neustále dobrotivý, ochotný pomáhat a nesobecký. Nikdy by si neodpustil, kdyby byl jednou “tvrdý” nebo kdyby odmítl prosbu.
Čím k tomu přispíváte vy žáci: Mnozí žáci bezohledně využívají jeho ochotu pomáhat. Protože znají jeho slabinu, trestají ho “odpíráním lásky”, když je někdy méně ústupný. Také kvůli nesamostatnému chování žáků má neustále pocit, že musí prokazovat “samaritánské služby”.

Co můžeš dělat: Dej mu pocítit, že je “v pohodě”, i když není ve dne v noci k dispozici radou a skutkem. Nutně potřebuje někoho, kdo by jednou něco dal i jemu.


Typ C: cholerik

Proč je takový: V jeho životě jsou oblasti (může to být ve škole nebo v soukromí), v nichž je bezmocný, ponížený nebo omezený. Hromadí svou zlost tak dlouho, až “vybuchne” – a to zdánlivě přehnaným způsobem a ve zcela nesprávném okamžiku.

Čím k tomu přispíváte vy žáci: Možná mají někteří žáci škodolibou radost z toho, že ho vidí tak slabého a “bez sebe”. Dává jim to pocit převahy. Někteří ho i zcela vědomě provokují.
Co můžeš dělat: Vysvětli mu, že ho respektuješ a že u tebe svými slovy může něčeho dosáhnout. Nic člověka nerozčiluje víc než pocit, že je bezmocný a bez vlivu.


Typ D: šťoural

Proč je takový: Pravděpodobně má velké problémy se sebehodnocením. Chtěl by se zbavit pocitu vlastní slabosti tím, že za své nedostatky pranýřuje druhé. Když kritizuje, cítí se silný a v převaze.

Čím k tomu přispíváte vy žáci: Možná ve třídě panují mezi učitelem a žáky “tvrdé” vztahy. Učitel si myslí, že by ho všichni podváděli, kdyby ukázal i jen nejmenší slabost. Proto se snaží získat vrch kritizováním a ponižováním.

Co můžeš dělat: Jsi-li odvážný/á, zeptej se ho jednou, proč vidí na všech žácích vždy jen to špatné. Řekni mu, že by přece bylo mnohem hezčí slyšet na sebe někdy též chválu. Pochvala má také mnohem lepší pedagogický účinek než kárání – opravdu!


Typ E: šikovatel

Proč je takový: Jeho největší obavou je, že ztratí kontrolu a že kolem něho vypukne chaos. Možná má strach ze všeho živého. Kontrola mu dává pocit moci. Necítí se pak tolik slabý a bezvýznamný jako jindy.

Čím k tomu přispíváte vy žáci: Když je učitel mírný a férový, vytváří kolem sebe mnoho žáků naprostý chaos; je-li naopak přísný, jsou okamžitě poslušní jako ovečky. Co z toho může učitel vyvodit?

Co můžeš dělat: Dělejte to obráceně: “Odměňujte” vlídné učitele dobrým chováním a “šikovatelům” dejte jasně najevo, že s vámi takovým způsobem nemohou zacházet. Je-li to nutné, stěžuj si u svého třídního učitele!


Typ F: klaun

Proč je takový: Myslí si, že ostatní ho budou mít rádi a budou si ho vážit jen tehdy, když bude hrát za všech okolností vtipálka a baviče. Bojí se být vážný, protože by se zřejmě dostal do příliš těsného kontaktu se svými skutečnými city. Být vtipný je naopak nezávazné a umožňuje to držet si od věcí určitý odstup.

Čím k tomu přispíváte vy žáci: Každý den ho za jeho chování “odměňujete” svým smíchem. Kdyby svou vyučovací hodinu vedl jednou vážně, pravděpodobně by následovalo ledové mlčení nebo by žáci ve třídě nedávali pozor. Co by tedy měl dělat?
Co můžeš dělat: Pokud to jen jde, vyhledávej vážné rozhovory s ním (třeba i o samotě) a dej mu pocit, že je “v pohodě” i tehdy, když neustále neprobíhá komediální show.


Typ G: úředník

Proč je takový:
Opět tady hraje svou roli strach: strach ze změny, z neznáma. Bojí se, že selže, když se na stanoveném postupu změní třeba jen maličkost. I jeho pravidla a předpisy jsou pokusem o zachování obvyklého postupu.

Čím k tomu přispíváte vy žáci: Většina žáků se spokojí s šedou jednotvárností. Snad proto, že je pohodlnější chovat se klidně a ve vyučování pospávat, ale za učitelovými zády nadávat na to, že je tak “nudný”.

Co můžeš dělat: Sejděte se ve skupině a navrhněte smysluplná zlepšení. Pokud na to učitel přistoupí, “odměňte” ho v následující vyučovací hodině zvlášť aktivní spoluprací.


Typ H: profesor

Proč je takový: Skrývá své pocity a svou lidskost za velmi věcným a rozvážným chováním. Měl by asi strach z odmítnutí nebo ze zranění, kdyby za suchou učební látkou odhalil svou vlastní lidskou duši. Kromě toho si svou odborností a “stavovskou domýšlivostí” zvyšuje svou hodnotu – snad aby skryl určité komplexy.

Čím k tomu přispíváte vy žáci: Ani vy mu pravděpodobně nikdy neprojevujete své city a svou lidskost. Skrýváte se za svým chladným chováním a hrajete tak jeho hru spolu s ním. Učitel si myslí, že mezi lidmi nemůže panovat jiný než odosobněný, věcný způsob jednání.

Co můžeš dělat: Zachovávej si svou živost a nepřipusť, aby tě učitel svým suchým chováním odradil a způsobil, že budeš také tak chladný/á. Když cítíš, že tě jeho nafoukanost ponižuje, mluv o tomto problému přímo. Řekni mu, že chceš, aby s tebou také jednal s respektem, i když (což je u žáků zcela normální) nevíš vždy všechno.Poznámka na závěr: Popsané typy se nevyskytují pouze mezi učiteli. Připadaly ti některé z těchto způsobů chování nějak známé? Musel/a jsi třeba bezděčně myslet na svou tetu? Nebo na svého vedoucího kroužku? Či snad dokonce na své rodiče? Tento test klidně vztáhni také na další osoby a zvaž, zda můžeš něco změnit pomocí mých rad.

redakce

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.