MŠMT: Novinky ve školním roce 2019/2020

středa 28. srpna 2019 ·

Na základní školy bude docházet 953,4 tis. žáků (což je o 12,5 tis. více než v minulém školním roce). Z toho 564,0 tis. na 1. stupeň základních škol a 389,4 tis. na 2. stupeň základních škol. Do 1. ročníků základních škol nastoupí 107,8 tis. nových žáků (asi o 0,3 tis. méně než v minulém školním roce). Střední školy Na středních školách bude v denní formě vzdělávání studovat cca 399,4 tis. žáků (to je o 5,3 tis. více než v minulém školním roce).


Na gymnáziích se bude vzdělávat 131,2 tis. žáků (82,8 tis. v oborech víceletých gymnázií), v ostatních oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou se bude vzdělávat 181,0 tis. žáků a v oborech středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem 87,2 tis. žáků.

Na střední školy bude přijato asi 104,5 tis. žáků (to je asi o 3,0 tis. více než v minulém školním roce), z toho 24,7 tis. žáků bude přijato do oborů gymnázií (12,5 tis. do oborů víceletých gymnázií), do ostatních oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou bude přijato 48,7 tis. žáků a do oborů středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem bude přijato celkem 31,1 tis. žáků.

Přibližně 3,7 tis. žáků se bude vzdělávat v oborech konzervatoří a asi 700 žáků bude do těchto oborů přijato.

Navýšení platů ve školství

Od ledna se platy pedagogických pracovníků zvýší o 10 % a nepedagogických pracovníků o 7 %. Cílem je, aby v roce 2021 byly platy pedagogů i nepedagogů na 150 % úrovně roku 2017.

Pilotáž nového předmětu technika

Ve vybraných školách začne pilotní ověřování nového předmětu technika. Je zacíleno na žáky druhého stupně, bude se vyučovat jednu hodinu týdně, případně jako dvouhodinovka v rámci čtrnácti dnů. Ve výuce by dle možností školy měla být aplikována informatika a výuka celkově by měla být propojena s informačními a digitálními technologiemi, robotikou a zároveň by měla podporovat rozvoj praktických dovedností potřebných do života. Pilotního ověřování obsahu se v letošním roce zúčastní 20 až 30 škol, finálně by měl být těchto škol zhruba dvojnásobek. Pro pilotní ověřování byly vybrány školy, které již v současné chvíli disponují personálním zabezpečením pro oblast technika. Provozní a personální náklady jim uhradí MŠMT.

Společné vzdělávání

V průběhu školního roku začne platit novela vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Novela stanovuje nejvyšší počet pedagogických pracovníků v běžných třídách základní školy, nabídne další možnosti zřízení speciálních tříd a upravuje podmínky pro doporučování individuálního vzdělávacího plánu. Nově se také definuje seznam kompenzačních pomůcek a jejich cen v souvislosti s vývojem trhu a finanční náročnost kompenzačních pomůcek a asistenta pedagoga. Cílem je snížit administrativní zátěž pro školy a školská poradenská zařízení a efektivně vynakládat finance.

Od 1. 1. 2020 budou asistenti pedagoga ve speciálních školách financováni jako standardní pozice, ne jako podpůrná opatření nebo příplatky k normativům. Cílem je snížit školám nadměrnou administrativu a upevnit pozici asistenta. Nově bude také ve speciálních školách nastaven maximální financovaný počet hodin výuky asistenta tak, aby odpovídal učebnímu plánu v daném ročníku a příslušnému rámcovému vzdělávacímu programu. Základní školy pro žáky se závažnými vadami řeči budou mít nově financovány jednu hodinu výuky týdně navíc pro každého žáka, kterou bude možné využít na individuální logopedickou péči. Sjednotil se také maximální týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti, kterou asistent vykonává. Pro asistenty ve speciálních školách a třídách byl stanoven na 36 hodin týdně, pro asistenty ve třídách běžných škol pak v rozmezí 32 až 36 hodin týdně. Tato úprava počtu hodin přímé pedagogické činnosti je účinná již od 1. září 2019, u běžných tříd se však začne platit až od 1. září 2021.

Reforma financování

Od ledna 2020 se změní systém financování regionálního školství. Školy už nebudou dostávat peníze podle počtu žáků, ale podle rozsahu výuky a odučených hodin. Nový systém zohlední rozdílnou velikostní a oborovou strukturu škol v krajích, finanční náročnost podpůrných opatření a rozdílnou platová úroveň pedagogů v jednotlivých školách.

Otevírá se prostor pro vyšší míru dělení tříd na skupiny, možnost využití tandemové výuky a postupné snižování počtu žáků ve třídě (za podmínky vytvoření odpovídajících prostorových podmínek ze strany zřizovatelů škol a odpovídajícího personálního zajištění). Od ledna 2020 se také upravuje minimální průměrný počet žáků ve třídě v úplné škole, která má nejvýše 2 třídy v ročníku, z původních 17 žáků na 15 žáků.

Na období září – prosinec 2019 byl vyhlášen rozvojový program, jehož cílem je dofinancování úvazků pedagogů, které nově vzniknou od 1. září 2019 v souvislosti s připravovanou změnou financování. Peníze budou určeny základním a středním školám, které budou mít vytvořeny dostatečné materiální vybavení a personální zabezpečení. Výsledky RP budou zveřejněny do konce září.

Úprava konkurzních řízení na ředitele škol

Od května 2019 platí novela vyhlášky o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích. Při posuzování uchazečů o místo ředitele bude posíleno odborné hledisko při výběru, a to tak, že Česká školní inspekce bude nyní nově určovat dva členy komise, kterými jsou odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení, personalista nebo psycholog. Při konkurzu mohou být kromě řízeného rozhovoru využity např. psychodiagnostické a personalistické nástroje. Novela také zjednodušuje administrativu spojenou s konkurzním řízením.

Úprava vyhlášky o základním uměleckém vzdělávání

Novela vyhlášky zapracovává podněty z praxe, kdy např. zkušební komise se nově nebude muset celá skládat z odborníků příslušného předmětu nebo oboru, ale bude stačit, pokud odborníci na příslušný předmět budou tvořit její většinu. Účinnost novely je k 1. září 2019.

Kombinované studium pro zdravotní sestry

V rámci pokusného ověřování organizace vzdělávání studentů ve vyšší odborné škole ve vzdělávacím programu Diplomovaná všeobecná sestra po přijetí do vyššího ročníku než prvního bude od září možné také v kombinované formě vzdělávání. Doposud to bylo možné pouze v denní formě vzdělávání.

Příprava dlouhodobého záměru vzdělávání

V červenci vláda schválila Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2019-2023. V návaznosti na to nyní krajské úřady ve spolupráci se zástupci MŠMT připravují své vlastní dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje.

Prevence rizikového chování

Výzva na dotace pro rok 2019 obsahuje nově i samostatný modul pro školy, které chtějí podpořit efektivní aktivit v oblast primární prevence, zejména bezpečného klimatu ve školách, prevenci šikany a násilí mezi žáky i ve vztahu k učitelům.

Do konce roku budou aktualizovány a zveřejněny volně ke stažení další tři přílohy Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování ve školách, tento rok na téma – šikana, homofobie a rasismus, extremismus. Školy v materiálech najdou obecné informace o jevu, jak jej ve školním prostředí rozpoznat, jak postupovat v případech preventivního působení a současně, jak efektivně intervenovat, pokud se problém ve školním prostředí objeví. Současně přehled platné legislativy k danému tématu a kontakty na weby a organizace, které v případě potřeby pomohou.

Nové ocenění pro VŠ pedagogy

K cenám ministra školství udělovaným vynikajícím studentům VŠ a za výzkum přibyde Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole.

Sport

Od 1. srpna 2019 byla novelou zákona zřízena Národní sportovní agentura jako ústřední správní úřad ve věcech podpory sportu, turistiky a sportovní reprezentace státu. Tento úřad přebírá v uvedených oblastech pravomoci od MŠMT. Přechod kompetencí mezi úřady bude postupný, tak aby k plnému přechodu došlo v polovině roku 2021. Novela rovněž přinesla s účinností od 31. července 2019 některé dílčí změny jak v oblasti rejstříku sportu, tak v oblasti poskytování podpory sportu ze státního rozpočtu. Za medailové umístění budou moci být nově oceněni také účastníci deaflympijských her a Global Games pořádaných Mezinárodní asociací pro sport osob s mentálním postižením (INAS).


Zdroj: Tisková zpráva MŠMT

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.