Stanislav Štech: Jednotné přijímačky poskytují lepší zpětnou vazbu o tom, co se žáci naučili

čtvrtek 2. února 2017 ·

„Proces je téměř totožný s maturitní zkouškou. Organizace je stejná, třídě se rozdají testy, pak se seberou a pošlou Cermatu. Neumím si představit nic jednoduššího,“ uvedl podle deníku Právo ředitel Cermatu Jiří Zíka na dnešní tiskové konferenci k jednotným přijímacím zkouškám na střední školy.


„Testy nejsou čistě zaškrtávací. Až padesát procent v matematické části jsou otevřené úlohy, které ověřují schopnost aktivně odpovědět na otázku. Hodnotíme i postup řešení,“ dodal Zíka.

Podle náměstka ministryně školství Stanislava Štecha jednotné přijímačky poskytují lepší zpětnou vazbu o tom, co se žáci ve škole skutečně naučili, jak žákům, tak učitelům a rodičům. „Začala fungovat i motivační funkce, žáci, učitelé i rodiče se na přijímací zkoušky skutečně připravují,“ řekl Štech. Zdůraznil také, že výsledky zkušebních testů, kterých se v loňském roce zúčastnilo 637 základních škol, někdy neodpovídaly známkám, které žáci ve škole dostávali. „Asi pět procent ,jedničkářů‘ propadlo. Na známky se nedá stoprocentně spoléhat,“ upozornil Štech.


Celý text naleznete zde

19 komentářů:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
2. února 2017 14:03  

Jednotné přijímačky se zatím týkají jen maturitních škol a oborů. „Je třeba zvážit, zda to v budoucnu neaplikovat i na žáky, kteří nejdou na obor s maturitou,“ řekl na tiskové konferenci Štech.

A máme oknem zpět plošné testování, které jsme dveřmi vytlačili ven. Šikula ten Štech. Tomu říkám ukázat pindíka.

Zdeněk Nutz řekl(a)...
2. února 2017 16:37  

Testy, testy, pořád jen testy. Přitom každý kantor s K ví, že je to jen doplňková forma zkoušení, tedy ani to ne, spíše způsob jak si rychle ověřit, jestli žactvo látku chápe. Přijímací zkouška má být ústní a písemná. To co se tu předkládá, je pouze tupý, stresující, nic neřešící nesmysl. Bez ohledu na počet otevřených nebo zavřených otázek v testu.

tyrjir řekl(a)...
2. února 2017 17:23  

Ty povinné přijímačky nejsou jediná součást přijímacího řízení na SŠ. Týkají se jen toho, co by měli absolventi ZŠ znát. Střední škola je bere v úvahu, ale nikdo ji neomezuje v tom, aby si je doplnila podle svých potřeb, a v tom, že může vzít v úvahu i další věci.

V jednotných přijímačkách má stát tu nejjednodušší zpětnou vazbu k úrovni výuky na ZŠ alespoň v nějakých předmětech. Je to regulérní věc a divím se, proč proti ní (někteří) učitelé protestují namísto toho, aby od MŠMT a ČŠI tvrdě žádali důslednější a častější souměřitelnou průběžnou kontrolu výsledků ve VŠECH vyučovacích předmětech společně s dalšími dúraznými požadavky na lepší plat a na lepší organizační i materiální zázemí škol.

ZAJÍMAVÉ JE, ŽE PROTI PROVĚŘOVÁNÍ KVALITY VÝUKY VYTRVALE PROTESTUJÍ ZEJMÉNA ZASTÁNCI ZPACKANÉHO SYSTÉMU RVP/ŠVP.

Chtějí-lidé učitelé větší platy, musejí nějak prokazovat, že si je zaslouží. Bez kontroly kvality vzdělávání ve VŠECH předmětech by to mohlo být jen vyhazování peněz do "ukecaně kompetenční černé díry". Dovoluji si požádat naše MŠMT, aby vznik takovéto černé díry typu "smrádek ale teplíčko" nedopustilo.


:)))

Tajný Učitel řekl(a)...
2. února 2017 20:02  

Plošné testy jako univerzální nástroj ke...všemu. Změří prý kolik toho žáci vědí.
Motivují žáky k učení. Motivují učitele k učení. Poskytnou nástroj k výběru těch správných uchazečů. Rozuměj těch, kteří umí vyplňovat. Motivují. Strachem. Snadné. Rychlé. Levné!? Pohodlné. Jako sleva v Lídlu. No neber to. Prosťáčci čeští učitelé a pasivní žáčci na to skočí. Vždy a bez výjimky. Až se to rozleze a všem bude z levných slev blbě, bude pozdě.

Josef Soukal řekl(a)...
2. února 2017 20:26  

Testy Cermatu znesnadňují zametat nepříjemné věci pod koberec. A zatím je blbě hlavně těm, kteří se nedokážou podepsat nebo kterým vadí snahy alespoň trochu regulovat rozlézající se vzdělávající chaos. Oblbování nezasvěcených potenciálními katastrofami, aby nebyly vidět dnešní průsery. Vyvolávání strachu. Snadné. Levné. Ubohé.

Tajný Učitel řekl(a)...
3. února 2017 8:38  

...ale neposkytují zpětnou vazbu o tom, proč se někteří žáci nenaučili to, co se naučit měli a zda mají žáci studijní předpoklady, aby se to za vhodných okolností naučili. Takže, milé ministerstvo, strčte si vaše přijímačky tam, kam sluníčko nesvítí.

Eva Adamová řekl(a)...
3. února 2017 11:26  

Celá hysterie některých dospělých kolem jednotných přijímacích zkoušek je zcela zbytečná. U deváťáků je prozatím klídek, jakoby tušili, že se vlastně v přijímání na SŠ nic nezměnilo, a páťáci z toho ani moc nemají rozum.

A u páťáků považuji jednotné přijímačky za věc nutnou. Dostane-li se totiž dítě bez potřebných schopností mezi nadané žáky na osmileté gymnázium, stává se z něho na osm let vystresovaný chudák. A rodiče páťáků, kteří se snaží nedostatečné schopnosti dítěte přebít přípravou na přijímačky, mají rozumu méně než jejich děti. Zaplať pánbůh za to, že mají alespoň trochu rozumu na krajích, kde, přestože v pátých ročnících jsou nyní silnější ročníky, vznik nových tříd osmiletých gymnázií nepovolují.

Eva Adamová řekl(a)...
3. února 2017 12:13  

Nicméně je velmi zajímavé, že se k jednotným přijímacím zkouškám přestal vyjadřovat pan Šteffl. Asi přišel na to, že mu dobře sypou.

Josef Soukal řekl(a)...
3. února 2017 12:27  

"...ale neposkytují zpětnou vazbu o tom, proč se někteří žáci nenaučili to, co se naučit měli",

což nezjistí žádné přijímačky;

"a zda mají žáci studijní předpoklady, aby se to za vhodných okolností naučili",

ale kdepak, ne nemalou část otázek se nedá jen naučit;

"Takže, milé ministerstvo, strčte si vaše přijímačky tam, kam sluníčko nesvítí."

Parafrázovat snad netřeba.

Zdeněk Nutz řekl(a)...
3. února 2017 20:18  

Prosím pěkně, to si tu opravdu někdo myslí, že ty státní zkoušky opravdu někde někoho odfiltrují, tedy znemožní mu na tu školu jít, protože na to nemá? Vždyť tam ani není žádná hranice stanovená, a i kdyby byla, mají další kola a nakonec ho vezmou 1. září na přestup, no nééé? Já si myslím že je to jen taková opičárnička, která nese někomu zlatá vajíčka....

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
4. února 2017 7:26  

"ZAJÍMAVÉ JE, ŽE PROTI PROVĚŘOVÁNÍ KVALITY VÝUKY VYTRVALE PROTESTUJÍ ZEJMÉNA ZASTÁNCI ZPACKANÉHO SYSTÉMU RVP/ŠVP."

Zatím testy prověřují POUZE znalosti. O nějaké KVALITĚ nemůže být ani řeči. Viz stovky miliónů vyhozené za testy ČŠI.

Josef Soukal řekl(a)...
4. února 2017 7:46  

Zlatá vajíčka komu?

tyrjir řekl(a)...
4. února 2017 8:53  

Zatím resortně generované testy prověřují stupidně zjednodušeným způsobem POUZE vybrané znalosti ve několika předmětech, ačkoli by účelně a účinně konstruované diferencované testy mohly a měly být samozřejmou součástí výuky používanou průběžně ve VŠECH předmětech...

Zlatá vajíčka komu?

a) resortním rozpočto a grantoužroutům
b) soukromým testovacím firmám, které suplují to, co MŠMT zanedbalo

Josef Soukal řekl(a)...
4. února 2017 10:52  

Pane Týři, nedovedu si představit testy a masivnost testování, které by prověřily všechny znalosti ve všech předmětech. Mluvíte-li o stávajících "státních" testech, "stupidní zjednodušení" byste musel prokázat. Nezapomeňte ovšem, pro jak rozdílné žáky jsou třeba maturitní testy připravovány.
Co se týče zlatých vajíček, zkuste si o tom pohovořit s pracovníky Cermatu, kterým výrazně narostla agenda.
Bod b) bych prosil konkretizovat.

Pavel Doležel řekl(a)...
4. února 2017 11:51  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
4. února 2017 12:01  

Souhlasím, test jako měřící a zpětnovazební nástroj není všemocný. Za stupiditu považuji nedostatek vhodných testů pro všechny předměty a sporadické testování jen v některých předmětech pomocí jednotných testů. U přijímaček na SŠ to nemusí být jednoznačně na závadu. U státní maturity je to ale, myslím jasný nesmysl.

Školy a učitelé nemají k dispozici k volnému průbéžnému využití dostatek různých testů pro všechny předměty. Proto si je školy, učitelé i žáci v případě potřeby objednávají od soukromých firem na vlastní náklady. A pak třeba žádají o příspěvek kraje nebo obce i na testování, které, myslím, mohlo i mělo školám poskytnout MŠMT prostřednictvím svých organizací.

Soukromé testovací firmy z toho pak mají zlaté vejce podle b). Resortní rozpočto a grantožrouti z toho mají zlaté vejce typu "rozpočto grantožroutský smrádek ale teplíčko". A taky, domnívám se, i pořádnou ostudu.

tyrjir řekl(a)...
4. února 2017 12:38  

Ten dostatečný výběr vhodných testů a dalších pedagogických materiálů, myslím, mohl a měl zajistit NÚV v rámci jemu svěřené péče o RVP a DVPP, například i ve spolupráci s ČŠI, Cermatema, ve spolupráci s pedagogickými fakultami a metodickými a odbornými učitelskými organizacemi. K tomu by ovšem musela být vůle že strany MŠMT. Takováhle systémová vůle a koordinační úsilí našemu MŠMT očividně chybí, když například i ty tzv. metodické kabinety mají prý být "pod palcem" NIDV (!).

MŠMT, myslím, dost nesystematický "obhospodařuje" svá jednotlivá pískoviště a architektura sídliště s názvem Školství mu jaksi na mysli ani srdci moc neleží.


J. Týř

Josef Soukal řekl(a)...
4. února 2017 23:05  

Pane Týři, vývoj jednoho dobrého testu je dost nákladná věc. Jsou-li k dispozici ukázkové testové úlohy a alespoň dva dřívější testy, není to málo k případnému tréninku pro daný předmět; daleko nejlepší přípravou na test je něco umět. Pokud školy investují do testů, měly by mít ve smlouvě ošetřeno např. to, že po proběhnutí testu budou úlohy veřejně dostupné, aby bylo možné ověřit jejich kvalitu. Kolik škol, včetně vysokých, tak činí? Testovací byznys těží mj. z nekompetence a nezodpovědnosti konkrétních škol, resp. těch, kteří školy řídí.

tyrjir řekl(a)...
5. února 2017 3:05  

Adaptivní testování CAT jako citlivý a neošiditelný zkušební nástroj a jako výukový program ušitý žákovi na míru

Souhlasím s panem Soukalem a psal už jsem, že testy jako takové nejsou všemocný zpětnovazební nástroj. Zvlášt se to týká komplexních statických testů, které jsou nákladné a po jejich zveřejnění, které je z určitých hledisek žádoucí, ztrácejí účinnost, protože pak se žáci mohou "učit na testy" namísto toho, aby se učili něco umět.

I když se používá větší množství krátkých testů / prověrek (pětiminutovky, deseti max. patnáctiminutovky), stává se, že si třeba paralelní třídy mezi hodinami řeknou, "co v té prověrčičce bylo".

Problémy se statickými testy řeší tzv. počítačové adaptivní testování (computer adaptive testing, CAT). Pro každý předmět musí být v počítači velká sada vyhodnotitelných testových úloh a program, který hned po žákově odpovědi na ni reaguje tím, že ji vyhodnotí, a podle výsledku dá žákovi i učiteli zpětnou vazbu a volí další vhodný postup. Počítač se tedy přizpůsobuje (adaptuje se) tomu, co žák umí. Ten CAT program může být tedy udělaný jako citlivý a neošiditelný zkušební nástroj. Může ale také být udělaný i jako konstruktivistický výukový program, který je jakoby "ušít každému žákovi na míru".

Naše MŠMT těmi velmi nákladnými jednotnými statickými testy Cermatu a ČŠI očividně stupidně "vyrábí nevkusnou velkosériovou testovací konfekci", kterou školám direktivně vnucuje, i když ani žákům ani učitelům ani MŠMT "nesedí". A tají přitom mnohdy i to, jak a z čeho je šitá. A slovutný Národní ústav pro vzdělávání, správce RVP a zařízení pro DVPP, a pedagogické fakulty jsou ve věci CAT testování a výuky jakýmisi "mrtvými brouky". Kdyby se ty dosavadní i budoucí stamilióny a možná miliardy korun českých (nebo jejich část) daly do vývoje CAT, mohli jsme být, myslím, mnohem dál.

Zpětná vazba, kontrola a hodnocení výsledků by se měly ve školách dít CITLIVĚ avšak i účelně a účinně průběžně pokud možno ve VŠECH předmětech v ZŠ, SŠ i VŠ. Pak by samotná kontrola, přijímací zkoušky, diferencovaná maturita atd. nebyly takový problém.

Do citlivé a dobře organizované zpětné vazby, tedy i do účelné a účinné kontroly a hodnocení se očividně MŠMT, ČŠI, Cermatu ani politikům očividně moc nechce. Museli by totiž dát ve školství do pořádku základní věci. Počínaje min. 6 % školským rozpočtem, nastolením elementárního pořádku např. v čerpání EU dotací, nápravou systému RVP/ŠVP, na učící učitele lépe orientovaným Kariérním řádem atd. A také lepší komunikací s těmi, kterých se školské věci přímo týkají.


Viz http://www.ceskaskola.cz/2016/12/jsou-vysledky-setreni-pisa-relevantni.html

Pokud vím, adaptivním CAT testováním už se zabývá například pan Šteffl, ale ministerské organizace stále nic. Být paní ministryní, pozval bych možná ČŠI, CERMAT a NÚV na "Teppich Besprechung" a zeptal bych se jich na názor na tu nevkusnou velkosériovou testovací konfekci a na možnost využívat adaptivní testování CAT. Pokud MŠMT a Česká republika tu možnost vyvinout CAT k veřejnému používání "proflákne", může se stát, že školy budou dál trápeny nevkusnou a nefunkční ministerskou konfekcí drahých a utajovaných statických testů a že zájemci o CAT si ho budou kupovat od soukromých firem

J.Týř

Viz též
http://www.ceskaskola.cz/2017/02/ceska-skolni-inspekce-zahajuje.htmlČlánky dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.