Video: Diskuse a dotazy na Informačním semináři Společné vzdělávání krok za krokem

pátek 1. dubna 2016 ·

Informační seminář pro výchovné poradce o novinkách souvisejících s rozšiřováním společného vzdělávání podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb. se uskutečnil 18. března v Praze na Magistrátu hlavního města Prahy. Z diskuze přinášíme tři videa.




5 komentářů:

tyrjir řekl(a)...
4. dubna 2016 v 3:06  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
4. dubna 2016 v 3:15  

Inkluzivně Kariérní Hodinky s vodotryskem

Tomu, kdo dělá ,nebo chce mít, něco ne příliš reálného, zbytečného, složitého nebo hloupého, se někdy říká, že chce mít nebo dělá tzv. “ Hodinky s vodotryskem”.

V češtině, němčině (angličtině i v ostatních jazycích) se vyskytují takzvaná Způsobová slovesa:

dürfen (smět), können (moci), mögen (mít rád), müssen (muset), wollen (chtít), sollen (mít povinnost), wissen (vědět)

http://www.nj.cz/slovesazp.html
http://deutsch.info/cs/grammar/modalverben

Způsobová (modální) slovesa uzpůsobují (upřesňují) význam hlavního slovesa ve větě tím, že upřesňují postoj k činnosti vyjádřené hlavním slovesem (podmínky nebo okolnosti, za jakých to hlavní sloveso “funguje” nebo má fungovat). Tak například vlastnit, dostat nebo udělat Hodinky s vodotryskem. Něco jiného je smět, moci, mít rád, muset, chtít nebo mít povinnost “vlastnit Hodinky s vodotryskem” a něco jiného je k tomu vědět, jak ty Hodinky s vodotryskem dostat nebo udělat.

V užívání způsobových sloves lidé velmi často chybují z neznalosti nebo v citovém rozpoložení. Anebo v nich také úmyslně chybují. Často nám třeba někdo říká, že něco musíme udělat, nebo že to máme za povinnost udělat, i když to tak není, a když ten, kdo nám to říká, by měl spíš říci, že on by chtěl, abychom to udělali, nebo že má za povinnost přimět nebo donutit nás, abychom to udělali.

Podívejme se z výše uvedených hledisek na vystoupení paní ministryně na Informačním semináři Společné vzdělávání krok za krokem, který se konal 1.4.2016 v Praze s výchovnými poradci škol především k tzv. Inkluzi.

https://www.youtube.com/watch?v=EEZAoCUR1og
(79)

11. min.: Paní ministryně uvedla, že námitky učitelů, ředitelů a zřizovatelů škol k tzv. inkluzi jsou z 90 % oprávněné. Paní ministryně k tomu dodala, že postrádá odpověď na otázku “ Co se stane ve školách od 1.9.2016...”. Na tuto otázku paní ministryně hned za učitele sama odpověděla, že z hlediska provozního se nestane NIC. Paní ministryně rovněž řekla, že tu inkluzi tzv. MUSÍME udělat. Nevysvětlila však, proč to udělat MUSÍME z MŠMT daným způsobem, a nechala tedy otevřenou otázku, zda MŠMT to jen udělat CHCE anebo, pokud to MŠMT udělat MUSÍ, jaký je důvod toho musu, který nepřihlíží k závažným systémovým pochybnostem rodičů, učitelů, ředitelů a zřizovatelů škol a který nepřihlíží k nepřipravenosti té zamýšlené tzv. inkluze.

Komentář 1: Paní ministryně se myslím mýlí nebo záměrně říká nepravdu. Od 1.9.2016 totiž začne například platit nový školský zákon, který společně s příslušnou vyhláškou dost podstatně mění podmínky pro tzv. inkluzi postižených dětí, která byla hlavním předmětem dotyčného semináře. Například tím, že jsou zhoršeny podmínky pro další fungování ZŠ praktických a tím, že je ohroženo kvalitní vzdělávání všech dětí. Například proto, že není dostatek speciálních pedagogů a psychologů a vícero podstatných (systémově důležitých) věcí není řádně připraveno po koncepční, organizační a finanční stránce. Ty nedostatky se tedy zřejmě budou “nějak“ odstraňovat až tzv. za pochodu. Za pochodu, o kterém se dosud neví a možná ani nechce vědět, k čemu všemu povede. Některá opatření jsou jen odložena o nějaký rok a MŠMT, zdá se, doufá a věří, že školy a zřizovatelé tuto věc tzv. zkousnou a že se pak snad během těch dvou a více let MŠMT (možná?!) podaří na společné vzdělávání dostat potřebné peníze ze státního rozpočtu. Tato naděje MŠMT však nebyla vládou ČR závazně potvrzena ani jinak garantována, například zvětšením školského rozpočtu na jinde obvyklých 6 % z HDP.

tyrjir řekl(a)...
4. dubna 2016 v 4:25  

12. min.: Paní ministryně dále řekla, že Kariérní řád umožní poskytování osobních příplatků učitelům tím, že pro Kariérním řádem určené specializační příplatky a např. i pro platy asistentů bude platit, že tyto věci mají být (měly by být) v budoucnu zajišťovány ze státního rozpočtu nárokově. Neřekla, kde na osobní příplatky učitelů příplatky vezme MŠMT peníze, když tzv. inkluze nárokově spolkne spoustu rozpočtových peněz a ztíží práci učitelů za situace, kdy školství je podfinancováno a potřebné navýšení školského rozpočtu není garantováno.

Komentář 2: Všichni vědí, že, nedojde-li k dostačujícímu navýšení školského rozpočtu např. na jinde obvyklých 6 % z HDP, jsou tato očekávání a sliby značně nereálné i kdyby se učitelé a zřizovatelé uvolili na takovýto koncept přistoupit (tj. přistoupit bez finančních záruk na ještě náročnější pracovní podmínky). Kdyby ty sliby byly plněny z nynějšího malého objemu školského rozpočtu, nebudou plněny dostatečně, anebo by to bylo na úkor jiných nezbytností, mezi něž patří i ty osobní příplatky učitelů a možná i provozní nebo investiční prostředky škol. O jasném požadavku a příslibu na dostačující navýšení školského rozpočtu (např. na těch na jinde obvyklých 6 % z HDP), pokud vím, od nikoho z MŠMT, z vlády, z Parlamentu a dokonce ani ze školských odborů(!) nepadlo ještě kloudné slovo. Ačkoli je to pro řádné zajištění kvalitního tzv. společného vzdělávání VŠECH dětí myslím nutná podmínka.


13. min.: Paní ministryně říká, že dětí s poruchami učení přibývá a že pokud se nespojí učitelé a rodiče s MŠMT, bude to špatně, “PROTOŽE PO VOLBÁCH TO UŽ NIKOHO NEBUDE ZAJÍMAT” (!).
13.30 min.: Paní ministryně žádá učitele, aby uvěřili tomu, že “opravdu ty věci CHCEME změnit. Proto ty návrhy podpůrných opatření, proto máme Kariérní řád neprovázaný s osobním ohodnocením, aby začlo znovu existovat, proto jsme připravili změny financování (reg. školství)” .
13.45 min: Paní ministryně říká, že Inkluzi, Kariérní řád a regionální financování (tři věci) je nutno prosadit současně a že pokud jedna z těch tří věcí bude chybět, nebude to fungovat. Opět tu neříká nic o zvýšení školského rozpočtu na jinde obvyklých 6 % z HDP, což je myslím nutnou podmínkou pro zajištění těch tří věcí, kde tou první věcí by mělo přeci být kvalitní společné vzdělávání pro všechny děti, jak to říká i název semináře, kde paní ministryně vystoupila.

Komentář 3: Tady si myslím paní ministryně dost flagrantně protiřečí s tím, že jinde předpokládá navýšení školského rozpočtu tak, aby bylo zajištěno CELÉ SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ a také ZVĚTŠENÍ PLATŮ UČITELŮ NIKOLI O 10 % ALE O 50 % (dostat se ze současných 50 % objemu učitelských platů proti ostatním VŠ kvalifikovaným profesím na 75 % z nich znamená zvětšit učitelské platy nikoli o 10 % ale o 50 %!). Jak chce paní ministryně dosáhnout splnění slibů, které rodičům, učitelům a zřizovatelům ve věci kvalitního společného vzdělávání pro VŠECHNY děti MŠMT dává, když prohlašuje, že “po volbách už to nebude nikoho zajímat”?! Souhlasím s paní ministryní, že za těchto okolností je realizace těch třech věcí je “smrtelný koktejl nezvládnutelný bez učitelů”. K tomu však musím a chci dodat, že ten smrtelný koktejl byl v MŠMT namíchán bez dostačující konzultace s učiteli, zřizovateli a odborníky z pedagogické praxe. Kvalitní společné vzdělávání pro všechny děti (očividně dnes hrubě zredukované jen na tzv. inkluzi) není zajištěno organizačně ani finančně. V pořádku není ani koncept Společného vzdělávání, ani koncept tzv. Inkluze, ani Kariérní řád učitelů a projekt IMKA. Reforma regionálního školství zřejmě taky ještě není hotová. K realizaci těch tří systémově důležitých věcí není k dispozici potřebný školský rozpočet ve výši 6 % z HDP. Rodiče, učitelé a zřizovatelé škol mají tedy přistoupit na konzumaci tohoto třísložkového školy i zřizovatele zatěžujícího koktejlu za výše popsaných (a prospěch VŠECH dětí nezaručujících) podmínek?!

tyrjir řekl(a)...
4. dubna 2016 v 5:23  

Chtít, umět, moci, muset a mít za povinnost

Kdo chce dosáhnout nějaký významný cíl ve zlepšení kvality školního vzdělávání v Česku, má za povinnost a musí chtít, umět a moci zajistit potřebné podmínky k jeho dosažení. Musí chtít, umět a moci dosažení toho cíle řádně naplánovat, organizovat a financovat. Jsem názoru, že tyto tři základní (systémově důležité) podmínky nejsou u třísložkového koktejlu systémových priorit MŠMT splněny.

Myslím, že paní ministryně se svými poradci vytvořila jakýsi dosti nereálný (koncepčně, organizačně a finančně nezajištěný) plán na jakési třísložkové “ Hodinky s vodotryskem”, o nichž toho zatím ani dost nevíme a ze kterých pro české školství může tryskat i ten smrtící koktejl nikoli vinou rodičů, učitelů a zřizovatelů škol, ale vinou jakéhosi nevědeckého přístupu (voluntarismu) v práci MŠMT. Tvrdí přitom, že přijat být MUSÍ a proto že by ho rodiče, učitelé a zřizovatelé škol MĚLI přijmout za zdravý a prospěšný nápoj.

Obávám se, že ten ministerský koktejl má příliš mnoho nezdravých komponent. Myslím, že ho rodiče, děti, učitelé a zřizovatelé škol nejsou povinni konzumovat před důkladným prověřením jeho nezávadnosti.

Jsem názoru, že k důkladnému prověření nezávadnosti toho třísložkového ministerského koktejlu by mělo dojít v rámci na MŠMT nezávislého kontrolního auditu účelnosti a efektivnosti systémových vzdělávacích projektů OP VK a OP VVV, o kterém už jsem na České škole několikrát psal. Viz například

http://www.ceskaskola.cz/2016/03/aktuality-cst-linkovani-skolnich-sesitu.html
http://www.ceskaskola.cz/2016/03/stanislav-stech-inkluze-zadny-blaznivy.html
http://www.ceskaskola.cz/2016/02/msmt-zasady-karierniho-radu.html

Jiří Týř

tyrjir řekl(a)...
4. dubna 2016 v 13:59  

Oprava ad 4. dubna 2016 3:15:
Informační seminář pro výchovné poradce o novinkách souvisejících s rozšiřováním společného vzdělávání podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb. se uskutečnil 18. března v Praze na Magistrátu hlavního města Prahy.
Viz
http://www.ceskaskola.cz/2016/04/video-hana-styblova-na-informacnim.html
J.Týř

Články dle data



Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018




Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.



WebArchiv - archiv českého webu



Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.