Petr Chaluš: Nadějná generace rodičů a dětí

pátek 19. února 2016 ·

Tragickou šikanu učitelky nelze spojovat s žádným trendem. Současní rodiče ani děti jako celek nenesou žádnou vinu. Je třeba sledovat podporu státu školám, podporu vedení školy učitelům a podporu učitelů žákům.


Na základě článků v bulváru o šikaně učitelky se ve všech médiích objevila vlna pohoršení vůči chování žáků a rodičů. Vytahují se statistiky a další ukázkové případy, kdy byli učitelé napadeni. Oslovují se komentátoři, veřejnost a současná generace dětí a jejich rodičů je v diskusích obviňována.

Školy pracují se všemi dětmi, ze všech různých rodinných prostředí, se všemi různých potížemi. Je to dlouhodobě jejich úděl a náročný úkol. Školy mají mít pro tento svůj zjevně náročný úkol co největší podporu státu a pracovníci škol stejnou podporu materiální, odbornou i lidskou.

Současná generace rodičů a dětí jako celek nenese žádnou vinu. Objevují se jednotlivé případy lidí, kteří nezvládají svůj život. Společenská soudržnost může preventivně omezovat dopady činů těchto lidí. Pokud mají lidé obecně tendenci nevšímat si druhého a cokoli za dveřmi jejich soukromí není jejich věc, pak se riziko zvyšuje.

Tento post-revoluční stav „nesoudržnosti“ stále trvá – výsledkem je rozštěpená soupeřící individualizovaná společnost, kde nikdo nikomu příliš nevěří a nikdo s nikým příliš nespolupracuje. Je jenom naší volbou zda s tím něco chceme dělat nebo ne. Neviděné násilí je jeden z možných důsledků, pokud na vytváření vzájemného propojení rezignujeme.

Z hlediska jakýchkoli problémů ve vztazích ve škole je třeba začít sledovat podporu státu školám, pak podporu vedení školy učitelům, pak podporu učitelů žákům. Pokud je tento řetěz kdekoli narušen, vzniká riziko narušení vztahů, vyhrocených konfliktů nebo i násilí. I kdyby narušen nebyl, pořád se může objevit jednorázová náhlá agrese, které lze zabránit jen velmi těžko. Lze však zabránit skrytě narůstající kultuře násilí.

Zejména důvěra mezi školou a rodinou, mezi žáky a učiteli je klíčová. Nejen pro prevenci šikany, ale i pro rozvoj osobnosti žáků. Právě funkčními vztahy se učíme v dětství a dospívání základním dovednostem, v tomto rámci „dobrých vztahů“ se učíme se vycházet s druhými, učíme se žít. Patří sem i konflikty jako běžná součást života, i agrese a vztek, které pak dokážeme pochopit, reagovat na ně. Učíme se zvládat energii, kterou obsahují, a proměňujeme ji v tvůrčí sílu.


Na základě zprávy o šikaně učitelky se ve všech médiích objevila vlna pohoršení vůči chování žáků a rodičů. Nelze však vynášet soudy nad celou generací žáků ani jejich rodičů. Repro youtube.com

Plně souhlasím s reakcí psychologa Václava Mertina, že velkým deficitem současné školy je problém učitelů s řízením skupiny. Každá skupina, třeba i školní třída, má svojí dynamiku, své vnitřní vztahy, které ovlivňují vše co se děje více než slova pronesená od katedry. Každý učitel musí rozumět „své skupině“, musí vidět dovnitř, umět reagovat. Každý učitel potřebuje v tomto směru silnou podporu – čas, peníze, bezpečí, odpočinek, poradu od kolegů, externí poradenskou podporu, metodiku, vzdělávání, supervizi, neustálý osobnostní rozvoj a další nástroje.

Nehledejme tedy kolektivní vinu v současných rodičích, dětech a mladých lidech. Současní rodiče se mi jeví jako nadějná skupina, která má už lepší podmínky k tomu, aby dokázala vychovávat děti k demokracii. Současné děti vyrůstají méně deprivované a více připravené na život, mají více rádi sami sebe a možná i více důvěry jeden k druhému, přijímají více dobrovolně morální odpovědnost bez vnějšího tlaku.

Jako rodiče a děti máme spoustu chyb, nejsme ovšem určitě obecně horší generací než ty předcházející. A to i díky našim vlastním rodičům a prarodičům, kteří mnozí udělali pro naše lepší podmínky k životu maximum.

Psáno pro Deník Referendum

19 komentářů:

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
19. února 2016 v 0:16  

Deprivant
a
deprimovaný, nikoli deprivovaný, Pane Chaluši

Deprivantů přibývá, je otázka, jestli víte, co to je, ale to je jedno, hlavně, že za všechno může špatná práce učitele se skupinou.

Rád bych Vás viděl, jak máte takových skupin po 20 několik a jak byste si poradil.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
19. února 2016 v 0:22  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Nicka Pytlik řekl(a)...
19. února 2016 v 0:27  

Každý učitel musí rozumět „své skupině“...

To bezesporu. Hned jak jsem viděl video s těmi z řetězu utrženými hovady, napadlo mne, že to bude určitě tím, že jim jejich učitelé nerozumějí ani dost málo.
Kde jste, paní Kalabisová? Už jste porozuměla svým žákům?

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
19. února 2016 v 0:30  

http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Vzpoura_deprivantu-Koukolik_Drtilova.pdf

Toto je odkaz na celou knihu, ten předcházející byl na komentovaný výcuc.

poste.restante řekl(a)...
19. února 2016 v 1:11  

Současné děti vyrůstají méně deprivované a více připravené na život, mají více rádi sami sebe a možná i více důvěry jeden k druhému, přijímají více dobrovolně morální odpovědnost bez vnějšího tlaku.

Ano. To jsme mohli vidět na zveřejněných videích.

Tragickou šikanu učitelky nelze spojovat s žádným trendem. Současní rodiče ani děti jako celek nenesou žádnou vinu. Je třeba sledovat podporu státu školám, podporu vedení školy učitelům a podporu učitelů žákům.

Jako celek nikoliv.
Jako jednotlivci nesou naopak zásadní díl viny na současném stavu.

Může mi pan Chaluš názorně předvést, či vysvětlit, jak mi pomůže podpora státu školám, až na mne nějaký výrostek vytáhne nůž?


Přiznám se, že když v souvislosti s touto kauzou slyším, čtu některé názory a komentáře, mám stále větší problém udržet si slušný slovník.

krtek řekl(a)...
19. února 2016 v 4:18  

Skoro mi to připadá, jakoby pan Chaluš toužil dosáhnout svých vzorů Feřteka a Kartouse, ale nemá na to.
Jenom namátkou ještě k předřečníkům: Současní rodiče se mi jeví jako nadějná skupina, která má už lepší podmínky k tomu, aby dokázala vychovávat děti k demokracii.
Nechci porovnávat, ale jistě takové sociálně vyloučené lokality jsou vynikajícím prostředím, ve kterém se rozvíjí výchova k demokracii.
"Lze však zabránit skrytě narůstající kultuře násilí." - Ve kterém státě, prosím, dokázalo školství překonat trendy ve společnosti a trpělivou prací učitele převychovat celý národ?
Překonat takový literární výtvor nějakou vtipnou poznámkou, to je nad naše síly.

Simona CARCY řekl(a)...
19. února 2016 v 6:27  

A ted tu o Pernikove chaloupce, prosim! Tohle je dalsi dukaz rceni, ze optimismus je jen projevem nedostatku informaci.

Vladimír Stanzel řekl(a)...
19. února 2016 v 6:38  

"Současná generace rodičů a dětí jako celek nenese žádnou vinu."
"Plně souhlasím s reakcí psychologa Václava Mertina, že velkým deficitem současné školy je problém učitelů s řízením skupiny."

Zajímavé. Rodiče ani děti nako celek vinu nenesou. Ale u učitelů najednou spojení "jako celek" vypadlo, tedy všichni učitelé mají problém s řízením skupin. To je signifikantní pro jistý typ poraděnků a rádobyexpertů.

Vaclav Nadvornik řekl(a)...
19. února 2016 v 8:05  

Petře,
po dlouhé době píši na Českou školu. Prosím, co se změnilo od roku 2008. Cituji jeden z mnoha článků: "V posledních letech přibývá úzkostných a depresivních dětí a dospívajících, kteří svá trápení řeší tím, že jsou sami k sobě agresivní." (http://psychologie.doktorka.cz/sebeposkozovani-a-sebeublizovani-pribyva/) Vcelku to odpovídá i mému názoru a pozorování. Takže prosím, z jakých dat a informací vyplývá tvé přesvědčení: "Současné děti vyrůstají méně deprivované a více připravené na život, mají více rádi sami sebe a možná i více důvěry jeden k druhému, přijímají více dobrovolně morální odpovědnost bez vnějšího tlaku." Jakožto odborník máš zajisté své názory podloženy daty. Zkus se tedy s námi o ně podělit.

Unknown řekl(a)...
19. února 2016 v 8:56  

Zvládat kázeň žáků, komunikaci v kritických situacích je dovednost učitele. Analogické dovednosti trénují sociální pracovníci, policajti, vychovatelé, terapeuti, atd. Nevím, jak je to dnes, ale když jsem byl na začátku 90. let na pajďáku, tak jsme si o tom sice trošku povídali, ale tréninku profesionálního chování jsme se téměř nevěnovali. Díval jsem se na současnou nabídku DVPP: výcviky profesionálního chování v problémových situacích v nabídce téměř nejsou. Takže učitelé dělají, co mohou, snaží se na nekázeň najít svoje recepty. Někdo má autoritu od pánaboha, někdo si najde svoje fungující postupy a reakce a někdo ke kázni nenajde pořádný klíč. Myslím, že se blíží doba, kdy budou rodiče vyžadovat od školy především bezpečí. Ano, můžeme najmout ochranku pro každou školu, ale klíč je ve vzdělávání učitelů.

Nicka Pytlik řekl(a)...
19. února 2016 v 9:55  

klíč je ve vzdělávání učitelů

Vzdělávání? Vzdělaní jsou učitelé až dost. Tady chybí výcvik. Speciální, náročný až tvrdý. Fyzická odolnost, psychologické testy, stáže ve věznicích, asistence městské policii ve vyloučených lokalitách, cvičení armádních záloh.
A proč jen učitelé? Snad pedagogičtí pracovníci všichni, ne? Nebo jako že zalést do ředitelny, a ty učitýlku se poser za ty prachy? Každý našlápnuto na pátý kariérní stupeň ve vyplňování lejster. A co osobní příklad? Pedagogické vedení? Poradenská činnost? Kdo za tu školu odpovídá, vlastněěě? Podepisovače faktur může dělat kdekdo.

Jana Karvaiová řekl(a)...
19. února 2016 v 13:12  

Pane Velato, když já byla na pajďáku, učili nás sebeobranu.Nakurzech - povinně i při tělocviku - povinně.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
19. února 2016 v 13:40  

Mě teda nikdo sebeobranu neučil.
"Naštěstí" učím zatím na základce a hodně jím. Musel bych narazit na hodně bojově trénovaného hajzlíka, aby mi zavařil :-).

Jinak stačí zalehnout...

Jana Karvaiová řekl(a)...
19. února 2016 v 15:44  

No oni to učili chlapy, a mohli nás legálně pěkně osahat.

Nicka Pytlik řekl(a)...
19. února 2016 v 18:20  

Tak možná lepší, když je to instruktor, než když je to žák. Ale asi záleží na nátuře.

Unknown řekl(a)...
20. února 2016 v 13:47  

Já bych spíš řekla "beznadějná generace".
Vztahy ve společnosti se nelepší a pravda a láska nevítězí.

Nicka Pytlik řekl(a)...
20. února 2016 v 14:05  

"beznadějná generace"

Začínám mít silné podezření, že děti vyrůstající v té dnes moderní pseudosvobodě jsou psychicky značně labilní, neschopné a neochotné poprat se s protivenstvími osudu.
Pokud nedosáhnou očekávaného úspěchu neprodlenně, mají sklony k agresivitě.
Není to pravidlo, spíš trend. Ale zaděláno na problémy.

Unknown řekl(a)...
20. února 2016 v 15:23  

V té své "pseudosvobodě " nedokáží odlišit jednání požadované, tolerované, nevhodné a zakázané, chybí jim kompas, neznají hranice a jsou sociálně dozorientované.
Znají jenom svá práva a ještě často špatně.

Pavel Doležel řekl(a)...
21. února 2016 v 18:12  

"Ano, můžeme najmout ochranku pro každou školu, ale klíč je ve vzdělávání učitelů."

Já už jsem na tyhle řeči alergický. Máme agresivní žáky, co je řešením? No metodická podpora učitelů a lepší vzdělávání učitelů. Máme zavádět inkluzi a učitelům se to nelíbí. Co je řešením? Inu, lepší vzdělání učitelů a jejich metodická podpora. Máme stále debilnější populaci. Kdo je viníkem? No přece učitelé. Potřebují lepší vzdělání a lepší metodickou podporu. Haranti šikanují učitele a co je příčinou? No přece nedostatečné vzdělání učitelů.

Pozoruji extrémní neschopnost humanitních myslitelů správně pochopit příčiny pozorovaných jevů. V populaci budou vždy agresoři, kteří si svoji agresi budou vybíjet na ostatních - slabších. Systém musí být na tyto typy připravený a ne že učitel je bude přemlouvat, aby ho nebili. Škola musí získat možnost vyloučit studenta ze studia. Školy musí být řízeny centrálně. Učitelské povolání musí získat zpět svoji prestiž, ale to nelze ani nařídit, ani nestačí lépe vzdělávat učitele. A dokonce se to nezařídí ani 50% navýšením mezd. Musí se zavést jasné standardy, kdy za učitelem bude konečně stát stát. Učitel má mít statut veřejného činitele, musí být jasně řečeno, že učit mohou jen aprobovaní, musí se zavést nějaké formy atestací a hlavně, škola nesmí být financována na hlavu. Cožpak soudci, nebo finanční úřady jsou financovány na hlavu? Škola má být veřejná instituce, která má poskytovat nějaké veřejné služby veřejnosti, ale pouze za dodržování určitých podmínek.

Stav, který je dnes je s prominutím totální bordel. Jde o přechod od vzdělávání veřejného, ke vzdělávání soukromému. Na vzdělávání a na blbosti lidí se vydělává nejlépe, snad vyjma řemesla nejstaršího.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.