Otázky a odpovědi ke společnému vzdělávání: Budou mít pedagogové z běžných škol dostatečnou kvalifikaci pro práci se žáky, kteří nastoupí ze speciálních škol?

úterý 29. prosince 2015 ·

Nástup žáků ze speciálních škol, které jsou určené pro děti a žáky se středním a těžkým mentálním postižením, do škol běžných, lze předpokládat pouze výjimečně. Systém speciálních škol jako součást vzdělávacího systému zůstává zachován. Pokud by ale rodiče žáka, který se vzdělává ve škole specializované pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením, navrhli jeho přechod do běžné školy, musí být nejdříve posouzena situace žáka i školy ze strany odborného pracoviště – školského poradenského zařízení. Podstatou změn je zajištění užší průběžné součinnosti mezi školským poradenským zařízením, školou a rodiči. Už tím se dostává odborné podpory pedagogům. Dále je pedagogům novelou školského zákona garantována systémová podpora v rámci nově navržených podpůrných opatření (kromě jiného také podpora pedagogům ve škole ze strany odborníků - speciálních pedagogů a školních psychologů, případně personální podpora ze strany asistenta pedagoga). Bližší podrobnosti vyplynou z prováděcího předpisu k uvedené novele školského zákona, která je nyní ve vnitřním připomínkovém řízení i u externí odborné veřejnosti. Návrh vyhlášky bude zaslán do meziresortního připomínkového řízení nejpozději na počátku listopadu. Současně MŠMT připravuje informační kampaň k vysvětlení nové právní úpravy i její budoucí aplikace. Již také probíhá vzdělávání učitelů a pracovníků školských poradenských zařízení. Hlavní vzdělávací kampaň proběhne v prvním pololetí příštího roku.

Zdroj: MŠMT (Upozorňujeme čtenáře, že odkazovaná stránka MŠMT se průběžně mění.)

Související články:

Klíčové dokumenty ke Společnému vzdělávání


22 komentářů:

Josef Soukal řekl(a)...
29. prosince 2015 v 0:15  

...zajištění užší součinnosti... probíhá vzdělávání...
V souhrnu: Okecávání prosté odpovědi - NEBUDOU.

tyrjir řekl(a)...
29. prosince 2015 v 4:25  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
29. prosince 2015 v 4:40  

Mohl by pan politický náměstek odpovědět na jednoduchou otázku, zda a kdy budou mít učitelé v běžných ZŠ dostatečnou kvalifikaci a podmínky pro dobře organizovanou a také zaplacenou náročnější práci s dětmi s LMP? Spolu s učiteli a rodiči dětí s LMP myslím doufejme, že neodpoví, že je to "běh na dlouhou trať". V tom případě nechť, myslím, radši zatím zůstanou ZŠ praktické pro děti s LMP, jak jsou.
J. Týř

Jana Karvaiová řekl(a)...
29. prosince 2015 v 7:38  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Jana Karvaiová řekl(a)...
29. prosince 2015 v 7:41  

...............Nástup žáků ze speciálních škol, které jsou určené pro děti a žáky se středním a těžkým mentálním postižením, do škol běžných, lze předpokládat pouze výjimečně............
Pan náměstek je zcela mimo. Nejen tito žáci totiž jsou nyní v péči speciálních pedagogů.Také žáci s LMP a žáci se smyslovými vadami potřebují péči speciálních pedagogů - psychopedů, logopedů, tyflopedů,surdopedů,etopedů.
Tato absolutní neznalost problematiky stále potvrzuje jednu jedinou myšlenku, kterou omílám donekonečna:INKLUZI PŘIPRAVILI DILETANTI, KTEŘÍ O PRÁCI S POSTIŽENÝMI NEMAJÍ VŮBEC ŽÁDNOU PŘEDSTAVU.
Také se nabízí otázka.Jestliže stačí pro učitele drobná podpora kolegů a metodické příručky,proč byl takový humbuk kolem zákona o pedagogických pracovnících? Vždyť by stačilo, aby jakýkoli absolvent čehokoli nastoupil do školy, dostal podporu kolegů a stal se kvalifikovaným a kompetentním pracovat ve škole,aniž by měl patřičné "papíry". A tak se těším, jak po létech změním působiště.Půjdu učit na gymnázium.Zde si užiji práce s chytrými dětmi. K mé kvalifikovanosti určitě postačí vstřícný postoj kolegů a pročtení několika metodických materiálů .Tímto se také zcela určitě vyřeší nedostatek matikářů a fyzikářů. Jsem klidně ochotná jít tyto dva předměty učit.

6. B řekl(a)...
29. prosince 2015 v 8:04  

Odpověď je jednoduchá: Nebudou.

Unknown řekl(a)...
29. prosince 2015 v 11:40  

Otázku lze položit i opačně. Budou mít speciální pedagogové dostatečnou kvalifikaci pro výuku chemie, fyziky, matematiky, cizích jazyků,.... v běžné ZŠ? Asi zde dochází k jisté disproporci, asi je něco špatně. Ale buďme optimisty. Když může chemik dělat ministra financí,.....Tak nějak to v té ČR chodí, hlavně že budou v Bruselu s inkluzí spokojeni.

Unknown řekl(a)...
29. prosince 2015 v 12:34  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Unknown řekl(a)...
29. prosince 2015 v 14:07  

Pedagogové z běžných škol kvalifikaci pro práci s těžce postiženými žáky mít nebudou, nemohou a je nehoráznost něco takového na nich žádat.

Jana Karvaiová řekl(a)...
29. prosince 2015 v 16:33  

Myslím, že dle dnešní nastavené legislativy nemají běžní pedagogové právo vzdělávat potižené děti. To se netýká dys poruch, ADHD a lehčích poruch chování a řeči (patlavost).Vše ostatní mají v kompetenci speciální pedagogové.Myslím, že už dnes by se pedagogové běžných škol měli začít bránit. Jenže např. na FB byla diskuse v jedné skupině, kdy pedagogové, kteří čestně přiznali, že s těmito dětmi pracovat neumí a ani nechtějí, byli osočeni z neprofesionality a já nevím z čeho ještě.Rodiči dětí, kteří si mermomocně přejí, aby jejich děti byly vzdělávány v běžné škole ( a to i děti s DS, těžkým autismem apod.).

Eva Adamová řekl(a)...
29. prosince 2015 v 16:54  

Viděla jste paní Karvaiová návrh inkluzivních šablon, které budou vypsány ve výzvě v roce 2016? Z návrhu vyplývá, že z učitelů běžných základních škol se za unijní peníze udělají specialisté na výuku postižených dětí mávnutím kouzelného proutku. Inkluzivní šablony jsou totiž zaměřeny hlavně na vzdělávání (od 40ti hodinových školení až po 160ti hodinová, což už odpovídá třísemestrálnímu víkendovému studiu). Jen se zamýšlím nad tím, jak asi bude vypadat výuka, když všichni učitelé se budou vzdělávat a budou-li to brát alespoň trochu poctivě, budou padat na hubu. Já sama jsem absolvovala třísemestrální víkendový kurz ICT koordinátora a nebyla to věru procházka růžovým sadem.

Jana Karvaiová řekl(a)...
29. prosince 2015 v 17:47  

šablony jsem viděla.I doufám, že ze mě někdo během 40 hodin udělá učitele dějepisu,občanky nebo třeba přírodopisu.Vždyť je to tak snadné!!!!
pokud tedy všichni budou kvalifikovaní, proč ministerstvo tvrdí, že je strašně málo speciálních pedagogů????? Že by lež jako věž? V tom jsou mistři, na olympiádu s nimi.

Nicka Pytlik řekl(a)...
29. prosince 2015 v 18:43  

Já sama jsem absolvovala třísemestrální víkendový kurz ICT koordinátora a nebyla to věru procházka růžovým sadem.

A čím jste se tam, paní Adamová, zabývali. Rámcově. Jakkoli to s tématem až tak úplně nesouvisí.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
29. prosince 2015 v 19:29  

Co s takovými šablonami? Tady vidím prostor pro občanskou neposlušnost. Ať si je MŠMT vetkne za klobouček. Pojďme je bojkotovat.

Josef Soukal řekl(a)...
29. prosince 2015 v 19:34  

Čas věnovaný školení a načítání tuším 1500stránkového manuálu bude kantorům někde chybět.
Ale budou mít výhodu - teorii rovnou spojí s praxí. Ovšem bez přímého metodického vedení (ledaže by se speciální pedagog určený pro školu naatomizoval a pobýval současně ve všech třídách a hodinách, kde by ho bylo třeba) a metodou pokus-omyl. Se všemi důsledky, pro děti i pro něj. Čím to je, že pokaždé když si přečtu něco o inkluzi, zdvíhá se ve mně neurčitá, ale intenzivní touha poslat některé někam, třeba na školení ke zkompetentnění v oblasti zdravého rozumu?

Unknown řekl(a)...
29. prosince 2015 v 19:37  

Pro Prahu šablony nejsou, učitelé si musí vše hradit ze svého.

Kdybych chtěla být speciálním pedagogem, tak bych to šla studovat. Já nechci být speciálním pedagogem a nechci pracovat s dětmi, které by měli vzdělávat právě speciální pedagogové.

Josef Soukal řekl(a)...
29. prosince 2015 v 19:40  

Neoficiální výrok nejmenované ministerské úřednice (citováno podle spolehlivého zdroje): "O kritiku se nestarejte, to my si tady nějak upytlíkujeme."
Kdyby raději pytlikovali, alespoň by to bylo vtipné.

Eva Adamová řekl(a)...
29. prosince 2015 v 22:08  

"doufám, že ze mě někdo během 40 hodin udělá učitele dějepisu, občanky nebo třeba přírodopisu"

Tak během 40 hodin ne, ale za těch 160 hodin v průběhu tří semestrů si to už dokážu představit. Třeba se tohoto způsobu přerodu speciálních pedagogů na druhostupňové dočkáme, neboť kdoví, na co budou zaměřeny další a další šablony,

"A čím jste se tam, paní Adamová, zabývali. Rámcově. Jakkoli to s tématem až tak úplně nesouvisí."

Od struktury počítačových sítí až po didaktiku informatiky a projektové řízení, což by ještě šlo, ale bylo to také prošpikováno obecnými pedagogicko-psychologickými disciplínami, zřejmě podle toho na co sehnali kantory, aby se to nafouklo na ty tři semestry. Nejhorší na tom však bylo, že jsme dostávali k vypracování velké množství rozsáhlých a vcelku zbytečných zápočtových prací. No a višničkou na ICT koordinátorském dortu bylo vypracování závěrečné práce s rozsahem 50 stran.

"Co s takovými šablonami? Tady vidím prostor pro občanskou neposlušnost. Ať si je MŠMT vetkne za klobouček. Pojďme je bojkotovat."

Ano, souhlasím a navážu na předchozí odpověď. Jestliže 160 hodinový kurz ICT koordinátora je spojen se specializačním příspěvkem 1000 až 2000 Kč, měl by být i šablonový inkluzivní kurz spojen se stejně vysokým specializačním příplatkem. Pakliže nebude, jsem pro bojkot.

"Pro Prahu šablony nejsou, učitelé si musí vše hradit ze svého."

Mýlíte se paní Smejkalová, v novém programovém období budou šablony i pro Prahu.

Unknown řekl(a)...
30. prosince 2015 v 7:50  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Unknown řekl(a)...
30. prosince 2015 v 8:20  

Další výzva xyz?

Mrknu-li na ty malé venkovské školičky, tak tam budou učitelé evidentní chudáci, pač každá vesnice má své, slušně řečeno, děti vyučované dříve podle LMP. Mám tím na mysli další studium kantorů v tak velkém počtu. Budou ještě vůbec učit?
Do každé výzvy je vstup dobrovolný, tak mně není jasná jedna věc. Kolegové to nezvládnou nebo budou bojkotovat. Stanou se potom na školách nežádoucími a budou propuštění? Ono dnes sehnat učitele chemie, fyziky, matematiky s patřičným vzděláním není žádná sranda a trvat ještě na jeho dalším přeškolení? Jde to evidentně proti sobě. Otázka však zní, kde na to MŠMT vezme. Tady nejde o stovky milionů, evropské dotace. Tady jde evidentně o desítky miliard. Nebo je tady představa MŠMT v duchu "oni to zmáknou zadara"?

Unknown řekl(a)...
30. prosince 2015 v 8:26  

""doufám, že ze mě někdo během 40 hodin udělá učitele dějepisu, občanky nebo třeba přírodopisu""

Za 40 hodin opravdu ne, za 160 hodin taky ne. Odložte si prosím čas aspoň na 6 semestrů na filozofické fakultě (dějepis) a totéž třeba na přírodopis. Ony VŠ dnes už také nemůžou vypouštět polovzdělance. Takto se to dříve dělalo v padesátých letech 20.století.

Josef Soukal řekl(a)...
30. prosince 2015 v 9:07  

Speciální pedagogové se doškolí na učitele dějepisu, přírodopisu, fyziky atd., dějepisáři a fyzici se doškolí na speciální pedagogy, všichni budeme (ne)umět všechno...
Před časem jsme se Z. Sotolářem na EDUinu poukázali na to, že údajně skvělý článek jedné češtinářky je napsán toporným stylem a že autorka místy nemá ujasněny některé pojmy. EDUinoisté nás shledali zpozdilými. Neporozuměli jsme si v tom základním - prezentuje-li se češtinář mizernou formou, nemůže dost dobře přesvědčovat o obsahu. Neumím-li vysvětlit precizně svůj záměr a pregnantně argumentovat, je i moje myšlení vágní. Velmi podobné je to i s inkluzí. Přičemž nám kdosi v lakýrkách mává nad hlavou transparenty s hesly, ovšem brodění blátem ve špinavých holínkách nechá na nás.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.