Interview ČT24 19. 6.: Ministryně školství Kateřina Valachová

sobota 20. června 2015 ·

„Budu chtít vyjednávat i s krajskými reprezentacemi, jakou měrou jsou ochotny podílet se na rozvoji školství,“ prozradila.

19 komentářů:

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
20. června 2015 v 12:36  

Marcel má pravdu, chapadla hochštaplerů, kteří chtějí Inkluzi za každou cenu, aby si na ní mohli nacpat svoje měšce zlatkami, už mají svoji perlu přímo v křesílku ministerském...
Takže vezmeme třídu se třiceti dětmi, nacpeme tam dvě, tři mentálně postižené děti, přidáme tam nějakou tu techniku za pár melounů, vpustíme tam asistenty bez jakéhokoliv vzdělání, kteří budou té učitelce s těmi mentálně postiženými pomáhat, aby dosáhli stejného vzdělání, jako ostatní děti, no to mě podrž.
A to vše jen proto, že si někde v Bruselu kdosi vymyslel nějaká čísla o "moc" romuláků ve speciálních školách? Tomu nevěřím. Za tím je jen loby nenažraných zmetků, kteří sáli už z Indoše, Maturit, Interaktivních tabulí, Tabletošů a kteří stále mlaskají a mlaskají....Dítě ve speciální škole není ničím diskriminováno. Je to přesně naopak. Ve třídě je počet dětí přizpůsoben druhu postiženi a jsou tam třeba jenom čtyři žáci. Škola na jedno dítě dostane skoro dvojnásobek prostředků. Učí je kantor se speciálním vzděláním na výuku postižených dětí. Jsou v péči psychologů a poraden. Každé z těchto dětí je tam umístěno pouze se souhlasem rodičů!!!!!!!!!!. Kdykoliv může přestoupit na normální školu. Neexistuje žádná právní překážka, která by bránila dítěti ze speciální školy vystudovat jakoukoliv jinou školu.
Prosím Vás vy Inkluzionisti, kde je ta Vaše diskriminace? Já Vám odpovím. Je vymyšlená. Je vycucaná z prstu, aby si pár vyvolených opět mohlo mastit kapsu. A vy jim na to skáčete. Zeptejte se těch dětí, jestli se chtějí inkluzovat. Zeptejte se jejich rodičů, a hlavně přestaňte poslouchat ty nány, která ani nevědí o čem je řeč, nemají žádné odpovídající vzdělání, ani žádné zkušenosti s prací těmito dětmi. Jen řvou jako postřelené kvočny a jak jsme právě slyšeli, my jim to ještě budeme muset platit.
Paní Valachová. Jste sympatická dáma a zatím Vám docela fandím. Ale proboha svatýho proč zrovna tuhle krávovinu máte ve svých prioritách? Kdo Vám to namluvil? Běžte ze zeptat lidí, kteří tomu rozumí, běžte do těch Specek a podívejte se jak citlivá je to práce a jak propracovaný systém chcete bořit.
P.S. Nejsem zaměstnancem speciální školy. Jen jsem v ní několik let pracocval.

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
20. června 2015 v 18:33  

Výběr z portálu Inkluze.cz. placeného z prostředků ESF: Bez komentáře....

Inkluzívní vzdělávání lze stručně shrnout do následujících principů:

Všichni žáci a pracovníci školy jsou stejně důležití.
Žáci se zapojují do školní kultury, vzdělávacího procesu a komunity.
Školní prostředí, politika a praxe se mění tak, aby byla zohledněna různorodost žáků.
Odstraňují se překážky v učení a zapojují se všichni studenti, tedy nejen ti, kteří mají určité postižení či jsou označeni jako „studenti se speciálními vzdělávacími potřebami“.
Rozdíly mezi studenty jsou vnímány jako inspirace pro výuku, nikoliv jako problém, který je třeba řešit.
Respektuje se právo žáků na vzdělávání v místě, kde žijí.
Dochází ke zkvalitňování škol pro potřeby žáků i učitelů.
Podporují se vzájemně prospěšné vztahy mezi školami a okolní komunitou.
Inkluze ve vzdělávání je jedním z aspektů inkluze ve společnosti.

Nicka Pytlik řekl(a)...
20. června 2015 v 20:40  

Všichni žáci a pracovníci školy jsou stejně důležití.

Tak v tom případě bych si přál být také inkludovaný.
Někteří žáci, na rozdíl ode mne, už znají můj úvazek na příští rok.

Eva Adamová řekl(a)...
20. června 2015 v 20:59  

10 miliard na Inkluzi? Štípněte do mne, ať vím, jestli spím nebo bdím. Vychází to v průměru 1 700 000 Kč na jednu základní či střední školu. To by si školy opravdu mohly dovolit kvalifikované speciální pedagogy. Ale na co by nám na školách vlastně byli, když novela zákona s jejich působením na školách nepočítá, ale počítá pouze s asistenty. Těch 500 milionů na 4 měsíce příštího roku, které vychází na jednu školu 80 000 Kč, je možná reálných, ale mám obavy, že nedostaneme ani ty! Navíc za tyto peníze slušně nezaplatíte ani asistenta natož dva.

Docela mne ještě zaujala slova Chládka o chapadlech neziskových organizací, které se právě na inkluzi snaží peníze ze školského rozpočtu vysávat. Nám tady po okolí opravdu začaly pobíhat terénní sociální pracovnice z různých organizací, které by měly podle toho, co deklarují na webu, rodiče učit pracovat s dítětem, leč to vypadá tak, že neučí rodiče, ale doučují děti např. matematiku kvalifikaci k tomu žádnou nemaje aniž by se školou cokoliv konzultovali a ještě nám na dálku přes rodiče remcají do toho, koho bychom měli nechat propadnou a koho ne. Ono by tedy podle nich samozřejmě neměl propadnout nikdo. No prostě burdel na kolečkách.

jir řekl(a)...
20. června 2015 v 22:32  

Dostali jsme finanční prostředky na asistenta v jeho nízké platové třídě na 20 hodin, nikoho nemůžeme sehnat na takový ždibec úvazku a mizerný prachy. Co budeme dělat s nastupujícím autistou je ve hvězdách. Hlavně že média jsou plná keců o inkluzi. Jo ty prachy jsou slíbené do letošního prosince, dál se neví. Připomíná mi to projekt Podpora zabezpečení škol, kde si školy daly požadavky ve výši několika miliard Kč, a projekty byly přilepnutý asi 60-70 školám v průměrné výši 100.000,- Kč na školu. prostě burdel, ale bez koleček.

Jana Karvaiová řekl(a)...
21. června 2015 v 7:54  

Pokud vím - a dá se to docela dobře dohledat - tak Strategie pro sociální začleňování vyčíslila inkluzi jen pro sociálně vyloučené na cca 15 miliard. Ti zdravotně postižení do toho započítaní nebyli, Tudíž to číslo je šílené.A všichni víme, že ty peníze nikdy do škol nepůjdou.
Dnes jsou na tomto systému zainteresovaní hlavně Člověk v tísni a nějaký Michalík se svým týmem na PF v Olomouci.
Nemusím být nadaná nějakým věšteckým šestým smyslem abych tu mohla s klidem napsat, jak to dopadne:
- dojde k devastaci,skoro zničení speciálního školství
-školy a pozemky těchto škol budou nenávratně v čudu
-děti budou vzdělávány lajky,kteří budou buď velmi nadšení nebo velmi nas...í z toho, že se v tom plácají
-veškeré chyby, které z toho marasmu vzniknou budou připsány na vrub učitelů
- jednoho dne přijde nějaký vykuk s tím, že je ochoten (za příkladný bakšiš od státu) vytvořit nový systém speciálních škol a začne se budovat.Na stát se přisajou další pijavice a budou se plácat po zádech, jak zachraňují naše školství
Takže:chce se mi blejt,velebnosti......

Jana Karvaiová řekl(a)...
21. června 2015 v 8:06  

kopírováno ze stránek MŠMT,abyste měli představu,jak to probíhá a kdo má přednost v podpoře.Jestliže se o celé inkluzi zamyslíte, je vám jasné, jaký je hlavní cíl:
.....DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!!!

ROZVOJOVÝ PROGRAM NA PODPORU ŠKOL, KTERÉ REALIZUJÍ INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ SE ZNEVÝHODNĚNÍM NA ROK 2015 A DÁLE NEBUDE FINANČNĚ PODPOROVÁN Z PROSTŘEDKŮ MŠMT. PROBLEMATIKA PODPORY ČINNOSTÍ V OBLASTI INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JE JEDNOU Z PRIORIT PRO OP VVV, KDE BUDE MOŽNÉ PROSTŘEDKY PŘI SPLNĚNÍ STANOVENÝCH PODMÍNEK ČERPAT. OMLOUVÁME SE ZA PŘÍPADNÉ KOMPLIKACE VŠEM, KTEŘÍ SE DO PROGRAMU 2015 PŘIHLÁSILI.

...Udělení výjimky pro rok 2015k rozvojovému programu na podporu škol......(zkrátím) Tato výjimka se vztahuje na článek IV,bod 2.,kde je uvedeno
evidence sociálního znevýhodnění z důvodu:
-rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením nebo ohrožení sociálně patologickými jevy
nutné doložit poradenským zařízením

Unknown řekl(a)...
21. června 2015 v 11:10  

Jestliže paní ministryně nikdy neučila a školu si pamatuje pouze z role žákyně a studentky, měla by místo získávání informací z druhé a třetí ruky navštívit několik základních škol praktických, několik základních škol nepraktických, několik OU, SOU a SOŠ, a také by mohla zavítat na některé víceleté a některé méněleté gymnázium. Měla by se podívat, jak se učí žáci s těžkým postižením ve speciálních školách a jak odborně i lidsky náročné je jejich vzdělávání.
Mohla by si sednout do lavice a pozorně poslouchat, o co ve všech těch školách vlastně jde, a také pohovořit učiteli integrovaných a " inkludovaných " žáků a zeptat se jich, jak se jim učí.
Asi by měla dát řeč i s rodiči žáků s mentálním postižením a vysvětlit jim, proč jejich dětem už nebude poskytováno odborné speciální vzdělávání odpovídající jejich schopnostem a potřebám, a proč se mají stát fackovacími panáky v běžných školách. To všechno by měla realizovat bez doprovodu " inkluzistů a dalších samozvaných "odborníků" na vzdělávání.

Eva Adamová řekl(a)...
21. června 2015 v 11:31  

A to ještě vážení není nic proti tomu, že z čerpání peněz z OP VVV jsou v podstatě vyautovány praktické a speciální školy, speciální třídy v běžných základkách a bohužel i školy pro nevidomé a neslyšící. Podporována má být integrace do běžných tříd. Skutečnost, že v mnoha případech je integrace nemožná, nikoho nezajímá. Tomu se opravdu říká rovné příležitosti po česku.

Mrkněte na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminare
prezentaci P03 - slide č. 7 - Základní východiska, kde je uvedeno:

Operační program nebude podporovat žádná opatření, která vedou k diskriminaci a segregaci marginalizovaných skupin, jako jsou romské děti a žáci a další děti a žáci s potřebou podpůrných opatření (děti a žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a se sociálním znevýhodněním).
To znamená, že nebudou financované aktivity na udržení a zařazování těchto dětí a žáků:
do mateřských nebo základních škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením nebo do jejich přípravných tříd
do základních škol praktických
do škol ani do tříd pro žáky vzdělávající se podle RVP ZV – LMP u více než 40 % dětí
do škol ani do tříd vzdělávajících podle ŠVP upraveného podle potřeb podpůrných opatření pro více než 40 % dětí
do tříd, oddělení nebo studijních skupin zřízených pro děti/žáky se zdravotním postižením v běžné škole.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
21. června 2015 v 15:36  

Miliardy na inkluzi? Pak se divte aktivitě neziskovek!

Nicka Pytlik řekl(a)...
21. června 2015 v 22:52  

Já tedy nevím, nechci být v soudech příkrý přespříliš a byl bych se radši mýlil, ale příjde mi to všechno jako naprosto cílené, masivní a organizované vyvádění peněz ze státního rozpočtu.
Což o to, nebylo by to poprvé a ani naposled. Zdrcující ovšem je, že v tom poletují ty děti. Děti, které zaslouží ohledu a péče především. Kam až může dojít lidská hamižnost. Vysát prachy, ať to stojí, co to stojí. Cha! Prý neziskovky! Ne-zis-kov-ky.
Buď to státní správa vidí, a nejenže tomu nečiní přítrž, ale to i podporuje, a nebo to nevidí, poněvadž je tupoidní značně. Není zřejmé ovšem, co je horší.
Jen aby se inkluzisté záhy nestali synonymem pro lháře, podvodníky a hochštaplery umorousané.

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
22. června 2015 v 10:37  

Budu konkrétní:
Webový portál WWW.INKLUZE.CZ, který je plný planých keců a hlavně pozvánek na různé semináře má cudně dole vedený malý Logolink, že je financován z ESF.
Kde se dá z jistit, na jakou výzvu a jaký projekt byl na tento portál kde schválen, kolik to stojí a kdo z toho žije?????
Fakt hrůza.

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
22. června 2015 v 10:41  

Opravdu Vám všem nepřipadá divné, jak rychle došlo k výměně ministra školství, který nebyl Inkluzi nakloněn, naopak jak sám pravil, osekával chapadla chobotnice, na Inkluzi přisátá, za paní, která sice se školstvím nemá nic společného ale její téměř hlavní prioritou je Inkluze na tvrdo. navíc v tom správném období, kdy je hlas kantorský otupen prací s koncem školního roku?
Za sebe bych žádal důkladné vyšetření důvodů a třeba i parlamentní komisi. Mě to prostě přijde jako schválnost!!!!!!!!!!!!!! Kdo vlastně řídí tuto zemi?

Nicka Pytlik řekl(a)...
22. června 2015 v 10:54  

Kdo vlastně řídí tuto zemi?

Čerpadláří fondů!
Hlavu pozlatit každému, kdo něco k čerpání vymyslí. Čerpat, čerpat, čerpat.
Že by to mohlo být i ku škodě, nikdo neřeší. To se vsákne. Jen když se kapsa namastí.
Skutečné problémy se štupují charitou, a tady se vyhazují miliony.

Jana Karvaiová řekl(a)...
22. června 2015 v 11:09  

Já jsem vyčerpaná

Nicka Pytlik řekl(a)...
22. června 2015 v 11:41  

A jakou máte dobu udržitelnosti?

jir řekl(a)...
22. června 2015 v 12:19  

To Nutz:
http://www.rytmus.org/od_klienta_k_obcanovi

Jiri Janecek řekl(a)...
22. června 2015 v 12:49  

Pane Nutzi, ono pocitam, ze zitra se odkaz objevi i na CS, nicmene jestli si chcete pocist driv, tak
http://respekt.ihned.cz/vzdelani/c1-64205160-valachova-si-vytvorila-tym-zastancu-zvlastnich-skol-a-ucilist

Chce to ale hodne silny zaludek... Ale evidentne existuji kruhy, pro ktere je to tema dulezite. A to i pote, co byl MCh nahrazen pani Valachovou... Je otazka proc?
Kvuli pripadnemu/ocekavanemu narustu soukromeho skolstvi? Nebo koucovaciho byznysu?
Dotacni prachy?
Potreba rozmrdat do mrtva vse co jakztakz funguje, abychom mohli vybudovat novy lepsi svet?
Ukazat, ze mame na to omotat si vladu kolem prstu v teto veci a kdyz budeme chtit, tak i v cemkoli jinem?

Jana Karvaiová řekl(a)...
22. června 2015 v 13:02  

Prováděcí vyhláška ještě ani není na světě a některé spřátelené organizace již pořádají třeba toto:
Pozvánka
na odborný workshop
Budoucnost vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Termín: 29. 4. 2015

Místo: hotel ZLATÁ ŠTIKA, Štrossova 127, Pardubice

Pořadatel: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a APSPC, sekce pro MP


PREZENCE: 9.30 – 10.00

PROGRAM: -10.00 – cca 18.00
-Vzdělávání žáků s LMP v podmínkách českých škol po zrušení přílohy B
v RVP ZV (společné hledání možných řešení)
- Seznámení s navrhovanou variantou řešení v rámci APSPC, její
připomínkování a dopracování

No není to zajímavé? Jak to, že některé organizace už ví,jak dopadne jednání na ministerstvu?

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.