Martin Kovalčík: Co trápí ředitele českých škol? Finance a administrativa...

pondělí 12. ledna 2015 ·

Podle mezinárodního šetření TALIS drtivá většina ředitelů zároveň učí. Většinu času pak tráví různými administrativními úkony, které jim zabírají až polovinu jejich pracovní doby.


O tom, že na učitele jsou v současné době kladeny vysoké nároky, není třeba dlouze polemizovat. Své žáky musejí vybavit dovednostmi, které jim umožní najít v neustále se měnícím a vyvíjejícím světě životní uplatnění. Při práci přitom musejí svůj přístup přizpůsobovat individuálním potřebám jednotlivých žáků, kteří do školy přicházejí z různého kulturního a sociálního prostředí. V podobně náročných podmínkách však pracují nejen učitelé, ale i ředitelé škol. Chceme-li, aby byli učitelé a ředitelé ve své práci úspěšní, musíme jim k tomu vytvořit patřičné podmínky. A ruku na srdce, ne vždy tomu tak je.

Ředitel a učitel v jednom

Jedním z prvních kroků, který povede k nápravě často neutěšeného stavu, je zjistit, jak sami učitelé či ředitelé škol svoji situaci vnímají. Právě tomu se věnuje mezinárodní šetření o vyučování a učení TALIS (Teaching and Learning International Survey). V České republice ho naposledy uskutečnila Česká školní inspekce v roce 2013 a zúčastnilo se ho 220 ředitelů a 3219 učitelů. V tomto čísle časopisu Zvoní se podíváme na to, jak hodnotí podmínky, ve kterých vykonávají svoji práci ředitelé škol.

V České republice působí ředitelé ve své funkci v průměru 10 let, čímž se významně neodlišují od mezinárodního průměru. Začínající ředitelé s praxí do 3 let tvoří v ČR 18 procent, jsou však země, které mají třetinu a více začínajících ředitelů. Šetření také potvrdilo, že ve většině zemí včetně Česka se ředitelé rekrutují z pozic učitelů. Jako učitelé pracovali/pracují ředitelé v Česku v průměru 18 let.

Na rozdíl od jiných zemích však čeští ředitelé práci učitele zastávají i během řízení školy. Společně s Bulharskem, Malajsií a Slovenskem patří Česká republika ke státům, kde 90 procent a více ředitelů kombinuje ředitelské a vyučovací povinnosti. Průměrný podíl ředitelů, kteří zároveň vyučují, se přitom v zemích zapojených do šetření pohybuje okolo 35 procent.

Jak sami ředitelé uvádějí, největší podíl svého pracovního času věnují administrativním úkonům a poradám. Společně s Dánskem, Nizozemskem a Švédskem se tak ČR řadí mezi země, kde je tento podíl nejvyšší. „Administrativním úkonům věnují ředitelé celou polovinu svého pracovního času,“ řekl k tomu ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal a dodal, že daleko méně prostoru pak zbývá na činnosti zaměřené na řízení pedagogického procesu (22 %), komunikaci s žáky (10 %) či rodiči (8 %), na jednání s místní komunitou lidí či představiteli obchodu či průmyslu ze stejné obce či kraje (5 %). Jiným činnostem věnují ředitelé v České republice v průměru 5 procent ze svého pracovního času.

„Navíc 94 procent ředitelů škol uvedlo, že často nebo velmi často kontrolují školní dokumentaci a řeší různé administrativní záležitosti. Jde o nadprůměrný a v mezinárodním srovnání nejvyšší podíl, který čeští ředitelé škol musí věnovat této oblasti,“ doplnil k tomu ústřední školní inspektor. Mezinárodní průměr přitom činí 61 procent.
Sdílení odpovědnosti

Ve srovnání s mezinárodním průměrem, reprezentovaným šetřením TALIS, nižší podíl ředitelů v České republice spolupracoval s řediteli dalších škol (37 %) a řešil problémy s rozvrhem hodin (20 %). Téměř devět desetin ředitelů pracovalo na plánu profesního rozvoje svých zaměstnanců a využívalo výsledky žáků a hodnocení jejich úspěšnosti při tvorbě vzdělávacích cílů školy a jejích programů. Účast ředitelů v profesních sítích, výzkumných skupinách a při mentorování byla za sledované období v Česku ve srovnání s mezinárodním průměrem poměrně nízká (28 % v ČR oproti 51 % v mezinárodním průměru). Naopak vysoký podíl ředitelů (více než 80 % v ČR i v mezinárodním průměru) se zapojil do vzdělávacích kurzů, konferencí nebo hospitací určených pro ředitele školy.

A jak je to se sdílením odpovědnosti? Ředitelé českých škol konzultují svá rozhodnutí s ostatními aktéry (vedení školy, učitelé, školská rada, správní orgány...) nejčastěji u nabídky a obsahu předmětů a seminářů, při určování kázeňských zásad a u postupů pro hodnocení žáků (78 %). Naopak nejméně tak činí při rozhodování o přijetí žáků, při stanovování nástupních platů učitelů a při rozhodování o jejich dočasném či trvalém propouštění. Zde se tato hodnota pohybuje pouze v rozmezí 19 – 25 procent.

Spokojený ředitel

Zajímavý je údaj, který popisuje spokojenost ředitelů se svojí prací. Ta velmi často souvisí s pedagogickým stylem vedení školy a sdíleným vedením. Ředitelé, kteří tyto způsoby využívají ve větší míře, vykazují v zaměstnání vyšší spokojenost. To samé bylo zjištěno také v dalších sledovaných zemích. Spokojenost ředitelů ve většině zemí, včetně České republiky, pozitivně souvisí také se školním klimatem. Obecně lze říci, že čím více v něm převládá vzájemný respekt, tím je klima přívětivější a tím pádem roste i spokojenost v zaměstnání. Mimochodem, téměř všichni ředitelé v ČR (98 %) by svou školu doporučili jako dobré pracoviště a nechtěli by přejít na jinou školu, kdyby to bylo možné.

A čím se v ČR cítí ředitelé nejvíce omezeni? Nedostatečnými finančními prostředky a rozpočtem školy (93 % ředitelů), vládními nařízeními a předpisy (89 %), velkou pracovní zátěží a odpovědností v práci (82 %) a platovým systémem založeným na kariérním postupu (73 %). Tyto překážky uváděli ředitelé v ČR oproti mezinárodnímu průměru ve větší míře. Naopak nejméně je efektivita jejich práce omezena absencemi učitelů (32 %) a nedostatkem příležitostí a podpory pro vlastní profesní vzdělávání (29 %).

Článek vyšel v 5. čísle časopisu Zvoní, který vychází v rámci projektu Pojďte do školky.

2 komentářů:

Simona CARCY řekl(a)...
12. ledna 2015 v 7:13  

Většinu času pak tráví různými administrativními úkony, které jim zabírají až polovinu jejich pracovní doby - to je tedy perla, která ukazuje, jak je společnost matematikou nedotčená. Pokud polovina pracovní doby představuje většinu času, tak je jasné, že zbylou polovinu už nemá smysl něco začínat....

Nicka Pytlik řekl(a)...
12. ledna 2015 v 10:00  

Většinu času pak tráví různými administrativními úkony, které jim zabírají až polovinu jejich pracovní doby,

Vyznívá to divně, bezesporu. Ale asi tam vypadlo, že většinu času, 'kdy se věnují škole'.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.