MŠMT je pro rovný přístup ve školství

úterý 8. července 2014 ·

Na základě usnesení vlády České republiky č. 437 ze dne 16. června 2014, bylo ministrovi školství uloženo, aby neprodleně předložil vládě návrh novely zákona o poskytování dotací soukromým a církevním školám. Ministerstvo školství dlouhodobě tvrdí, bez ohledu na to, kdo resort vedl, že v případě financování církevních škol dojde ke změně až v okamžiku majetkového vyrovnání s církvemi.


Připravovaná novela má zajistit spravedlivé rozdělování veřejných prostředků ve školství - především sladit dosud nejednotná pravidla financování soukromých a církevních škol. Nejedná se tedy o krok směřovaný proti církvím či jimi zřizovaným vzdělávacím institucím. Cílem je naopak sjednotit podmínky financování všech škol ze státního rozpočtu.

V současné době totiž nejsou podmínky stejné pro všechny. Církevní i soukromé školy dostávají příspěvek jak na žáka, tak na provoz, zatímco u škol a školských zařízení ostatních zřizovatelů - tedy obcí a krajů - platí pravidlo, že provozní výdaje hradí zřizovatel.

Dosud totiž v případě církevních škol plnil roli zřizovatele stát prostřednictvím MŠMT. Důvodem bylo, že do doby přijetí restitučního zákona nedošlo k vypořádání majetkových vztahů státu s církví a církve nedisponovaly potřebnými finančními zdroji na pokrytí těchto nákladů. Naproti tomu školy veřejné, respektive jejich zřizovatelé, mají zdroje financování provozních výdajů dlouhodobě vyřešené díky zákonu o rozpočtovém určení daní.

MŠMT připravuje řešení, které proběhne postupně ve dvou fázích. Pro soukromé školy budou výdaje omezeny od školního roku 2015/2016 (tj. od 1. 9. 2015), pro církevní školy pak – kvůli pevně dané lhůtě v zákoně o církevních restitucích – až od školního roku 2016/2017 (tj. od 1. 9. 2016). Během zmíněného přechodového období vznikne dostatečný prostor, aby soukromé a církevní školy mohly potřebné financování zajistit.

Počty církevních škol:
DRUH ŠKOLY
CELKEM
Z TOHO CÍRKEVNÍCH
5085
42
4095
42
1331
37
konzervatoř
18
2
VOŠ
174
12

(církevní školy tvoří 1,3% z celkového počtu škol v ČR)

19 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...
8. července 2014 v 20:02  

Doposud se ve školství vždy jednalo o rovný přístup ke vzdělávání.
Teď tedy jde i o rovný přístup k penězům.
Znamená to snad, že vzdělávání a peníze jedno jest? Logiku neošulíš...

obyčejná učitelka řekl(a)...
9. července 2014 v 7:50  

školy veřejné, respektive jejich zřizovatelé, mají zdroje financování provozních výdajů dlouhodobě vyřešené díky zákonu o rozpočtovém určení daní
Znamená to, že rodiče, kteří mají dítko v soukromé škole, nebudou muset platit část daní? To bych považovala za revolučně rovný přístup.

Dick řekl(a)...
9. července 2014 v 14:59  

Obyčejná učitelka má pravdu. Tady totiž nejde o žádný rovný přístup, ale snahu jednou provždy zlikvidovat konkurenci státním, krajským a obecním školám. Na řečičky o rovném přístupu může skočit jen hlupák. Je třeba se zeptat, z jakých peněz budou provozní náklady platit krajské a obecní školy? Samozřejmě z daní (pouze z jiné kolonky). Z čeho má platit provozní náklady soukromník? No samozřejmě ze svého nebo ze školného.
Jsem přesvědčen, že školné by mělo jít na nadstandard. Každý rodič má právo, aby na jeho dítě šly podle náročnosti oboru ze státního rozpočtu stejné peníze, ať už je zřizovatel jakýkokoliv.
Jestliže si nyní zlikvidujeme konkurenci mezi školami - k čemu to povede? Myslím, že ke snížení kvality.

poste.restante řekl(a)...
9. července 2014 v 17:13  

Teď si zahraju na ďáblova advokáta.
Garantem vzdělání dle ústavy jsou soukromí zřizovatelé, církve, nebo stát?

Jsem přesvědčen, že školné by mělo jít na nadstandard.
Přeloženo do češtiny to znamená, že pokladní s příjmem 12 000,- má přispívat na nadstandard dětem miliardáře?

Každý rodič má právo, aby na jeho dítě šly podle náročnosti oboru ze státního rozpočtu stejné peníze, ať už je zřizovatel jakýkokoliv.
Nikoliv. Každý rodič má právo, aby jeho děti byly vzdělávány ve veřejných školách. A mnohdy se tohoto práva také dost drsně někteří dožadují. Pokud chce rodič pro své děti vzdělání mimo systém veřejného školství, nechť si jej platí sám celé. Tak tomu bylo od nepaměti například u šlechty, která by se rozhodně neztrapňovala žádostí o příspěvek z obecního rozpočtu.

Jestliže si nyní zlikvidujeme konkurenci mezi školami - k čemu to povede?
A ona snad konkurence mezi školami je dána pouze osobou zřizovatele? Veřejné školy si navzájem konkurovat nemohou?
Jak mají veřejné školy konkurovat školám soukromým, když ony školné vybírat nesmějí? To je asi tak stejné, jako když by měl fotbalový klub TJ Malá vesnička konkurovat soukromé AC Sparta. Nepřijde Vám taková "konkurence" poněkud absurdní?

Čistě pro zajímavost, jak je to v případě nákladů na provoz a na ošetření u lékaře či zdravotnického zařízení, které není smluvním partnerem žádné zdravotní pojišťovny?
Když už se tedy bavíme o rovném přístupu.

P.S.: Netvrdím, že všechnu uvedenou argumentaci sdílím. Ale odpovědi musí mít zastánce "rovnosti" připravené tak i tak.

Dick řekl(a)...
9. července 2014 v 18:27  

Váš překlad do češtiny je velmi špatný. Nic takového jsem nepsal a ani nemyslel.
Standardní výuku by měl stát garantovat všem bez rozdílu. Možná nevíte, ale spousta soukromých škol vůbec školné nevybírá a do takových škol nechodí žádné děti miliardářů ani milionářů, ale právě těch pokladních, uklízeček, ba dokonce i nezaměstnaných. Podle šetření OECD je soukromá škola pro stát o 37% levnější, protože na investice oproti státním školám nedostává nic.
Normativ určený na mzdy a provoz se skládá z tzv. základní dotace (50-60%). Škola, aby získala tzv. navýšenou dotaci (90% neinvestičního normativu), musí splnit kritéria - dobré hodnocení ČŠI, neziskové hospodaření nebo vrácení příp. zisku do výchovy a vzdělávání ověřené auditem.
A podobných nerovností mezi "státní" a soukromou školou je více a bylo by to na dlouhý komentář.
Pane(í) poste restante, myslíte si, že by např. soukromá stavební firma měla stavět státní zakázku za své? Určitě asi ne. A soukromá škola by měla pro stát učit budoucí odborníky ve svých profesích, splňovat přitom všechny podmínky státu, dodržovat všechny předpisy, splňovat kvalifikační předpoklady pedagogů atd. a to vše za své? Proč by to prosím vás kdokoliv dělal?

jir řekl(a)...
9. července 2014 v 22:05  

Podle šetření OECD je soukromá škola pro stát o 37% levnější, protože na investice oproti státním školám nedostává nic.
Naše státní škola neviděla žádné státní investice aspoň 15 let. Všechno platí obec.
A soukromá škola by měla pro stát učit budoucí odborníky ve svých profesích, splňovat přitom všechny podmínky státu, dodržovat všechny předpisy, splňovat kvalifikační předpoklady pedagogů atd. a to vše za své? Proč by to prosím vás kdokoliv dělal?
No, někdo vás nutí?

jir řekl(a)...
9. července 2014 v 22:10  

Podle šetření OECD je soukromá škola pro stát o 37% levnější, protože na investice oproti státním školám nedostává nic.
Viz. třeba: http://breclavsky.denik.cz/zpravy_region/nova-tvar-kloboucke-skoly-spolkne-38-milionu-20140708.html
že?

mobile řekl(a)...
10. července 2014 v 7:22  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
mobile řekl(a)...
10. července 2014 v 7:25  

Naše státní škola neviděla žádné státní investice aspoň 15 let. Všechno platí obec.
A kde myslíte, že ta obec vzala peníze. Asi ze státního rozpočtu z našich daní. Nějak pořád někdo nechápe, že daně jsou jedny. Stát je vezme a přerozdělí, krajům, městům a obcím. Kraje z nich platí své školy, obce a města zase ty svoje. A soukromý zřizovatel je na provozní výdaje dostal od státu prostřednictvím kraje. O věčně zbytečných investicích státu do škol kdy se škola celá opraví a vzápětí se zavře se tu raději nebudu rozepisovat, to všichni jistě ze svého okolí znáte. Abychom za pět let nedopadli jak se školkama. Rychle se pozavíraly a teď pan ministr s velkou slávou bude stavět "nové". Pořád se tady bavíme o tom, že elektriku, vodu, plyn a základní nezbytné učební pomůcky potřebuje každý žák a je jedno ve které lavici sedí. Když pak rodič chce, aby byli 3 žáci ve třídě a učili se vše v angličtině, to je nadstandard.
Napadlo vás někdy, že soukromé školy vznikly proto, že se učitelům nelíbilo jak špatně se na některých státních učí. Pozor, říkám některých, ať mě zas někdo nechytá za slovo.

poste.restante řekl(a)...
10. července 2014 v 14:57  

Dick: Jsem přesvědčen, že školné by mělo jít na nadstandard.
poste.restante: Přeloženo do češtiny to znamená, že pokladní s příjmem 12 000,- má přispívat na nadstandard dětem miliardáře?
Dick: Váš překlad do češtiny je velmi špatný. Nic takového jsem nepsal a ani nemyslel.

poste.restante:
Netvrdím, že jste to Vy sám tak myslel. Ale mnozí to přesně tak pochopí. Stát je zde od toho, aby garantoval svým občanům určité práva a poskytoval určité služby.
A to činí prostřednictvím veřejného školství.
Na tyto služby se občané skládají ze svých daní. Na zajištění základních služeb, nikoliv na nadstandard, protože ten si většina občanů nemůže dovolit.
Situace ve školství odpovídá asi tomu, jako by se část bohatých občanů města rozhodla, že si ve své rezidenční čtvrti zřídí ochranku, která je bude střežit. A teď by přišli na ministerstvo vnitra, že má jejich ochrance zaplatit stejné prostředky jako státní policii, přičemž oni doplatí svůj "nadstandard".

Srovnání se stavební firmou není na místě. Stát není investorem školy, ani žáka. Soukromá škola neučí žáky "pro stát". Učí je pro žáky, nebo pro jejich rodiče. K tomu směřovala otázka, kdo je garantem práva na vzdělání.
Soukromé zřizovatele nikdo nenutí, aby svou činnost vykonávali. Ale pokud tak chtějí činit, budou tak dělat za podmínek určených státem. Tak, jako mimochodem každý jiný podnikatel, který musí dodržovat příslušné bezpečnostní, hygienické a oborové předpisy a normy.

Proč by to prosím vás kdokoliv dělal?
Někdo proto, že mu systém veřejného školství nevyhovuje, jak zmiňuje mobile.
Někdo proto, že chce provozovat prospěšnou činnost.
Někdo proto, že chce vychovávat svou "elitu" odděleně od "plebsu".
Mnozí podnikatelé provozují školy i proto, že je to, navzdory všem omezením, vcelku solidní a relativně jistý příjem. Rozhodně jistější, nežli jiné typy podnikání. Stačí přesvědčit dost rodičů, aby k vám zapsali dítě. A nemusíte ani vybírat školné.
I snížený státní příspěvek Vám stačí k tomu, abyste uživil sebe, své známé a třeba splácel leasing.

Že je soukromá škola pro stát levnější, to je fakt. A vcelku logický, právě s ohledem na to, že stát nepřispívá na investice a vyplácí jen snížený příspěvek na žáka.
Zkuste se na to podívat z pohledu státu. Kdyby měl platit celý provoz školy, včetně investic, jaký by to potom pro něj mělo smysl? To pak může takovou školu provozovat rovnou sám, ne? Proč by měl takovému "podnikateli" zaručovat standardní příjem a vytvářet prostor pro jeho pohodlné živobytí? Kterému jinému podnikateli takové podmínky stát dává?
Současná situace se trochu moc přiblížila anarchii, protože stát de facto ztratil nad vlastními školami kontrolu a soukromí zřizovatelé jsou zcela mimo ni. Není výjimkou, když kraj zruší třídu, či rovnou školu a vzápětí vznikne škola soukromá, nebo dojde k navýšení počtu přijímaných u existujících soukromých škol.
Na jedné straně chceme, aby stát svou síť škol optimalizoval a na druhé straně nemá mít co mluvit do podnikání "soukromým" školám? To je protimluv.

Podle mne mají soukromí zřizovatelé v systému své místo.
Aby příspěvek na žáka byl stejný bez ohledu na zřizovatele, je stejně krajní požadavek, jako názor, že by se měly soukromé školy zrušit. A současný legislativní stav je výsledkem jistého kompromisu.

jir řekl(a)...
10. července 2014 v 17:08  

ad mobile
1) Provozní výdaje <> investice
2) naše obec nezruší svoji školu, do které investuje
3) prostředky obce z části závisí na místních firmách
4) taky by ty investice mohla dát třeba na čističku.

Dick řekl(a)...
11. července 2014 v 6:11  

Těžko můžu já, člověk, který si prošel tvrdou praxí spojenou s lety budování soukromé školy prakticky z ničeho diskutovat s pouhým teoretikem, jehož názory jsou opravdu místy dost scestné. Diskusi tedy z mé strany ukončuji, protože nikam nevede.

poste.restante řekl(a)...
11. července 2014 v 12:53  

Těžko lze diskutovat s člověkem, který je o své pravdě přesvědčen předem a v podstatě ani diskutovat nechce.
Těžko lze diskutovat s kýmkoliv, kdo se místo na věcnost argumentace soustředí na osobu diskutujícího.

Já chápu, že Vám nejsou myšlenky, které jsem zde prezentoval, zrovna milé. Ale uvědomte si, že mnoho lidí ve společnosti takové názory má a pokud chtějí představitelé soukromých škol obhájit svůj postoj, budou na ně muset najít argumenty. Nejde samozřejmě o tuto naši diskusi. Ta nemá na nic vliv.

Prohlásit názor, který mi nekonvenuje apriori za scestný je pouze levné a pohodlné. Nikoli diskuse sama, ale takový postoj nikam nevede a hlavně soukromým školám v ničem nepomůže.

P.S.: Na jedné soukromé škole externě učím, na jedné soukromé vysoké příležitostně přednáším, připodnikávám na živnosťák a poskytuji mimo jiné i školení.
Zkrátka typický pouhý teoretik.

mobile řekl(a)...
11. července 2014 v 17:04  

Pane poste.restante, jsem moc ráda, že píšete. Konečně je tu někdo kdo všemu rozumí, chápe a možná mi i něco vysvětlí. Jsem matka 3 dětí. Prvního syna jsem měla na státní škole. Až po jeho vyučení, když jsem zjistila, že vlastně nic neumí jsem pátrala po příčině. Až pak mi syn vysvětlil, že se vlastně na učňáku moc neučili. Mistři byli buď zašití v kabinetech a popíjeli nebo je nechali dělat si co chtějí. Vrcholem byl jeden, který si v pracovní době dělal své kšeftíky. Samozřejmě nic neřekl, protože nechtěl mít u mistra zle. Našla jsem soukromé učiliště, kde školné nevybírají (ani bych ho nemohla platit, jsem sama) a tam jsem dala své další 2 děti. Pan ředitel se hrozně snaží každý problém řešit, kdykoliv jsem do praxe přišla (po minulých zkušenostech jsem se chtěla přesvědčit) vždy se zde pracovalo. Nakonec internetové stránky školy jsou plné fotografií důkazů. Když jsem se ředitele ptala, jaktože to zvládá bez školného, všechny učební pomůcky žáci dostanou, řekl mi že školu zakládal přesně z důvodů mých zkušenosti se státní školou, chtěl umožnit dobré vzdělání těm, co platí daně a zaslouží si za ně dostat kvalitní službu. Už se nemohl dívat na ten přístup některých pedagogů na státních školách. Pravda však je, že když bude špatná státní škola, odvolají ředitele. Když bude špatná soukromá, sebere se jí navýšená dotace a škola zanikne. Jo, kam pak půjdou žáci, když nenajdou alternativu, to přece nikoho nezajímá. Takže se soukromá škola musí snažit stále. Jistě jsou i špatné soukromé školy, ale to je právě výhoda toho, že si jako rodič můžu vybrat. Dám dítě tam kam chci. Když už se stát rozhodl změnit podmínky za chodu, měl by to udělat s předstihem. 1/2 roku opravdu moc času není.
A teď mi prosím vysvětlete kam půjde má dcera, která zde studuje studijní obor podle školního ŠVP, které na jiné škole není. Kde si teda udělá maturitu? Co s ní bude. Škola má po celou dobu skvělé hodnocení školní inspekce, učitelé se stále vzdělávají, studují, všichni jsou kvalifikovaní (jsem členkou školské rady, takže vím o tom co se ve škole děje).
Kritizujete "dicka", ale koukám, že vy jste o té své pravdě taky přesvědčen. Pokud učíte na soukromé vysoké, té se to netýká a soukromá střední ta Vaše, asi není střední odborná bez školného.

Nicka Pytlik řekl(a)...
11. července 2014 v 18:03  

po jeho vyučení, když jsem zjistila, že vlastně nic neumí

Pardon, ale těch, co všemu rozumí, je nás tady víc.
Takže bajka pro ponaučení.
Přijde kostra turky domácí k lékaři, a on jí povídá:
'No! To jdete brzo...'

mobile řekl(a)...
11. července 2014 v 18:54  

Omlouvám se, ale domnívala jsem se že když kluk nosí 2 a 3 ze školy, že asi něco umí. Že je na tom naše státní školství tak smutně jsem pochopila pozdě. Opravdu jsem slepice co si myslí, že škola je od toho aby vzdělávala. Ještě jednou se všem co všemu rozumí omlouvám za svou naivitu.

Ale stejně jste mi neodpověděli co bude s těmi 60 žáky ve třech ročnících maturitního studia.

Nicka Pytlik řekl(a)...
11. července 2014 v 19:39  

Nic ve zlém, paní mobile. A neomlouvejte se. Stav Vaší duše, nás, kteří všemu rozumíme, nikterak neomezuje, ani neuráží.
Z Vašeho nelíčeného překvapení stran nedovyučenosti Vašeho synka dovozuji, že nejste pedagog. Ale i tak. Člověk nemusí být vzdělán v oboru, aby v průběhu tolika let rozpoznal, že není něco v pořádku. Tam kde se studuje a učí, tam se taky občas i doma něco připravuje, a nebo takzvaně ztratí nerv, třeba v závěru klasifikačního období. Dotazovat se potomka jako, co dnes bylo ve škole zajímavého, připouštím, nemá cenu. Univerzální odpovědi typu 'dobrý', 'normálka', 'hmm' známe zpravidla důvěrně.
Aniž bych chtěl jitřit rány, ale otázka zní, Vašeho syna jeho neumění nějak trápí a život mu znepříjemňuje?

poste.restante řekl(a)...
11. července 2014 v 22:17  

mobile
A teď mi prosím vysvětlete kam půjde má dcera, která zde studuje studijní obor podle školního ŠVP, které na jiné škole není. Kde si teda udělá maturitu? Co s ní bude.
Nevím, jakou odpověď ode mne očekáváte, ale asi Vám nebudu moci dát takovou, která by Vás uspokojila.
Když si koupíte satelitní přijímač ve stánku na tržnici, nejspíš neočekáváte, že tam bude prodejce ještě i za rok, když budete chtít uplatnit záruku.
Výhoda soukromého zřizovatele je, že řídí školu dle svého uvážení a může být velmi pružný. Nepodléhá řízení aparátu veřejného zřizovatele, veškerému tomu byrokratickému molochu, politickým vlivům, kamarádíčkování, atd.
Málokdo si ale jaksi uvědomuje, že pokud zřizovatelem je například soukromá firma, pak jako každá jiná firma může zkrachovat. Může zemřít klíčová osoba. Může dojít ke změně podnikatelských priorit,...
Nikdo nemůže soukromého zřizovatele nutit, aby v příslušné oblasti "podnikal". Je to přece jeho svobodná vůle.
U veřejných škol máte jistotu, že i v případě jejich zrušení, sloučení, zrušení oborů, atd. se někdo bude muset osudem současných žáků zabývat. Když například došlo ke sloučení mého hlavního zaměstnavatele s jinou střední odbornou školou, současných žáků se to nijak nedotklo.
Naopak soukromá střední škola, na které učím externě, přišla ke svému současnému zřizovateli tak, že se původní zřizovatel rozhodl ji zavřít. Někteří z rodičů byli vzniklou situací natolik zděšeni, že se jeden z nich rozhodl převzít zřizovatelské funkce na svou firmu. A nebylo to pro něj tenkrát vůbec jednoduché.

Protože neznám Vaši situaci konkrétně, mohu Vám odpovědět pouze obecně. Pokud by nastal krizový scénář a zřizovatel školy, kde studují Vaše děti by se rozhodl ji zrušit, nejspíš by se tak nestalo ze dne na den a současní studenti by nejspíš dostudovali. Kdyby ale nastal "katastrofický scénář", pak by nejspíš mohly Vaše děti přejít na jinou školu, se stejným, nebo podobným studijním oborem, (bez ohledu na to, kdo je zřizovatelem). Pokud by přestup byl prováděn v režii vedení Vaší školy, nejspíše by to bylo s menšími problémy. Pokud by Vás vedení školy nechalo na holičkách, museli by žáci sami požádat o přijetí do vyššího ročníku a nejspíše absolvovat rozdílové zkoušky.
Dost záleží na tom, jak máte postavenou smlouvu, kterou jste dozajista se školou uzavřeli. Pokud obsahuje klauzuli pro případ, že zřizovatel nebude moci dostát smluvnímu závazku, hledejte odpověď zde.

Pochopte, že svou volbou jste zvolila také právní režim, ve kterém výuka Vašich dětí probíhá.
Žádný stát nikdy negarantuje žádnému podnikateli, že se podmínky jeho podnikání nezmění. Výrobci alkoholu třeba museli začít kolkovat a přesně evidovat a stouply jim přitom náklady.

Kritizujete "dicka", ale koukám, že vy jste o té své pravdě taky přesvědčen.
Ale já mu přece nevytknul to, že je o své pravdě přesvědčen. To je snad normální. Ale diskuse spočívá přece v tom, že vyslovíme stanoviska, hledáme pro ně argumenty a většinou dospějeme k nějakému závěru. Pakliže ví někdo PŘEDEM všechno nejlíp a názory druhé strany jej nezajímají, nemyslím, že je potom korektní označit druhého za příčinu krachu diskuse. Pokud "Dick" nechce diskutovat a je to pro něj ztráta času, nikdo jej přece nenutil do diskuse vstupovat. Pokud ale uvedl nějaké argumenty a nemíní je obhajovat, přičemž mne označil za teoretika a prohlásil mé názory za scestné, je to také jeho volba, ale o něčem to svědčí. Já to jen komentoval. Nic víc, nic míň. Stálí účastníci místních diskusí Vám snad potvrdí, že jsem otevřen jiným názorům a když mne oponent přesvědčí, klidně svůj postoj upravím, nebo i změním. Jen hlupák nezmění názor tváří v tvář neprůstřelné argumentaci.


a soukromá střední ta Vaše, asi není střední odborná bez školného.
Tak napůl. Vybírá školné od dálkových studentů a vybírala je donedávna i od žáků denního studia. Nyní již školné na denním studiu nevybírá, protože populační propad způsobil snížení počtu žáků na hranici přežití. Nemůže si dovolit odradit uchazeče o studium placením školného.

poste.restante řekl(a)...
11. července 2014 v 22:17  

K rozdílu mezi školami a přístupu učitelů.
Víte, moje zkušenost je taková, že spíše nežli na zřizovateli záleží na učitelích. Vedení může podpořit, nebo také zadusit iniciativu a snahu, ale nemůže sedět na každé hodině a hlídat učitelův výkon.
Viděl jsem učitele na veřejné škole, který by se kvůli žákům rozdal. A viděl jsem učitele na soukromé škole, kterému bylo všechno fuk. A netvrďte mi, že něco takového není možné. Stačí, když máte u zřizovatele někoho, kdo Vás protežuje.
Jsou soukromé školy, které se snaží žáky naučit a vychovat. A jsou soukromé školy, které jsou jen "tiskárnou na papír s vodoznakem". A o veřejných školách platí naprosto totéž.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.