Přečtěte si: Revoluce v psaní, která se nekoná

sobota 28. června 2014 ·

Z mediálních diskusí se zdálo, že se chystá největší změna ručně psaného písma od Jungmannovy reformy v roce 1820. Český spisovatel a jazykovědec tehdy ve své slohové čítance nazvané Slovesnost upustil od německé novogotické kurzivy ve prospěch latinky, jakou píšeme dnes. Namísto progresivní změny jsme ale tentokrát svědky podivné liknavosti ministerstva školství. To nejprve odsouhlasilo testování nového písma pro školy, po úspěšných výsledcích si však odmítlo koupit na něj licenci, a teď dokonce obešlo jeho autorku a odsouhlasilo jinou, nevyzkoušenou konkurenční variantu.


Z článku Ondřeje Nezbedy v RESPEKT/EDUin.cz vybíráme:

Skutečnost je nicméně trochu jiná. Radana Lencová totiž ministerstvu nabízela, aby od ní licenci jednorázově koupilo. Vymiňovala si jedinou podmínku: nevytvořila jen nové písmo, ale celý didaktický systém psaní. Je postaven na vizuálním zapamatování – díky obrázkové abecedě Comenia Pictures – a dalších grafických metodických postupech. Pokud tedy nějaké nakladatelství použije její písmo do písanek, chtěla by jejich přípravu konzultovat. Ministerstvo však její nabídku odmítlo.

Své rozhodnutí navíc doprovodilo podmínkou, že i přes úspěšné testy musí rozhodnout o vyučování psaní písmem Comenia Script nejen vedení školy, ale také rodiče, což celou věc zbytečně komplikuje – nejde o výuku náboženství nebo sexuální výchovy. I v důsledku toho je zatím zájem škol o nové písanky malý.

Před pár týdny pak ministerstvo školství učinilo další zcela nesrozumitelný krok. Schválilo vydávání písanek nakladatelství Fraus, které jsou vytvořeny verzí starého Comenia Scriptu A. Jsou sice o třetinu levnější, ale jejich písmo nevychází z výsledků testování, podle nichž musela uzpůsobit svůj původní návrh Radana Lencová. Ministerstvo i nakladatelství Fraus tedy autorku původního návrhu obešly.

17 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...
28. června 2014 v 12:59  

1. Může si někdo vytvořit monopol na něco, co MŠMT dva roky dotovalo?

2. MŠMT odmítlo nabídku paní Lencové zcela logicky, protože licence na didaktický systém výuky psaní je s odpuštěním pitomost. Některému dítěti namusí určitý didaktický postup vůbec vyhovovat a je potřeba ho upravit potřebám dítěte. A od toho už je pak kantor na place, aby si s tím poradil. Přece mi MŠMT nemůže striktně nařizovat, jaký didaktický postup musím zvolit. Nebo se chceme vrátit do dob totáče, kdy byl nařízen didaktický postup výuky počtů pomocí množin?

Unknown řekl(a)...
28. června 2014 v 13:53  

Mýlíte se, paní kolegyně.
Za prvé: MŠMT před dvěma lety sice schválilo ověřování nového typu písma, ale jak už to na tomto úřadě plném právníků bývá, neuzavřeno s autorkou písma smlouvu o smlouvě budoucí. V této fázi ministerstvo mohlo experimentální ověřování v pilotních školách zastavit s poukazem, že autorka si ve smlouvě o smlouvě budoucí klade naprosto nepřijatelné podmínky.

Prostě další vyhozené peníze, které zmizely v tunelu. A pochopitelně zase nikdo za nic nemůže. Chybička se vloudila.

Za druhé: Jestliže si koupíte jakoukoli písanku, nebo spíše soubor písanek, je tento soubor koncipován podle přesně stanovené a více méně závazné metodiky. Po sešitu 1 nemůžete pokračovat písankou číslo 8, pak písankou č. 3 a dále písankou č. 6.
Pardon, tedy můžete takto postupovat, ale výsledky žáků budou podle toho také tak vypadat a některý rodič si na vás počká večer před školou minimálně s baseballovou pálkou.

Odlišný metodický postup je možné zvolit pouze u žáků, kteří vykazují specifické projevy poruchy učení (např. dysgrafie).
Volba tohoto odlišného postupu však je zpravidla volena ve spolupráci se školním speciálním pedagogem, SPC nebo PPP.

Podobný didaktický postup najdete i v matematice.
Poznámka závěrem: Množiny se už neučí.
Hezké prázdniny přeje JJ

Janek Wagner řekl(a)...
28. června 2014 v 14:49  

Re Eva Adamová: ad 1. Deset let vývoje před ověřováním MŠMT nedotovalo. tak proto.

Eva Adamová řekl(a)...
28. června 2014 v 21:33  

1. Množiny se samozřejmě učí: na SŠ a na VŠ. A o tom, že by se v současnosti hromadně využíval didaktický postup výuky počtů pomocí množin na 1. stupni, tady pravda ani nikdo nehovořil. Ale pokud by ho chtěl někdo využít, tak mu nikdo nebrání. V rukou výborného kantora to může být koneckonců postup správný a pro mnohé děti (netrvrdím, že pro všechny) i přínosný.

2. "Odlišný metodický postup je možné zvolit pouze u žáků, kteří vykazují specifické projevy poruchy učení."

Toto si opravdu myslíte? No tak to potěš berle. Takže, když budu chtít použít část postupů Hejného metody výuky matematiky jen pro určitou skupinu žáků, tak mi to stát zakáže? A chápat didaktický postup pouze jako posloupnost písanek? To myslíte kolegyně vážně? Např. mnozí matematikové, představte si, učí podle stejných učebnic v jasné posloupnosti, ale každý z nich používá celou škálu různých metodických postupů, které volí podle skladby třídy. To by to vypadalo, kdyby jeli podle učebnic bez přemýšlení a bez ohledu na žáky jako kafemlejnek. Ale po těch, kteří hodlají využít písmo paní Lencové se to vyžaduje! Fakt se MŠMT nedivím, že Lencovou poslalo někam. Právnické aspekty neprávnické aspekty. Možná lepší trocha vyhozených peněz, než tisíce dětí s problémy.

3. Mám obavy, že fanouškům nového písma a paní Lencové uniká jedna podstaná věc, a to že o zavedení tohoto písma ve skutečnosti nestojí ani MŠMT, ani paní Lencová. MŠMT má opravněné obavy z rozsáhlé změny, kterou celá řada odborníků nedoporučuje. Paní Lencové jde jen a jen o peníze.

Unknown řekl(a)...
29. června 2014 v 1:02  

V pohledu na metodický postup při výuce psaní se asi, milá paní kolegyně, příliš neshodneme.

Paní Lencové nejde jen o peníze. Jde o zákon a tím zákonem je autorský zákon, který autorovi díla poskytuje řadu nezadatelných práv.

Ve věci vámi uváděné matematiky mám ovšem obavu, že Hejného metoda výuky matematiky je obdobným experimentem jako experimentální ověřování nového písma paní kolegyně Lencové.

Dost možná, že MŠMT bude v této kauze již moudřejší, že?
Jistě, pane ministře!"

Eva Adamová řekl(a)...
29. června 2014 v 12:13  

1. Ale jo, v metodickém postupu při výuce psaní bychom se pravděpodobně shodli. Jen nevím jestli se shodujeme v tom, že se něco takového dá zaregistrovat a vlastnit na to licenci. On totiž ten metodický postup historicky z něčeho vychází. Uvažujte se mnou. Výuka matematiky má také určitou posloupnost, která je zažitá: přirozená čísla, desetinná čísla, zlomky, celá čísla, racionální čísla, mocniny, odmocniny atd. Napadá mne možnost, že bych si tento postup dala zaregistrovat a že bych pak od nakladatelství rýžovata těžké prachy. Podobně uvažuje i paní Lencová?

2. S těmi autorskými právy paní Lencové to může být sporné. Vše totiž zaštiťovala Pedagogiká fakulta a probíhalo to v rámci projektů. A každý, kdo v rámci projektů na školách cokoliv vytvořil ví, že se podepisuje licenční smlouva, kterou se vše vytvořené poskytuje k použití poskytovateli dotace. Podobně každý, kdo sepsal bakalářskou či diplomovou práci, podepisuje licenční smlouvu a autorská práva pak vlastní škola. A nezačala tvorba Comenia script náhodou v rámci vysokoškolské práce?

3. "Výzkumy, které měly být podkladem k tvorbě Comenia Scriptu, zatím autoři návrhu nikde nepublikovali, nelze se tedy seznámit s metodou výzkumu, s jeho východisky, výsledky ani interpretací a pilotní projekt nebyl před jeho ohlášením podrobně zpracován a neprošel oponenturou."

"Česká grafologická komora ve své výzvě návrh nového školního písma mimochodem označila za nevyhovující a problematický"

Tyto uvedené citace hovoří za vše. Myslíte si, že takto se dá zavést velmi podstatná změna ve výuce?

3. Hejného matematika rozhodně není experimentem podobného rozsahu. Zdaleka nemůže napáchat škody takového rozsahu, jako skoková změna psacího písma.

4. Ministra do této kauzy netahejte. Tentokrát je v tom zcela nevinně.

Janek Wagner řekl(a)...
29. června 2014 v 12:38  

Paní Adamová ad 1. Víte vůbec, co je zaregistrováno a co je autorsky chráněno?
ad 2. Písmo Comenia Script nevzniklo v žádném projektu. MŠMT s PedF UK financovalo jen jeho ověření v pilotu. Stačí se podívat do článku http://www.ceskaskola.cz/2013/11/jan-wagner-causa-comenia-script.html na data: 2005 skončilo doktorandské studium, CS byl představen 2008. Autorská práva uznávají všichni zúčastnění od MŠMT, přes PedF UK po nakladatelství FRAUS.
ad 3. Grafologická komora je pro MŠMT a pedagogiku asi tak příslušná jako Česká psychoenergetická společnost pro ministerstvo zdravotnictví a lékařství...


Nicka Pytlik řekl(a)...
29. června 2014 v 13:17  

Naplňování autorského zákona je naprosto zásadní věc. Jako aktivní příznivec pirátské strany jsem si toho vědom.
A jakým písmem se tedy bude psát?
Mám se začít připravovat na ministerský výnos o povinné konverzi učitelských sborů? Psace jsem nepsal ani nepamatuji. A ani po sedmatřiceti let jsem se nedokázal zbavit rusky psaného zet.

Eva Adamová řekl(a)...
29. června 2014 v 15:13  

Pane Wagnere, autorská práva na písmo Comenia script paní Lencové rozhodně neupírám, má-li se to skutečně tak, že písmo nevzniklo v rámci vysokoškolské klasifikační práce ani v rámci projektu. Jenže skutečnost, že písmo bylo představeno v roce 2008 a doktorandské studium skončilo 2005 výše uvedené nepotvrzuje. Ale budiž.

Všechny moje příspěvky se zaměřují spíše na skutečnost, že se paní Lencová snaží prosadit svoje autorská práva i na didaktický postup výuky psaní, který, jak jsem už jednou uvedla, prošel jistým historickým vývojem, co se týká posloupnosti výuky psaní jednotlivých písmem. A postup psaní jednotlivých písmen, ať si to přiznáme nebo ne, vychází z historie psaní písmen předcházejícího vzoru, který byl prosazen v roce 1932 a částečně upraven v 70. letech, taktéž.

Velmi mne zaráží Váš názor v bodu 3. Opravdu si myslíte, že takovou podstatnou změnu ve výuce, lze prosadit na základě dosud autory nezveřejněného výzkumu, který probíhal jen pár let, což není z hlediska podstatnosti změny nic moc. Opravdu si myslíte, že to jde s vyloučením odborníků a bez potřebných oponentur?

Janek Wagner řekl(a)...
29. června 2014 v 15:19  

Paní Adamová, při vší úctě ad 3. Jaký výzkum nebyl zveřejněn? Jak a jací odborníci byli vyloučeni? Kdo měl ještě výzkum oponovat kromě PedF UK a MŠMT?

Jan Hučín řekl(a)...
29. června 2014 v 15:39  

Nico Pytlík:
Tak to si, pane kolego, dejte pozor, abyste se naučil tu správnou rodinu písma. Protože protipirátská agentura bude určitě prozkoumávat odpadkové koše a zjišťovat, zda nepíšete písmem, na které vaše škola nemá licenci. Nejjistější by bylo si to doinstalovat jako font, ideálně do tabletu v rámci nějakého evropského projektu, to zabijete několik much jednou ranou.

Eva Adamová řekl(a)...
29. června 2014 v 15:40  

"Jaký výzkum nebyl zveřejněn?"

On žádný výzkum nebyl? Takže my chceme zavádět takovou podstatnou změnu ve výuce jen tak na pasblink? Takže si uděláme z jedné generace dětí pokusné králíky?

"Jak a jací odborníci byli vyloučeni?"

No asi právě ti, kteří se měli podílet na pořádném výzkumu. Grafologové, Ústav pro jazyk český, psychlogové (protože se mj. zjistilo, že písmo je výrazně pomalejší než vázané a bylo by potřeba prozkoumat, jaký vliv to může mít na žáky ve vyšších ročnících), odborníci na gender (protože písmo vytvořené ženskou nemusí mužské části populace vůbec vyhovovat ...). Těch problémů kolem nového písma je široká škála, jen si je mnozí neuvědomují.

"Kdo měl ještě výzkum oponovat kromě PedF UK a MŠMT?"

Minimálně odborníci z několika dalších pedagogických fakult po celé republice a ne PedF UK, která se na vzniku podílela.

Janek Wagner řekl(a)...
29. června 2014 v 15:55  

Paní Adamová,
1. Otázka byla jasná: jaký výzkum nebyl zveřejněn?
2. Grafologové jsou šarlatáni, proč zrovna oni?
3. Výrazně pomalejší, jak jste na to přišla?! "Sledujeme-li rozvoj psaní z hlediska jeho rychlosti, nenacházíme u sledovaného vzorku výrazné rozdíly mezi skupinou experimentální a kontrolní. Nelze tedy obecně konstatovat, že by písmo Comenia Script bylo výrazně písmem pomalejším, resp. rychlejším." Rychlost psaní byla 17,2 versus 16,8 znaku za minutu...

Eva Adamová řekl(a)...
29. června 2014 v 16:48  

Myslím, že už se tu přeme o blbosti.

Takže to shrnu:

Dvakrát měř, jednou řež.

A pokud se týká zavedení nového písma do škol, platí toto rčení dvojnásob.

Eva Adamová řekl(a)...
29. června 2014 v 17:45  

http://www.itvar.cz/cz/2012/18-2012-comenia-477.html

Doporučuji pořádně přečíst a skutečně se nad vším zamyslet. A taky zkusit nespojitě či "spojitě psát", potom mnohé z kritiky pochopíte.

Janek Wagner řekl(a)...
29. června 2014 v 19:05  

Bohužel jste asi nedočetla mnou odkazovaný článek. Autorka článku v Tvaru Božena Správcová je hlásnou troubou předsedy Grafologické komory Jana Jeřábka a k objektivitě má poněkud daleko, stejně jako grafologie k vědě...

Eva Adamová řekl(a)...
30. června 2014 v 0:30  

Pane Wagnere, je mi úplně jedno, kdo je paní Božena Správcová, ale zdá se mi, že má k objektivitě rozhodně blíž než Vy.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.