Neformální vzdělávání – proč je uznávat?

pondělí 28. dubna 2014 ·

Neformální vzdělávání je dobrovolná, nenásilná činnost, která probíhá mimo školní a rodinné prostředí. Má svůj cíl, je záměrné, rozvíjí tzv. měkké kompetence – znalosti, dovednosti, hodnoty a postoje lidí – tolik potřebné nejen pro život samotný, ale i pro profesní kariéru a trh práce. Uznávání neformálního vzdělávání se stává celospolečenským tématem nejen u nás, ale je stále aktuálnější i v okolních státech Evropské unie.


Problematikou neformálního vzdělávání, zvyšováním jeho kvality a uznáváním se poprvé v České republice začal systematicky zabývat již neexistující Národní institut dětí a mládeže (jeho nástupnickou organizací je od ledna 2014 Národní institut pro další vzdělávání) v roce 2009 prostřednictvím národního projektu „Klíče pro život“ (www.kliceprozivot.cz). Za čtyři roky jeho trvání v rámci klíčové aktivity Uznávání neformálního vzdělávání vzniklo mimo jiné „Memorandum o podpoře uznávání výsledků neformálního vzdělávání při práci s dětmi a mládeží“. A právě tento dokument chce přispět k tomu, aby význam, uplatnitelnost a udržitelnost neformálního vzdělávání byly i nadále důležitým celospolečenským tématem pro politickou reprezentaci, vzdělavatele a zaměstnavatele s důrazem na kompetence, které v něm jeho účastníci rozvíjejí.


Memorandum během Konference k uznávání neformálního vzdělávání v roce 2011 podepsalo 11 signatářů, mezi nimi například Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Hospodářská komora ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Svaz průmyslu a dopravy ČR či Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého. Od listopadu 2011 se k němu připojilo dalších 21 organizací (více o signatářích Memoranda na http://www.nidm.cz/k2/memorandum). Jeho podpisem  tyto organizace upozornily na důležitost podpory úsilí v oblasti uznávání kompetencí získaných mimo formální vzdělávání. Tento dokument otevřel další možnosti k intenzivnějšímu jednání o záměrech do budoucna začít uznávat neformální vzdělávání a tím podpořit v lidech samotných vnitřní motivaci k celoživotnímu učení.


Šíření této myšlenky nadále pokračuje v národním projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání prostřednictvím aktivity Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání (http://www.nidm.cz/k2/uznavani-nfv). V jejím rámci například probíhá osvěta Osobního kompetenčního portfolia http://www.nidm.cz/okp), nástroje k prezentování znalostí a dovedností získaných díky zájmovému a neformálnímu vzdělávání zaměstnavatelům a vzdělavatelům, abychom je zaujali.
Co vlastně „Ókápéčko“ je a k čemu slouží? V různých etapách života sestavujeme vlastní životopis ve snaze doplňovat takové informace, jež nám mohou usnadnit cestu ke studiu či zaměstnání. Osobní kompetenční portfolio do tohoto procesu přináší nové momenty. Především dodává hlubší informace, které jednoznačně upozorní na to, co umím nebo znám. Vychází z předpokladu, že maturitní vysvědčení, diplom nebo udělený titul sice mohou pomoci v první fázi odlišit jednotlivé uchazeče o zaměstnání či studium, ale to pro další posouzení konkrétních schopností a praktických dovedností již nemusí stačit. Zde je nutné přidat něco navíc, něco, co se učíme v průběhu života i mimo školu nebo zaměstnání. „Ókápéčko“ jako příloha k profesnímu životopisu je určeno těm, kteří mají zájem připravit si svůj osobní profil s přehledem kompetencí, tj. především obecných způsobilostí, znalostí, dovedností i praxe pro různé životní situace, spojené zejména s neustále se měnícím trhem práce. Vytvářením vlastního osobního kompetenčního portfolia se naučíme formulovat a postupně i prezentovat vše, co známe, co umíme a jak jsme způsobilí to vše používat v praxi. Může nám pomoci podpořit vnímání sebe sama, sebeuznání, zdravé sebevědomí a sebedůvěru, stanovování životních cílů, může být rádcem k tomu, jak kvalitně vyplnit strukturovaný životopis (CV – Curriculum Vitae) nebo Europass, může pomoci formulovat a prezentovat znalosti a dovednosti tak, aby zaměstnavatelé i vzdělavatelé byli schopni rozpoznat jedinečnost a osobní kvality každého z nás. Ókápéčko zkrátka může pomoci každému nastartovat profesní kariéru.


Osobní kompetenční portfolio (OKP) vznikalo v souvislosti se zkušenostmi a poznatky z přímé práce pracovníků s dětmi a mládeží, z poznatků s vytvářením vzdělávacích programů, z minimálních kompetenčních profilů (MKP), v souvislosti se zkušenostmi s Europassem, s dosavadními výstupy projektů zabývajícími se kompetencemi, s Národní soustavou povolání, Národní soustavou kvalifikací, na základě studia odborných materiálů a neustále se vyvíjí.


Jste-li účastníkem vzdělávacích akcí NIDV pro pracovníky pracující s dětmi a mládeží, máte přístup do tzv. „Vzdělávacího modulu“ (vm.nidm.cz ), který automaticky vygeneruje vaše OKP skládající všechny výstupy doposud absolvovaných vzdělávacích programů. Zároveň vás navede k doplňování OKP tak, aby bylo užitečným doplňkem profesního životopisu a zajímavým dokumentem pro potenciální zaměstnavatele nebo vzdělavatele.
Pokud Vás myšlenka Osobního kompetenčního portfolia zaujala, napište nám. Budeme hledat cesty a možnosti vzájemné spolupráce. K jeho prosazení do praxe bude nutná osvěta, vzbudit zájem lidí o osobní a osobnostní rozvoj. Všichni víme, že je stále co rozvíjet a kultivovat.


Vlasta Kohoutová, projekt K2, NIDV


Realizátory dvouletého projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání (www.ka2.cz) jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní institut pro další vzdělávání. Je koncipován jako individuální projekt národní v celkové výši 57 665 324 Kč (spolufinancuje jej Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky). Jeho cílem je podpořit kvalitu organizací a konkurenceschopnost účastníků neformálního vzdělávání. Směřuje do oblasti nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží a školských zařízení pro zájmové vzdělávání.
10 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...
28. dubna 2014 v 0:40  

tyto organizace upozornily na důležitost podpory úsilí v oblasti uznávání kompetencí získaných mimo formální vzdělávání

Nerad, ale musím konstatovat, že tomu rozumím pramálo. Pravda, už je po půlnoci a skoro konec dubna, ale přece... Je tu národní projekt, hovoří se o osvětě, jsme vyzýváni k podpoře, představitelé státních institucí podepisují memoranda.
Co brání ministerstvu školství, potažmo vládě, sněmovně nebo školníkovic feně, aby ustanovily a uzákonily, že soubor například těchto školení, seminářů a kurzů je ekvivalentem titulu bakalář, tento soubor odpovídá magistrovi a tento nahradí doktora. Nebo, za formální tituly je tolik a tolik bodů, za neformální certifikáty tolik. Sečteme a výsledek podtrhneme dvakrát. Hotovo. Jaképak diskuze okolo, porád.
To je, jako kdybych přijal závazek, že se zítra dostavím do zaměstnání a zorganizoval na jeho podporu podpisovou akci.
Jestliže je v této zemi poněkud popletený seriálový scénárista uznáván jako debatní protiváha orgánům státní správy ve školství, pak už lze jako kvalifikační předpoklad pro zkompetentňování dětiček uznat i vítězství v piškvorkovém turnaji na letním táboře školních družstevníků.

MM řekl(a)...
28. dubna 2014 v 2:38  

Co brání? Vy jste to "ókápéčko" (prosím neplést s pouhým "péčkem") očividně neviděl.
Samozřejmě jde o ty piškvorky! Vždyť jsou tam přece tyhlencty "aktivity informálního učení". Jasné? Mně tedy trochu trvalo, než jsem pochopil, že se tím rozumí prostě to, co se člověk během života naučil, ale nemá na to štempl. Prosťáčka by napadlo, že se to tak nějak rozumí samo sebou a že člověk, který se uchází o práci, se snaží uplatnit všechno, co by se mohlo zaměstnavateli hodit, i když na to zrovna nemá glejt. A že zaměstnavatel není vůl, takže si to v případě potřeby nějak ověří. Třeba že si s vámi ty piškvorky zahraje.
A hle, špatně je to. Když nalejeme pouhých pár milionů do nějaké inštituce, vymyslí internetový dotazník, kam si vyplníte třeba to, že jste každodenním kupováním langoše u stánku získal komunikační kompetenci. A šup, zaměstnavatel v Portugalsku je na zadku.
O ty zadky jde.
A brání v tom ty miliony, které zatím na to nikdo nedal.
Ale jak začínám tušit, asi v blízké době dá.
Vy budete zírat, já budu zírat, ale to je tak všechno, co s tím budeme moci udělat.

krtek řekl(a)...
28. dubna 2014 v 4:18  

Článek jsem nečetl, ale napadla mne myšlenka - nestane se uznáním neformálního vzdělávání toto vzdělávání formálním?

poste.restante řekl(a)...
28. dubna 2014 v 17:40  

Když se mi nechce chodit do školy a ještě za to třeba platit, musím holt sehnat někoho, kdo mi napíše potvrzení, že jsem dobrej na Word a tvorbu testů. Když mi pak ještě přilepí do portfólia a na profil digitální odznáček, tak je to vlastně víc, než když má jiný hlupák vystudovanou informatiku.

Ovšem kdybychom dokázali vymyslet státní agenturu, která by zkoumala, jak moc má učitel rád děti, které neformální vzdělání je uznatelné a které ne, a která by následně vystavovala certifikáty s razítkem ...
Víte, kolik lidí by bylo možné v takovém kšeftě za státní peníze upíchnout?

Nicka Pytlik řekl(a)...
28. dubna 2014 v 18:44  

kolik lidí by bylo možné v takovém kšeftě za státní peníze upíchnout

Ale k tomu to přece, pane poste.restante, evidentně směřuje.
Neformální certifikáty potvrzující absolvování neformálních kurzů, školení a seminářů, které budou probíhat jako neformální setkání, bez formálně udaného začátku, formy průběhu, a dokonce i obsahu. Akce neformálně skončí dřív než začnou.
Přihlaste se k nám. Neformálně jsme byli vyhodnoceni jako nejneformálnější vzdělávání v republice. A nakonec nám Babica v přímém přenosu předvede, kterak neformálně upéci bábovku.
Reforma školství se přežila.
Neforma vládne všem.

poste.restante řekl(a)...
28. dubna 2014 v 19:10  

Už jsem se přihlásil.
Neformálně se vzdělávám prakticky celý život. Beru to jako běžnou součást života a skoro morální povinnost vysokoškoláka a člověka s IQ nad 130. Nebýt za blbce častěji, nežli je obvyklé.

Jen mě doposud nikdy nenapadlo, že bych takto měl chtít nahrazovat absenci formálního vzdělání a/nebo se dokonce dožadovat jeho formálního uznání.

Eva Adamová řekl(a)...
28. dubna 2014 v 19:25  

No to až si tady někteří přečtou, tak je z toho klepne. Jenom nevím jestli formálně nebo neformálně.

Takže Vás pánové formálně vyzývám, "přestaňte se neformálně litovat a poslouchejte se trochu."

poste.restante řekl(a)...
28. dubna 2014 v 21:39  

Zcela neformálně Vaši formální výzvu přijímám. ;-)

Nicka Pytlik řekl(a)...
28. dubna 2014 v 22:41  

To tedy pardon, ale já NE!
Kdo jiný mne neformálně a upřímně polituje, když ne já sám.
My se tady pozastavujeme nad pár šupy státních peněz z nějakých neformálních kšeftíků, a vláda, ve které předváděl ministra financí předseda současné vlády, poukáže jen tak mýrnyx týrnyx neoceněný majetek dceřiných společností OKD v řádu desítky miliard korun.
A na malé, nemocné děti se tu musejí dělat dobročinné sbírky.
Fůůj, hanbáá, ať těm šmejdům prdel upadne.

Unknown řekl(a)...
29. dubna 2014 v 12:59  

neformální vzdělání by rozhodně mělo nahradit to formální,to formílní je stejně k ničemu a je třeba jej tajit jít se ucházet o práci učitele a předložit řediteli dva formální vš diplomy,dva formální jazykové certifikáty z formální univerzity podle formálních eu norem tak to jste nezaměstnatelný oč jest lepší neformální potvrzení o absolvování kurzu kreativního válení po konerci či asertivní multikultikomunikace....

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.